| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLARØNNINGEN BNR.26 u/MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Søren Nilsen f. 1786 og Ingeborg Abrahamsdatter f. ca 1794 sin familie.

 

 

 

Søren Nilsen,[1] født 1786 i Kvisla Siljan TE., døpt 31.12.1786 i Siljan kirke TE.,[2] død 25.04.1848 i Kvislarønningen Siljan TE.,[3] gravlagt 19.05.1848 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Nils Sørensen og Anne Marie Nilsdatter på Kvisla før 1814.

 

Søren giftet seg i 1825 og ble bosatt på Kvislarønningen. Hans far var husmann under Kvisla. Det nevnes to husmenn under Kvisla i 1801. Det kan ha vært to husmenn på Kvislarønningen og at hans far var en av dem, men det står bare Kvisla da han døpte barn og døde. Hans far døde på Kvisla i 1809. Hans mor døde i 1835 bosatt hos Søren på Kvislarønningen. Ifølge Bakken ble Søren husmann på Kvislarønningen i 1820, 5 år før han giftet seg.

 

Søren døde på Kvislarønningen i 1848.

 

 

Gift 06.04.1825 i Siljan kirke TE.,[4] med Ingeborg Abrahamsdatter,1 født 1798 i Rambo Hedrum VE.,[5],[6] (datter av Abraham Nilsen og Live Anundsdatter), døpt 21.10.1798 i Hedrum VE.,[7] død 30.10.1871 i Høiseth Siljan TE., gravlagt 04.11.1871 på Siljan kirkegård TE.[8]

 

Ingeborg:

Hun stod som tjenestepike på 25 år da hun giftet seg i Siljan i 1825. En mulighet var at hun var datter av Abraham Nilsen og Liv Anundsdatter på Rambo i Hedrum. Han hadde ei datter Ingeborg f. 1798. Hun bodde i 1865 hos familien til Peder Arnesen på Kvisla i 1865. Hun var da enke, legdslem og 72 år og vi ser der at hun var født i Hedrum. Ut fra dette at hun var født i Hedrum, så må hun være datter av Abraham Nilsen på Rambo. Det finnes ikke andre som passer. Hun nevnes med sine foreldre på Rambo i 1801. Jeg finner ingen andre i området som passer i 1801. Alderen stemmer ikke helt overens, men som vi ser er det avvik fra forskjellige kilder, noe som er innenfor vanlige avvik.

 

Hun var legdelem og enke da hun døde på Høiseth i 1871, 77 år gammel.

 

 

 

I.    Anne Kristine Sørensdatter,1 født 06.06.1825 i Kvislarønningen Siljan TE.,[9] døpt 19.06.1825 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.[10]

      

       De kom til Undersbo i Hedrum og nevnes der i 1865.

 

       Undersbo - Hedrum - 1865:

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Knud Arnesen 56 Slemdal Pr. hf g Husmand uden Jord, Staldkarl

       Anne K. Sørensdatter 41 Slemdal Pr. Hans Kone g

       Inger A. Knudsdatter 9 Hedrum Pr. Deres Datter ug

 

 

       Gift 29.07.1849 i Siljan kirke TE., med Knut Arnesen,1 født 01.09.1810 i Kiste Siljan TE. (sønn av Arne Aslaksen og Inger Olsdatter), døpt 09.09.1810 i Siljan kirke TE.,[11] konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke TE.[12]

      

       Knut:

       Han kom fra Kiste.

      

 

      

II.   Nils Sørensen,1 født 08.01.1827 i Kvislarønningen Siljan TE.,[13] døpt 18.02.1827 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[14] død 18.08.1892 i Kvisla Siljan TE.,[15] gravlagt 27.08.1892 i Siljan kirkegård TE.13

      

      

       Gift 14.09.1863 i Kvelde kirke Hedrum VE.,[16] med Anne Olea Johnsdatter,[17] født 03.08.1838 i Strandrønningen Kvelde Hedrum VE.,[18] (datter av John Henriksen og Mette Nilsdatter), døpt 02.09.1838 i Hedrum VE., død 27.12.1917 i Naphaug Siljan TE.,[19] gravlagt 05.01.1918 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Kvislarønningen

 

 

      

III. Live Sørensdatter,[20] født 22.09.1828 i Kvislarønningen Siljan TE.,[21] døpt 26.10.1828 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.[22]

      

       De fikk en sønn sammen i 1852 og giftet seg i 1854.

 

       I 1900 bodde de på Barkvik i Brunlanes.

 

 

       Gift 05.02.1854 i Siljan kirke TE., med Jacob Nilsen,[23] født 14.02.1831 i Plassen u/Holte Siljan TE.,[24] (sønn av Nils Bentsen og Kirsten Larsdatter), døpt 06.03.1831 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.[25]

      

       Jacob:

       Han ble konfirmert på Holte eie.

 

      

       Barn født i Siljan:

 

      

        A.    Nils Jacobsen, født 28.04.1852 i Kvislarønningen Siljan TE.,[26] døpt 20.06.1852 i Siljan kirke TE.55

              

               Foreldrene var ugift da han ble født.

 

 

      

IV. Karen Sørensdatter, født 24.05.1831 i Kvislarønningen Siljan TE.,22 døpt 10.07.1831 i Siljan kirke TE.,22 død 21.12.1838 i Kvislarønningen Siljan TE., gravlagt 20.01.1839 i Siljan kirkegård TE.[27]

 

 

 

V.   Gullik Sørensen,1 født 22.12.1833 i Kvislarønningen Siljan TE.,[28] døpt 09.02.1834 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.[29]

 

 

 

VI. Ingeborg Severine Sørensdatter, født 15.10.1836 i Kvislarønningen Siljan TE.,[30] døpt 12.02.1837 i Siljan kirke TE.,27 død 01.02.1919 i gamlehjemmet i Larvik VE., gravlagt 05.02.1919 i Undersbo Kirkegård i Larvik VE.[31]

      

       Hun giftet seg i Hedrum i 1858.

 

       De bodde i 1865 på Undersbo i Hedrum.

 

       Undersbo - Hedrum - 1865:

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Jacob Andreasen 33 Hedrum Pr. hf g Husm. uden Jord, Tømmerfløder

       Ingeborg Søverine Sørensdatter 29 Slemdal Pr. Hans Kone g

       Andreas S. Jacobsen 7 Thjødling Pr. Deres Søn ug

       Søren Gotfret Jacobsen 5 Thjødling Pr. Deres Søn ug

       Thorvald Jacobsen 3 Hedrum Pr. Deres Søn ug

      

       De bodde i 1910 i Strandgata i Larvik.

 

      

       Gift 11.07.1858 i Hedrum VE.,[32] med Jacob Andreasen, født 02.01.1833 i Lunde Nordre Hedrum VE. (sønn av Andreas Jacobsen og Inger Kirstine Jensdatter), døpt 10.03.1833 i Hedrum VE.,[33] død 25.01.1911 i Strandgt. 12 Larvik VE., gravlagt 31.01.1911 i Undersbo Kirkegård i Larvik VE.[34]

      

       Jacob:

       Han kom fra Hedrum.

      

 

 

VII. Karen Sørensdatter, født 07.03.1840 i Kvislarønningen Siljan TE.,[35] døpt 22.03.1840 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 12.08.1855 i Siljan kirke TE.[36]

      

       I 1900 var de bosatt i Moss.

 

      

       Gift 14.11.1879 i Tune ØF.,[37] med Anders Anderson, født 1852 i Sverige.

      

 

 

VIII. Abraham Sørensen, født 18.03.1844 i Kvislarønningen Siljan TE.,[38] døpt 12.05.1844 i Siljan kirke TE.,36 konfirmert 30.09.1860 i Siljan kirke TE.[39]

      

       I 1865 var han tjenestegutt hos Nils Svendsen på søndre Austad.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 36.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 46.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 282.

[4]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 219.

[5]  alder ved død.

[6]  Hedrum bygdebok bind 3. side 942.

[7]  Hedrum ministerialbok 1785-1807, side 226-227.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 76.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 157.

[11]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 156.

[12]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 287.

[13]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 78.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 256.

[16]  Hedrum ministerialbok 1857-1868. side 249.

[17]  Hedrum bygdebok bind 3. side 699.

[18]  Hedrum ministerialbok 1835-1848. side 37.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 134.

[20]  Kirkebok for Siljan.

[21]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 81.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[23]  Siljan bygdebok. side 465.

[24]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 85.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 162.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 48.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 267.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 7.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 164.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 15.

[31]  Larvik Langestrand klokkerbok 1819-1926. side 121.

[32]  Hedrum ministerialbok 1857-1868. side 223.

[33]  Hedrum ministerialbok 1817-1835. side 375.

[34]  Larvik Larvik klokkerbok 1888-1917. side 121.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 22.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 173.

[37]  Tune ministerialbok 1878-1887, side 321.

[38]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 30.

[39]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 178.