| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Kvislalegga Gnr.32 Bnr.37

 

 

Eiendommen Moholt/Kvislalegga Bnr.37 ble utskilt i 1944 og makeskiftet fra Olava N Kvisla til F M Treschow:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Vaspotten Bnr.27 01.07.1944, hvorved til godseier F W Treschow er utskilt Moholt/Kvislalegga Bnr.37.

Makeskifteskjøte på eiendommen Moholt/Kvislalegga Bnr.37 fra Olava N Kvisla f. 17.07.1873 til godseier F M Treschow f. 12.10.1879, hvorledes hun betaler kontant kr. 481. Datert 06.07.1946. (Makeskifte med Gnr.33 Bnr.11. Ingen av eiendommenes verdi overstiger kr. 1500)

 

 

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.37 – Kvisalegga - 0 mark 05 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Moholt