| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE/HOLTRØNNINGEN BNR.19 ETTER 1814

 


 

 

 

 

Svend Jacobsen f. 1837 og Ingeborg Marie Jensdatter f. 1843 sin familie.

 

 

 

Svend Jacobsen,[1] født 20.03.1837 i Kiste N. Siljan TE.,[2] døpt 21.05.1837 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[3] død 04.03.1878 i Holt Siljan TE.,[4] gravlagt 11.03.1878 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Jacob Svendsen og Anne Helvig Pedersdatter på Kiste Nordre.

 

Han bodde hos foreldrene i 1865. Han hjalp dem da med gården på Kiste Nordre.

 

Svend giftet seg i Siljan i 1866 og døpte et barn på Kiste i 1866 og et i Larvik i 1867.

 

Han overtok plassen Holtrønningen u/Kiste Søndre i 1869.Holstrønningen utskilt som eget bruk i 1869. Det ble da ikke husmenn lenger, men leilendinger.

 

Siljan 1875 - Holterønningen løpenummer 559d, 560d

Svend Jacobsen f. 1837 – husfader- leilending, skovarbeider

Ingeborg M Jensdatter f. 1844 – kone

Jacob Svendsen f. 1867 – sønn

Jens Svendsen f. 1870 – sønn

Hella P f. 1872 – datter

Maren S f. 1873 – datter

Anne K f. 1875 – datter

 

Svend døde på der i 1878.

 

 

Gift 16.11.1866 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Marie Jensdatter,[5] født 28.05.1843 i Kiste Siljan TE.,[6] (datter av Jens Arnesen og Pernille Jacobsdatter), døpt 11.06.1843 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 04.10.1857 i Siljan kirke TE.,[7] død 23.01.1921 i Moholt Siljan TE.,[8] gravlagt 29.01.1921 i Siljan kirkegård TE.

 

Ingeborg:

Hun kom fra Kiste Søndre.

 

I 1865 var hun tjenestejente hos sin søster og hennes mann på Kiste Søndre. 

 

Hun ble enke i 1878 og hadde Holtrønningen som enke fra 1885 til 1893.

 

I 1888 ble plassen utskilt som Holtrønningen Bnr.19. 

 

Ingeborg kjøpte i 1893 Moholt Bnr.22 av Treschow for kr. 3600 og flyttet dit. (Tinglyst 15.07.1893)

 

I 1900 og 1910 bodde hun som enke på Moholt Bnr.22. Hun bodde der med sønnen Anton og ei tjenestepike.

 

Siljan 1910 - Moholt Gnr.32 Bnr.22

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Ingebør Jensd. k e b hm Gord selveier husligt Arbeide 1843 Slemdal herred* n s

Anton Svens. m ug b s Gord og Skovdrift for Treschov 1867 Lauervig n s

Marie Andriasd. k ug b tj husligt og Budie 1883 Kvele Jarelsberg Amt JL n s

 

Matrikkelen 1905 
Moholt Gnr.32
Bnr.22 - Moholt søndre - eier/bruker Ingeborg Marie Jensdatter

 

Hun solgte i 1906 Moholt Bnr.22 til sønnen Anton.

 

Siljan 1910 - Moholt Gnr.32 Bnr.22

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Ingborg Jensen k e b hm Selveier - syk 10.05.1843 Slemdal n s

Anton Svensen m ug b s Gaardsbestyrer Skovdrift 28.11.1867 Slemdal n s

Kirstine Gregarsen k ug b tj Husarbeide 15.03.1891 Høidalsmon s.

 

Ingeborg døde på Moholt i 1921.

 

 

 

I.    Jacob Anders Svendsen, født 12.12.1866 i Kiste Siljan TE., døpt i Hjemme., død 15.12.1866 i Kiste Siljan TE.,[9] gravlagt 23.12.1866 i Siljan kirkegård TE.9

      

       Han døde før dåpen ble stadfestet i kirken.

      

 

 

II.   Jacob Anton Svendsen,[10] født 30.11.1867 i Larvik VE.,[11],[12] døpt 19.01.1868 i Larvik kirke VE.,12 konfirmert 08.10.1882 i Siljan kirke TE.,[13] død 09.05.1947 i Moholt Siljan TE.11

      

       Se Moholt

      

 

 

III. Hella Petrea Svendsdatter, født 27.08.1869 i Holtsrønningen Siljan TE.,[14] døpt 03.10.1869 i Siljan kirke TE.,14 død 28.08.1870 i Holtsrønningen Siljan TE.,[15] gravlagt 04.09.1870 i Siljan kirkegård TE.15

 

 

 

IV. Jens Kristian Svendsen,5 født 08.01.1871 i Holtsrønningen Siljan TE.,[16] døpt 26.03.1871 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.[17]

      

       Han flyttet til Kvelde i 1898 og giftet seg der samme året.

      

       I 1900 bodde de på Løvås i Hedrum. I 1910 bodde de i Larvik og da var Jens vognmann.

 

      

       Gift 29.06.1898 i Kvelde Hedrum VE.,[18] med Olava Marie Olsdatter, født 21.02.1859 i Kvelde Hedrum VE.,18 (datter av Ole Olsen og Olea Halvorsdatter).

      

 

 

V.   Hella Petrea Svendsdatter, født 05.10.1872 i Holt Siljan TE.,[19] døpt 23.02.1873 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.,[20] død 27.01.1962 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.11

      

            

       Gift 10.10.1897 i Siljan kirke TE.,[21] med Hans Olav Andersen,[22] født 10.10.1877 i Larvik VE.,[23] (sønn av Anders Hansen og Gunhild Marie Arnesdatter), døpt 18.11.1877 i Larvik kirke VE.,23 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[24] død 17.09.1941 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.11

      

       Se Dåpan u/Kiste Søndre

 

 

 

VI. Maren Sofie Svendsdatter,5 født 27.05.1874 i Holtsrønningen Siljan TE.,[25] døpt 23.08.1874 i Siljan kirke TE.,35 konfirmert 06.10.1889 i Siljan kirke TE.,[26] død 1901.11

      

       Hun giftet seg i 1896.

 

       I 1900 og 1910 bodde familien på Auen i Hedrum.

 

      

       Gift 21.11.1896 i Siljan kirke TE.,[27] med Anders Kristen Knutsen,[28] født 26.04.1854 i Svartangen Hedrum VE.,[29] (sønn av Knut Andersen og Maren Pernille Larsdatter), døpt 05.06.1854 i Hedrum VE., død 11.02.1926 i Auen Hedrum VE.,[30],11 gravlagt 20.02.1926 i Siljan kirkegård TE.

      

       Anders:

       Han kom fra Svartangen.

 

       I klokkerboken står galt navn oppført på hennes far. I ministerialboken står det rett.

      

 

 

        A.    Mathilde Marie Andersdatter, født 14.05.1898 i Auen Hedrum VE.,25 døpt 03.07.1898 i Kvelde kirke Hedrum VE.,[31] konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.26

 

 

 

        B.    Margit Alvilde Andersdatter,38 født 28.03.1901 i Auen Hedrum VE.,[32] døpt 26.05.1901 i Siljan kirke TE.,42 død 14.08.1983 i Auen Hedrum VE.,11 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.[33]

              

 

               Hun giftet seg med Per Johan Hedlund, født 15.03.1896 i Valbo Gavle Sverige.,38 død 27.08.1963 i Auen Hedrum VE.11

              

 

               Barn:

 

               1.     Gunnar Hedlund, født 29.07.1921 i Auen Hedrum VE., død 05.08.1921 i Auen Hedrum VE.,8 gravlagt 12.08.1921 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

               2.     Rolf Arnold Hedlund, født 14.07.1926 i Auen Hedrum VE.,[34] døpt 15.08.1926.[35]

                      

 

                       Han giftet seg med Marit Lie (datter av Martin Larsen Lie og Hjørdis Nilsen Fosserød).

                      

 

 

               3.     Lilly Elinor Hedlund,[36] født 1931 i Auen Hedrum VE.[37]

                      

 

                       Gift 1953, med Lars Anton Steinsholt,47 født 16.06.1927 i Styrvold Lardal VE.,46 (sønn av Anders Kristian Steinsholt og Kirsten Alvilde Hvaara).

              

 

       

VII.      Anna Karoline Svendsdatter, født 21.11.1875 i Holt Siljan TE.,[38] døpt 19.03.1876, død 21.01.1879 i Holt Siljan TE.,[39] gravlagt 29.01.1879 i Siljan kirkegård TE.49

 

 

 

VIII.     Sigvart Svendsen, født 28.10.1877 i Holt Siljan TE., døpt i Hjemme., død 06.02.1878 i Holt Siljan TE.,4 gravlagt 16.02.1878 i Siljan kirkegård TE.4

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 98 og 103.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 15.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 241.

[5]  Siljan bygdebok. side 98.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 28.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 175.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 138.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[10]  Siljan bygdebok. side 11 og 98.

[11]  Siljan kirkegård.

[12]  Larvik ministerialbok 1856-1870. side 188.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 139.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 85.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 16.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 145.

[18]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1881-1905. side 118.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 150.

[21]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 155.

[22]  Siljan bygdebok. side 51.

[23]  Larvik ministerialbok 1871-1883. side 130.

[24]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 129.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 22.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 154.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 195.

[28]  Hedrum bygdebok bind 3. side 903.

[29]  Hedrum ministerialbok 1849-1857. side 108.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 143.

[31]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1881-1905. side 37.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 93.

[33]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 97.

[34]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 63.

[35]  Hedrum Kvelde klokkerbok 1921-1936. side 21.

[36]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 44.

[37]  Lardal bygdebok bind 3. side 839.

[38]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 24.

[39]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.