| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØNNINGEN u/ISLAND ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Knutsen f. 1788 og Siri Olsdatter f. ca 1791 sin familie.

 

 

 

Ole Knutsen,[1] født 1788 i Romsdalen u/Island Siljan TE., døpt 21.09.1788 i Siljan kirke TE.,[2] død 13.10.1849 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[3] gravlagt 21.10.1849 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Knut Gjermundsen og Gro Rasmusdatter på Grorud i Siljan før 1814.

 

Hans foreldre bodde en tid på Romsdalen.

 

Han ble ikke nevnt hos foreldrene i 1801.

 

Konfirmert i 1807 som "Ole Knudsen Romsdalen 18".

 

Han giftet seg i Sandsvær i 1818.

 

Efterløf kirke i Sandsvær - viet 03.10.1818

Ungkarl Ole Knudsen Rønningen 30 aar og pige Siri Olsdatter Solberg 27 aar

Forlovere Nils Olsen Solberg og Petter Kolsrud

 

De ble bosatt på Rønningen u/Island i Siljan.

 

Rønningen 1846:

Huusmand med jord Ole Knudsen 58 aar, Hans kone Siri Olsd. 57 aar

Deres hjemmeværende børn:

Gunnild 23 ¾ aar, Jens 18 ¾ aar

Christian 15 ¼ aar, Jacob 11 ¼ aar

 

Han døde på Rønningen i 1849.

 

 

Gift 03.10.1818 i Efteløt kirke Sandsvær BU.,[4] med Siri Olsdatter, født ca 1791 i Sandsvær BU.,[5] (datter av Ole Nilsen og Kirsten Nilsdatter), død 15.02.1863 i Romsdalsrønningen Siljan TE., gravlagt 22.02.1863 i Siljan kirkegård TE.[6]

 

Siri:

Hennes far var fra Løver i Lardal og ble husmann på Solberg u/Ånnestad i Sandsvær. Han nevnes der i 1794. Det er uvisst om Siri ble født mens de bodde der.

 

Hun kom fra Solberg da de giftet seg.

 

Hennes bror, Lars Olsen f. 1801, ble gift i Siljan med Ingeborg Olsdatter f. 1798 fra Romsdalen u/Island. Hun var datter av Ole Rasmussen Romsdalen.

 

Hun døde på Rønningen u/Romsdal i 1863.

 

 

 

I.    Karen Kirstine Olsdatter, født 16.11.1819 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[7] døpt 19.12.1819 i Siljan kirke TE.6

 

 

 

II.   Gunhild Olsdatter, født 16.05.1822 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[8] døpt 23.06.1822 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.[9]

      

       De kom til Tollahugen u/Haugen som husmenn.

 

       De bodde i Herlandsdalen i Lardal i 1865.

Herlanddalen - Svarstad - Lardal- 1865:
Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad
Erik Simensen 64? Laurdal hf g Husmand uden Jord, Møller 
Gunhild Olsdatter 44 Slemdal Hans Kone g 
Alette Eriksdatter 8 Laurdal Deres Datter ug 
Maren Olene Eriksdatter* 6 Laurdal Deres Datter ug 
Elen Sofie Eriksdatter* 3 Laurdal Deres Datter ug

 

 

       Gift 10.10.1847 i Siljan kirke TE., med Erik Simonsen, født 09.04.1812 i Løvås Lardal VE.,[10] (sønn av Simen Eriksen og Marte Olsdatter), døpt 18.04.1812 i Lardal VE.[11]

      

       Erik:

       Han kom fra Løvås Lardal.

      

      

      

III. Ole Olsen, født 10.05.1825 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[12] døpt 19.06.1825 i Siljan kirke TE.,11 død 19.05.1839 i Romsdalsrønningen Siljan TE., gravlagt 26.05.1839 i Siljan kirkegård TE.[13]

 

 

 

IV. Jens Olsen, født 03.05.1827 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[14] døpt 01.07.1827 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[15] død 22.11.1857 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[16] gravlagt 01.12.1857 i Siljan kirkegård TE.15

      

       Jens døde på Rønningen u/Romsdalen i 1857.

 

 

 

V.   Kristen Olsen, født 03.11.1829 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[17] døpt 01.01.1830 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[18] død 05.07.1913 i Sølland Siljan TE.,[19] gravlagt 10.07.1913 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       (1) Gift 18.07.1852 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Olsdatter,[20] født 13.10.1826 i Seteret u/Island Siljan TE.,[21] (datter av Ole Torkelsen og Inger Siulsdatter), døpt 01.01.1827 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[22] død 09.02.1879 i Seteret u/Island Siljan TE.,[23] gravlagt 17.02.1879 i Siljan kirkegård TE.22

      

 

       (2) Gift 10.03.1880 i Siljan kirke TE.,[24] med Maren Kristine Torsdatter, født 20.06.1846 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[25] (datter av Tor Knutsen og Kirsten Olsdatter), døpt 06.09.1846 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,[26] død 02.11.1891 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[27] gravlagt 09.11.1891 i Siljan kirkegård TE.26

      

       Se Seteret u/Island

 

 

 

VI. Jacob Olsen, født 04.09.1834 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[28] døpt 21.09.1834 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.[29]

      

 

       Gift 30.04.1866 i Siljan kirke TE., med Karen Kristine Larsdatter,[30] født 02.04.1844 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[31] (datter av Lars Pedersen og Berte Olsdatter), døpt 02.06.1844 i Siljan kirke TE.,30 død 24.06.1899 i Ås Gjerpen TE.,[32] konfirmert 03.10.1858 i Siljan kirke TE.[33]

      

      Se mer under hennes far

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 622.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 60.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 283.

[4]  Sandsvær ministerialbok 1817-1839. side 368-369.

[5]  Sandsværs historie bind 3. side 515.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 292.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 63.

[8]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 70.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 154.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 222.

[11]  Lardal ministerialbok 1733-1815. side 879.

[12]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 75.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 268.

[14]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 79.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 158.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 288.

[17]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 84.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.

[20]  Siljan bygdebok. side 593.

[21]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 78.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 159.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 183.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 35.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 254.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 9.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[30]  Siljan bygdebok. side 519.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 30.

[32]  Gamle Gjerpen.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 176.