| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ROMSDALEN u/ISLAND ETTER 1814

 


 

 

Tor Knutsen f. 1797 og Kirsten Olsdatter f. 1808 sin familie.

 

 

 

Tor Knutsen,[1] født 1797 i Ristvedt Sandsvær BU.,[2] døpt 06.08.1797 i Hedenstad kirke Sandsvær BU.,[3] død 07.08.1880 i Romsdalen u/Island Siljan TE., gravlagt 13.08.1880 i Siljan kirkegård TE.[4]

Han var sønn av Knut Toresen og Kari Andersdatter i Sandsvær.

 

Han kom fra Ristvedt i Sandsvær og giftet seg i Siljan i 1830.

 

Hans søster, Karen Kirstine Knutsdatter f. 1793, ble gift og bosatt på Rød Øvre u/Sølland i Siljan.

 

Han kone kom fra Romsdalen u/Island og Tore overtok som leilending der.

 

De døpte et barn bosatt på Romsdalen i 1830, men i 1833 døpte de et barn i Gjerpen bosatt i Luksefjell. Fra 1836 døpte de igjen barn bosatt på Romsdalen og nevnes der både i 1846, 1865 og 1875.

 

Romsdalen 1846:

Gaardm. Leilending Thor Knudsen 47 aar

Hans kone Kisti Olsd. 37 aar

Deres hjemmeverende børn:

Karen Maria 15 aar, Knud 12 aar, Ole 9 ¾ aar, Isak 7 ¾ aar, Anders 4 ¾ aar, Rasmus 1 ¾ aar

Føderaads Enke Kisti Abrahamsd. 71 aar

 

Romsdalen 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Thore Knudsen m g Husfader Grdbr og Leilænding 69 (alder) Sandsvær Prgj.

Kisti Olsdatter k g hans Kone 58 (alder) Slemdal Prgj.

Isak Thoresen m ug deres Sønner hjælper Faderen med Gaardsbruget 28 (alder) Slemdal Prgj.

Anders Thoresen m ug deres Sønner hjælper Faderen med Gaardsbruget 25 (alder) Slemdal Prgj.

Rasmus Thoresen m ug deres Søn Tømmerhugger 22 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Kristine Thoresdatter k ug deres Datter 21 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Kistine Thoresdatter k ug deres Datter 15 (alder) Slemdal Prgj.

Christian Olsen m ug deres Sønnesøn, Fostersøn.

 

Romsdalen 1875 – løpenummer 491b

Thore Knudsen f. 1798 i Efterlød i Sandsvær – husfader – leilending

Kirsti Olsdatter f. 1808 – kone

Niels Halvorsen f. 1846 i Saude – gift – svigersønn – arbeider hos svigerfaren

Maren Kirstine Thoresdatter f. 1851 – hans kone

Ole Thoresen f. 1836 – gift – tilreisene fra Hedenstad i Sandsvær/Thore Knudsen sin sønn – skogsarbeider /husmand med jord

Karen Kirstine Olsdatter f. 1856 - hans datter

Hans Christian Olsen f. 1858 – hans sønn

Halvor Halvorsen f. 1859 i Saude – tjenestegutt

Anne Gulliksdatter f. 1858 i Saude – tjenestepige

 

Tore døde på Romsdalen u/Island i 1880.

 

 

Gift 06.06.1830 i Siljan kirke TE., med Kirsten Olsdatter,1 født 1808 i Romsdalen u/Island Siljan TE. (datter av Ole Isaksen og Kirsten Abrahamsdatter), døpt 01.01.1809 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 15.08.1822 i Siljan kirke TE.,[6] død 25.06.1887 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[7] gravlagt 03.07.1887 i Grorud kapell Siljan TE.7

 

Kirsten:

Hun kom fra Romsdalen u/Island og døde der i 1887.

 

 

 

I.    Karen Marie Torsdatter, født 22.12.1830 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[8] døpt 23.01.1831 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,[9] død 11.02.1863 i Romsdalen u/Island Siljan TE., gravlagt 20.02.1863 i Siljan kirkegård TE.[10]

 

 

 

II.   Knut Torsen, født 17.10.1833 i Luksefjell Gjerpen TE.,[11] døpt 10.11.1833 i Gjerpen kirke TE.,11 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[12] død 04.11.1849 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[13] gravlagt 11.11.1849 i Siljan kirkegård TE.13

 

 

 

III. Ole Torsen, født 23.02.1836 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[14] døpt 05.06.1836 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.[15]

 

      

       (1) Gift 28.08.1856 i Siljan kirke TE., med Kari Rønniksdatter,[16] født 16.05.1827 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE.,[17] (datter av Rønnik Olsen og Karen Halvorsdatter), døpt 10.06.1827 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[18] død 28.05.1894 i Nisterud i Gjerpen TE.

      

      

       (2) Gift 12.10.1895 i Skien TE.,[19] med Berte Olsdatter, født 01.10.1849 i Hogstad Siljan TE.,[20] (datter av Ole Jacobsen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 21.10.1849 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 30.04.1865 i Siljan kirke TE.[21]

      

       Se Romsdalen u/Island denne gården

 

      

 

IV. Isak Torsen,[22] født 20.04.1838 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[23] døpt 10.06.1838 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 12.08.1855 i Siljan kirke TE.,[24] død 15.02.1866 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[25] gravlagt 01.03.1866 i Siljan kirkegård TE.25

      

       Ved dåpen er faren feilaktivt kalt Thor Olsen.

      

 

 

V.   Anders Torsen, født 03.04.1841 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[26] døpt 27.06.1841 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.[27]

      

      

       Gift 06.06.1870 i Gjerpen kirke TE.,[28] med Thore Henriksdatter,[29] født 21.04.1845 i Sauherad TE.,[30] (datter av Henrik Andersen og Marta Hansdatter), døpt 27.04.1845 i Sauherad TE.

      

       Se Romsdalen u/Island denne gården 

 

 

 

VI. Rasmus Torsen,[31] født 17.03.1844 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[32] døpt 02.06.1844 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.[33]

      

       Rasmus bodde på Gåserud i Sandsvær som tjenestegutt i 1865:
Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus
Ole Thorstensen 43 Sandsver Husfader g Leilænding Gaardbruger
Ingeborg K. Olsdatter 45 Sandsver hans Kone g
Thorsten Olsen 14 Sandsver deres Søn ug
Marthin Olsen 11 Sandsver deres Søn ug
Olaves Olsen 9 Sandsver deres Søn ug
Lars Olsen 5 Sandsver deres Søn ug
Nils Olsen 3 Sandsver deres Søn ug
Rasmus Thoresen 21 Slemdalug Tjenestekarl
Rine Hansdatter 20 Sandsverug Tjenestepige

 

       Rasmus reiste til Amerika i 1869.

      

 

 

VII. Maren Kristine Torsdatter, født 20.06.1846 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[34] døpt 06.09.1846 i Siljan kirke TE.,34 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,[35] død 02.11.1891 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[36] gravlagt 09.11.1891 i Siljan kirkegård TE.36

      

 

       Gift 10.03.1880 i Siljan kirke TE.,[37] med Kristen Olsen, født 03.11.1829 i Rønningen u/Island Siljan TE.,[38] (sønn av Ole Knutsen og Siri Olsdatter), døpt 01.01.1830 i Siljan kirke TE.,38 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[39] død 05.07.1913 i Sølland Siljan TE.,[40] gravlagt 10.07.1913 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Seteret u/Island

      

 

 

VIII. Johannes Torsen, født 14.03.1849 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,20 døpt 17.06.1849 i Siljan kirke TE.,20 død 14.04.1850 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,13 gravlagt 09.05.1850 i Siljan kirkegård TE.13

 

 

 

 IX. Maren Kristine Torsdatter,1 født 12.07.1851 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[41] døpt 17.08.1851 i Siljan kirke TE.,[42] konfirmert 28.04.1867 i Siljan kirke TE.[43]

      

      

       Gift 02.10.1874 i Siljan kirke TE., med Nils Halvorsen,1 født 11.04.1846 i Kaane Saude TE.,[44],[45] (sønn av Halvor Nilsen og Gunhild Nilsdatter), døpt 19.04.1846 i Sauherad TE.,45 død 09.08.1902 i Venstøp Gjerpen TE.19

      

       Se Romsdalen u/Island denne gården 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 621.

[2]  Sandsværs historie bind 6. side 24.

[3]  Sandsvær ministerialbok 1725-1809. side 472.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 244.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 153.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 286.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 250.

[8]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 85.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 163.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 292.

[11]  Gjerpen ministerialbok 1829-1834. side 74.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 164.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 283.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 13.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[16]  Siljan bygdebok. side 542.

[17]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 78.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 159.

[19]  Gamle Gjerpen.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 42.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 182.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 324.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 17.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 173.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 233.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 24.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 174.

[28]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 273.

[29]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 219.

[30]  Sauherad ministerialbok 1827-1850. side 112.

[31]  Siljan bygdebok. side 363 og 621.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 30.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[34]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 35.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 254.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 183.

[38]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 84.

[39]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[40]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.

[41]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.

[42]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.a.

[43]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 185.

[44]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 178.

[45]  Sauherad ministerialbok 1827-1850. side 118.