| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SKOGLY u/HOGSTAD NEDRE ETTER 1814

 


 

 

 

Paul Edvard Hogstad f. 1905 og Gunhild Baugerød f. 1921 sin familie.

 

 

 

Paul Edvard Hogstad,[1] født 13.05.1905 i Hogstad Siljan TE.,[2] døpt 10.09.1905 i Siljan kirke TE., død 24.03.1988 i Gjerpen TE., gravlagt 29.03.1988 i Gjerpen TE.[3]

Han var sønn av Peder Jacobsen og Elise Andersdatter på Hogstad Nedre.

 

Plassen Skogly Bnr.8 ble skilt ut fra Hogstad Nedre Bnr.2 i 1947. (Skylldelingsforretning datert 23.08.1947)

 

Anders Pedersen Hogstad eide på denne tiden Hogstad Nedre Bnr.2.

 

Skogly ble samtidig skjøtet fra Anders Pedersen Hogstad til hans bror Paul Edvard Hogstad for 500 kr.

 

Hogstad revegård ble utskilt fra Bnr.2 i 1937 og gitt Bnr.5.

 

Anders Hogstad var eier av Hogstad Nedre Bnr.2 og skjøtet samtidig Hogstad revegård Bnr.5 til sin bror Paul Hogstad:
Skjøte på Hogstad Nedre/Hogstad Revegaard Bnr.5 fra Anders P Hogstad f. 23.01.1897 til Paul P Hogstad f. 13.05.1905 for kr.400. datert 30.06.1938

 

Matrikkelutkast 1950

Hogstad øvre Gnr.7

Bnr.5 - Hogstad revegård - Paul P. Hogstad

Bnr.8 – Skogly - Paul P. Hogstad

 

Paul døde i Gjerpen i 1988.

 

 

Gift 23.11.1940 i Siljan kirke TE.,[4] med Gunhild Baugerød,1 født 02.05.1921 i Toklev u/Island Siljan TE.,[5] (datter av Martinius Olsen Baugerød og Karen Kristine Kise), døpt 25.09.1921 i Siljan kirke TE.

 

Gunhild:

Hun kom fra Toklev u/Island.

 

 

 

 

I.    Bjørn Hogstad,1 født 10.09.1942 i Hogstad Siljan TE.[6]

      

 

       Han giftet seg med Grethe Jacobsen, født 16.03.1946 i Limi Gjerpen TE.,6 (datter av Arne Sten Jacobsen og Therese Klara Haugerød).

      

 

 

II.   Tore Hogstad,1 født 1946 i Hogstad Siljan TE.[7]

      

       Han nevnes på Are Frodesv. 22 u/Mæla.

      

      

       Han giftet seg med Ingfrid Birgit, født 1948.7

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 585.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 102.

[3]  Gravminner i Norge.

[4]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 28.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 45.

[6]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 55.

[7]  Gamle Gjerpen.