| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD NEDRE ETTER 1814

 


 

 

 

Anders Pedersen f. 1897 og Dagny Jacobsdatter f. 1896 sin familie.

 

 

 

Anders Pedersen,[1] født 23.01.1897 i Hogstad Siljan TE.,[2] døpt 15.04.1897 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.,[3] død 25.05.1976 i Hogstad Siljan TE.[4]

Han var sønn av Peder Jacobsen og Elise Andersdatter på Hogstad Nedre.

 

Anders giftet seg i 1920.

 

Han overtok Hogstad Nedre Bnr.2 og Hogstad Øvre Bnr.7 etter sine foreldre. (Hans far døde der i 1914 og hans mor i 1919):

Hjemmelsdokkument paa skifte efter Peder Jacobsen Hogstad g. hustru Eline Hogstad sønnen Anders Pedersen Hogstad paa Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.7 og Hogstad Nedre Gnr.8 Bnr.2 for løsningsummen kr. 26250 (samt løsøre for kr. 13538) osv. Tingl. 09.06.1920

 

Hogstad Øvre/Ringstad Bnr.12 ble utskilt fra Hogstad Øvre Bnr.7 i 1937 (skylldelingsforetning 03.04.1937). Anders Pedersen på Hogstad Nedre eide på denne tiden Hogstad Øvre Bnr.7.

 

Hogstad Nedre/Nerby Bnr.7 ble skilt ut fra Hogstad Nedre Bnr.2 i 1946 og solgt fra Anders Hogstad til Magnus Aadalen for kr.200:
Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Nedre (innmarken) Bnr.2 den 03.05.1946, hvorved utskilt Hogstad Nedre/Nerby Bnr.7.
Skjøte på Hogstad Nedre/Nerby Bnr.7 fra Anders Hogstad f. 23.01.1897 til Magnus Aadalen f. 01.03.1920 for kr.200. datert 03.04.1946

 

Anders Pedersen Hogstad skilte i 1947 ut Hogstad Nedre/Skogly Bnr.8 og solgte den til sin søsters mann, Kristian Eidet:

Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Nedre (innmarken) Bnr.2 den 23.08.1947, hvorved utskilt Hogstad Øvre/Skogly Bnr.8 til Paul Hogstad.

Skjøte på Hogstad Øvre/Skogly Bnr.8 fra Anders P Hogstad f. 23.01.1897 til Paul P Hogstad f. 13.05.1905 for kr.500 med div forbehold, blant annet forkjøpsrett for selger og hans etterkommere. Datert 25.08.1947  

 

Matrikkelutkast 1950

Hogstad øvre Gnr.7   

Bnr.7 - Hogstad øvre - Anders Pedersen Hogstad

Hogstad nedre Gnr.8

Bnr.2 - Hogstad nedre, skog (innmark) - Anders Pedersen Hogstad 

 

Anders døde i 1976.

 

 

Gift 24.03.1920 i Siljan kirke TE.,[5] med Dagny Jacobsdatter,[6] født 03.02.1896 i Tormodsrød Siljan TE.,[7] (datter av Jacob Knutsen og Karen Marie Olsdatter), døpt 14.05.1896 i Siljan kirke TE., død 01.03.1981 i Hogstad Siljan TE.4

 

Dagny:

Hun kom fra Vestby u/Sølland. Dagny døde i 1981.

 

 

 

I.    Peder Jacob Hogstad,1 født 05.01.1925 i Hogstad Siljan TE.,[8] døpt 13.04.1925 i Siljan kirke TE., død 13.04.2008 i Siljan TE.4

      

 

       Gift 1952, med Inga Pauline Skogstad,1 født 28.12.1932 i Balsfjord TR.,[9] (datter av Hjalmar Nikolai Skogstad og Hjørdis Ingvarda Lind).

      

 

       Barn:

 

        A.    Unni Hogstad,1 født 30.09.1952 i Siljan TE.[10]

              

 

               Gift 07.08.1971 i Siljan kirke TE.,10 med Rolf Gregar Eriksrød, født 24.06.1946 i Skien TE.,10 (sønn av Sigurd Halvorsen Eriksrød og Hanna Skilbred).

              

 

        B.    Terje Hogstad,1 født 1954 i Siljan TE.

 

 

        C.    Jonny Hogstad,1 født 1957 i Siljan TE.

 

 

 

 

II.   Ragnar Hogstad,1 født 15.01.1927 i Hogstad Siljan TE.,[11] døpt 05.06.1927 i Siljan kirke TE.

      

 

       Han giftet seg med Ingeborg Frøystad.1

      

 

 

III. Helge Hogstad,[12] født 28.11.1930 i Hogstad Siljan TE.[13]

      

      

       Han giftet seg med Anny Elisabeth Rønningen,[14] født 03.06.1936 i Søntvedt Siljan TE.,12 (datter av Albert Rønningen og Astrid Gunhilde Aasen), død 25.04.2014 i Siljan TE.,[15] gravlagt 06.05.2014 i Siljan kirkegård TE.14

      

       Se Afsøla u/Sølland

 

 

 

IV. Johan Hogstad,1 født 14.03.1936 i Hogstad Siljan TE.

      

 

       Han giftet seg med Bjørg Sørensen.1

      

       Se Hogstad Nedre denne gården

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 585.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 82.

[3]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 88.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 115.

[6]  Siljan bygdebok. side 535.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 79.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 56.

[9]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 42.

[10]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 65.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 66.

[12]  Siljan bygdebok. side 528 og 585.

[13]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 47.

[14]  Siljan bygdebok. side 528.

[15]  Telemarksavisa.