| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

Gurholt – Gnr.23

Gurholt ligger sydøst i Midtbygda. Den grenser mot Øverbø i nord, Engelstad og Serkland i vest og mot Gonsholt i syd.

Se Gurholt før 1814

 

 

Kongen eide Gurholt i 1814.

 

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

 

(Med Gurholt/skog Bnr.1 Gurholt/Tveiten Bnr.2 Gurholt/Ødegården Bnr.3 Gurholt/Kjølnes-søndre Bnr.4 Gurholt/Kjølnes-nordre Bnr.5 Gurholt/Hagen Bnr.6 Gurholt Bnr.7Gurholt Bnr.8 Gurholt/Skog Bnr.9, Gurholt/Haugen Bnr.10 Gurholt/Åsen Bnr.11 Gurholt/Skog Bnr.13 Gurholt/Nordre Bnr.14Gurholt Bnr.15Gurholt/Klovskogrønningen Bnr.16 Gurholt/Østre Bnr.17 Gurholt/Vestre Bnr.18 Gurholt/Vestre Bnr.19 Gurholt/Ødegården Bnr.20 Gurholt/Solbakken Bnr.21 Gurholt/Nordheim Bnr.22 Gurholt/Elven-Dammen Bnr.23 og Bnr.24Gurholt/Svingen Bnr.25Gurholt/Åsmyren Bnr.26Gurholt/Norstad Bnr.27,   Gurholt/Lundberg Bnr.28 Gurholt/Gurstad Bnr.29 Gurholt/Granly Bnr.30 Gurholt/Fossnes Bnr.31 Gurholt/Fjelstad Bnr.32 Gurholt/Fredheim Bnr.33 og Elverhøy)

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

Litt om eierskapet:

Grevskapet eide Gurholt fra 1743. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817.

”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også Gurholt, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

Her følge Gurholt løpenummer 540 (a og b), Gurholt løpenummer 541 og Gurholt løpenummer 542.

 

Det var tre brukerparter på Gurholt i 1801. Under matrikkelen i 1838 nevnes også tre løpenummer på Gurholt matrnr. 177 (gammelt matriknr. 143). Det var løpenummer 540, løpenummer 541 og løpenummer 542

 

Matrikkelen 1838

Gurholt matrikkelnr.177 (gammelt matrikkelnummer 143)

Løpenummer 540 - Gurholt - skyld 3 huder 6 skinn - oppsitter Peder Knudsen

Løpenummer 541 - Gurholt - skyld 1 huder 9 skinn - oppsitter Christen Paulsens enke

Løpenummer 542 - Gurholt - skyld 1 huder 9 skinn - oppsitter Arne Knudsens enke

 

 

Gurholt løpenummer 540

Treschow avholdt skyldelingsforretning på Gurholt løpenummer 540 fra 29.04.1869 til 01.05.1869, hvorved utskilt Gurholt/Tveiten løpenummer 540b – senere Bnr.2, Gurholt/Ødegården løpenummer 540c – senere Bnr.3, Gurholt/Kjølnes søndre løpenummer 540d – senere Bnr.4, Gurholt/Kjølnes nordre løpenummer 540e/541b/542b– senere Bnr.5, Gurholt/Hagen løpenummer 540f/541c/542c – senere Bnr.6 og Gurholt/Haugen løpenummer 541d/542d – senere Bnr.10. Tinglyst 30.08.1869

Den resterende delen ble Gurholt/Skog løpenummer 540a – senere Bnr.1.

 

 

Del 1 – Gurholt løpenummer 540

 

Bosatt/Bruker her fra 1798 til 1857 (Margrethe til 1869)

 

Peder Knudsen f. 1774 var sønn av Knud Arnesen Gurholt. Peder giftet seg i 1798 med enken etter Jacob Andersen Gurholt, Pernille Olsdatter f. 1760. Han ble med dette giftemålet bruker på en av de tre brukerparter på Gurholt. Pernille døde på Gurholt i 1808. Peder giftet seg 2. gang i 1811 med Margrethe Knudsdatter f. 1790 fra Rød. Han døde på Gurholt i 1857 og Margrethe døde der i 1869.

 

Se Gurholt før 1814

 

 

Etter Peder Knudsen må løpenummer 540 ha blitt delt i to brukerparter, for i 1865 var Peder Knutsens sønner, Ole og Anders, brukere på henholdsvis Gurholt løpenummer 540a og Gurholt løpenummer 540b.

 

 

Del 1a – Gurholt løpenummer 540b

Nistua

 

Bosatt/Bruker her fra 1844 til 1897 (Sissel til 1900)

 

Anders Pedersen f. 1814 var sønn av overnevnte Peder Knutsen Gurholt. Anders giftet seg i 1844 med Sissel Olsdatter f. 1816 fra Hagen u/Gurholt. De ble bosatt på Gurholt og i 1865 nevnes de som leilendinger på Gurholt løpenummer 540b (Nistua). Anders døde der i 1897 og Sissel i 1900.

 

Barn:

Maren Andersdatter f. 1845 d. 1847

Peder Andersen f. 1847 d. 1856

Ole Andersen f. 1849 d. 1889

Martin Andersen f. 1852 d. 1929

Maren Kristine Andersdatter f. 1856 d. 1910

Karen Petrea Andersdatter f. 1859

 

Familieark

 

 

Se videre Gurholt/Nordre (Nistua) – Gnr.23 Bnr.14

 

 

 

Del 1b – Gurholt løpenummer 540a

Veststua

 

Bosatt/Bruker her fra før 1865 til 1887

 

Ole Pedersen f. 1831 var sønn av overnevnte Peder Knutsen Gurholt. Gurholt løpenummer 540 må ha blitt delt i to brukerparter, for i 1865 var Peder Knutsens sønner, Ole og Anders, brukere på henholdsvis Gurholt løpenummer 540a og Gurholt løpenummer 540b. Ole var bosatt der i 1865 med sin mor, søsteren Pernille og to tjenestefolk. Ole giftet seg i 1866 med Anne Larsdatter f. 1835 fra Haugen u/Høiseth. Ole døde på Gurholt i 1887. Da Anne ble enke i 1887 og flyttet hun til Baugerød i Gjerpen med begge barna og døde der i 1889.

 

Barn:

Peder Olsen f. 1867

Mathilde Dortea Olsdatter f. 1876

 

Familieark

 

 

Se videre Gurholt/Vestre (Veststua) – Gnr.23 Bnr.18

 

 

 

Del 2 - Gurholt løpenummer 541

 

Gurholt løpenummer 541

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 541 den 29.04.1869, hvorved utskilt Gurholt/Nordre Kjølnes - løpenummer 541b (540e, 542b), Gurholt/Hagen – løpenummer 541c (540f, 542c), Gurholt/Haugen – løpenummer 541d (542d) senere Bnr.10. Tinglyst 30.08.1869:

Den resterende delen ble Gurholt/skogen løpenummer 541a – senere Bnr.9.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1769 til 1822 (Maren til 1831)

 

Paul Jacobsen f. 1749 fra Røsholt i Lardal giftet seg i Siljan i 1769 med Maren Bertelsdatter f. 1747. Hun var datter av Bertel Olsen Gurholt. De ble bosatt på Gurholt og var en av tre brukere på gården. Paul døde på Gurholt i 1822 og Maren i 1831.

 

Se Gurholt før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1815 til 1830 (Marte bodde der lenger)

 

Kristen Paulsen f. 1775 var sønn av Paul Jacobsen Gurholt. Kristen giftet seg 1. gang i 1815 med Anne Svendsdatter f. 1782 fra Tudal. De ble bosatt på Gurholt og bodde nok da hos hans foreldre. Anne døde på Gurholt i 1819 og Kristen giftet seg 2. gang i 1820 med Marte Olsdatter f. 1782 fra Høiseth. De bodde videre på Gurholt. Hans far døde på Gurholt i 1822 og Kristen døde der i 1830. Hans mor i 1831. I 1838 var det enken etter Kristen, Marte Olsdatter som var oppsitter på Gurholt - løpenummer 541. Marte Olsdatter og tre av barna reiste til Amerika i 1852. Sønnen Ole hadde reist i 1849. Marte døde der i 1878.

 

Kristen Paulsen og Anne Svendsdatters barn:

Ellen Kristensdatter f. 1817 d. 1880

 

Kristen Paulsen og Marte Olsdatters barn:

Peder Kristensen f. 1821

Ole Kristensen f. 1823 d. 1905

Maren Kristensdatter f. 1826

Jacob Kristensen f. 1828 d. 1916

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1852 til 1867 (Ingeborg bodde der trolig litt lenger)

 

Svend Nilsen f. 1820 fra Engelstad giftet seg i 1852 med Ingeborg Larsdatter f. 1826 fra Skobåker i Lardal. De ble bosatt på Gurholt løpenummer 541. Svend døde på Gurholt i 1867. Ingeborg flyttet som enke til Bårnes i Hedrum i 1873 sammen med sin datter Anne Kristine. Hun ble der i 1875 gift med Hans Jacob Jacobsen f. 1828 fra Brunlanes. Han døde i 1878. Ingeborg døde i 1890.

 

Svend Nilsen og Ingeborg Larsdatter sine barn:

Nils Svendsen f. 1853 d. 1911

Karen Marie Svendsdatter f. 1855 d. 1896

Anne Kristine Svendsdatter f. 1856

Maren Helene Svendsdatter f. 1858

Lars Johan Svendsen f. 1860

Gullik Svendsen f. 1863 d. 1949

Maren Sofie Svendsdatter f. 1865

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1875

 

Nils Svendsen f. 1853 fra Gurholt nevnes som leilending på Gurholt i 1875. Dette må ha vært på plassen etter sine foreldre. Han drev plassen med hjelp av sin bror Lars Svendsen, søstrene Karen Marie Svendsdatter og Maren Sofie Evensdatter. De hadde også ei tjenestejente. Nils giftet seg i 1878 med Karoline Solvesdatter f. 1855 fra Øverbø. De døpte barn bosatt på Gurholt frem til 1886. Ole Peter Solvesen Øverbø var bror til Karoline Solvesdatter og han skilte i 1888 ut Øverbø/Aasen - løpenummer 530c - senere Bnr.17 ble fra Øverbø Bnr.4. Han solgte i 1900 eiendommen til Nils og Karoline. Nils ble da skrevet som Nils Svensen Åsen og de døpte barn bosatt på Øverbø/Åsen fra 1889, så de bodde på plassen fra den ble skilt ut. Karoline døde på Åsen i 1891. Nils bodde videre på gården. I 1900 bodde døtrene Trine Marie og Anna sammen med han og i 1910 bodde datteren Olga der. Nils døde i 1911 og ifølge en presteattest døde han på sykehus i Oslo.

 

Se Øverbø Åsen Bnr.17

 

 

 

 

Del.3 - Gurholt løpenummer 542

 

Framstua

 

Gurholt løpenummer 542

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 542 den 29.04.1869 til 01.05.1869, hvorved utskilt Gurholt/Nordre Kjølnes - løpenummer 542b (540e, 541b), Gurholt/Hagen – løpenummer 542c (540f, 541c) og Gurholt/Haugen – løpenummer 542d (541d). Tinglyst 30.08.1869

Den resterende delen ble Gurholt/Skogen løpenummer 542a – senere Bnr.13.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1801 til 1822 (Rønnaug til 1847)

 

Arne Knudsen f. 1776 var sønn av Knud Arnesen Gurholt. Arne overtok bygselen på en fjerdepart (1 hud 9 skinn) av Gurholt i 1801 etter sin stefar Erich Hansen. Arne giftet seg i 1803 med Rønnaug Pedersdatter f. 1775 fra Kvisla. De ble bosatt på Gurholt. Arne døde der i 1822. I 1838 var det Rønnaug som satt som oppsitter på Gurholt - løpenummer 542. Rønnaug døde der i 1847.

 

Se Gurholt før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1842 til 1891

 

Knut Arnesen f. 1810 var sønn av overnevnte Arne Knutsen Gurholt. Moren satt som oppsitter på Gurholt løpenummer 542 i matrikkelen i 1838 og døde der i 1847. Knut giftet seg i 1842 med Ingeborg Henriksdatter f. 1811 fra Skilbred. Knut overtok som leilending etter foreldrene på Gurholt løpenummer 542. Ingeborg døde på Gurholt i 1867. Knut døde der i 1891.

 

Barn:

Arne Knutsen d. 1842 d. 1847

Regine Knutsdatter f. 1845 d. 1850

Arne Knutsen f. 1848 d. 1931

Karen Regine Knutsdatter f. 1851 d. 1924

Hans Jacob Knutsen f. 1854 d. 1867

 

Familieark

 

 

Se videre Gurholt/Østre (Framstua) – Gnr.23 Bnr.17

 

 

 

 

I 1865 nevnes Gurholt løpenummer 540, løpenummer 541 og løpenummer 542. Videre nevner husmannsplassene: Tveten, Ødegaarden, Haugen, Hagen og 2 Kjølnes plasser.

Treschow hadde kjøpte Gurholt i 1836. I 1869 ble gården nyorganisert. Skogseiendommer ble skilt ut og nye plasser ble skilt ut. Husmannsplassene ble matrikulert som egne underbruk.

Dette presenterer jeg under de respektive løpenummer og senere bruksnummer.

 

 

Andre som nevnes på Gurholt:

 

Nevnt på Gurholt i 1902 og 1903 (Uvisst hvor de bodde)

 

Ole Kristian Pedersen f. 1875 i Bamble bodde på Gurholt da han giftet seg i Siljan i 1902 med Ida Karoline Olsdatter f. 1878 fra Bamble. De døpte et barn bosatt på Gurholt i 1903. De flyttet siden til Solum sogn og nevnes der i 1910 på gården Rambek.

 

Barn født i Siljan:

Herman Karl Pedersen f. 1903

 

Familieark

 

 

Nevnt på Gurholt i 1878

 

Enkemann Ole Bentsen f. 1786 døde på Gurholt i 1878.

 

Se Riseth u/Høiseth

 

 

 

Nevnt på Gurholt i 1892

 

Enkemann Ole Nilsen f. 1824 døde på Gurholt i 1892.

 

Se Solli u/Prestegården

 

 

 

Nevnt på Gurholt i 1887

 

Enken Berte Pedersdatter f. 1815 døde på Gurholt i 1887.

 

Se Åsen u/Kvisla