| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ÅSEN u/KVISLA ETTER 1814

 


 

 

 

 

Gunder Knutsen f. 1802 sin familie. Han fikk et uekte barn med Ingeborg Jørgensdatter f. ca 1800 og giftet seg med Berte Pedersdatter f. 1815.

 

 

 

 

Gunder Knutsen,[1] født 1802 i Kvernstua u/Fuske Arnadal VE., døpt 26.09.1802 i Stokke VE.,[2] konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke TE.,[3] død 27.08.1838 i Kvisla Siljan TE., gravlagt 09.09.1838 i Siljan kirkegård TE.[4]

Han var sønn av Knut Henriksen og Sønnev Gundersdatter på Moene u/Moholt før 1814.

 

Han var arbeidet ved Moholt verk da han ble far til et uekte barn i 1823.

 

Det er nok han som også bodde på Moholt verk da han giftet seg i 1835.

 

De døpte barn bosatt på Kvisla der Gunder nevnes som arbeidsmann. Hans kones mor bodde da på Kvisla, så de bodde nok hos henne.

 

Gunder døde på Kvisla i 1838.

 

 

Forhold til Ingeborg Jørgensdatter, født ca 1800

 

Se Moholt verk

 

 

Gift 08.02.1835 i Siljan kirke TE., med Berte Pedersdatter,1 født 14.02.1815 i Kvisla Siljan TE. (datter av Peder Pedersen og Marie Berntsdatter), døpt 19.02.1815 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[6] død 28.08.1887 i Gurholt Siljan TE.,[7] gravlagt 01.09.1887 i Siljan kirkegård TE.8

 

Berte:

Barna hun fikk med Gunder ble gravlagt i 1847 og 1848, stod det at de bodde på "Qvislaaasen" og "Aasen u/Qvisla". Bernt Pedersen nevnes der på den tiden og han var bror til Berte Pedersdatter. Hun bodde da hos hans familie som enke.

 

Hun fikk uekte barn i 1850 og 1855. (Se under hennes far)

 

Siljan 1865 - Kvisla - Rødningerne

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Berthe Pedersdatter k e Husmoder uden Jord, har Hjælp af Fattigkassen 52 (alder) Slemdal Prgj.

 

Hun bodde som enke på Kvislarønningen i 1865 støttet av fattigkassen og døde på Gurholt i 1887.

 

Se Kvislarønningen u/Moholt

 

 

 

Gunder og Berte sine barn:

 

 

I.    Sofie Gundersdatter, (datter av Gunder Knutsen og Berte Pedersdatter) født 21.06.1835 i Kvisla Siljan TE.,[8] døpt 26.07.1835 i Siljan kirke TE.,11 død 06.03.1847 i Åsen u/Kvisla Siljan TE.[9]

 

 

 

II.   Gunhild Marie Gundersdatter, (datter av Gunder Knutsen og Berte Pedersdatter) født 08.09.1838 i Kvisla Siljan TE.,[10] døpt 21.10.1838 i Siljan kirke TE.,13 død 26.05.1848 i Åsen u/Kvisla Siljan TE.,[11] gravlagt 12.06.1848 i Siljan kirkegård TE.14

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 31.

[2]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 283.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 266.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 48.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 275.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 250.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 11.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 281.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 19.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 282.