| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Nordre (Nistua) – Gnr.23 Bnr.14

 

Senere adresse Gurholtveien 149

 

 

Treschow skilte i 1886 blant annet ut Gurholt/Nordre Bnr.14 fra Gurholt Bnr.7:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 540g – senere Bnr.7 den 26.09.1886, hvorved utskilt Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt Bnr.15. Tinglyst 01.11.1886

 

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Nordre Bnr.14 den 04.09.1891, hvorved ustkilt Gurholt/Vestre Bnr.19. Tinglyst 11.09.1891

 

Treschow solgte i 1893 Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 til Borger Olsen:

Skjøte på Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 fra F W Treschow til Borger Olsen for kr. 5200, hvorhos selger har forbeholds seg driftsveier, tømmerlegger, strandrett, jagtrett osv. liksom fattigvæsenet har ret til at leie et paa eiendommen staaende hus saa lenge det ønsker mot aarlig leie til kjøperen kr. 4. Datert 18.03.1893, tinglyst 04.04.1893

 

Borger Olsen Gurholt solgte i 1944 Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 til sønnen Alfred Gurholt og hans hustru Anne:

Skjøte på Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 fra Borger O Gurholt f. 03.01.1863 (enkemann siden 1910) til sønnen Alfred Gurholt f. 23.07.1895 og hustru Anne f. 13.01.1907 for kr. 12 000, hvorav for løsøre kr. 7000, med forbehold om føderaad for faren osv. Datert 14.11.1944

Alfred Gurholt og hans hustru Anne solgte i 1966 Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 til sin sønn Birger:

Skjøte på Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 fra Alfred Gurholt og Anne Gurholt til sønn Birger Gurholt f. 09.07.1928. Datert 09.02.1966

 

 

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.14 – Gurholt nordre – eier/bruker Borger Olsen

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.14 - Gurholt nordre - 2 mark 42 øre - Alfred Gurholt og h. Anne

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Se Gurholt løpenummer 540 – Nistua (Det var denne brukerparten som ble skilt ut som Gurholt/Nordre (Nistua) Bnr.14 i 1891)

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1891 til 1945

 

Borger Olsen f. 1863 fra Sandbrekkene giftet seg i 1891 med Maren Kristine Andersdatter f. 1856. Hans kone var datter på Gurholt løpenummer 540b ”Nistua” og de ble bosatt der. Hans svigerfar døde i 1897 og svigermoren i 1900. Treschow hadde i 1886 skilt ut Gurholt/Nordre (Nistua) Bnr.14 fra Gurholt Bnr.7. Treschow solgte i 1893 Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 til Borger Olsen. I 1900 bodde familien som selveiere på Gurholt/Nordre (Nistua) Bnr.14 og eide også Gurholt/Ødegården Bnr.20. Maren Kristine døde i 1910. Under 1910 tellingen bodde Borger som enkemann på gården sammen med datteren Hilda Sofie og sønnene Ole Alfred og Peder. Borger Olsen Gurholt solgte i 1944 Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 til sønnen Alfred Gurholt og hans hustru Anne. Borger døde i 1945.

 

Barn:

Hilda Sofie Borgersdatter f. 1892 d. 1954

Ole Alfred Borgersen f. 1895 d. 1976

Peder Gurholt f. 1898 d. 1899

Peder Gurholt f. 1901

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1928 til 1976 (Anne døde i 1989)

 

Ole Alfred Borgersen f. 1895 var sønn av overnevnte Borger Olsen Gurholt. Ole brukte nok bare navnet Alfred. Øverbø/Skamyrstykke (parsell skog) Bnr.36 ble i 1923 solgt fra Edvard Nielsen Sandbrekkene til Alfred Gurholt. Alfred giftet seg i 1928 med Anne Grønland f. 1907 fra Sørbø/Hagen. De ble bosatt på Gurholt/Nordre (Nistua). Hans far solgte i 1944 Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 til sønnen Alfred. Alfred Gurholt og hans hustru Anne solgte i 1966 Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 til sin sønn Birger. Alfred døde i 1976 og Anne døde i 1989.

 

Barn:

Birger Gurholt f. 1928 d. 2010

Gudmund Gurholt f. 1930 d. 2015

Arnt Gurholt f. 1933

Einar Gurholt f. 1935

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1966

 

Birger Gurholt f. 1928 var sønn av overnevnte Ole Alfred Borgersen. Han var gift med Inger Lise Adolfsen f. 1937 fra Roheim Bnr.44 u/Høiseth. Hans foreldre solgte i 1966 Gurholt/Nordre (Nistua) Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 til sønnen Birger. Han død i 2010.

 

Barn:

Bent Gurholt

Trude Gurholt

 

Familieark