| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BASSEBO |

 


 

 

Simon Svendsen f. ca 1699 og Eli Pedersdatter f. ca 1699 sin familie

 

 

 

 

Simon Svendsen, f. ca 1699,[1],[2] d. 1770 på Prestetangen u/Prestegården i Eidanger,[3] gravlagt 01.01.1771 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Svend Simonsen Rognlien u/Bassebo.

 

Han giftet seg i 1719.

 

Trol. 20/8-1719 i Eidanger.

Simen Svendssøn Rognelj med Ellenn Pedersd.

Caut: Hans Gunderssøn Halvarp og Prods Anderssøn Nøcklegaard.

 

Finner denne familien som husmannsfamilie under Sundsåsen i 1725:

Noch en Huusmand til Huuset i same Huus, Simon Svendssøn gl. 30 aar tiener for Soldat, gift med Elen Pedersdatter gl. 26 aar, har en Søn Cornelius Simensøn gl. 5 aar er Vanfør.

 

De gravlegger en sønn i november i 1725 som "Simen Svendsøn Rognelis lille søn Cornelius, i den fattiges jord 1?- 7 maaneder".

      

Jeg tror dette er den Cornelius som er med i 1725 tellingen. Men alderen stemmer mer med denne Søren som er født i 1724 og som en ikke finner i 1725 tellingen? Han har jeg ikke finnet død før 1725?

 

De døpte barn bosatt på Rognlien u/Bassebo frem til 1736.

 

De døper barn på Døvik fra 1739.

 

Simen nevnes i matrikulen av 1747 som oppsitter på Døvik.

 

Matrikulen 1747:

Døvik

Eiere: Eidanger presteboel

Oppsittere: Simen

      

Prestegården 1762:

Plassens navn: Døvig

Uformuende:

uformuende Simen Svendsen Døvig med kone og Datter Margrethe, gamle, fattige og syge

 

De kom til Prestetangen (Terpe) u/Prestegården.

 

Det er nok hun som er nevnt under Prestegården i 1782:

Præstegaarden, Terpe, Enken Eli, 2 døtre

 

Gravlagt som "Simon Svendson Preste-Tangen 80 aar".

 

 

Gift 1719,[5],[6] med Eli Pedersdatter, f. ca 1699,[7] (datter av Peder Nilsen og Sibilla Olsdatter), d. 1785 i Eidanger,[8] gravlagt 05.04.1785 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Eli:

Hun kom fra Lille Døvik u/Tråholt. Hun var nok datter av Peder Nilsen Røtua.

 

Trolig hun som gravlegges i Eidanger i 1785 som "Eli Pedersd. Terpen 91 aar".

 

 

 

 

I.    Cornelius Simonsen, f. 1720 på Rognlien i Eidanger,[10] døpt 25.02.1720 i Eidanger kirke,[11] d. 1725 på Rognlien i Eidanger,[12] gravlagt 25.11.1725 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Simon Svensen Rognelie og Elli Pedersdatter - Cornelius

       Faddere: baaren af Marj Lønnebachen, assist: Marthe Jørgensdatter Rønningen, Anna Pedersdatter, mandfaddere: Søren Joensen Kaakersvold, Olle Larsen Grinne, Niels Amundsen.

      

       Han levde under sjeleregisterert i 1725, men det gravlegges en "Simen Svendsøn Rognelis lille søn Cornelius, i den fattiges jord 1?- 7 maaneder" i november i 1725. Dette var nok denne Cornelius.

 

 

 

II.   Margrethe Simonsdatter, f. 1723 i Rognlien i Eidanger,[14] døpt 24.10.1723 i Eidanger kirke,[15] d. 1723 i Rognlien i Eidanger,[16] gravlagt 1912.1723 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Simmen Svendsen Rognelien og Ellj Pedersdatter - Margrette

       Faddere: baaren af Karen Anundsdatter Rødningen, Anne Pedersdatter, Anne Sophie Svendsdatter Rognelj, mandfaddere: Niels Jensen Kaachervold, Amund Jørgensen Rødningen.

      

       Hun gravlegges som "nedsadt i Jorden, Simmen Svendsøns Rognliens lille datter Margrethe, betaler jorden 6 uger".

 

 

 

III. Søren Simonsen, f. 1724 på Rognlien i Eidanger,[18] døpt 29.10.1724 i Eidanger kirke.[19]

      

       Simmen Svendsen Rogneljen og Ellj Pedersdatter - Søfren

       Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Rødningen, Anna Pedersdatter Rødningen, Emmeræns Hansdatter Lønnebache, Svend Simmensen Rognelj, Amund Amundsen Landgangen, Amund Jørgensen Rødningen.

      

 

 

IV. Margrethe Simonsdatter, f. ca 1725,[20] d. 1783 på Prestetangen u/Prestegården i Eidanger,[21] gravlagt 01.06.1783 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Hun får et uekte barn i Eidanger i 1758 bosatt på Døvika. En av fadderne var "Anne Simensdatter Døvig".

       (Publice absoluti. 9. juli 1758 i Eidanger kirke, side 352: Margrethe Simensdatter fra Døvig, udlagt til barnefader, en fremmed Person fra Modum, navnl. Ole Erichsen.)

       

       Gravlagt som "Margrethe Simonsd. Preste-tangen 58 aar".

 

      

       Forhold til Ole Eriksen, f. omkring 1730.

      

       Ole:

       Han ble utlagt som barnefar til et uekte barn i Eidanger i 1758.

      

       I skriftemålet står han nevnt som "en fremmed Person fra Modum, navnl. Ole Erichsen".

      

       Ved dåpen til barnet som "faderen Niels Erichsen fra Kongsberg".

      

       Der et derfor usikkert hva han het. Jeg velger det fra skriftemålet, men det kan jo være feil.

 

 

       Barn:

 

      

       A.   Cornelius Olsen, f. 1758 på Døvik i Eidanger,[23] døpt 27.08.1758 i Eidanger kirke,[24] d. før 1801, konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke.[25]

            

             I skriftemålet står faren nevnt som "en fremmed Person fra Modum, navnl. Ole Erichsen". Det er derfor usikkert om han het Olsen eller Nilsen. Men han ble konfirmert som Olsen så dette er nok det rette.

             Margrethe Simensdatter Døvigs uægte barn navnl. Cornelius faderen Niels Erichsen fra Kongsberg

             Faddere: baaren af Amund Lillegaardens kone, Anne Simensdatter Døvig, mandfaddere: Ole Sleevolden, Christen Ellevsen.

            

             Konfirmert i 1777 som "Cornelius Olsen Terpen 19".

            

             Trol. 28/11-1782 i Eid. Copul. 16/1-1783.

             Uk. Cornelius Olsøn og P. Johanne Maria Olsd. Røe.

             Caut: Halvor Stensøn Hogholt og Ole Ericsøn Røe.

 

            

             Gift 16.01.1783 i Eidanger kirke,[26] med Johanna Maria Olsdatter, f. ca 1760,[27] (datter av Ole Erichsen og Karen Nilsdatter).

            

             Johanna:

             Hun kom fra Rød da de giftet seg i 1782.

            

             Hun er i skifte etter faren i 1792 nevnt som "Johanne Maria Olsdatter, g.m. Cornelius Olsen".

            

             Østre Porsgrunn 1801:

             Johanne         Maria     Oltr                      Logerende        41        Enke efter 1ste ægteskab   Haandarbejde

             Margrethe                    Corneliusdtr        Hendes datter  18        Ugivt                                   Haandarbejde

 

             Se Nordre Rød u/Nordre Tveten

 

      

 

 

V.   Berthe Simonsdatter, f. 1726 på Rognlien i Eidanger,[28] døpt 27.10.1726 i Eidanger kirke.[29]

      

       Simmen Svendsen Rogneljen og Ellen Pedersdatter - Berthe

       Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Aasse Pedersdatter Rotua, mandfaddere: Peder Nielsen Rotua, Amund Jørgensen Rødningen.

      

 

 

 

VI. Elisabeth Simonsdatter, f. 1733 på Rognlien i Eidanger,[30] døpt 03.05.1733 i Eidanger kirke,[31] d. 1735 på Rognlien i Eidanger,[32] gravlagt 1509.1735 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Simon Rognelie og Ellen Pedersdatter - Elisabeth

       Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Basseboe, Sophia Svendsdatter Rognelie, mandfaddere: Svend Simonsen Rognelie, Johannes Joensen.

      

       Gravlagt som "Simen Rognliens liden datter Lisbeth 2 aar".

 

 

 

VII. Anne Simonsdatter, f. 1736 på Rognlien i Eidanger,[34] døpt 09.09.1736 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke.[36]

      

       Simon Rognlies ægte datter Nom. Anne

       Faddere: baaren af Halvor Barseboes kone Ingeborg, Maria Larsdatter, mandfaddere: Gregorius Johannisen, Johannes Jonsen Grina.

      

       Konfirmert som "Anne Simensdatter Præsttangen 19 aar".

 

       Trol. 28/5-1760 i Eid.

       Soldat, Jacob Michelsen og Pigen Anne Simensd.

       Caut: ...... Bakke og Torjus Aas.

 

 

       Gift 1760,[37] med Jacob Michelsen, f. 1730 på Flogstad i Eidanger,[38] (sønn av Michel Sørensen og Anne Amundsdatter), døpt 01.01.1731 i Eidanger kirke.[39]

      

       Jacob:

       Michell Søfrensen Flaachstad og Anne Amundsdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Berthe Amundsdatter Skafveraach, mandfaddere: Vettele Amundsen, Even Andersen Ørreviig, Joen Børresen Skafveraach.

      

       Hans bror Søren er brukt som fadder.

      

       Brevik 1762:

       Nr 27

       Mand og hustru: Jacob Michelsen og kone

       De uformuende: Johannes Hansen Hægtemager og kone, fattig folk

 

 

       Barn:

 

       A.   NN Jacobsen, f. 1760 i Eidanger.[40]

            

             Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 31. august 1760 finnes blant introduserte kvinner "Jacob Michelsens kone" etter å ha fått et barn.

      

 

       B.   Elen Jacobsdatter, f. 1763 i Brevik, døpt 06.02.1763 i Brevik kirke,[41] konfirmert 03.05.1778 i Brevik kirke.[42]

            

             Jacob Michelsens barn Elen

             baaren af Søren Michelsens k. paa Statellet, assist: Maren Simensdatter, mandfaddere: Amund Jørgensen, Even Amundsen

            

             Konfirmert som "Elen Jacobsdatter 16 aar".

 

 

      

VIII. Peder Simonsen, f. 1739 i Døvik i Eidanger,[43] døpt 27.09.1739 i Eidanger kirke,[44] d. 1739 på Døvik i Eidanger,[45] gravlagt 19.11.1739 på Eidanger kirkegård.[46]

      

       Simen Døvig og Elen Pedersdatter ægte søn N. Peder.  

       Faddere: baaren af Claus Bechens kone Karen Simensdatter, Sybille Olsdatter Døvig, mandfaddere: Anders Knudsen Traaholt, Niels Erichsen Biønnerød.

      

       Gravlagt som "Simen Døvigs liden søn Peder 6 uger".

 

 

 

IX. Maren Simonsdatter, f. 1741 på Døvik i Eidanger,[47] døpt 09.04.1741 i Eidanger kirke.[48]

      

       Simon Døevig og Ellen Pedersdatter - Maren

       Faddere: baaren af Anders Landers koene Anna Nielsdatter, Anna Sophia Svendsdatter Sandøen, mandfaddere: Hans Lillegaard, Cornelius Simonsen Døvig.

 

 

 

X.   Maria Simonsdatter, f. 1744 på Døvik i Eidanger,[49] døpt 21.06.1744 i Eidanger kirke,[50] d. 1800 på Osebakken i Gjerpen,[51] gravlagt 02.06.1800 på Gjerpen kirkegård.[52]

      

       Simon Døvig og Elen Pedersdatters datter Maria                                               

       Faddere: baaren af Enken Birthe Traaholt Eyet, Gunild Nielsdatter Slevolden, mandfaddere: Jan Hansen Lillegaarden, Niels Hansen ibid.

      

       (Det kan ha vært en av de andre døtrene ut fra alder ved død. Maren i 1741?)

      

       Trol. 10/8-1784 i Eid. Copul. 28/10-1784.

       Enkemand Nils Halvors. af Aase-Bakken (Osebakken) og P. Mari Simonsd. Præstetangen.

       Caut: Amun Lillegaard og Jacob Gunders. Ouen.

      

       Gravlagt som "Niels Halvorssøns kone Maren Simonsdtr. f. Aasebakken 68 aar".

 

      

       Gift 28.10.1784 i Eidanger kirke,[53] med Nils Halvorsen, f. 1743 på Osebakken i Porsgrunn,[54] (sønn av Halvor Nilsen og Inger Henriksdatter), døpt 29.09.1743 i Gjerpen kirke.[55]

      

       Nils:

       Test: Henric Tolfssøn, Christen Jacobssøn, Knud Nielssøn, Ole Anderssøns qde.. Anne Henigsdatter (Henricsdatter?).

      

       Han var enkemann etter Amborg Hansdatter f. ca 1734 d. 1784 da han giftet seg med Maria Simonsdatter. Se under hans far i Østre Porsgrunn

      

       Bosatt hos Gjestgiver Jacob Ålborg i Østre Porsgrunn i 1801 "Niels Halvorsen, Tienestefolk, 54 år, Enkemand efter 1ste ægteskab, Skydsskaffer".

 

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

      

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 31.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 31.

[12]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[17]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Alder ved død.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[26]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[27]  1801 tellingen.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 4.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 4.

[32]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[33]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 34.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 34.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[37]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[40]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[41]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35i.

[42]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 55.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 55.

[45]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[46]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 67.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 67.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 101.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 101.

[51]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[52]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[53]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[54]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[55]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.