| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Jørgen Nilsen f. 1729 og Ragnhild Erichsdatter f. ca 1722 sin familie

 

 

 

Jørgen Nilsen, f. 1729 på Osebakken i Porsgrunn,[1] døpt 12.06.1729 i Eidanger kirke,1 d. 1774 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.01.1774 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Han var sønn av Nils Nilsen og Maren Rejersdatter i Østre Porsgrunn

 

Niels Nielsen Klefven og Maren Rejersdatter fra Ossebachen deris ægte barn ved nafn Jørgen.

Faddere: baaren af Medemeselle Gretten Josten, Medemeselle Karen Boemand, mandfaddere: Mons. Tommas Bugge, Mons. Niels Aall.

 

Trolovet i Gjerpen som "Jørgen Nielsen og Ragnil Erichsdtr. fra Osebachen".

 

Bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 60

Mand og hustru: Jørgen Nielsen

De uformuende: Jørgen Nielsens kone formaar ej at betale

 

Østre Porsgrund 1770:
54.
Jørgen Nielsen, 37 aar, født i Porsgrund, dagarbeider
Niels Jørgensen, 13 aar, født i Porsgrund
Sivert Jørgensen, 10 aar, født i Porsgrund

 

Gravlagt som "begravet Jørgen Nielsen 48 aar i østre kirke".

 

 

Gift 29.12.1753 i Gjerpen kirke,[3] med Ragnhild Erichsdatter, f. ca 1722 på Kjølnes i Gjerpen,[4] (datter av Erik Gundersen og Marthe Anundsdatter), d. 1792 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.01.1793 på Østre Porsgrunn kirke.[5]

 

Ragnhild:

Eric Gunderssøns Ragnild

Faddere: Amun Gunderssøn, Gunder Borge, Sivert Kiølnæs quinde, Margrete Søliejer.

 

Hun var ugift under skifte etter faren i 1747. Se gamlegjerpen.no

 

Gravlagt som "Jørgen Nielsens enke Ragnild Erichsdatter 70? aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 90a

Skifte 12. mars 1793 i Østre Porsgrund

Kone Ragnild Erichsdatter, død

Barn:

1. Nils Jørgensen, myndig og boende i Porsgrund

2. Sivert Jørgensen, 35 aar og boende paa Osebachen i Porsgrund

3. Erich Jørgensen, 24 aar

4. Mari Jørgensdatter gift med Knud Haagensen

5. Marthe Maria Jørgensdatter 27 aar.

 

 

 

I.    Maren Jørgensdatter, f. 1754 i Eidanger,[6] døpt 03.06.1754 i Eidanger kirke,6 d. 1799 på Gaupåsen Nedre u/Frogner i Gjerpen, gravlagt 15.01.1799 i Gjerpen.[7]

      

       Jørgen Nielsens barn navnl. Maren                                                         

       Faddere: baaren af Christen Joensens kone, Kari Olsdatter, mandfaddere: Søren Nielsen, Knud Nielsen, Anders Davidsen.

      

       Gravlagt som "Knud Goupaasens kone Maren Jørgensdtr. 49 aar".

 

      

       Gift 02.11.1781 i Gjerpen,[8],3 med Knud Haagensen, f. 1748 på Gaupåsen Søndre i Gjerpen,[9] (sønn av Haagen Erichsen og Martha Jacobsdatter), døpt 15.12.1748 i Gjerpen,[10] d. 1814 på Gaupåsen Nedre u/Frogner i Gjerpen, gravlagt 20.02.1814 i Gjerpen.7

      

       Knud: Haagen Gaupaasens db. Knud

       Faddere: Hans Gaupaasens kone, Aslov Eriksdtr., Isak Jacobsen, Hans Gaupaasen, Lars Jacobsen.

      

       Han var husmann på Gaupåsen Nedre u/S. Frogner i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

      

       Gravlagt som "Knud Haagensen Goupaasen und. Frogner 66 aar".

      

 

 

II.   Nils Jørgensen, f. 1755 i Porsgrund,[11] døpt 01.11.1755 i Eidanger kirke,9 konfirmert 03.04.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[12] d. 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.02.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

       Jørgen Nielsens barn fra Porsgrund navnl. Niels                                                

       Faddere: baaren af Elen Hansdatter, Marthe Christiansdatter, mandfaddere: Ingebreth Rønningen? fra Gierpen, Jacob Erichsen Herøseje, Niels Nielsen.

      

       Konfirmert som "7. Niels Jørgensen 26 aar".

 

      

       (1) Gift 1790 i Østre Porsgrunn, med Marthe Erichsdatter, f. ca 1767,[14] d. 1799 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.04.1799 på Østre Porsgrunn kirkegård,[15] konfirmert 05.10.1783 i Østre Porsgrunn kirke.[16]

      

      

       (2) Gift 06.05.1801 i Porsgrunn,[17] med Ellen Jensdatter, født ca 1763,[18] død 22.12.1826 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.12.1826 i Østre Porsgrunn.[19]

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

III. Gunild Jørgensdatter, f. 1758 i Porsgrund,[20] døpt 22.01.1758 på Eidanger kirkegård,17 d. 1763 i Porsgrund,[21] gravlagt 19.06.1763 i Eidanger.18

      

       Jørgen Nielsens barn fra Porsgrund, navnl. Gunild                                                        

       Faddere: baaren af Lars Nielsens kone, Kisti Halvorsdatter, mandfaddere: Lars Nielsen, Anders Olsen hos Snell.

      

       Gravlagt som "Jørgen Nielsens b. Gunild 5 aar".

 

 

 

IV. Marthe Maria Jørgensdatter, født 1760 i Eidanger,[22] død 11.11.1827 i Porsgrunn, gravlagt 16.11.1827 i Porsgrunn.20

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 8. jun 1760 finnes blant introduserte kvinner "Jørgen Nielsens kone " etter å ha fått et barn.

      

       Marthe Marie nevnes i skifte etter moren. Litt gal alder, men det må være henne som ble født i 1760.

      

       Hun var konfirmert 03.101779 i Gjerpen som "Marthe Maria Jørgensdatter Svindholt 18 aar".

      

       Gravlagt som "Marthe Jørgensdatter, enke efter afgangne Oldermand Torjus Jensen i vestre Porsgrund, 73 aar".

 

      

       Gift 10.02.1796 i Porsgrunn,[23] med Torjus Jensen, født 1727 på Vold i Solum (sønn av Jens Torjusen og Anne Jansdatter Kaye), døpt 26.12.1727 i Solum,36 død 1814 i Porsgrunn, gravlagt 21.07.1814 i Porsgrunn.36

      

       Torjus:

       Jens Torgiussøns barn kaldet Torgius.

       Faddere: Abraham Kaye, Anders Kaye, Stephen Stephenssøn, Ambor Siøtvedt, Eli Kaye, Gunnild Thorsdatter.

 

       Han hadde tdiligere vært gift med Cathrine Corneliusdatter (1714-1795) som døde i Vestre Porsgrunn.

      

       Gravlagt som "Torjus Jensen 97 aar".

 

 

 

V.   Boel Maria Jørgensdatter, f. 1762 i Porsgrund,19 d. 1762 i Porsgrund,18 gravlagt 02.07.1762 på Eidanger kirkegård.18

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 18. april 1762 finnes blant introduserte kvinner "Jørgen Nielsens kone " etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Jørgen Nielsens b. Boel Maria 3 maaneder".

 

 

 

VI. Sivert Jørgensen, f. 1763 i Porsgrund,19 d. 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.06.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.11

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den juni/juli 1763 finnes blant introduserte kvinner "Pors:Tagsigelses fest. ved Porsgrund Jørgen Nilsens kone" etter å ha fått et barn. (Jeg usikker på datoen. JO)

 

       Dette var sønnen Sivert.

      

       Konfirmert 22. april 1781 i Gjerpen "2. Sivert Jørgensen f. Porsgrund 19 aar".

 

       Han giftet seg 1. gang i 1784.

      

       Gjerpen Viede 19.06.1784:

       uk. Sivert Jørgensen og p. Maria Hansdatter

 

       Han giftet seg 2. gang i 1795.

      

       Gjerpen Viede 07.12.1795:

       em. Sivert Jørgensen og e. Anne Maria Christiansdatter fra Aasebakken.

      

       Han var bosatt på Borgestad i 1801. Her var den 42 år gamle Sivert Jørgenssen ført som murmester i annet ekteskap med Anne Maria Christiansdatter 51 år som var i sitt 3. ekteskap.

 

       Han giftet seg 3. gang i 1809.

      

       Cop. 22/7-1809. Ø. Porsgr.

       Enkem., Muremester Sivert Jørgensen og p. Edel Christine Hansd.

       Forl: Niels Jørgensen, Anders Clausen.

      

       Solumslekt:

       Merknad 1811: Det er formodentlig den samme murmester Sivert Jørgensen som i 1811 får utstedt grunnbrev «paa hans paaboende tomt» matrikkelnr. 80 på Østsida, Kirkegårdsveien 1. Allerede i 1817 eies det imidlertid av skredder Jens Rosenberg og takseres for 60 Spd.

 

       Gravlagt som "Sivert Jørgensen Murmester 63 aar".

 

      

       (1) Gift 19.06.1784 i Gjerpen,[24] med Maria Hansdatter, f. ca 1762, d. 1795 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 17.07.1795 i Gjerpen.20

      

       Maria:

       Gravlagt som "Sivert Jørgensens kone Maria Hansdatter fra Aasebakken 33 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 174b

       Skifte 18. september 1795 paa Osebachen i Gierpen sogn

       Marie Hansdatter, død - Enkemand Sivert Jørgensdatter

       Barn:

       1. Jørgen Sivertsen 8 aar

       2. Marchus Sivertsen 10 uger

       3. Elen Maria Sivertsdatter 9 aar.

 

      

       (2) Han giftet seg med Anne Maria Christiansdatter, f. ca 1748,4 d. 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.01.1809 på Østre Porsgrunn kirkegård.[25]

      

       Anne:

       Gravlagt som "Sivert Jørgensens kone Anne Maria Christensdatter 61 aar".

 

      

       (3) Gift 22.07.1809 i Østre Porsgrunn kirke,15 med Edel Kirstine Hansdatter, f. 1760 i Vestre Porsgrunn,20 (datter av Hans Olsen og Else Marie Abrahamsdatter), døpt 21.12.1760 i Solum, død 03.02.1824 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.02.1824 i Østre Porsgrunn.20

 

      

       Edel:

       Tvillinger Johannes og Ædel Kierstine, foreldre Hans Olsøn og Else Abrahamsdatter Fieldet.

       Faddere: Mons: Niels Gundersøn, Anthoni Smed, Johan Vogt, Ole Eltvedt, Mad:me Johanne Baar, Inger Buer, Mette Kirstine Aalborg, Johanne Bæcher.

      

       Hun var bosatt hos Severin Løvenskiold i Østre Porsgrunn i 1801 "Edel Hansdtr., Tienestefolk, 31aar".

 

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.80

       Avskrift 1

       Muuremester Sivert Jørgensen – død

       Enken Edel Hansdatter 56 aar

       Logerende Ole Olsen Stulen 42 aar

       Hans sønn Ole Olsen 14 aar

       Hans sønn Hans Olsen 12 aar

       Datteren Berthe Olsdatter 6 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Almisselem Enken Edel Christine Hansdatter 55 aar

       Logerende

       Skredersvend Jens Rosenberg 42 aar

       Kone Margrethe Jacobsdatter 47 aar

       Sønn Mads Jensen 19 aar

       Datter Ellen Catrine 14 aar

      

       Gravlagt som "Edel Kirstine Hansdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, (alder ikke ført)".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

VII. Erich Jørgensen, født 1771 i Østre Porsgrunn, døpt 13.09.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[26] død 09.01.1826 i Østre Porsgrunn, gravlagt 14.01.1826 i Østre Porsgrunn.20

      

       Døbt Jørgen Nilsen og Ragnille Erichsdatters barn Erich.

       Test: Jacob Erichsen Herøen, Sivert Hansen, Christen Elefsens kone Ane Margrethe, pigen Severine Johannisdatter.

      

      

       Gift 21.07.1793 i Østre Porsgrunn kirke,[27] med Berthe Halvorsdatter, f. 1764 i Østre Porsgrunn,[28][3] (datter av Halvor Asbjørnsen og Marthe Ingebrichtsdatter), døpt 01.11.1764 i Østre Porsgrunn kirke,[29][4] død 17.06.1825 i Østre Porsgrunn, gravlagt 14.06.1825 i Østre Porsgrunn.20

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[2]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 54-55.

[3]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 180-181.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[7]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Skifte etter hennes mor.

[9]  Stipulert

[10]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 114-115.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 324-325.

[14]  Alder ved konfirmasjonen.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[17]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[18]  1801 tellingen.

[19]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[21]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[22]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[23]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen, WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[24]  Solumslekt

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 288-289.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 40-41.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814),), skannet av digitalarkivet, side 186-187.