| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

 

Nils Christensen Juul f. ca 1677 og Johanne Jensdatter f. ca 1692 sin familie

 

 

 

Nils Christensen Juul, f. ca 1677,[1] d. 1742 i Porsgrunn,[2] gravlagt 29.05.1742 på Eidanger kirkegård.2

 

Han ble nevnt som Niels Christensen Juul. Han var trolover for Rasmus Christensen i Østre Porsgrunn i 1731. Han var også fadder for deres første barn. Dette kan ha vært hans bror.

 

Jens Christensen Juul nevnes som bosatt i Porsgrunn i i rullene for "Hans Majestets kongens innrullerede matroser ". Han var ifølge denne oversikten født på Jylland i Danmark og nevnes på Jønholt i 1725. Dette er trolig en bror og dette viser at de var danske.

 

Finner familien under Østre Porsgrunn i 1725:

Niels Christensøn gl. 48 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Jehane Jensdatter gl. 36 aar, haver 3de Sønne Nafnlig Jens Nielsøn gl. 8 aar, Christen Nielsøn gl. 5 aar, Anders Nielsøn gl. ¼ aar og 2de døttre, Maren Nielsdatter gl. 7 aar, Kirsten Nielsdatter gl. 3 aar.

 

Han gravlegges som "Niels Christensøn Juuel fra Porsgrund 62 aar mindre end 8 maaneder".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 209b  x

14.06.1742 - Porsgrunn

Niels Christensen Juel, død - enke Johanne Jensdatter

Barn:

1. Jens Nielsen, myndig.

2. Christen Nielsen, 21 aar.

3. Maren Nielsdatter, 23 aar, ugift.

4. Kirsten Nielsdatter, 19 aar.

5. Anne Nielsdatter, 12 aar.

6. Dorthe Nielsdatter, 7 aar.

Brutto: 68-1-1

Netto: 47-2-17

Takst boets hus i Porsgrunn 45 rdr.

 

 

Han giftet seg med Johanne Jensdatter, f. ca 1692,[3],[4] d. 1755 i Porsgrund,2 gravlagt 14.12.1755 på Eidanger kirkegård.2

 

Johanne:

Gravlagt som "Avgang. Niels Juuls Enke fra Porsgrund, Johanne Jensdatter 77 aar".

 

(Hun fikk barn i 1735, så hun må ha vært yngre. Stipulerer henne ned 15 år. JO)

 

 

 

I.    Jens Nilsen Juul, f. 1717 i Eidanger,[5] døpt 23.05.1717 i Eidanger kirke,5 d. 1786 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 06.07.1786 i Vestre Porsgrunn.[6]

      

       Niels Christensen og Johanna Jensdatter - Jens

       Faddere: baaren af Mad. Else Bowmans, assist: Maddemaiselle Anne Munch, mandfaddere: Contreoleur Rhode, Monsiur Jacob Vandeurs.

      

      

       Gift 21.07.1742 i Eidanger kirke,[7] med Marta Anunsdatter, f. 1714 på Hvalen i Eidanger,[8] (datter av Anund Knudsen og Else Ellefsdatter), døpt 28.10.1714 i Eidanger kirke,[9] d. 1780 i Østre Porsgrunn, gravlagt 18.10.1780 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10]

      

       Se Gunneklev i Eidanger

 

 

      

II.   Maren Nilsdatter Juul, f. 1719 i Eidanger,[11] døpt 18.05.1719 i Eidanger kirke,11 d. 1776 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.05.1776 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

      

       Niels Christensen Juuel og Johanna Jensdatter - Maren

       Faddere: baaren af Madam Tolder Dorthe van Daurs, assist: Birthe Malling, mandfaddere: Lars Ha...?, Jacon van Daurs.

      

 

       Hun giftet seg med Jens Uldrichsen, f. 1719 på Osebakken i Eidanger,1,[13] (sønn av Uldrich Knudsen og Anne Jensdatter), døpt 22.10.1719 i Eidanger kirke,13 d. 1779 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.05.1779 på Østre Porsgrunn kirkegård.[14]

      

       Se Øste Porsgrunn 1762

 

 

      

III. Christen Nilsen Juul, f. 1721 i Eidanger,1,[15] døpt 23.03.1721 i Eidanger kirke,15 d. 1778 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.09.1778 på Østre Porsgrunn kirkegård.[16]

      

       Niels Christensen Juul og Johanne Jensdatter - Christen

       Faddere: baaren af Madamme Tolders, Mademeselle Birthe Malling, mandfaddere: Controliur Uldrich Rohde, Rasmus Due, Monsiur Anders Brinch.

      

      

       Gift 21.09.1747 i Eidanger kirke,7 med Alet Larsdatter, f. 1727 på Osebakken i Eidanger,15 (datter av Lars Jensen og Maren Knudsdatter), døpt 16.11.1727 i Eidanger kirke,15 d. 1781 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.10.1781 på Østre Porsgrunn kirkegård.[17]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

      

IV. Kirsten Nilsdatter Juul, f. 1723 på Osebakken i Eidanger,1,15 døpt 10.01.1723 i Eidanger kirke,15 d. 1778 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.06.1778 på Østre Porsgrunn kirkegård.16

      

       Niels Christensen Juul og Johanna Jensdatter fra Ossebachen - Kirsten

       Faddere: baaren af Madamme Due, Else Maria Ulle?, Laers Kieruld, Godfredt Snedcer.

      

      

       (1) Gift 03.12.1745 i Eidanger kirke,7 med Halvor Abrahamsen, f. 1716 på Vold i Solum (sønn av Abraham Jansen og Anne Torgersdatter), dåp 13.04.1716 i Solum,6 d. 1766 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.10.1766 i Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

      

       (2) Gift 10.03.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[19] med Hans Christian Christensen Arveskoug, f. ca 1708,[20] (sønn av Christen Christensen Arveskoug), d. 1783 i Østre Porsgrunn,20 gravlagt 18.04.1783 på Østre Porsgrunn kirkegård.[21]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

      

V.   Anders Nilsen Juul, f. 1725 i Eidanger,1,15 døpt 03.06.1725 i Eidanger kirke,15 d. 1737 i Porsgrunn,2 gravlagt 04.08.1737 på Eidanger kirkegård.2

      

       Niels Christensen Juul og Johanne Jensdatter - Anders

       Faddere: baaren af Sirj Haachensdatter, Lispet Bendtsdatter, mandfaddere: Hans Halfvorsen Osebachen, Uldrich Knudtsen, Jacob Nielsen Osabachen.

      

       Gravlegges som "Niels Juuls liden søn fra Porsgr. nafn Anders 12 aar".

 

 

 

VI. Anne Nilsdatter Juul, f. 1728 på Osebakken i Eidanger,15 døpt 28.11.1728 i Eidanger kirke,15 d. 1781 på Vestre Porsgrunn,[22] gravlagt 22.03.1781 på Vestre Porsgrunn kirkegård.22

      

       Niels Christensen Juul og Johanne Jensdatter fra Ossebachen - Anne

       Faddere: baaren af Medemeselle Maren Jensdatter Holst paa Biørntvedt, Medemeselle Anniche Isaachsdatter Majer, mandfaddere: Godtfredt Hejdel, Rasmus Christensen tieneren hos Tolder Koefodt, Laers Nielsen Osabachen.

 

       Hun giftet seg i 1759.

 

       Trol. 6/8-1759 i Eid. Copul. 22/11-1759.

       Uk. Lars Tostensen Moldhaugen fra Solum og Pigen Anne Nielsd. Juul i Porsgrund.

       Caut: Jens Uldrichsen og Per Tostensen Moldhaugen.

      

       Ekstraskatten 1762 i Vestre Porsgrunn:

       Lars Tostensen og Hust.

 

       Se WikiTree/Leif Biberg Kristensen

 

       Gravlagt som "begravet Lars Maalhouens enke Ane Nielsdatter Juull 55 aar".

 

      

       Gift 22.11.1759 i Eidanger kirke,7 med Lars Torstensen, f. 1736 i Solum,[23] (sønn av Torsten Larsen og Ingeborg Jonsdatter), døpt 08.07.1736 i Solum,23 d. 1778 på Vestre Porsgrunn,[24] gravlagt 09.03.1778 på Vestre Porsgrunn kirkegård.24

      

       Lars:

       Tosten Larsøns og Ingebor Jonsdatters barn kaldet Laers.

       Faddere: Jens Dale, Hans Pettersøn, Søfren Nielsøn, Maren Nielsdatter, Marthe Olsdatter.

      

       Han kom fra Moldhaugen i Solum.

 

       Gravlagt som "begravet Lars Tostensen Molhouen 43 aar".

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Johanne Larsdatter, født 1760 i Vestre Porsgrunn, døpt 07.03.1760 i Solum,[25] død 1760 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 21.03.1760 i Solum.83

              

               Lars Tostensen og Anne Nielsdatters barn Johanne.

               Faddere: Tosten Molhougen, Morten Jonsen, Niels Søfrensøn, Berthe Arveschougs, Maren Tostensdatter.

              

               Gravlagt som "Porsgr: Johanne Larsdatter 3 uger".

              

 

 

        B.    Nils Andreas Larsen, født 1761 i Vestre Porsgrunn, døpt 03.07.1761 i Solum,83 død ca 1801.

              

               Niels Andreas, foreldre Lars Torstensøn Molhougen og Anne Nielsdatter.

               Faddere: Maren Juel, Dorthe Juul, Torsten Molhougen, Christen Molhougen.

              

               Trol. 25/5-1790. Cop. (samme).

               Ungkarl Niels Laersøn Molhougen og afgangne Laers Hansøns efterleverske Maren Svensdatter.

               Caut: Hans Thomas Fransen og Povel Andersen Møller.

              

               Fra gamleskien.no:

               De bor i 1801 på Øen, hus nr 255. Nils er matyros, 39 år og i første ekteskap. Kona Maren er 38 år og i sitt andre ekteskap.

               Da Nils Larsen giftet seg ble hun kalt Maren Svendsdatter, men i 1801-tellingen lyder hun navnet Maren Pedersdatter. (??)

               Hun har fra sitt første ekteskap Inger Larsdatter på 15 år og Hans Larsen på 14 år.

               Sammen har de datteren Anne Nilsdatter på 10 år.

              

               Det var skifte etter han i 1801.

 

              

               Gift 25.05.1790 i Skien,[26] med Maren Svendsdatter.

              

               Maren:

               Hun var enke etter Lars Hansen på Smedøen som døde i Skien i 1788.

              

 

 

        C.    Maren Larsdatter, født 1764 i Vestre Porsgrunn, døpt 11.03.1764 i Solum,83 død 03.05.1802 på Haugen u/Tufte i Holla.83

              

               Maren, foreldre Lars Torstensen og Anne Nielsdatter Porsgrund.

               Faddere: Ingeborg Jensdatter, Anne Thostensdatter, Jens Juul, Christen Juul, Tallach Arnesen.

 

              

               Gift 25.04.1787 i Holla,83 med Søren Brynildsen, født 1754 på Skippervold i Holla (sønn av Brynild Danielsen og Aslaug Larsdatter), døpt 27.10.1754 i Holla,83 død 03.01.1799 på Borgen u/Søve i Holla.83

              

               Søren:

               Brønnil Schippervoldens og Aslou Larsdatters Søren.

               Faddere: Knud Fæn, Anders Tofte, Ingebor Tofte, Maren Danielsdatter, Berte Tofte.

 

 

              

        D.    Torsten Larsen, født 1765 i Vestre Porsgrunn, døpt 12.05.1765 i Vestre Porsgrunn,83 død 1765 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 02.06.1765 i Vestre Porsgrunn.83

              

               døbt Lars Tostensens og Ane Nilsdatters barn Tosten.

               Test: Monsr. Giert Lange, Monsr. Horster?, Monsr. Jens Kiil, Fru Lieutenant Usler, Madsell. Bøll.

              

               Gravlagt som "begravet Tosten Larsen Maalhougen 3 uger".

              

 

 

        E.    Torsten Larsen, født 1766 i Vestre Porsgrunn, døpt 30.11.1766 i Vestre Porsgrunn,83 død før 1778.

              

               døbt Lars Tostensen Molhougens og Ane Nilsdatters barn Tosten.

               Test: Tosten Molhougen, Jens Ulrichsen, Ole Gunnersen, Abraham Andersens kone Maren Tostensdatter af Scheen, pigen Karen Tostensdatter.

              

               Han nevnes ikke i skifte etter sin far i 1778.

              

 

 

        F.    Anne Karine Larsdatter, født 1768 i Vestre Porsgrunn, døpt 10.07.1768 i Vestre Porsgrunn,83 død 1769 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 19.02.1769 i Vestre Porsgrunn.83

              

               døbt Lars Tostensen Maalhougens og Ane Nilsdatters barn Ane Carine.

               Test: Tosten Maalhougen, Ole Johannesen Svas, Nils Jensen, Peder Jonsens kone Dorthe Nilsdatter, pigen Else Jensdatter.

              

               Gravlagt som "begravet Ane Carine Larsdatter ¾ aar".

              

 

 

        G.    Inger Johanne Larsdatter, født 1770 i Vestre Porsgrunn,83 døpt 09.12.1770 i Vestre Porsgrunn, død 1774 i Vestre Porsgrunn,83 gravlagt 10.11.1774 i Vestre Porsgrunn.

              

               døbt Lars Tostensen Maalhougen og Ane Nielsdatters barn Inger Johanne.

               Test: Hans Christian Halvorsen, Jon Arnesen, Andreas Anthonisen, Anders Norbergs kone Johanne Maria, pigen Ane Halvorsdatter.

              

               Gravlagt som "begravet Lars Molhouens b. Inger Johanne 4 aar".

 

 

      

VII. Lars Nilsen Juul, f. 1731 på Osebakken i Eidanger,15 døpt 04.01.1732 i Eidanger kirke,15 d. 1734 i Eidanger,2 gravlagt 15.09.1734 på Eidanger kirkegård.2

      

       fra Ossebachen Niels Christensen Juul og Johanne Jensdatter - Laers

       Faddere: baaren af Madamme Frederich Prowfs, Medemeselle Kirsten Malling, mandfaddere: Mons. Evert Jarlen, Mons. Hendrich Brandborg.

 

       Gravlegges som "Niels Juels og Johanna Jensdatters barn Lars 2 aar 6 maaneder 3 dager".

 

 

 

VIII. Dorthe Nilsdatter Juul, f. 1735 i Eidanger,[27] døpt 17.07.1735 i Eidanger kirke,25 d. 1804 på Vestsiden i Porsgrunn,[28] gravlagt 19.04.1804 på Vestre Porsgrunn kirkegård.26

      

       Niels Christensen Juul og Johanna Jensdatter - Dorthe

       Faddere: baaren af Madam Anthonette Andersdatter Smith, Jomfru Bergh, mandfaddere: Mons. Hans Kierulf, Mons. Peter Frisenbergh.

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1757.

      

       Trol. 21/6-1757 i Eid. Copul. 13/9-1757.

       Enroullered Matros, Per Joensen fra vestre Porsgrund i Solum og Pigen Dorthe Nielsd. Juul.

       Caut: Halvor Abrahamsen Smed og Jens Juul.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1774.

      

       Trol. 14/1-1774 i Porsgrunn:

       Matros og uk. Nils Augustinusen, enken efter afg. Peder Jonsen, Dorthe Nielsd. Juuel.

       Cav: Niels Biørntved, Jens Henrichsen(?).

      

       Folketelling 1801 i Vestre Porsgrunn:

       Dorthea Nielsdatter, 66 år, i annet ekteskap med Niels Augustinusen.

 

       Se WikiTree/Leif Biberg Kristensen

 

       Gravlagt som "Niels Augustinus k. Dorthe Knudsdatter 74 aar".

 

      

       (1) Gift 13.09.1757 i Eidanger kirke,7 med Peder Jonsen, født 1726 på Vestre Porsgrunn (sønn av Jon Sivertsen og Kari Mathiasdatter), døpt 15.09.1726 i Solum,83 død 1771 på Vestre Porsgrunn,[29] gravlagt 13.95.1771 på Vestre Porsgrunn kirkegård.87

      

       Peder:

       Jon Sivertssøns barn kaldet Peder.

       Faddere: Isach Gregerssøn, Hans Asher, Elzebeth Aanerøe, Birthe Clausdatter.

      

 

       (2) Gift 19.01.1775 i Porsgrund,[30] med Nils Augustinusen, født 1740 i Skauen u/Bjørntvedt Nordre i Solum (sønn av Augustinius Johannesen Skauen og Ingebor Nilsdatter), døpt 04.12.1740 i Solum,83 død 22.11.1817 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 30.11.1817 i Vestre Porsgrunn.37

      

       Nils:

       Augustinus Johannesøns og Ingebor Nielsdatters barn Niels.

       Faddere: Jon Jensøn, Niels Amundsøn, Sara Tute, Birthe Amundsdatter.

      

       Folketelling 1801 i Vestre Porsgrunn:

       Her er den 65 år gamle Niels Augustinusen ført som huseier og «Skibstømmermand» i første ekteskap med Dorthea Nielsdatter.

 

       Gravlagt som "Niels Augustinusen, Skibstømmermand af Arbeidsclassen i vestre Porsgrund, 78 aar".

      

      

 

       Barn:

 

 

        A.    Karen Johanne Pedersdatter, (datter av Peder Jonsen og Dorthe Nilsdatter Juul) født 1758 i Vestre Porsgrunn, døpt 09.04.1758 i Solum,83 død 1758 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 06.05.1758 i Solum.83

              

               Peder Jonsøns og Dorthe Juuls barn Karen Johanne.

               Faddere: Morten Jonsøn, Jens Ulrichsøn, Lars Tostensøn Molhougen, Elisabeth Hans Christiansøns, Maren Molhougen.

              

               Gravlagt som "Porsgr: Karen Johane Pedersdatter 1 mnd".

              

 

 

        B.    Jon Pedersen, (sønn av Peder Jonsen og Dorthe Nilsdatter Juul) født 1760 i Vestre Porsgrunn, døpt 20.02.1760 i Solum,83 død 1760 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 04.06.1760 i Solum.83

              

               Peder Jonsøn og Dorthe Nielsdatters barn Jon.

               Faddere: Halvor Abrahamsøn, Tosten Molhougen, Rasmus Nielsøn, Ingebor Halvorsdatter, Karen Jensdatter.

              

               Gravlagt som "Porsgr: Jon Pedersøn 14 uger".

              

 

 

        C.    Lars Pedersen, (sønn av Peder Jonsen og Dorthe Nilsdatter Juul) født 1762 i Vestre Porsgrunn, døpt 19.08.1762 i Solum,83 død 1762 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 03.10.1762 i Solum.83

              

               Lars, foreldre Peder Jonsen og Dorthe? Nielsdatter Juul.

               Faddere: Ingeborg Jonsdatter Molhougen, Karen Tostensdatter Molhougen, Hans Christensen Arveskou, Jens Juell, Knud Ulrichsen Porsgrund.

              

               Gravlagt som "Porsgr: Lars Pedersøn 4 uger.".

              

 

 

        D.    Karen Pedersdatter, (datter av Peder Jonsen og Dorthe Nilsdatter Juul) født 1763 i Vestre Porsgrunn, døpt 04.12.1763 i Solum,83 død 1764 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 16.01.1764 i Solum.83

              

               Karen, foreldre Peder Jonsen og Dorthe Nielsdatter.

               Faddere: Marthe Juul, Anne Bolette Jensdatter, Anthoni Smed, Halvor Abrahamsen, Rasmus Nielsen Porsgrund.

              

               Gravlagt som "Porsgr: Karen Pedersdatter 1 maaned".

              

 

 

        E.    Nils Pedersen Juul, (sønn av Peder Jonsen og Dorthe Nilsdatter Juul) født 1765 i Vestre Porsgrunn, døpt 03.05.1765 i Vestre Porsgrunn,83 død før 1799.

              

               døbt Peder Jonsens og Dorthe Nilsdatters barn Nils.

               Test: Tosten Larsen Maalhougen, Arne Tallachsen, Rasmus Nilsen, Betti Hans Christian Smeds, Elisabeth Halvorsdatter.

 

              

               Gift 02.01.1791 i Porsgrunn,83 med Maren Sørensdatter, født 1766 i Vestre Porsgrunn (datter av Søren Jensen og Anne Jensdatter), døpt 18.04.1766 i Vestre Porsgrunn,83 død 1799 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 15.04.1799 i Vestre Porsgrunn.83

              

               Maren:

               døbt Søren Jensens og Ane Jensdatters barn Maren.

               Test: Torjus Jacobsen, Gunder Jensen, Isaach Jonsen, Ane Margrethe Tosten Nilsens kone, Karen Jensdatter.

              

               Gravlagt som "Niels Pedersen Juuls enke Maren Sørensdatter 33 aar".

              

 

 

        F.    Jon Pedersen, (sønn av Peder Jonsen og Dorthe Nilsdatter Juul) født 1767 i Vestre Porsgrunn, døpt 20.12.1767 i Vestre Porsgrunn,83 død 1768 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 21.02.1768 i Vestre Porsgrunn.83

              

               døbt Peder Jonsen og Dorthe Nilsdatter Juulls barn Jon.

               Test: Tallach Arnesen, Hans Christian, Johannis Paulsen, Christen Pedersens kone Karen Larsdatter, Kisten Jensdatter.

              

               Gravlagt som "begravet Johan Pedersen 8 uger".

              

 

 

        G.    Halvor Pedersen, (sønn av Peder Jonsen og Dorthe Nilsdatter Juul) født 1771 i Vestre Porsgrunn,53 døpt 13.01.1771 i Solum,83 konfirmert 30.09.1787 i Østre Porsgrunn kirke.[31]

              

               døbt i østre kirke Peder Jonsen og Dorthea Nielsdatters barn Halvor.

               Test: Ole Johannesen Svas, Lars Tostensen Maalhougen, Nils Jensen Juul, Ole Gundersens kone Karen Tostensdatter, pigen Maria Thomasdatter.

              

               Konfirmert som "5. Halvor Pedersen 16 aar".

              

               Ifølge skifte etter hans bror Nils og hans kone i 1799 hadde Halvor reist på sjøen for 4 år siden.

              

 

      

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Alder ved død.

[4]  Stipulert

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 14.

[6]  Solumslekt

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 225.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 7.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 90-91.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), sskannet av digitalarkivet, side 66-67.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 30.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 82-83.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), 

skannet av digitalarkivet, side 76-77.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 18-19.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 38-39.

[20]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 62.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 102-103.

[22]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 92.

[23]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 58.

[24]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 76.

[25]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen, WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[26]  gamleskien.no.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 27.

[28]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 296.

[29]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 40.

[30]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[31]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 134-135.