| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Halvor Abrahamsen f. 1716 og Kirsten Nilsdatter Juul f. 1723 sin familie

 

 

 

Halvor Abrahamsen, f. 1716 på Vold i Solum, dåp 13.04.1716 i Solum,[1] d. 1766 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.10.1766 i Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Han var sønn av Abraham Jansen Kaye og Anne Torgersdatter.

 

Abraham Kayes barn fra Vold kaldet Halvor.

Faddere: Hans Pedersøn, Tøger Matzsøn, Johannes Larsøn, Karen Bolvig, Anne Torgiusdatter.

 

Hans foreldre giftet seg 1711.

 

Solum trolovet 05.02.1711:

Trolofvelse paa Biørntvedt. Abraham Johansen Kaye med Anne Torjersdaatter.

Cav: Secreteres Herman Leopoldus.

 

Det var skifte etter hans mor i 1737:

Skifte 16. juli 1737 på Klyveberget, Solum: Anne Torgiersdatter død, enkemannen Abraham Jansen Kaie og deres barn: Jon Abrahamsen myndig, Halvor Abrahamsen 21 år, Jan Abrahamsen 19 år, Anne Abrahamsdatter 23 år, Karen Abrahamsdatter 10 år. Faren verger selv for sine barn.

 

Faren, Abraham jansen Kaye, giftet seg 2. gang i 1738 med Maria Torjusdatter f. ca 1697. Hun var datter av Torjus Stensen som jeg nevnes i Østre Porsgrunn i 1712.

 

Halvor giftet seg i 1745.

 

Trol. 30/9-1745 i Porsgrund hos Hans Christian (Arveschoug). Copul. 3/12-1745 i Eidanger Kirke.

Halvor Abrahamsøn, Smedsvend og Pigen Kirsten Nielsd. Juul.

Caut: Hans Christian Smed og Johan Veidenauer

 

Han bodde i Østre Porsgrunn i 1762 og var da smedsvend hos mestersmeden Hans Christian Arvescoug.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 51

Mand og hustru: Hans Christian Arvescoug Smed og kone

Tjenestefolk: Svennene: Rasmus Nielsen, Ole Guldbrandsen, Hans Hansen

Drenger over 12 aar: Drenger: Hendrik Jonasen, Tormo Olsen, Ole Rasmusen, Casten Christensen, Simen Jensen

Piiger over 12 aar: Marthe Brynildsdatter

Andre hos sig havende folk: Halvor Abrahamsen og kone, børn Elisabeth og Hans Christian

De uformuende: Gert Solversens Enke, een almisse lem

 

Gravlagt som "Halvor Abrahamsen Smed 52 aar".

 

 

Gift 03.12.1745 i Eidanger kirke,[3] med Kirsten Nilsdatter Juul, f. 1723 på Osebakken i Eidanger,[4],[5] (datter av Nils Christensen Juul og Johanne Jensdatter), døpt 10.01.1723 i Eidanger kirke,5 d. 1778 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.06.1778 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

 

Kirsten:

Niels Christensen Juul og Johanna Jensdatter fra Ossebachen - Kirsten

Faddere: baaren af Madamme Due, Else Maria Ulle?, Laers Kieruld, Godfredt Snedcer.

 

Hun giftet seg 2. gang med mestersmeden Hans Christian Arvescoug. Se Østre Porsgrunn 1762

 

Gravlagt som "Hans Christian Arveschougs kone Kisten Nielsdatter 55½ aar".

 

 

 

I.    Hans Christian Halvorsen Arveskoug, f. 1746 i Eidanger,[7] døpt 02.01.1746 i Eidanger kirke,7 konfirmert 29.04.1764 i Brevik kirke,[8] d. 1787 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.12.1787 på Østre Porsgrunn kirkegård.[9]

      

       Halvor Abrahamsen Smidsvend og Kirsten Nielsdatter Juuls søn Hans Christian Arveskoug  

       Faddere: baaren af Niels Juuls Enke, Ahleth Larsdatter, mandfaddere: Jens Juul, Andreas Thorsen Smidsvend, Christen Nielsen Juul.

      

       Konfirmert som "2. Hans Christian Arveskov".

      

      

       Gift 01.12.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[10] med Tore Christensdatter, f. 1744 i Eidanger,[11] (datter av Christen Jonsen og Marthe Torsdatter), døpt 26.07.1744 i Eidanger kirke,11 d. 1812 i Østre Porsgrunn, gravlagt 14.01.1812 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

II.   Elisabeth Bolette Halvorsdatter Arveskoug, f. 1749 i Østre Porsgrunn, døpt 23.02.1749 i Eidanger.[13] d. 1792 i Skien, gravlagt 16.11.1792 i Skien. 

 

       Halvor Abrahamsen Smidsvend og Kirsten Nielsdatter Juels datter Elsabeth Boletha                         

       Faddere: baaren af Hans Christians kone Elisabeth Villumsdatter, Jens Juels kone Marthe Anundsdatter, mandfaddere: Jens Uldrichsen, Christen Jensen Smidsvend, Søfren Olsen Smidsv.

 

       Hun giftet seg i 1767.

 

       Østre Porsgrunn 10.12.1767:

       Cop. Mons. Lars Sørensen Lasson med Elisabeth Bolette Arvescoug.

      

       Cop. 10/12-1767 hiemme i Huuset.

       Sr. Lars Sørensen Lassen med Mad.selle Elisabeth Bolette Halvorsd. Arveschoug.

       Cav: Hans Christian Arveschoug, Henrich Berggren.

 

       Ifølge F.C. Knudsen var hun datter av Halvor Jobsen Arveschoug. Det stemmer ikke. Vi finner hennes bror som fadder for hennes barn.

 

       Hun døde i Skien i 1792. Hun nevnes der i skifteprotokollen ang. en uskiftebevilling for hennes mann. Han nevnes som "borger og krambodhandler". Hun etterlot seg umyndige barn.

 

       Gravlagt som "Laers Lassens Kone 45 aar".

   

       Gift 10.12.1767 i Østre Porsgrunn kirke,[i],15 med Lars Sørensen Lassen , født ca 1732,[ii] død 1811 i Skien, gravlagt 09.04.1811 i Skien.27

      

       Lars:

       Han var borger og kjøpmann i Skien. Se gamlegjerpen.no

      

       Ifølge gamleskien.no:

       Han hadde attest fra Christian Blom i Drammen om preksis og fikk borgerbrev som kjøpmann 19 september 1767.

      

       Gravlagt som "hr. Lauritz Lassen 78 aar".

 

 

        Barn:

      

        A.    Hans Christian Larsen , født 1768 i Østre Porsgrunn, døpt 03.11.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[iii] død 1768 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.11.1768 på Østre Porsgrunn kirkegård.28

              

               Døbt Mons. Lars Larsen og Elisabeth Halvorsdatters barn Hans Christian.

               Test: Mons. Anders Høgh, Hans Christian Arvescoug, og kone Elisabeth Villumsdatter, Mons. Rasmus Malling, Madselle Guri Halvorsdatter Arveschoug.

              

               04.12.1768: Intr. Elisabeth Bolette Larsen.

              

               Gravlagt som "Hans Christian Larsen 1 maaned".

              

              

 

        B.    Maren Elisabeth Larsdatter , født 1770 i Skien, døpt 23.02.1770 i Skien,27 død 25.09.1845 i Skien, gravlagt 20.09.1845 i Skien.27

              

               Faddere var Provstinde Blok, Jomf. Kiølle, Petter Bøyesøn, Søren Mortensøn, Jacob Jepsøn, Bernt Grubbe.

              

 

 

        C.    Søren Larsen , født 1772 i Skien, døpt 01.05.1772 i Skien.27

              

               Faddere var Mad. Petter Boyesøns, Ane Realfsdatter, Uldrich Capelen, Jochum Jørgensøn, Claus Hesselberg.

              

 

 

        D.    Nils Larsen , født 1774 i Skien, døpt 07.04.1774 i Skien,27 død 1774 i Skien, gravlagt 26.11.1774 i Skien.27

              

               Faddere var Didrich Capelens Kone, Kirstine Pedersdatter, Uldrich Cudrio, Peder Smith, Jacob Jepsøn.

              

 

 

        E.    Nils Larsen , født 1775 i Skien, døpt 31.10.1775 i Skien,27 død 1780 i Skien, gravlagt 14.10.1780 i Skien.27

              

               Faddere var Gregers Jensøns Kone, Jomfrue Post, Hyphof, Capelen, Peder Flod.

              

 

 

        F.    Lars Larsen , født 1778 i Skien, døpt 20.11.1778 i Skien.27

              

               Faddere var Mad. Jepsøn, Jomfr. Brangstrup, Rasmus Bagge, Hans Abrahamsøn, Gregers Forbæk.

              

 

 

        G.    Lauritius Larsen , født 1780 i Skien, døpt 18.97.1780 i Skien.27

              

               Faddere var Mad. Rode, jfr. Workum, Seesen, Stelter, Didrich von Capelenn, Forbæch.

              

 

 

III. Anne Halvorsdatter, f. 1751 i Eidanger,[17] døpt 29.11.1752 i Eidanger kirke.14

      

       Halvor Abrahamsen Smeds barn i Porsgrund navnl. Anne                                                        

       Faddere: baaren af Antoni Smeds kone paa Solum siden, Elsebeth Olsdatter, mandfaddere: Christen Arveskoug, Aasmund Olsen, Rasmus Poulsen.

 

       Hun giftet seg i 1775.

      

       Østre Porsgrunn Trol. 15/9-1774.

       Matros og uk. Peder Simensen med p. Ane Halvorsd.

       Cav: Hans Christian, Rasmus Nielsen.

      

       Østre Porsgrunn 08.01.1775:

       Cop. matros og ungkarl Peder Simonsen med pigen Ane Halvorsdatter.

 

      

       Gift 08.01.1775 i Østre Porsgrunn kirke,[18] med Peder Simonsen, f. 1749 i Eidanger,[19] (sønn av Simen Pedersen og Anne Maria Pedersdatter), døpt 05.08.1749 i Eidanger kirke,16 konfirmert 17.03.1765 i Vestre Porsgrunn kirke,1 d. 1780 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 28.06.1780 i Gjerpen.1

      

       Peder:

       Simon Pedersen og Anna Maria Pedersdatters søn Peder                                                          

       Faddere: baaren af Peder Erichsens enke, Elen Hansdatter Sadelmager, mandfaddere: Michel Olsen Seylmager, Rasmus Davidsen i Porsgrund.

      

       Konfirmert 17. mars 1765 i Vestre Porsgrunn kirke som "confirmeret (5) Peder Simonsen af østre side 17 aar".

      

       Gravlagt som "Peder Simensen fra Osebachen 32 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 453b

       Skifte 14 Juli 1780 paa Aasebachen i østre Porsgrund under Gjerpen Præstegield

       Skiftebehandling 22. November 1782 og avsluttet 23. November 1782.

       Peder Simonsen, død - enke Anne Halvorsdatter

       Afdødes arvinger:

       1. Broder Anders Halvorsen, 21 aar, faren udenlands i 4 aar.

       2. Søster Kirsten Simonsdatter, g.m. Bundtmager Fircher i Schien.

       Enken Anne Halvorsdatter tok til verge Hr. Lassen i Schien.

       Til curator for den mindreaarige Anders Simonsen ble innsatt Anders Sadelmager af Porsgrund.

       Brutto: 491-0-0

       Netto: 0-0-0

       Stervboehuuserne, takst 260 rdlr.

       Jordegods: en rødningsplads under østre Borge, takst 138 rdlr.

 

 

      

IV. Nils Halvorsen, f. 1754 i Eidanger,[20] døpt 07.07.1754 i Eidanger kirke,17 d. 1754 i Porsgrund,[21] gravlagt 10.11.1754 på Eidanger kirkegård.18

      

       Halvor Abrahamsen Smeds barn navnl. Niels                                                    

       Faddere: baaren af Jens Uldrichsens kone, Anne Nilsdatter Juul, mandfaddere: Hans Christian Smed, Anders Jensen.

      

       Gravlagt som "Halvor Abrahamsens barn fra Porsgrund, Niels 17 uger".

 

 

 

V.   Johannne Halvorsdatter, f. 1757 i Porsgrund,[22] døpt 25.09.1757 i Eidanger kirke,19 d. 1764 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.12.1764 på Østre Porsgrunn kirkegård.[23]

      

       Halvor Abrahamsen Smeds barn fra Porsgrund navnl. Johanne                                    

       Faddere: baaren af Knud Laugesens kone, Anne Nielsdatter Juul, mandfaddere: Jørgen Gotfridsen, Christen Persen, Rasmus Nielsen Smedsvend.

      

       Gravlagt som "Halvor Abrahamsen Smeds datter Johanne 7 aar 3 maaneder".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 18-19.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 76-77.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 113.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 66.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), sskannet av digitalarkivet, side 136-137.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 42-43.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 102.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 137.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 24-25.

[16]  Stipulert, Stipulert.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 28-29.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 58-59.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 141.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[22]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[i]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 24-25.

[ii]  gamleskien.no.

[iii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 28-29.