| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HVALEN   


 

 

Anund Knudsen f. ca 1668 og Else Ellefsdatter f. ca 1672 sin familie

 

 

 

Anund Knudsen, f. ca 1668,[1] d. 1722 på Hvalen i Eidanger,[2] gravlagt 16.08.1722 på Eidanger kirkegård.2

 

Han giftet seg i 1702.

 

Den 31. December 1702 som var Søndag mellem Jul og Nytaar, da blef her i Eid.

Trolofvet Amund Knudssen med Else Elefsdaatter.

Cav: Hans Ellefssen Lillegaarden, Lars Jonssen Gronsholt.

 

Det var nok han som i 1707 fikk bygselseddel på 1 hud i Valler. (datert 22.03.1707). Han er den eneste i bygda som passer.

Anno 28.03.1707 – Anun Knudsen lod lyse Hr. Halfuorsens bøxel Sedel paa en hud i Waller (dat. 22.03.1707)

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 betalte Amund Knudsen skatt for deg selv, sin kvinne, et barn og liten pike på en del av gården Valler.

 

Amund nevnes som bruker på Hvalen under matrikulen i 1723 sammen med Gisle (Hansen). Amund var nok da død så det var nok enken etter han som da brukte gården.

 

Han gravlegges som "Anund Knudsøn Hvallen 54 aar".

 

 

Gift 1702 i Eidanger kirke,[3] med Else Ellefsdatter, f. ca 1672,[4] (datter av Ellef Jonsen og Rolfsdatter), d. 1743 på Hvalen i Eidanger,[5] gravlagt 24.04.1743 på Eidanger kirkegård.5

 

Else:

Else sitter som enke i 1725 og som bruker av 5 huder på Valen:

Hwalen

Skylder 6 Huuder, er Een Søegaard og bruges af 2de Bønder Nafnlig Amunds Enche Else Ellefsdatter 5 Huuder og Gisle Andersøn Wigvering 1 Huud.

Else Ellefsdatter gl. 53 aar, haver 2de Sønne Nafnlig Knud Amundsøn gl. 22 aar er gift med Marte Andersdatter gl. 22 aar, er hieme hos Moderen og Sønen Amund Amundsøn gl. 12 aar og 3de døttre Anne Amundsdatter gl. 18 aar, Mari Amundsdatter gl. 15 aar og Marte Amundsdatter gl. 12 aar.

Gisle Andersøn Wigvering gl. 60 aar er gift med Dorte Hansdatter gl. 66 aar, ingen Barn, kuns een Tienistepige Nafnlig Børte Hansdatter gl. 26 aar.

Til bemelte Hwalen Gaard er lidt Skoug til Huushielp, Gierdefang og Brændeved. Ingen Pladse er det under bemelte Gaard, iche heller anden Herlighed end som Meldt er.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726

Hvalen

Brukes av:

-          Else Ellefsdatter som ikke har barn som er født paa gaarden

 

Hun gravlegges som " Anund Hvalens enke Else Elefsdatter 71 aar".

 

 

 

I.    Knud Anundsen, f. ca 1703, d. 1785 på Kleven i Eidanger,[6] gravlagt 04.12.1785 på Eidanger kirkegård.7

      

 

       Gift 29.10.1724 i Eidanger kirke,3 med[7] Marte Andersdatter, f. ca 1701,[8] (datter av Anders Steffensen og Anne Pedersdatter), d. 1795 på Flåtten i Eidanger,[9] gravlagt 22.11.1795 på Eidanger kirke.[10]

      

       Se Flåtten

 

 

      

II.   Anne Anundsdatter, f. ca 1707.6

      

       Hun bodde hos sin mor i 1725, 18 år gammel.

      

      

       Gift 28.12.1729 i Brevik kirke,3 med Ole Christensen, f. ca 1705,[11] (sønn av Christen Olsen og Marthe Jensdatter), d. 1738 i Brevik,[12] gravlagt 01.06.1738 i Brevik.13

      

       Se Øvre Lunde

 

 

      

III. Søren Anundsen, f. ca 1710,1 d. 1777 på Øvre Lunde i Eidanger,[13] gravlagt 20.10.1777 på Eidanger kirkegård.14

      

      

       Gift 31.08.1735 i Eidanger kirke,3 med Sara Christensdatter, f. 1715 på Øvre Lunde i Eidanger,[14],[15] (datter av Christen Olsen og Marthe Jensdatter), døpt 07.04.1715 i Eidanger kirke,16 d. 1783 på Øvre Lunde i Eidanger,[16] gravlagt 24.01.1783 på Eidanger kirkegård.17

      

       Se Øvre Lunde

 

      

 

IV. Mari Anundsdatter, f. ca 1710,[17],1 d. 1794 på Lønnebakke i Eidanger,[18] gravlagt 17.10.1794 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Hun bodde hos sin mor på Hvalen i 1725, 15 år gammel.

      

      

       Gift 18.11.1744 i Eidanger kirke,3 med[20] Ole Hansen, f. 1714 på Lønnebakke i Eidanger,[21] (sønn av Hans Trulsen og Maren Anunsdatter), døpt 30.12.1714 i Eidanger kirke.22

      

       Se Lønnebakke

 

 

      

V.   Else Anundsdatter, omkring 1710.[22]

      

       Hun ble nevnt som fadder til Abraham Anundsen Skapeklevs sønn Abraham i 1732. Nevnes da som Else Anundsdatter Hvalen og var nok en søster.

 

 

 

VI. Amund Anundsen, f. ca 1713 på Hvalen i Eidanger.6

      

       Han bodde hos sin mor 12 år gammel i 1725.

 

 

 

VII. Marta Anunsdatter, f. 1714 på Hvalen i Eidanger,[23] døpt 28.10.1714 i Eidanger kirke,[24] d. 1780 i Østre Porsgrunn, gravlagt 18.10.1780 på Østre Porsgrunn kirkegård.[25]

      

       Anund Knudsen Hvalen og Else Elefsdatter - Martha

       Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Lind, assist: Guri Pedersdatter Schieslviig, mandfaddere: Niels Olsen Nedre Lunde, Christen Olsen Øfre Lunde, Christen Jensen Øfre Lunde.

      

       Hun bodde hos sin mor 12 år gammel i 1725.

      

      

       Gift 21.07.1742 i Eidanger kirke,3 med Jens Nilsen Juul, f. 1717 i Eidanger,[26] (sønn av Nils Christensen Juul og Johanne Jensdatter), døpt 23.05.1717 i Eidanger kirke.27

      

       Se Gunneklev

      

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 210.

[8]  Skifte etter faren.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 173.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[14]  Skifte etter moren.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 8.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[18]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 87.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[20]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 8.

[22]  Stipulert, Stipulert.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 225.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 7.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 90-91.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 14.