| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

 

Karen Nilsdatter f. omkring 1705 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Rasmus Christensen f. omkring 1698 og 2. gang med Halvor Hendrichsen f. ca 1730)

 

 

 

Karen Nilsdatter, f. omkring 1705,[1] d. ca 1765 i Porsgrund.[2]

Hun var datter av Kirsten Hansdatter f. ca 1652.

 

Karen giftet seg i Eidanger i 1731.

 

Trol. 30/3-1731 i Eid. Copul. 28/4-1731.

Tolder Hans Kofoedtz Kudsk (Madamme Kofoedtz Kudsk), Rasmus Christenssøn med Karen Nielsd.

Caut: Niels Christenssøn Juuel og Hans Olssøn Gundeklef.

Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

 

Den 28.02.1742 gravlegges Rasmys Jydes svigermor i Eidanger. Dette må være Karen sin mor. Hun gravlegges som "begravet i Eidangers kirkes fattigiord Rasmus Jydes Værmoder Kirsten Hansdatter fra Porsgrund 90 aar".

 

Hun giftet seg 2. gang i Eidanger i 1754.

 

Trol. 10/1-1754 i Eidanger. Copul. 20/2-1754.

Enroullered Matros, Halvor Hendrichsen og Enken Karen Nielsd.

Caut: Lars Simensen og Anders Larsen i Porsgrunn

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 64

Mand og hustru: Inspekteurs Senvalt og kone

Børn over 12 aar: Hans Linaae, Rasmus Linaae

Piiger over 12 aar: Anne Andersdatter

Andre hos sig havende folk: Karen Bovman

De uformuende: Halvor Hendrichsens kone, gammel og fattig

 

Det var skifte etter henne i 1765.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 580a

21.10.1765 - Porsgrund

Kari Nielsdatter, død - g.1.m. Rasmus Christensen, død

                         g.2.m. Halvor Hendrichsen

Barn:

1. Christen Rasmussen, 34 aar.

Ingen barn i 2. ekteskap.

Brutto: 38-2-15

Dessuten stervboegaarden, takst 36 rdr.

Boets udgift 33 rdr.?

 

 

(1) Gift 28.04.1731 i Eidanger kirke,[3] med Rasmus Christensen, født ca 1698 (sønn av Christen Juul), død 1742 i Eidanger, gravlagt 01.06.1742 i Eidanger kirkegård.[4]

 

Rasmus:

Han var kusk hos enken etter Tolleren Hans Koefoed, Anna Susanne Brandenburg, da han giftet seg i 1731. (Hans Koefoed døde et par måneder før Rasmus giftet seg)

 

Han hadde to brødre som var gift og bosatt i Porsgrunn, Nils Christensen Juul og Jens Christensen Juul. De trolig nok også en søster, Maria Christensdatter Tangen, som en finner blant fadderne. De var danske og skal ha kommet fra Jylland.

 

Han gravlegges i Porsgrunn i 1742 som "Rasmus Christophersøn Jyde 44 aar". Litt feilskrevet navn.

 

 

(2) Gift 20.02.1754 i Eidanger kirke,3 med Halvor Hendrichsen, født 1730 på Osebakken i Eidanger,[5] (sønn av Hendrich Halvorsen og Maren Andersdatter), døpt 10.09.1730 i Eidanger kirke.5

 

Halvor:

Hendrich Halfvorsen og Maren Andersdatter fra Ossebachen - Halfvor

Faddere: baaren af Maren Nielsdatter Osebachen, Else Nielsdatter, mandfaddere: Niels Andfinsen Hovgholt, Niels Olsen Hovgholt.

 

Det var skifte etter hans kone i 1765.

 

Østre Porsgrunn 1770:

21.

Halvor Hendrichsen, 35 aar, født i Porsgrund, har været i tieneste.

 

 

 

I.    Christen Rasmusen, (sønn av Rasmus Christensen og Karen Nilsdatter) f. 1731 i Eidanger,[6] døpt 02.09.1731 i Eidanger kirke.4

      

       Rasmus Christensens og Karj Nielsdatters første ægte barn ved nafn Christen

       Faddere: baaren af Medemeselle Marthe Maria Annundsdatter, Anne Andersdatter, mandfaddere: Niels Christensen Juull, Jens Laersen.

      

       Han ble nok far til et uekte barn med Anne Margrete Ditlevsdatter i Eidanger i 1752.

 

      

       Forhold til Anne Margrethe Ditlevsdatter, født 1730 på Sjøbua under Håtveit i Nesherad,[7] (datter av Ditlef Gjertsen Fander og Anne Katrine Scheidner), døpt 29.09.1730 i Nesherad, død 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.01.1809 på Østre Porsgrunn kirke.[8]

      

       Anne:

       Hennes foreldre døde begge Sperrud under Grivi nedre i Bø. Se slekt i midtre Telemark

 

       Faren var sønn av Gjert Jansen Fander og Karen Henriksdatter i Skien.

 

      Anne margrethe ble nevnt som enke i skifte etter sin tante Karen Gjertsdatters mann, Jørgen Holst Envoldsen, i Skien i 1773 som "Anne Magrethe Ditlevsdtr., datter av Ditlew Giertsen Fander. Enke etter Anders Jørgensen".

 

       Se gamleskien.no

      

       Hun var bosatt i Porsgrunn i 1752 da hun fikk et uekte barn der dette året.

       (Publice absoluti. 11. april 1753 i Eidanger kirke, side 352: Anne Margrethe Ditlevsdatter fra Porsgrund for lejermaal med Christen Rasmusen enroulleret matros.)

      

       Hun giftet seg siden med Anders Jørgensen Østre Porsgrunn.

 

 

       Deres uekte barn:

 

        A.    Anne Sophie Christensdatter, født 1752 i Porsgrund,[9] døpt 27.12.1752 i Eidanger kirke,7 død 1753 i Porsgrund,[10] gravlagt 09.09.1753 på Eidanger kirkegård.8

              

               Margrete Ditlevsdatters uægte barn fra Porsgrund navnl.   Anne Sophie                                      

               Faddere: baaren af Anders Larsens kone, Dorthe Nielsdatter, mandfaddere: Anders Larsen, Halvor Hendrichsen.

              

               Gravlagt som " Piigen Anne Margrethe Ditlevsdatters uægte barn i Porgsrund naml. Anne Sophie 3 fierdings aar".

 

      

      

II.   Kirsten Rasmusdatter, (datter av Rasmus Christensen og Karen Nilsdatter) f. 1734 i Eidanger,[11] døpt 10.10.1734 i Eidanger kirke.7

      

       Rasmus Christensen og Karen Nielsdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Maria Christensdatter Tangen, Ellen Pedersdatter, mandfaddere: Lars Jensen, Lars Simonsen.

      

 

 

III. Inger Rasmusdatter, (datter av Rasmus Christensen og Karen Nilsdatter) f. 1737 i Eidanger,[12] døpt 20.10.1737 i Eidanger kirke,8 d. 1741 i Eidanger,[13] gravlagt 18.06.1741 i Eidanger kirkegård.9

      

       Rasmus Christensen og Karen Nielsdatters datter Inger                                                

       Faddere: baaren af Hans Nielsens kone Anne Margrete Uldrichsdatter, Marte Anundsdatter Hvalen, mandfaddere: Lars Jensen, Even Olsen paa Toldboden.

      

       Gravlagt som "Rasmus Christensøns liden datter ved nafn Inger 4 aar".

 

 

 

IV. Nils Rasmusen, (sønn av Rasmus Christensen og Karen Nilsdatter) f. 1741 i Eidanger,[14] døpt 05.02.1741 i Eidanger kirke,10 d. 1748 i Eidanger,9 gravlagt 17.11.1748 på Eidanger kirkegård.9

      

       Rasmus Christensen og Karen Nielsdatters søn Niels    

       Faddere: baaren af Marte Anundsdatter Hvalen, Maren Uldrichsdatter, mandfaddere: Jens Nielsen Juul, Thomas Christensen Strømtangen.

      

       Han gravlegges som "H. Rasmus Jydes søn Niels fra Porsgrund 8 aar".

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert

[2]  Skifte etter henne.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  1801 tellingen.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 18.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 40.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 66.