| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

 

Uldrich Knudsen f. ca 1668 og Anne Jensdatter f. ca 1684 sin familie

 

 

 

Uldrich Knudsen, f. ca 1668,[1] d. 1739 i Porsgrunn,[2] gravlagt 08.01.1739 på Eidanger kirkegård.2

 

Han giftet seg i 1710.

 

Eid - 29/12-1710.

Ved Porsgrunden blef trolofved Ulrich Knudsen og Anne Jensdaatter.

Cav: Hr. Secretere Herman Leopoldus og Monsr. Wiscker (sign. Fran. Wisker).

 

Ulrich Knudsen lod lyse Seig. Niels Justesens kiøbebref dets huus under Jonholt eyende ved stranden paa Aasebache liggende, som hand for gield bekomet efter Lauge Arnesen (datert 09.11.1713)

 

Bosatt i Østre Porsgrunn i Eidanger under Skrukkerød i 1725:

Uldrich Knudsøn gl. 57 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Anne Jensdatter gl. 41 aar, haver 2de Sønner nafnlig Knud Uldrichsen gl. 8 aar og Jens Uldrichsen gl. 6 aar og 3de døttre Nafnlig Anne Magrete Uldrichsdatter gl. 13 aar, Else Uldrichsdatter gl. 10 aar og Mari Uldrichsdatter gl. 3 aar.

 

Gravlagt som "Uldrich Knudsøn fra Porsgr. 68 aar 8 maaneder".

 

 

Forlovet 29.12.1710 i Eidanger,[3] gift 1710,3 med1 Anne Jensdatter, f. ca 1684,1 (datter av Jens Larsen og Cathrine Hermansdatter), d. 1743 i Porsgrunn,2 gravlagt 07.03.1743 på Eidanger kirkegård.2

 

Anne:

Hun nevnes i skifte etter sin far i 1712.

 

Skifte 12. juli 1712 på Bjørntvetgrunn, Vestsida, Porsgrunn: Jens Larsen og Cathrine Hermansdatter, begge døde. Mannens barn: Lars Jensen myndig og farer som skipper fra Fredrikstad, Anne Jensdatter gift med Uldrich Knudsen. Kvinnens barn: Simon Johansen i Kongens tjeneste som matros, Johanne Johansdatter 18 år. Sistnevnte anga at hennes og brorens farsarv fortsatt innesto i boet, da deres stefar trådte inn i uskiftet bo. Huset står på Bjørntvetgrunn og verdsettes til 13 daler, hvorav Ole Kjeldsen fordrer noe resterende gjeld på 6-3-16. Når gjelda er betalt blir det et par daler til hver av arvingene.

 

Hun gravlegges i 1743 som "Uldriches Anne i Porsgrund 59 aar".

 

 

 

I.    Anne Margrethe Uldrichsdatter, f. ca 1712,1 d. 1766 i Kongsberg, gravlagt 15.03.1766 i Kongsberg.[4]

      

      

       (1) Gift 15.11.1727 i Eidanger kirke,3 med Hans Nilsen, f. ca 1695,1 (sønn av Nils Mogensen og Nils Mogensen sin 1. kone), d. 1757 i Porsgrund,[5] gravlagt 07.07.1757 på Eidanger kirkegård.5

 

        Se Østre Porsgrunn 1725

      

      

       (2) Gift 15.05.1759 i Eidanger kirke,3 med Andreas Jensen Bryde, f. 1728,4 d. 1793 i Kongsberg, gravlagt 02.03.1793 i Kongsberg.4

      

       Se Østre Porsgrunn 1725-1762

 

 

      

II.   Else Uldrichsdatter, født 1714 i Eidanger,[6] døpt 05.08.1714 i Eidanger kirke,16 død 1743 på Gråten i Solum, død 11.02.1743 i Solum.[7]

      

       Uldrich Knudsen og Anne Jensdatter - Else

       Faddere: baaren af Mr. Wischers kiertiste Elisabeth Asch, assist: Anne Catrine Nielsdatter, mandfaddere: Rasmus Malling, Joseph Coljer.

 

       Hun giftet seg I 1735.

      

       Forlovet 03.03.1735 ved Solum:

       Mats Isachsøn og Else Uldrichsdatter.

       Forlovere Sven Isachsøn og Lars Lerche

 

       Viet som "Mats Isachsøn og Else Uldrichsdatter".

      

       Gravlagt som "Solum: Else Uldrichsdatter fra Graatten 27 aar".

 

 

       Gift 26.04.1735 i Solum,7 med Mads Isachsen, f. 1710 på Gråten i Solum (sønn av Isach Gullichsen og Anne Torgiersdatter), døpt 05.08.1710 i Solum,7 d. 1746 på Gråten i Solum, gravlagt 14.06.1746 i Solum.7

      

       Mads:

       Til daaben Isach i Graattens barn nafnl. |: Matz :|.

      

       Han giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1743 med Lisbeth Cathrine Abrahamsdatter Borgestad.

      

       Gravlagt som "Mats Isachsøn fra Graatten 36 aar".

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Isach Madsen, født 1735 på Gråten i Solum, døpt 27.11.1735 i Solum,17 død 1735 på Gråten i Solum, gravlagt 04.12.1735 i Solum.

              

               Madts Isachssøns og Else Uldrichsdatters barn kaldet Isach.

               Faddere: Ifver Blehr, Hendrich Hallein, Georg Hals, Anne Lorents Schlots, Kistine Bech.

              

               Gravlagt som "Solum: Isach Matsøn fra Graatten 10 dage".

              

 

 

        B.    Anne Madsdatter, født 1736 på Gråten i Solum, døpt 29.11.1736 i Solum,17 død 1739 på Gråten i Solum, gravlagt 25.06.1739 i Solum.17

              

               Mats Isachsøns og Else Uldrichsdatters barn Anne.

               Faddere: Daniel Tofte, Peder Pleisner, Christen Morland, Anne Schlottsis, Ellen Jensdatter.

              

               Gravlagt som "Solum: Anne Matsdatter fra Graatten 2 aar 6 maaneder".

              

 

 

        C.    Ulrich Madsen, født 1739 på Gråten i Solum, døpt 13.02.1739 i Solum,17 død 1743 i Gråten i Solum, gravlagt 09.03.1743 i Solum.17

              

               Mats Isachsøns og Else Uldrichsdatters barn Uldrich.

               Faddere: Petter Klouman, Lars Andersøn, Peder Schoufsgaard, Anne Schlotts, Sophie Nielsdatter.

              

               Gravlagt som "Solum: Uldrich Madsøn fra Graatten 4 aar".

              

 

 

        D.    Isach Madsen, født 1741 på Gråten i Solum, døpt 14.04.1741 i Solum.17

              

               Mats Isachsøns og Else Uldrichsdatters barn Isach.

               Faddere: Capitain Heim, Lorents Schlotth, Isach Clementsøn, Anne Schlotths, Karen Blehr.

              

               Han nevnes i skifte etter sin far.

 

      

      

III. Knud Uldrichsen, f. 1717 i Eidanger,1,[8] døpt 14.02.1717 i Eidanger kirke,8 d. 1773 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.02.1773 på Østre Porsgrunn kirkegård.[9]

      

       Uldrich Knudsen og Anne Jonsdatter - Knud

       Faddere: baaren af Madame Bouman, assist: Anne Cathrine Nielsdatter, mandfaddere: Secretarie Leopoldus, Leutenant Adolph Neuritser, Johan Usler.

      

      

       Gift 14.12.1741 i Eidanger kirke,3 med Maria Catharine Henriksdatter, f. ca 1708,[10] (datter av Henrich Tollefsen og Anne Marie Jacobsdatter), d. 1782 i Østre Porsgrunn, gravlagt 27.01.1782 på Østre Porsgrunn kirkegård.[11]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

 

IV. Jens Uldrichsen, f. 1719 på Osebakken i Eidanger,1,[12] døpt 22.10.1719 i Eidanger kirke,12 d. 1779 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.05.1779 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

       Uldrich Knudsen og Anne Jensdatter fra Osebachen - Jens

       Faddere: baaren af Mad. Vischer, assist: Mademois. Karen Jensdatter, mandfaddere: Mons. Bowman, Mons. Hendrich Malling.

      

      

       Han giftet seg med Maren Nilsdatter Juul, f. 1719 i Eidanger,[14] (datter av Nils Christensen Juul og Johanne Jensdatter), døpt 18.05.1719 i Eidanger kirke,14 d. 1776 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.05.1776 på Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

      

V.   Maren Uldrichsdatter, f. 1722 på Osebakken i Eidanger,1,[16] døpt 20.09.1722 i Eidanger kirke.16

      

       Uldrich Knudsen og Anne Jensdatter fra Ossebachen - Maren

       Faddere: baaren af Mademeselle Karen ..........?(litt klussete og uklart JO), Maren Jensdatter, mandfaddere: Niels Nielsen Løche, Tomas Bugge.

      

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Informasjon gitt av Bjørn Bryde.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 364.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 7.

[7]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen, WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 48-49.

[10]  Alder ved død.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 96-97.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 30.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 82-83.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 66-67.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.