| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Lars Halvorsen f. ca 1679 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Marte Olsdatter f. ca 1666 og 2. gang med Else Nilsdatter f. omkring 1705)

 

 

 

Lars Halvorsen, f. ca 1679.[1]

 

Eidanger -6/10-1707.

Den 6. Octobris blef paa Osebachen trolofved Lars Halvorsen med Marthe Olsdaatter.

 

Han betalte i Porsgrunn i 1712, 1 rdl. 3 ort 15 sk. i krigsskatt og stod da blant strandsitterne.

Lars Halvorsen-1-3-15 

 

Lars var lensmann i Eidanger.

 

Bosatt under Østre Porsgrunn i Eidanger i 1725:

Lars Halvorsøn Løyt. Lensmand udi Eidanger Sogn gl. 46 aar, er gift med Marte Olsdatter gl. 59 aar.

Haver 1 Søn Tor Larsøn gl. 18 aar Enroulered, haver een tienistepige Karen Kittilsdatter gl. 21 aar tiener for aarsløn og Et fosterbarn Else Nielsdatter gl. 10 aar faar ingen løn. Bruger een liden Hauge hvorpaa kand fødes 3 Saover (Sauer).

 

Trol. 26/8-1730. Copul. 17/12-1730.

Gamle Lænsmand Laers Halfvorssøn med Else Nielsd.

Caut: Niels Andfindssøn og Uldrich Knudtzøn.

Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

 

 

(1) Forlovet 06.10.1707 i Eidanger,[2] gift 1707,2 med Marte Olsdatter, f. ca 1666.1

 

 

(2) Gift 17.12.1730 i Eidanger kirke,2 med Else Nilsdatter, f. omkring 1705,[3] (hun kan ha værtdatter av Nils Mogensen og Kirsten Anfindsen).

 

Else:

Dette kan være denne fosterdatteren fra 1725 som i så fall var 20 år i 1730?

 

Hun kan ha vært datter av Nils Mogensen og Kirsten Anfindsdatter.

 

I så fall var hennes onkel Nils Anfindsen trolover og hennes mulige søkenbarn Anders Nilsen Hovholt fadder til hennes barn.

 

 

 

I.    Tor Larsen, (sønn av Lars Halvorsen og Marte Olsdatter) f. ca 1707,1 d. 1728 i Eidanger,[4] gravlagt 21.02.1728 på Eidanger kirkegård.4

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Theor Larsen Winter 16 aar", født paa Aasebachen og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

      

       Gravlegges som "Tor Laersøn Lændsmandens søn 20 aar 16 uger 2 dager".

 

 

 

II.   Helvig Larsdatter, (datter av Lars Halvorsen og Marte Olsdatter) f. 1711,[5] d. 1712 i Eidanger,[6] gravlagt 11.12.1712 på Eidanger kirkegård.6

      

       Hun gravlegges som "Laers Halfvorsøn og Marthe Olsdatter, deris ægte barn N. Helvig, lagt i de fattiges jord, 1 ½ aar og nogle uger".

      

      

      

III. Sara Larsdatter, (datter av Lars Halvorsen og Marte Olsdatter) født 1713 i Eidanger,5 døpt 10.12.1713 i Eidanger kirke,[7] død 1714 i Eidanger,6 gravlagt 11.03.1714 på Eidanger kirkegård.6 .

      

       Lauritz Halvorsen og Marthe Olsdatter - Sara

       Faddere: baaren af Madamme Baumans, ashist: Eva Hendrichsdatter Josten, mandfaddere: Peder Olsen, Halvor Bentsen.

      

       Gravlegges som " Lars Halvorsen og Marthe Olsdatter, deris ægteb. N. Sara, i fattigiord foruden klocher 22 uger 2 dager".

      

 

 

IV. Lars Larsen, (sønn av Lars Halvorsen og Else Nilsdatter) f. 1731 i Eidanger,[8] døpt 19.09.1731 i Eidanger kirke.7

      

       Laers Halfvorsen og Else Nielsdatters første ægte barn ved nafn Laers.

       Faddere: baaren af Anne Halfvorsdatter, Anne Catrine Jørgensdatter, mandfaddere: Hans Halfvorsen, Christen Olsen, Anders Nielsen Hovgholt.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Alder ved død.

[6]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.