| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Hans Nilsen f. ca 1695 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Siri Tollefsdatter f. ca 1689 og 2. gang med Anne Margrethe Uldrichsdatter f. ca 1712)

 

 

 

Hans Nilsen, f. ca 1695,[1] d. 1757 i Porsgrund,[2] gravlagt 07.07.1757 på Eidanger kirkegård.2

Han kan ha værtsønn av Nils Mogensen i Østre Porsgrunn og hans 1. hustru.

 

Han giftet seg 1. gang i 1721.

 

Trol. 1/5-1721 paa Osebachen. Copul. 31/8-1721 i Eid.

Hans Nielssøn fra Osebachen med Sirj Tollefsd.

Caut: Peder Errickssøn Aboe og Niels Andfindssøn Hovholt.

Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

 

Denne Nils Anfindsen som var trolover kan ha vært bror til hans stemor?

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hans Nielsen Becken 24 aar", født paa Aasebachen, gift og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

 

Dette er Hans som enkemann i Østre Porsgrunn i 1725 med datteren:

Hans Nielsøn gl. 30 aar, Enroulered og Een Enchemand, haver 1 datter Nafnlig Eli Hansdatter gl. 3 ¾ aar.

Hans Nielsøns broder Lars Nielsøn gl. 21 aar, tiener hos Mester Green, er Enroulered. Haver ellers tilhuuse hos sig bemelte Hans Nielsøn, een Enchekone Nafnlig Børte Torgiersdatter gl. 60 aar, haver 2de pigebarn Nafnlig Osloug Johannesdatter gl. 26 aar og Pernille Davidsdatter gl. 15 aar.

 

Han giftet seg 2. gang i 1727.

 

Trol. 26/7-1727 i Eid. paa Ossebachen. Copul. 15/10-1727 i Eid.

Hans Nielssøn fra Ossebachen med Annemargrethe Uldrichsd.

Caut: Niels Andfindssøn Hovgholt og Jacob Nielssøn Dall (Dahl) Ossebachen.

Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

 

Han gravlegges som "Hans Nielsen fra Porsgrund 58 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 37a

19.12.1758 - Porsgrund, Eidanger

Hans Nielsen, død - enke Anne Margrethe Uldrichsdatter

Barn:

1. Lars Hansen, 20 aar.

2. Jacob Hansen, 11 aar.

3. Eli Hansdatter, g.m. Lars Tiøstolsen og bor i Merdøe.

4. Karen Hansdatter, 18 aar.

5. Anne Kirstine hansdatter 16 aar.

6. Maria Hansdatter, 13 aar.

Brutto: 65-3-4

Netto: 25-0-3

Heri medregnet Stervboehuset i Eidanger Porsgrund for 50 rdr.

 

 

(1) Gift 31.08.1721 i Eidanger kirke,[3] med Siri Tollefsdatter, f. ca 1689,[4] d. 1725 i Osebakken i Eidanger,[5] gravlagt 09.03.1725 på Eidanger kirkegård.5

 

Siri:

Hun gravlegges som "Siri Tollefsdatter, Hans Nielsøns qvinde fra Ossebachen, betaler jorden 36 aar 3 uger 9 dager".

 

01.08.1725 - Porsgrund, Eidanger

Siri Tollefdatter Backe, død, enkemand Hans Nielsen Backe

Barn:

1. Eli Hansdatter Backe, 4 ½ aar.

Brutto: 51-0-10

Netto: 1-3-18

 

 

(2) Gift 15.11.1727 i Eidanger kirke,3 med Anne Margrethe Uldrichsdatter, f. ca 1712,1 (datter av Uldrich Knudsen og Anne Jensdatter), d. 1766 i Kongsberg, gravlagt 15.03.1766 i Kongsberg.[6]

 

Anne:

Hun giftet seg 2. gang i 1759 med Andreas Jensen Bryde.

 

Se Østre Porsgrunn 1725-1762

 

 

 

I.    Ellen Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Siri Tollefsdatter) f. 1722 i Eidanger,[7] døpt 25.03.1722 i Eidanger kirke.7

      

       Hans Nielsen og Siri Tollefsdatter - Ellen

       Faddere: baaren af Birthe Svendsdatter, Mademeselle Birthe Rasmusdatter Malling, Niels Nielsen Hafsuund, Jens Danielsen Schonning.

      

       Hun giftet seg 1. gang i 1745.

      

       Trol. 14/1-1745 i Eid.

       Uk. Niels Aslachsøn fra Thromøen (ved Arendal?) og pigen Elen Hansd. i Porsgrund.

       Caut: Peder Erichsøn og Niels Lanner i Porsgrund.

      
       Hun nevnes i skifte etter faren i 1758 som:

Eli Hansdatter, g.m. Lars Tiøstolsen og bor i Merdøe.

 

Hun har da giftet seg på nytt.

 

      

(1)   Gift 14.01.1745 i Eidanger kirke,3 med Nils Aslaksen, f. omkring 1720.[8]

      

 

       (2) Gift[9] med Lars Tiøstelsen, f. omkring 1725.8

 

 

      

II.   Nils Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Siri Tollefsdatter) f. 1724 på Osebakken i Eidanger,7 døpt 12.03.1724 i Eidanger kirke,7 d. 1724 på Osebakken i Eidanger,5 gravlagt 29.03.1724 på Eidanger kirkegård.5

      

       Hans Nielsen og Sirj Thollefsdatter fra Ossebachen (barnets navn er ikke nevnt, men de hadde en gutt som het Nils, og som døde 19 uker gammel. JO)

       Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Ingeborg Sifvertsdatter, Niels Nielsen Lander, Laers Jensen, Even Rolfsen Ossebachen.

      

       Hans navn ble ikke nevnt ved dåpen. Presten har fått med seg alt utenom barnets navn.

      

       Han gravlegges som "Hans Nielsøns fra Ossebachens lille søn Niels 19 uger".

 

 

 

III. Nils Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Siri Tollefsdatter) f. 1725 på Osebakken i Eidanger,7 døpt 21.02.1725 i Eidanger kirke.7

      

       Hans Nielsen og Sirj Thollefsdatter fra Ossebachen ægte barn Niels

       Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Kirsten Nielsdatter, mandfaddere: Jørgen Andersen, Laers Joensen, Laers Nielsen.

      

       Han ble ikke nevnt i skifte etter moren.

 

 

 

IV. Ole Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Siri Tollefsdatter) f. 1725 på Osebakken i Eidanger,7 døpt 21.02.1725 i Eidanger kirke.7

      

       Olle

       Faddere: baaren af Sibelle Andersdatter, Ingeborg Sifvertsdatter, mandfaddere: Niels Christensen Juul, Lavridts Laersen.

      

       Han ble ikke nevnt i skifte etter moren.

 

 

 

V.   Kirsten Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Anne Margrethe Uldrichsdatter) f. 1728 på Osebakken i Eidanger,7 døpt 12.12.1728 i Eidanger kirke,7 d. 1730 på Osebakken i Eidanger,5 gravlagt 11.06.1730 på Eidanger kirkegård.5

      

       Hans Nielsen og Anne Margrethe Uldrichsdatter, ægte barn, første barn fra Osebachen, barnes nafn Kirsten

       Faddere: baaren af Jomfrue Grette, Mademeselle Karen Bowmand, mandfaddere: Monsiur Niels Aal, Mons. Niels Bugge.

      

       Gravlagt som "Hans Nielsøns datter fra Ossebachen Kirsten 1 aar 9 uger".

 

 

 

VI. Lars Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Anne Margrethe Uldrichsdatter) f. 1730 i Eidanger,7 døpt 17.12.1730 i Eidanger kirke.7

      

       Hans Nielsen og Annemargrette Uldrichisdatter - Laers

       Faddere: baaren af Madamme Buggis, Medemeselle Kirsten Malling, mandfaddere: Efvert Jarrell, Presepter Faber, Petter Salgaard.

      

 

 

VII. Uldrich Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Anne Margrethe Uldrichsdatter) f. 1733 i Eidanger,[10] døpt 19.04.1733 i Eidanger kirke,9 d. 1733 i Eidanger,[11] gravlagt 09.05.1733 på Eidanger kirkegård.10

      

       Hans Nielsen og Anna Margretha Ulrichsdatter - Ulric

       Faddere: baaren af Johanna Jensdatter, Karen Andersdatter, mandfaddere: Sergiant Civert Larsen Bache, Jacob Nielsen, Arne Laugesen.

      

       Gravlegges som "Hans Nielsøn liden drenge barn Ulric Hansøn 14 dager".

 

 

 

VIII. Siri Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Anne Margrethe Uldrichsdatter) f. 1735 i Eidanger,[12] døpt 13.03.1735 i Eidanger kirke,11 d. 1750 i Eidanger,10 gravlagt 18.02.1750 på Eidanger kirkegård.10

      

       Hans Nielsen og Anna Margrethe Ulrichsdatter - Siri

       Faddere: baaren af Maren Rolfsdatter, Martha Andersdatter, mandfaddere: Hans Tobiasen Sadelmager, Lars Jensen, Lars Larsen Bache.

      

       Gravlegges som "Hans Nielsøns Datter Sirie 14 aar".

 

 

 

IX. Anne Kirstine Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Anne Margrethe Uldrichsdatter) f. ca 1737,4 d. 1742 i Eidanger,11 gravlagt 12.09.1742 i Eidanger kirkegård.11

      

       Har ikke funnet henne døpt i Eidanger.

      

       Gravlegges som "Hans Nielsøns liden datter Anne Kistine fra Porsgr. 5 ½ aar".

 

 

 

X.   Anne Kirstine Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Anne Margrethe Uldrichsdatter) f. 1743 i Porsgrunn,[13] døpt 05.01.1743 i Eidanger kirke,12 konfirmert 02.04.1758 i Eidanger kirke.[14]

      

       Hans Nielsens i Porsgrund og Anne Margrete Uldrichsdatters ægte datter Nom. Anne Kirstine                            

       Faddere: baaren af Knud Uldrichsens kone Maria Cathrina Henrichsdatter, Maren Nielsdatter Juul, mandfaddere: Peder Erichsen, Anders Thorsen Smedsvend.

      

       Konfirmert i 1758 som "Anne Kistine Hansdatter Porsgr. 16 aar".

 

 

 

XI. Maria Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Anne Margrethe Uldrichsdatter) f. 1745 i Eidanger,[15] døpt 19.09.1745 i Eidanger kirke.14

      

       Hans Nielsen og Anna Margreta Uldrichsdatters datter Maria                                                  

       Faddere: baaren af Jens Uldrichsens kone Mari Nielsdatter, Agetha Tygesdatter, mandfaddere: Arne Laugesen, Ole Nielsen Hogholt.

 

 

 

XII. Jacob Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Anne Margrethe Uldrichsdatter) f. 1748 i Eidanger,[16] døpt 20.03.1748 i Eidanger kirke.15

      

       Hans Nielsen og Anna Margreta Uldrichsdatters søn Jacob                                                       

       Faddere: baaren af Madame Søfren Nielsens Constance Berg, Jomfrue Stochman, mandfaddere: Lieutenant Davidsen, Mons. Henrich Ybervasser.

 

 

 

XIII. Isach Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Anne Margrethe Uldrichsdatter) f. 1750 i Eidanger,[17] døpt 25.06.1750 i Eidanger kirke.16

      

       Hans Nielsen og Anna Margrete Uldrichsdatters søn Isach                                           

       Faddere: baaren af Jens Juels kone Mathe Anundsdatter, Maren Uldrichsdatter, mandfaddere: Anders Hogholt, Rasmus Smedsvend, Johannes Vogn Smedsvend.

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 364.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Informasjon gitt av Bjørn Bryde.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Skifte etter hennes far.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 4.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 23.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 80.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 110.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 130.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 148.