| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I VIERDALEN I


 

 

Nils Sørensen f. 1781 og Ellen Larsdatter f. 1779 sin familie

 

 

 

Nils Sørensen, f. 1781 på Viersdalen i Eidanger,[1] døpt 15.07.1781 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[3] d. 1803 på Viersdalen i Eidanger,[4] gravlagt 21.08.1803 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Søren Jonsen Viersdalen.

 

Søren Jonsen Wiersdal og k. Maren Nilsdtr. - Nils

Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Solie 2. Ambor Nilsdtr. Traaholt 3. Jacob Larsen Flochstad 4. Stener Nielsen Kiøndal 5. Peder Rasmussen Hasler.

 

Konfirmert som "Nils Sørensen Wiersdal 16".

 

Han ble utlagt til barnefar til et uekte barn i 1802. Moren var ei tjenestejente på Viersdalen.

 

Nils giftet seg i 1803.

 

Copul. 23.06.1803 i Eid.

Soldat og ungkarl Nils Sørensen Viersdalen og pigen Ellen Larsdatter Sæter.

Caut: Amund Knudsen Flogstad og Knud Nilsen Qvestad.

 

Han giftet seg med Eli 23. juni 1803 med ble gravlagt alt 21. august samme år.

 

Han nevnes i skifte etter sin mor i 1804: 

Niels Sørensen, død og efterladt sig en Søn: - Niels Nielsen, 3 maaneder, hos moderen Eli Larsdatter som opholder sig hos sin fader Lars Iversen paa gaarden Sæteret i Præstegieldet.

 

Gravlagt som " Nils Sørensen Wiersdahlen 23 aar ".

 

 

Han fikk et uekte barn med Karen Jonsdatter, f. ca 1772.[6]

 

Karen:

Hun fikk et uekte barn med Nils Sørensen Viersdalen i 1802.

 

Hun var trolig fra Bamble. Fadderne for sønnen Nils kom fra Stathelle. Dette er den enste jeg finner der som passer: Jeg tror det kan være henne.

01.03.1772: Joen Halvorsen Gierstadeje og Kirstine Sørensdatters barn kaldet Kari. Faddere: Joen Krabberøes kone Kirstine Gundersdatter, Anne Gundersdatter Rugtved, Johannes Jacobsen Blegelie, Jacob Halvorsen Ringesiøeeje, Isach Halvorsen ibidem.

 

Vi ser her fadderen Johannes Jacobsen Blegelie. Hun var nok bosatt hos hans bror på Oksum i 1801. 

 

Bosatt hos John Jacobsen på Oksum i 1801 som "Karen Jonsdtr., Tjenestefolk, 29 år".      

 

Trolig hun som døpte et uekte barn året etter bosatt på Viersdalen som "Karen Jonsdtr. Wiersdalen".

 

En av fadderne var "Aase Marie Jonsdtr. fra Stadthælle". Dette kunne jo være ei søster.

 

Ei Åse Marie Jonsdatter finner jeg i 1801 bosatt på Stathelle 43 år gammel i sitt andre ekteskap med 37 år gammel Jan Justesen.

 

Denne Åse Marie hadde giftet seg med Jan Justesen i Bamble 14. okt 1791. Hun var da enke og kom fra Salen. Hun hadde der barn fra 1. ekteskap med etternavn Abraham. Finner sønnen Erik Abrahamsen døpt 5. oktober 1783 i Bamble med faren Abraham Erichsen Eeg og moren Åse Marie Jonsdatter.

 

Åse Marie og Abraham hadde giftet seg i Bamble 29. jun 1781. Abraham fra Eeg og Åse Marie fra Gjømle eje.

 

På Søndre Salen var det, ifølge Bamble bind 1, en Jon Knudsen som døde i 1784. I skifte etter han var ei Marie gift med Abraham Eriksen. Dette er da far til Åse Marie. Jon Knudsen døpte heller ingen barn som Kari, Karen eller Kari. Det var en Knud, så Mari (Åse Marie) og Kirsti som nevnes i skifte. Derfor var de ikke søsken.

 

En annen fadder var Aasold Pedersen. Han var gift med ei Anne Marie Jonsdatter f. 1774 og bosatt på Stathelle. Hun var datter av Jon Halvorsen og Kirstine Olsdatter på Eikseie i Bamble.

 

 

Gift 23.06.1803 i Eidanger kirke,[7] med[8] Ellen Larsdatter, f. 1779 på Nordalseter i Eidanger,[9],[10] (datter av Lars Iversen og Gunild Eriksdatter), døpt 03.01.1779 i Eidanger kirke,[11] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke,[12] d. 1837 på Ragnildrød i Hedrum.[13]

 

Ellen:

Lars Iwersen Sættre og k. Gunil Ericsdtr. - Gunil

Faddere: 1. Ingebor Olsdtr. Aaklungen 2. Anne Olsdtr. Bacche af Qvelle Sogn 3. Søren Olsen Bacche ibid 4. Michel Iwersen Sættre 5. Anun Olsen Solie.

 

Konfirmert som "Elen Larsdatter Sættre 16".

 

Har ikke funnet dåpen til denne Ellen. Hun er nevnt i skifte etter sin mor på Nordalsætre i Eidanger i 1788 som Elen Larsdtr., 9 år. Ei Gunild ble døpt i 1779 og ikke nevnt senere. Derfor er det nok skrevet feil navn da barnet fra 1779 ble døpt. Hun het nok Ellen.

 

Bodde 23 år gammel med sine foreldre på Nordalseter i 1801.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1805.

 

Copul. 31.10.1805 i Eid.

Ungkarl Nils Hansen Ragnildsrød af Qveld sogn og Enke Ellen Larsdatter Sæter.

Caut: Tolf Amundsen Aachlungen og Michel Iversen Setre.

 

 

 

I.    Nils Nilsen, (sønn av Nils Sørensen og Karen Jonsdatter) f. 1802 på Viersdalen i Eidanger,[14] døpt 02.05.1802 i Eidanger kirke.[15]

      

       Karen Jonsdtr. Wiersdalen, hendes uægte Dbr. Nils, udlagt til barnefader nat: Soldat Nils Sørensen Wiersdalen

       Faddere: Aase Marie Jonsdtr. fra Stadthælle, Marie Jacobsdtr. ibid, Lars Olsen ibid, Aasold Pedersen ibid, Nils Olsen ibid.

      

 

II.   Nils Nilsen, (sønn av Nils Sørensen og Ellen Larsdatter) f. 1803 på Viersdalen i Eidanger,[16] døpt 09.10.1803 i Eidanger kirke.[17]

      

       Afgangne Nils Sørensen Wiersdahlen og Elen Larsdatter - Nils

       Faddere: Karen Larsdtr. Rødningerne af Qvæld Sogn, Maria Michelsdtr. Sæter, Ole Hansen Ragnildrøe af Qvæld Sogn,

       Anund Michelsen Sæter, Anders Jonsen ibid.

      

       Bosatt på Nordalseter ifølge bygdeboken.

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[6]  1801 tellingen.

[7]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 76.

[9]  Eidanger, folketellingen 1801.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 69.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[13]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 877.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 103.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 103.