| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |      


 

 

Jacob Ingebrightsen f. 1779 og Anne Jacobsdatter f. 1772 sin familie

 

 

 

 

Jacob Ingebrightsen, født 1779 på Valler i Eidanger,[1] døpt 11.07.1779 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[3] død 21.04.1860 i Borgestadholmen i Gjerpen.[4]

Han var sønn av Ingebright Stoesen og Martha Amundsdatter på Valler i Eidanger.

 

Ingebricht Stoesen Waller og k. Marta Amunsdtr. - Jacob

Faddere: 1. Gunil Amunsdtr. Nedre Lunde 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Ole Stoesen Ødegaard 4. Nils Mortensen Qvæstad 5. Jacob Olsen Langangen.

 

Han ble konfirmert i 1794 som "Jacob Engebrictsen p. Holte 15".

 

Han giftet seg i 1802.

 

Porsgrunn Cop. 3/10-1802.

Uk. og Grenadeer, Jacob Engelbrethsen og p. Anne Jacobsd.

Forl: Lars Sørensen og Niels Thorsen.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.144

Avskrift 1

Hugger Jacob Engebretsen 45 aar

Sønn Ingebret Jacobsen 9 aar

Kone Anne Jacobsdatter 50 aar

Datter Marthe Jacobsdatter 11 aar

Datter Anne Jacobsdatter 3 aar

 

Avskrift 2

Husejer Soldat Jacob Engebrethsen 36 aar

Kone Anne Jacobsdatter 50 aar

Sønn Ingebreth Jacobsen 9 aar

Datter Marthe 11 aar

Datter Anne Margrethe 3 aar.

 

Fra gamlegjerpen.no (innflyttet til Gjerpen):

Innfl.: I Mai 1835.

Anmeldt: 12/9-1835.

Navn, alder:

Ægtefolkene Jacob Engebretsen, 63

og Anne Jacobsd., 70

med Datteren Anne Margrethe, 24.

Hensigt: Bygslet Jord under Borrestad.

Fra: Indflyttet fra Porsgrund.

Til: Borrestad.

 

De nevnes på Borgestad i Gjerpen i 1835. Se gamlegjerpen.no (Familie 7).

 

 

Gift 03.10.1802 i Porsgrunn,[5] med Anne Jacobsdatter, f. 1772 på Søndre Grinieie i Gjerpen (datter av Jacob Jansen og Marthe Halvorsdatter), døpt 08.03.1772 i Gjerpen,[6] død 10.11.1839 på Borgestad i Gjerpen.4

 

Anne:

Jacob Grinitejens pb. Anne

Faddere: Anders Kiærs kone, Ingebor Olsdatter, Søren Grinie, Hans Riising, Hans Aslaksen.

 

Hun ble nevnt som fadder for sin søster Else Kirstine Jacobsdatter som bosatt i Eidanger.

 

Hun var bosatt hos Jens Kiil i Østre Porsgrunn i 1801 "Anne Jacobsdtr., Tienestefolk, 26 aar, Ugivt"

 

Etter at hun giftet seg i 1802 brukte hennes søster i 1804 hennes mann som fadder som "Jacob Engebrethsen af Porsgrund".

 

 

 

I.    Marthe Jacobsdatter, født 1803 i Østre Porsgrunn, døpt 18.09.1803 i Østre Porsgrunn kirke,[7] konfirmert 10.10.1819 i Østre Porsgrunn,[8] død 22.12.1833 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.12.1833 i Østre Porsgrunn.[9]

      

       Jacob Engelbrethsen og Anne Jacobsdatters barn Marthe.

       Faddere: Ammund Engebrethsens kone Ingeborg Hansdatter, pigen Margrethe Corneliusdatter, Søren Engebrethsen, Anders Johnsen, Erich Thomasen, Stoe Engebrethsen, Lars Sørensen.

      

       Konfirmert som "Marthe Jacobsdatter østre Porsgrund, foreldre Jacob Engelbretsen og Anne Jacobsdatter østre Porsgrund, døbt 18.09.1803 østre Porsgrund".

      

       Østre Porsgrunn viet 14.06.1826:

       Ungkarl og Bødker Abraham Jensen 23 aar af vestre Porsgrund,

       og Pige Marthe Jacobsdatter 23 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

       Forlovere Skomager Erich Hejer og Ole Taraldsen.

      

       Gravlagt som "Kone Marthe Jacobsdatter, 30 aar, østre Porsgrund".

 

      

       Gift 14.06.1826 i Østre Porsgrunn,[10] med Abraham Jensen, født 1802 i Bamble (sønn av Jens Halvorsen og Anne Dorthea Olsdatter), døpt 26.09.1802 i Bamble, konfirmert 05.10.1817 i Vestre Porsgrunn,8 død før 1865.

      

       Abraham:

       Konfirmert som "Abraham Jensen vestre Porsgrund, foreldre Jens Halvorsen Hunnekilen og hustru Anne Dorthe Olsdatter vestre Porsgrund, døbt 26.09.1802 Bamble".

 

       Han nevnes som politibetjent og bødkermester Abraham Jensen i Porsgrunn.

 

       Han giftet seg 2. gang i Gjerpen 23.01.1835 med Marthe Kirstine Andersdatter f. 1806 fra Brua u/Meen i Gjerpen og datter av Anders Jonsen og Helvig Jacobsdatter. Hennes bror, Hans Peter, ble gift med Anne Margrethe Jacobsdatter f. 1811 som nevnes lenger ned her. De bodde i Porsgrunn med to barn i 1865. Marthe Kirstine nevnes da som enke.

 

 

       Barn før 1829:

 

      

        A.    Anne Dorthea Abrahamsdatter, født 18.12.1826 i Østre Porsgrunn, døpt 21.01.1827 i Østre Porsgrunn.[11]

              

               Født 18.12.1826 – hjemmedøpt 21.12.1826 – bekreftet i kirken 21.01.1827: Anne Dorthea – Underpolitiebetient Abraham Jensen og Hustrue Marthe Jacobsd. af østre Porsgr., faddere: Rorskarl Thomas Olsens Kone Gunild Gunuldsd., Pige Ingeborg Marie Erichsd., Begge fra østre Porsgr., Dagarbeider Anders Johnsen, Do Jacob Engelbretsen, Begge fra Gierpen, Matros Engelbret Jacobsen fra østre Porsgr., Hugger Erich Kleven fra Solum.

 

 

 

II.   Ingebreth Jacobsen, f. 1805 i Østre Porsgrunn, døpt 15.12.1805 i Østre Porsgrunn kirke.[12]

      

       Jacob Ingebrethsen og Anne Jacobsdatters barn Ingebreth.

       Faddere: Torjus Johnsens kone Agnethe Johnsdatter, pigen Kirsten Amundsdatter, Amund Ingebrethsen, Lars Hansen, Anders Johnsen, Peder Jacobsen.

 

 

 

III. Margrethe Jacobsdatter, f. 1810 i Østre Porsgrunn, d. 1810 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.04.1810 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

       Gravlagt som "Jacob Engelbrethsens datter Margrethe, moderen nedkom i 7de maaned 21 timer".

 

 

 

IV. Anne Margrethe Jacobsdatter, født 28.11.1811 i Østre Porsgrunn, døpt 10.12.1811 i Østre Porsgrunn kirke,[14] konfirmert 05.10.1828 i Østre Porsgrunn,8 død 09.09.1873 i Borgestadholmen i Gjerpen.4

      

       Jacob Engebrethsen og Anne Jacobsdatters barn Anne Margrethe født 28de Nov.

       Faddere: Niels Jacobsens kone Maren Bæruldsdatter, jomfru Bo, Niels Jacobsen, studiosus Deichmann, Laurits Erichsen, Mads Erichsen, Stou Engebrethsen.

      

       Konfirmert som "Anne Margarethe Jacobsdatter østre Porsgrund, foreldre Dagarbeider Jacob Engelbretsen og hustru Anne Jacobsdatter østre Porsgrund, døbt 10.12.1811 østre Porsgrund".

 

      

       Gift 12.11.1835 i Gjerpen,4 med Hans Peter Andersen, født 1809 på Brua u/Meen i Gjerpen (sønn av Anders Jonsen og Helvig Jacobsdatter), døpt 04.06.1809 i Gjerpen,4 død 23.09.1885 på Borgestadholmen i Gjerpen.4

      

       Hans:

       Anders Jonssøns db. Hans Peter u/Meen

       Faddere: Ellen Evensdtr., Maria Andersdtr., Jermund Jermundssøn, Jørgen Olessøn, Peder Jacobssøn.

 

      Hans søster tidligere nevnte, Marthe Kirstine Andersdatter, ble gift med overnevnte Abraham Jensen.

 

      Hans bror, Jon Andersen, fikk et uekte barn i Maren Eriksdatter, datter av Erik Tomasen på Rønningen u/Prestegården i Eidanger.

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[4]  gamlegjerpen.no.

[5]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 264-265.

[8]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[9]  Østre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1828-1840, på Eidangerslekt, side 172.

[10]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[11]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 272-273.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 223.