| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HERØYA |   


 

 

 

 

Stoe Ingebrightsen f. 1781 og Johanne Christensdatter f. 1786 sin familie

 

 

 

Stoe Ingebrightsen, f. 1781 på Valler i Eidanger,[1] døpt 10.06.1781 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,[3] død 17.03.1832 i Eidanger,[4] gravlagt 08.05.1832 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Ingebright Stoesen Valler.

 

Ingebrict Stosen Waller og k. Marta Amundsdtr. - Stoe

Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaard 2. Ingebor Christensdtr. i Præstegaarden 3. Ole Stosen Aachlungen 4. Jon Jacobsen Lunde 5. Lars Amundsen Lillegaard.

 

Konfirmert som "Stoe Engebrictsen Waller 15".

 

Han var bosatt hos Jens Kiil i Østre Porsgrunn i 1801 som "Stoe Engelbrethsen, Tienestefolk, 20 aar, Ugivt".

 

Han giftet seg i 1812 i Vestre Porsgrunn.

 

Cop. 14/10-1812. V. P.

Uk. Stoud Engelbrethsen og p. Johanne Christensd.

Cav: Jacob Engebrethsen, Ole Halvorsen.

 

Han ble ifølge Eidanger bygdebok bind 3 husmann på Kåsa under Herøya.

 

Skifte etter han utgjorde, følge denne Eidanger bind 2, brutto 12 spesidaler, 3 ort og 8 skilling. Gjelden var imidlertid på 17 spesidaler, 2 ort og 3 skilling. Plassen Kåsa ble nedlagt før folketellingen i 1865.

 

Stoe druknet i Gunneklevfjorden.

 

Gravlagt som "Stoe Ingebretsen 53 år Inderst Herøen, druknet d. 17. mars fundet i Gunneklevfjorden d. 5. mai".

 

 

Gift 14.10.1812 i Østre Porsgrunn kirke,4,[6] med Johanne Christensdatter, f. 1786 på Skotland u/Hyni i Gjerpen (datter av Christen Olsen og Dorthe Margrethe Gundersdatter), døpt 17.12.1786 i Gjerpen.[7] 

 

Johanne:

Christen Olsens pb. Johanne fra Skotland

Faddere: Søren Henrichsens kone, Ingebor Rasmusdtr., Gunder Jensen, Hans Jacobsen, Lars Sørensen.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Hun stod som Johanne Marie da de døpte et barn i Gjerpen i 1815, men det stemmer ikke.

 

Hun hadde en søster som het Anne Catharine Christensdatter f. 1795 og en bror Jacob Christensen f. 1790. Disse var begge faddere ved dåpen for hennes sønn Nils i Østre Porsgrunn i 1818.

 

Det kan være hun som døde i Gjerpen i 1751 og gravlegges som "Johanne Christensd., fattiglem, 18/7-1851, 68, u. Meen"?

 

 

 

I.    Ingebreth Stoesen, f. 12.11.1812 i Østre Porsgrunn,4 døpt 06.12.1812 i Østre Porsgrunn kirke.[8] 

 

       Stoud Engebrethsen og Johanne Christensdatters barn Engebreth født 12 f.m.

       Faddere: Pigen Anne Olsdatter, pigen Gurine Torjusdatter, Jacob Engebrethsen, Søren Engebrethsen, Halvor Thorsen, Peder Christensen.

 

       Konfirmert i Østre Porsgrunn 05.10.1828 som "Engelbreth Stoesen østre Porsgrund, foreldre Skoemager Stoe Engelbretsen og hustru Johanne Christensdatter østre Porsgrund, døbt 06.12.1812 østre Porsgrund".

 

       Hun var bosatt hos Jørgen Aal i 1825.

Østre Porsgrunn 1825
Rode 26
Hus 168
Jørgen Aall - 54 aar
Amborg Lina Aall - 30 aar - Ælste Datter
Chonstance Aall - 17 aar - Datter*
Elise Aall - 15 aar - Datter*
Anne Erboe - 24 aar - Huusholderske
Christiane Hansdatter - 22 aar - Stuepige
Anne Larsdatter - 24 aar - Kokkepige
Inger Christofersdatter - 48 aar - Enke* Fæpige
Marthe Fæen - 70 aar
Even Johannesen - 76 aar
Christen Hansen - 21 aar - Tjenestedreng
Ingebreth Stohen - 13 aar 
Carl Nilsen - 54 aar - Skibs Tømmermand
Kistie Thorgiusdatter - 73 aar - Konen
Thorgius Carlsen - 28 aar - Logerende Snekker Svend
Børte Charine Andersdatter - 27 aar - Konen
Hans Torgiusen - 1 aar - Sønnen
Marthe Magrethe Aslaksdatter - 20 aar - Tjenestepige
Anne Sofie - 48 aar - Almisselem
Christiana Halvorsdatter - 16 aar - Datteren, Almisselem*
Anne Maria Halvorsdatter - 10 aar - Datteren, Almisselem*
Magrethe Halvorsdatter - 9 aar - Datteren, Almisselem*

 

 

 

II.   Marthe Christine Stoesdatter, f. 04.11.1815 på Skotland u/Hyni i Gjerpen, døpt 03.12.1815 i Gjerpen kirke,[9] d. 30.12.1901 på Bratsbergkleven i Gjerpen.[10] 

 

       Stoe Engebretsen og Johanne Marie Christensdatter Skotland - Marthe Christine

       Faddere: Pernille Nilsdatter, Ingeborg Larsdatter, Søren Engebrethsen, Jacob Engebretsen, Solve Sørensen

      

       Hun var i tjeneste på Stridsklev da hun ble konfirmert i 1831.

      

 

       Gift 06.11.1840 i Skien,9 med Auen Sørensen, f. 1810 i Gjerpen,9 (sønn av Søren Danielsen og Inger Augensdatter), d. 05.06.1895 på Bratsbergkleven i Gjerpen.9 

 

       Auen:

       Denne familien bodde på Bratsbergkleiva hele livet.

 

       Se gamlegjerpen.no (fam 107)

      

 

 

III. Nils Stoesen, født 25.04.1818 i Østre Porsgrunn,4 døpt 12.07.1818 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Født 25.04.1818 – hjemmedøpt 25.04.1818 – bekreftet i kirken 12.07.1818: Niels Stoesen – Dagarbeider Stoe Engelbretsen og Hustrue Johanne Christensdatter af østre Porsgrund, faddere: Bonde Hans Herøens Kone Inger Isachsdatter fra Eidanger, Pige Anne Cathrine Christensd. tieneste Porsgrund, Smed Jacob Christensen fra Fossum Jærnværk, Dagarbeider Niels Isachsen fra Eidanger, Do Knud Jacobsen sammesteds fra

      

 

 

IV. Dorthe Margrethe Stoesdatter, født 24.02.1821 i Østre Porsgrunn,4 døpt 08.04.1821 i Østre Porsgrunn kirke.[12]

      

       Født 24.02.1821 – hjemmedøpt 24.02.1821 – bekreftet i kirken 08.04.1821: Dorthea Margrethe – Dagarbeider Stoe Engelbrethsen og Hustrue Johanne Marie Christensdatter af østre Porsgrund, faddere: Pige Anne Cathrine Christensdatter, Do Marthe Jacobsdatter, hin fra Tyendeclassen i vestre denne i østre Porsgr., Dagarbeider Jacob Engelbretsen, Do Søren Engelbretsen, Skoemager Anund Engelbretsen, hin fra østre Porsgr. denne fra Eidanger sogn.

      

 

 

V.   Cathrine Stoesdatter, født 23.07.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 10.08.1823 i Østre Porsgrunn.[13]

      

       Født 23.07.1823 – døpt 10.08.1823: Cathrine – Skoemager Stoe Engelbretsen og Hustrue Johanne Marie Christensdatter i østre Porsgrund, faddere: Dagarbeider Halvor Larsens Kone Dorthe Sørensdatter fra Eidanger, Pige Marthe Jacobsdatter fra østre Porsgr., Matros Christen Pedersen, Skomagerdreng Tøres Andersen, Matros Hans Jacobsen, De tvende første fra østre Porsgr. den tredie fra Eidanger Sogn.

      

 

 

VI. Anund Severin Stoesen, født 12.12.1826 i Østre Porsgrunn,4 døpt 18.03.1827 i Østre Porsgrunn.13

      

       Født 12.12.1826 – hjemmedøpt 13.12.1826 – bekreftet i kirken 18.03.1827: Anund Severin – Skomager Stoe Engelbretsen og Hustrue Johanne Maria Christensdatter af østre Porsgr., faddere: Bonde Ole Larsen Skrabeklevs K. Margrethe Johannesd., P Karen Thorgrimsd. Begge fra Eidanger, Dagarbeider Jacob Engelbretsen fra Gierpen, Bonde Poul Isachsen Herøen fra Eidanger, Matros Engelbr. Jacobs. fra østre Porsgrund.

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[5]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[6]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 228-229.

[9]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 4 (1814-1823), skannet av digitalarkivet, side 13.

[10]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Klokkerbok nr. II 1 (1817-1828), skannet av digitalarkivet, side 92.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Klokkerbok nr. II 1 (1817-1828), skannet av digitalarkivet, side 139.

[13]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.