| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE TVETEN |  


 

 

 

 

Hans Larsen f. 1769 og Åste Pedersdatter f. 1767 sin familie

 

 

 

Hans Larsen, f. 1769 på Gunneklev i Eidanger,[1] døpt 17.12.1769 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke,[3] død 07.10.1842 på Nordre Rød i Eidanger,1 gravlagt 14.10.1842 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Lars Hansen Røe u/Nordre Tveten.

 

Lars Hansen Gundeklew og Sara Bentsdtr. - Hans

Faddere: 1. Maria Bentsdtr. Klewen 2. Maria Hansdtr. Tweten 3. Anun Knudsen Klewen 4. Ingebricht Isachsen Kaasen 5. Nils Hansen fra Porsgrund vestre.

 

Konfirmert som "Hans Larsen Røe 16".

 

Han giftet seg i 1792.

 

Trol. 7/2-1792 i Eid. Copul. 1/3-1792.

Uk. Hans Lars. Røe N. og p. Aaste Pedersd. Tweten N.

Caut.: Lars Røe og Peder Trolsaas.

 

Han ble husmann på Nordre Rød.

 

Bosatt der i 1801:

Hans                        Larsen              Mand              31        Begge i 1ste ægteskab

Aaste                       Pedersdtr         Kone               33        Begge i 1ste ægteskab

Peder                      Hansen             Deres børn      3         

Gunnild Maria        Hansdtr           Deres børn      9         

Ingebor                   Hansdtr           Deres børn      6         

 

Gravlagt som "Hans Larsen 74 år - Huusmand - Røe".

 

 

Gift 01.03.1792 i Eidanger kirke,[5] med Aaste Pedersdatter, f. 1767 på Trollåsen i Gjerpen,[6] (datter av Peder Olsen og Gunhild Jonsdatter), døpt 23.12.1767 i Gjerpen kirke,5 død 21.05.1845 på Nordre Rød i Eidanger,6 gravlagt 28.05.1845 på Eidanger kirkegård.4

 

Åste:

Peder Olsens db. Peder

Faddere: Bergith Halvorsdatter, Anne Nirisdtr., Ole Stulen, Jacob Ramsaasen.

 

Hun var datter av Peder Olsen Trollåsen/Haukeråsen. Se gamlegjerpen.no

 

Gravlagt som "Aaste Pedersdatter 79 år - Huusmandsenke - Nordre Rød".

 

 

 

I.    Gunild Marie Hansdatter, f. 1792 på Nordre Rød i Eidanger,[7] døpt 17.05.1792 i Eidanger kirke,6 d. 1864.[8]

      

       Hans Larsen Røe N. og k. Aaste Pedersdtr. - Gunil Marie

       Faddere: 1. Karen Olsdtr. Flaatten 2. Anne Jacobsdtr. Tweten 3. Lars Røe 4. Ole Røe 5. Gunder Nilsen Tweten.

 

       Hun giftet seg i 1813.

 

       Copul. 11.06.1813 i Eid.

       Ungkarl Peder Johnsen Kiørholt og Pigen Gunhild Maria Hansdatter Røe.

       Caut: Ola Skjelsvig og Arne Kiørholt.

 

       Bosatt på Kjørholt Bnr.2.

 

      

       Gift 11.06.1813 i Eidanger kirke,[9] med Peder Jonsen, f. 1789 på Kjørholt i Eidanger,[10] (sønn av Jon Arnesen og Marthe Marie Pedersdatter), døpt 01.06.1789 i Eidanger kirke,[11] konfirmert 13.09.1807 i Eidanger kirke,[12] død 06.03.1838 på Kjørholt i Eidanger,6 gravlagt 14.03.1838 på Eidanger kirkegård.4

      

       Peder:

       Jon Arnesen Kiørholt og k. Marta Maria Pedersdtr. - Peder

       Faddere. 1. Kari Arnesdtr. Hitterød 2. Ambor Ellevsdtr. ibid 3. Lars Larsen Grønnerød 4. Ole Pedersen Sunsaas 5. Nils Tengelsen Kiørholt.

      

       Konfirmert som "Per Jonsen Kiørholt 18".

 

       Gravlagt som "Peder Jonsen 52 år - Gaardmand - Kjørholt".

 

 

       Barn:

 

        A.    Hans Pedersen, født 07.04.1814 på Kjørholt i Eidanger,[13] døpt 17.04.1814 i Eidanger kirke,13 død 1863.[14]

              

               Peder Jonsen Kiørholt og Gunild Hansdatter - Hans

               Faddere: Marthe Kiørholt, Sara Ørevig, Søren Ørevig, Niels Hitterøe, Jakob Kaasen.

              

               Bosatt på Kjørholt Bnr.2.

 

              

               Gift 01.09.1837 i Bamble,[15],[16] med Mette Andrea Thorsdatter, født 1814 på Tangvald i Bamble,15 (datter av Thor Andersen og Kirsten Jørgensdatter), døpt 23.07.1814 i Bamble,[17] død 1882.15

              

               Mette:

               Hun kom fra Tangvald i Bamble.

              

 

 

        B.    Marthe Marie Pedersdatter, født 14.02.1816 på Kjørholt i Eidanger, døpt 16.03.1816 i Eidanger kirke.[18]

              

               Marthe Maria - Foreldre: Gaardbruger Peder Jonsen Kiørholt og Gunhild Marie

              

               Døpte barn bosatt i Bamble.

 

              

               Gift 29.06.1840 i Bamble,[19] med Anders Jørgen Thorsen, født 13.01.1812 på Tangvald i Bamble (sønn av Thor Andersen og Kirsten Jørgensdatter), døpt 19.01.1812 i Bamble.[20]

              

               Anders:

               Anders Jørgen fød 13de Jan, foreldre Thor Andersen Tangevold og kone Kirsten Jørgensdatter.

               Faddere: Zacharias Andersen Sortedahls kone Kirsten Maria Eliasdatter, pigen Ingeborg Maria Larsdatter, Lars Andersen begge fra øvre Sortedahl, Even Andersen Tangevold, Zacharias Johnsen Rogn.

              

               Han kom fra Tangvald i Bamble.

 

 

        C.    Jon Pedersen, født 12.04.1818 på Kjørholt i Eidanger, døpt 30.04.1818 i Eidanger kirke,18 død 1860.14

              

               Jon - Foreldre: Gaardmand Peder Jonsen Kiørholt og Gunnild Maria

              

               Bosatt på Kjørholt Bnr.3.

 

              

               Gift 20.08.1850 i Bamble,[21] med Kirsten Thorsdatter, født 08.02.1824 på Tangvald i Bamble (datter av Thor Andersen og Mette Susanne Erichsdatter), døpt 22.02.1824 i Bamble,[22] død 1910.14

       

              Kirsten:

               Hun kom fra Tangvald i Bamble.

 

       

        D.    Aaste Kirstine Pedersdatter, født 17.03.1820 på Kjørholt i Eidanger, døpt 16.04.1820 i Eidanger kirke,18 død 10.09.1820 på Kjørholt i Eidanger, gravlagt 17.09.1820 på Eidanger kirkegård.[23]

              

               Aaste Kirstine - Foreldre: Peder Jonsen Kiørholt og Gunhild Maria Hansdatter, gaardmand

              

               Gravlagt som "Aaste Kirstine, Peder Kiørholts datter 1 aar".

              

 

 

        E.    Aaste Kirstine Pedersdatter, født 11.07.1821 på Kjørholt i Eidanger, døpt 05.08.1821 i Eidanger kirke.18

              

               Aaste Kirstine - Foreldre: Peder Jonsen Kiørholt og Gunhild Maria Hansdatter, gaardmand.

 

              

               Gift 20.09.1844 i Eidanger,[24] med Jacob Haraldsen, født 1818 på Grasmyr i Bamble (sønn av Harald Halvorsen og Kirstine Hansdatter), døpt 15.03.1818 i Bamble.[25]

              

 

 

        F.    Amund Pedersen, født 07.04.1824 på Kjørholt i Eidanger, døpt 14.05.1824 i Eidanger kirke,18 død 1864.14

              

               Amund - Foreldre: Peder Jonsen og Gunnild Maria Hansdatter Kjørholt, gaardmand

              

               Han døde ugift.

              

 

        G.    Anne Sørine Pedersdatter, født 17.02.1826 på Kjørholt i Eidanger, døpt 05.03.1826 i Eidanger kirke.18

              

               Anne Sørine - Foreldre: Peder Jonsen og Gunhild Marie Hansdatter Kjørholt, gaardmand.

 

              

               Gift 07.03.1856 i Eidanger,[26] med Pehr Andersen, født ca 1823 (sønn av Ander Pehrsen Hogreid).

              

               Pehr:

               Han nevnes som «handlende» og kom fra Ving sogn i Ale herred i Älvsborgs län i Sverige ifølge vielsen. Hans far nevnes som Ander Pehrsen Hogreid.

              

 

 

        H.    Anne Maria Pedersdatter, født 24.07.1828 på Kjørholt i Eidanger, døpt 05.10.1828 i Eidanger kirke.18

              

               Anne Maria - Foreldre: Peder Jonsen og Gunild Marie Hansdatter Kjørholt, gaardmand.

 

              

               Gift 27.12.1854 i Eidanger,[27] med Nils Sørensen, født ca 1830 (sønn av Søren Olsen).

              

               Nils:

               Han var fargemester fra Osebakken.

 

 

              

        I.     NN Pedersen, født 22.09.1831 på Kjørholt i Eidanger, død 22.09.1831 på Kjørholt i Eidanger, gravlagt 03.10.1831 på Eidanger kirkegård.23

              

               Gravlagt som "Peder Jensen Kjørholt og Gunild Hansdatters første dødfødte drengebarn".

              

 

 

        J.     Karen Oline Pedersdatter, født 1833.14

              

               Hun bodde på Tangvald i Bamble da hun giftet seg 1. gang.

 

              

               (1) Gift 05.11.1852 i Bamble,[28] med Halvor Halvorsen, født ca 1831,14 (sønn av Halvor Halvorsen).

              

               Halvor:

               Han bodde på Grasmyr da han giftet seg, men var ifølge vielsen født på Ringesøe.

 

              

               (2) Gift 1874,14 med Peder Andreas Olsen, født ca 1835.14

              

               Peder:

               Han var enkemann fra Eiksrønningen.

 

 

              

        K.    Johan Petter Pedersen, født 1836,14 død 1837.14

 

      

      

II.   Ingeborg Hansdatter, f. 1795 på Nordre Rød i Eidanger,[29] døpt 14.05.1795 i Eidanger kirke,12 konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke.[30]

      

       Hans Larsen Røe N. og k. Aaste Pedersdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Magnil Larsdtr. Waller 2. Anne Maria Larsdtr. Røe 3. Ole Hogholt 4. Engebrict Werswiig 5. Nils Olsen af Porsgrund.

      

       Konfirmert som "Ingeborg Hansdatter Røe 16".

      

       Viet 31/8-1821

       Uk. Ole Olsen, 25. Tienestedreng fra Porsgrund.

       Tienestepige Ingeborg Hansd. Rød, 25.

       Forl: Peder Kiørholt, Ole Tveten.

 

       Østre Porsgrunn 1825
Rode 26
Hus 166 (Roligheden)
Ole Olsen - 28 aar - Hugger
Ingeborg Hansdatter - 30 aar - Konen
Amborg Lina Olsdatter - 1 aar - Datter
Maren Jacobsdatter - 14 aar - Tjenestepige

 

       De nevnes i Porsgrunn i 1865 tellingen:

       Ole Olsen 61 år - Eidanger - Husfader - g - Tomtarbeider

       Ingeborg Hansdatter 71 år - Eidanger - hans Kone - g

       Petter Olsen 25 år - Porsgrund -            deres Søn - ug - Sømand.

      

 

       Gift 31.08.1821 i Eidanger kirke,6 med Ole Olsen, født 1797 på Skjelsvik i Eidanger,6 (sønn av Ole Paulsen og Malene Jacobsdatter), døpt 19.11.1797 i Eidanger kirke.[31]

      

       Ole:

       Ole Povlsen Schielsvig og Malene Jacobsdatter - Ole

       Faddere: Maria Abrahamsdatter Hvalen, Elen Amundsdatter Flochstad, Iver Abrahamsen Schielsvig, Erich Christensen Gudsfred, Ole Olsen Ørestved.

      

       Hans halvbror, Jacob Olsen Presteseter, var fadder til hans første barn.

 

 

       Barn før 1828:

 

 

        A.    Anne Malene Olsdatter, født 04.06.1822 i Østre Porsgrunn, døpt 07.07.1822 i Østre Porsgrunn,[32] død 23.09.1823 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.09.1823 i Østre Porsgrunn.[33]

              

               Født 04.06.1822 – hjemmedøpt 12.06.1822 – bekreftet i kirken 07.07.1822: Anne Malene – Bielkehugger Ole Olsen og Hustrue Ingeborg Hansdatter af østre Porsgrund, faddere: Bonde fra Eidanger Sogn Peder Kiørholts Kone Gunild Hansdatter, Pige Kirstine Venstøb fra østre Porsgr., Biælkehugger Hans Tangen fra østre Porsgr., Bonde Søren Ørvig, Do Jacob Olsen Præstesæter, Do Peder Hansen Røe, Do Lars Hansen Røe, Alle fra Eidanger.

              

               Gravlagt som "Anne Malene, Datter af Biælkehugger Ole Olsen og hustrue Ingeborg Hansdatter i østre Porsgrund, 1¼ aar".

              

 

        B.    Amborlena Olsdatter, født 12.08.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 12.09.1824 i Østre Porsgrunn,32 konfirmert 21.04.1839 i Porsgrunn.[34]

              

               Født 12.08.1824 – hjemmedøpt 15.08.1824 – bekreftet i kirken 12.09.1824: Amborlena Olsdatter – Bjelkehuggers Ole Olsen og Hustru Ingebor Hansd. af Ø. P., faddere: Grosserer Jørgen Aalls datter Jomfr. Amborline Aall, Do Karen Johnsen, Grosserer Carl Møller, Skibscapitain Jørgen Linaae, Begge fra vestre Porsgr., Student Nicolai B Møller fra østre Porsgr.

              

               Konfirmert som "18. Amborline, døbt 12.09.1825, fødested østre Porsgrund, foreldre Hugger Ole Olsen og hustru Ingebor Hansdatter".

              

 

        C.    Aaste Marie Olsdatter, født 11.11.1826 i Østre Porsgrunn, døpt 1826 i Østre Porsgrunn.32

              

               Født 11.11.1826 (Ingen dåp nevnt. JO): Aaste Marie – Biælkehugger Ole Olsen og Hustrue Ingeborg Hansdatter af østre Porsgrund, faddere: Bonde Ole Mathisens Kone Maren Hansdatter fra Eidanger, Pige Karen Pedersdatter sammeplads, Hugger Jonsen, Tienestdreng Christen Hansen Herøen fra østre Porsgr., Oldermand Ole Reiersen fra Solum, Bonde Peder Johnsen Kiørholt, Tjenestdreng Lars Hansen Tveten, Begge fra Eidanger.

 

      

 

 

 

III. Peder Hansen, f. 1798 på Nordre Rød i Eidanger,[35] døpt 18.03.1798 i Eidanger kirke,14 konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke.[36]

      

       Hans Larsen Røe og Aaste Pedersdatter - Peder

       Faddere: Ingebor Hansdatter Waller, Anna Maria Larsdatter Røe, Cornelius Larsen Debes, Søren Ingebretsen Wiersdalen, Amund Jensen Holte.

      

       Konfirmert som "Peder Hansen Røe 16".

      

       Copul. 24.05.1825 i Eid.

       Ungkarl Peder Hansen Roed 28 år Husmannsønn

       Tjenestepige Berjette Pedersdatter Stridsklev 25 år.

 

       Peder var bestyrer på gården Hellestvedt i Bamble i 1865:

       Peder Hansen 70 år - Eidanger - Husf - e - Bestyrer af Grden

       Maren Pedersdatter 29 år - Eidanger - hans Datter - ug           

       August Halversen 9 år - Bamble  - hans Dattersøn                    

      

 

       Forhold til Ingeborg Olsdatter, født 1794 under Jongsås i Sauherad,[37],[38] (datter av Ole Hansen og Kirsti Nilsdatter), konfirmert 17.09.1809 i Eidanger kirke.30

      

       Ingeborg:

       Hun bodde med foreldrene i Sauherad i 1801.

      

       Hun ble konfirmert i Eidanger i 1809 bosatt på Ås som "Ingeborg Olsdatter Aas 15". Hun var datter av husmann Ole Hansen Ås.

      

       Hun var ugift og bodde på "Bugten", som nok var Skjelbukten u/Nordre Ås, da hun fikk et uekte barn i 1822.

 

      

       Gift 24.05.1825 i Eidanger kirke,6 med Birgitte Pedersdatter, født 1800,6 død 21.02.1847 på Søndre Tveten i Eidanger, gravlagt 01.03.1847 på Eidanger kirkegård.4

      

       Birgitte:

       Det var nok undernevnte Gunhild Pedersdatter i Porsgrunn som var fadder til flere av hennes barn. Birgitte er også fadder for hennes barn i 1826. Det var trolig ei søster. Jeg har ikke funnet Gunhild sitt opphav.

      

       Copul. 1/10-1822 i Eid.

       Enkemand Hans Iversen, 29. Dagarbeider Porsgrund.

       Tienestepige Gunnild Pedersd., 29.

       Forl: Jørgen Hougholt, Klaus Haugholt.

      

       Gravlagt som "Birgitte Pedersdatter 47 år - Gift kone - Søndre Thveiten".

 

 

      

        A.    Peder Pedersen, (sønn av Peder Hansen og Ingeborg Olsdatter) født 11.05.1822 på Skjelbukten u/Nordre Ås i Eidanger, døpt 09.06.1822 i Eidanger kirke.18

              

               Peder - (Uækte)- Foreldre: Pigen Ingeborg Olsdatter Bugta og Peder Hansen Rød, soldat

              

 

 

        B.    Hans Pedersen, (sønn av Peder Hansen og Birgitte Pedersdatter) født 21.04.1825 på Stridsklev i Eidanger, døpt 24.05.1825 i Eidanger kirke.18

              

               Hans - (Uækte)- Foreldre: Forlovede folk, ungkarl Peder Hansen Røed og pigen Bergitte Pedersdatter Stridsklev (hjemmedøbt 24.04)

              

 

 

        C.    Maren Andrea Pedersdatter, (datter av Peder Hansen og Birgitte Pedersdatter) født 22.10.1826 på Rød i Eidanger, døpt 19.11.1826 i Eidanger kirke.18

              

               Maren Andrea - Foreldre: Peder Hansen og Bergit Pedersdatter Røed, husmand

              

 

 

        D.    Aaste Marie Pedersdatter, (datter av Peder Hansen og Birgitte Pedersdatter) født 16.12.1828 på Slettene u/Ås i Gjerpen, døpt 01.01.1829 i Eidanger kirke.18

              

               Aaste Marie - Foreldre: Peder Hansen og Berjette Pedersdatter Slettene, husmand

              

 

 

        E.    Petter Severin Pedersen, (sønn av Peder Hansen og Birgitte Pedersdatter) født 06.02.1831 på Slettene u/Ås i Gjerpen, døpt 22.04.1831 i Eidanger kirke.18

              

               Petter Severin - Foreldre: Peder Hansen og Bergit Pedersdatter Slettene, husmand

              

 

      

 

IV. Lars Hansen, f. 1801 på Nordre Rød i Eidanger,[39] døpt 01.03.1801 i Eidanger kirke.16

      

       Hans Larsen Røe og Aaste Pedersdatter - Lars

       Faddere: Johanne Tobiasdtr. Tveten, Gunnild Johannesdtr. ibid, Lars Hansen Røe, Amund Jensen ibid, Christen Olsen Nyhuus.

      

       Copul. 28.11.1830 i Eid.

       Ungkarl Lars Hansen Røe 31 år

       Tjenstepige Karen Pedersdatter Hasler 26 år

      

       Bosatt som husmann/fester på Rød under Nordre Tveten.

 

      

       Gift 28.11.1830 i Eidanger kirke,[40] med Karen Kirstine Pedersdatter, f. 1805 på Hasler i Eidanger (datter av Peder Rasmussen og Kirsti Larsdatter), døpt 24.02.1805 i Eidanger kirke.[41]

      

       Karen:

       Peder Rasmussen Hasler og Kirsten Larsdatter - Karen Kirstine

       Faddere: Kirsten Knudsdtr. Hegna, Kirsten Pedersdtr. Waller, Isach Jacobsen Elven, Povel Andersen Hasler, Ole Andersen ibid.

      

       Hun var 3 år under skifte etter faren i 1809.

 

 

       Barn:

 

        A.    Hans Petter Larsen, født 05.10.1831 på Nordre Rød i Eidanger, døpt 27.11.1831 i Eidanger kirke.18

              

               Hans Petter - Foreldre: Lars Hansen og Karen Kirstine Pedersdatter Røe, husmand

              

               Bosatt en tid på Nordre Rød. De kom siden til Solum.

 

              

               Gift 1871,[42] med Anne Kirstine Olsdatter, født 1847,38 (datter av Ole Pedersen og Sara Sørensdatter).

              

               Anne:

               Hun kom fra Skaverager. Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Skaverager.

              

 

 

        B.    Lothe Kirstine Larsdatter, født 1838.38

              

               Bosatt på Plassen u/Skrukkerød.

 

              

               Gift 1876,38 med Ole Aslaksen, født 1821,[43] (sønn av Aslak Hansen), død 1888.39

              

               Ole:

               Hans far bodde på Bergkaas i Bø i Telemark. Ole og hans første kone, Karen Jacobsdatter (1826 - 1865), bodde på en husmannsplass under Valler. Ole ble husmann på Plassen u/Skrukkerød ca 1864. Han giftet seg 2. gang i 1872 med Åste Kristine Andersdatter (1834 - 1875). Hennes far kom fra Kjose, men han leide Lille Lanner under Lanner fra 1839. Ole giftet seg så 3. gang i 1876.

 

 

              

        C.    Kirstine Petrine Larsdatter, født 1841,38 død 1931.38

              

               De ble bosatt på Kjørholt Bnr.3.

 

              

               Gift 1865,38 med Thor Andreas Hansen, født 1838,38 (sønn av Hans Pedersen og Mette Andrea Thorsdatter), død 1900.38

              

               Thor:

               Han kom fra Kjørholt. 

 

               Hans foreldre nevnes under hans kones fars Lars Hansens sin overnevnte søster, Gunild Marie Hansdatter. Hans far var hennes sønn, så Thor Andeas giftet seg med sitt søskenbarn.

 

 

              

        D.    Inger Simonine Larsdatter, født 1846,38 død 1876.38

 

              

               Gift 07.05.1870 i Eidanger,38 med Peder Olsen, født 1842 (sønn av Ole Pedersen og Sara Sørensdatter).

              

               Peder:

               Han kom fra Skaverager. Hans foreldre nevnes under hans farfar på Skaverager.

 

 

 

V.   Sara Larine Hansdatter, født 1805 på Nordre Rød i Eidanger,[44] døpt 25.08.1805 i Eidanger kirke,40 død 30.07.1843 på Rød i Eidanger, gravlagt 06.08.1843 på Eidanger kirkegård.4

      

       Hans Larsen Røe og Aaste Pedersdatter - Sara Larine

       Faddere: Magnild Larsdtr. Heyestad, Karen Tollougsdtr. af Porsgrund, Christen Olsen Røe, Amund Larsen Tveten, Jørgen Halvorsen Hougholdt.

      

       Bosatt på Nordre Rød.

      

       Gravlagt som "Sara Larine Hansdatter 38 år - Huusmand Knud Røds kone".

 

      

       Gift 1835,6 med Knud Olsen, født 1806 på Vestmund i Brunlanes,[45] (sønn av Ole Hansen og Sara Knudsdatter).

 

 

      

VI. Ole Hansen, f. 19.05.1810 på Nordre Rød i Eidanger,[46] døpt 31.05.1810 i Eidanger kirke,20 d. 1872.[47]

      

       Hans Larsen Røe og Aaste Pedersdatter - Ole

       Faddere: Gunild Pedersdtr. af Porsgrund, Gunild Ørevig, Christen Røe, Johannes Tveten, Jakob Kleven.

      

       Han ble husmann på Sandvika u/Rogn i Bamble. 

      

 

       Gift 1833,5 med21 Anne Marie Pedersdatter, f. 1810,21 d. 1859.21

      

 

       Barn:

 

        A.    Hans Petter Olsen, født 15.11.1833 på Røe i Eidanger,[48] døpt 23.02.1834 i Eidanger kirke.45

              

               Forlovere: Anders Hasledalen og Nils Sørensen.

              

 

               Gift 25.10.1861 i Bamble kirke,[49] med[50] Kirsti Gurine Eliasdatter, født 07.01.1834 på Søndre Rogn i Bamble,[51] (datter av Elias Nielsen Rogn og Anne Maria Hansdatter), døpt 19.06.1834 i Bamble kirke.48

              

               Kirsti:

               Faddere: Kone Kari Christensdatter Winje, pige Kirsten Marie Halvorsdatter Rogn, Hans Amundsen Winje, Nils Eliasen Rogn og Even Hansen Winje.

              

               Bosatt på Sandvigen u/Rogn til 1883. De emigrerte til USA 17.04.1883.

 

              

        B.    Severin Olsen, født 1849.44

 

 

        C.    Isak Olsen, født 1852.44

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 199.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[4]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 583.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 269.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 587.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 588.

[16]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 4 1834-1853, skannet av digitalarkivet, side 380-381.

[17]  Kirkebok for Bamble Minsterialbok nr 3/1, 1814-1834, skannet av digitalarkivet, sid 2.

[18]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[19]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 4 1834-1853, skannet av digitalarkivet, side 390-391.

[20]  Bamble, Døpte1775-1814, Bamble, Døpte 1775-1814, avskrift, Leif Biberg Kristensen på Solumslekt.

[21]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 4 1834-1853, skannet av digitalarkivet, side 434-435.

[22]  Kirkebok for Bamble Minsterialbok nr 3/1, 1814-1834, skannet av digitalarkivet, sid 65-66.

[23]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[24]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 225.

[25]  Kirkebok for Bamble Minsterialbok nr 3/1, 1814-1834, skannet av digitalarkivet, sid 25-26.

[26]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 251.

[27]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 248.

[28]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 4 1834-1853, skannet av digitalarkivet, side 450-451.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 77.

[32]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[33]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[34]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 274.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[37]  Alder ved konfirmasjonen.

[38]  Bygdebok for Sauherad gårds og ættesoge.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[40]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 200.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 92.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[45]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 543.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 156.

[47]  Bygdebok for Bamble Bind 2 av C.S. Schilbred, 237.

[48]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 12.

[49]  Kirkebok for Bamble Klokkerbok nr 6 1860-1876, rull HF189, side 280.

[50]  Bygdebok for Bamble Bind 2 av C.S.Schilbred, side 238.

[51]  Kirkebok for Bamble nr 9, Ministerialbok 1814-1834, rull HF188, side 166.