| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKSUM |


 

 

 

 

Paul Gulbrandsen f. ca 1645 og Anne Gudmundsdatter f. ca 1652 sin familie

 

 

 

Paul Gulbrandsen, f. ca 1645 på Oksum i Eidanger,[1] d. 1728 på Oksum i Eidanger,[2] gravlagt 14.11.1728 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Gulbrand Paulsen Oksum.

 

Han nevnes som bruker av Oksum i Eidanger fra 1685. Han stod også alene som bruker i 1692.

 

I 1711 var han som bruker på Oksum sammen med sin bror Gulbrand. Han nevnes da med kvinne og tjenestepike.

 

Han ble enkemann i 1719 og i matrikulen 1723 stod han som oppsitter sammen med sin sønn Rolf.

 

I 1725 bodde han hos sin sønn Gulbrand på Oksum, 80 år gammel.

 

Han gravlegges som "Povel Guldbrandsøn Oxum 86 aar".

 

 

Han giftet seg med Anne Gudmundsdatter, f. ca 1652,[4] d. 1719 på Oksum i Eidanger,[5] gravlagt 22.09.1719 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Anne:

Hun gravlegges som "Anne Gudmunsdatter Oxsum 67 aar 12 uger". Dette var trolig Paul Gulbrandsen sin kone.

 

 

 

I.    Anne Paulsdatter, f. ca 1676 på Oksum i Eidanger,[7] d. 1758 på Tråholt i Eidanger,[8] gravlagt 27.10.1758 på Eidanger kirkegård.[9]

      

 

       Gift 1708,[10],[11] med Hans Amundsen, f. ca 1680,[12] (sønn av Amund Torgersen), d. 1746 på Tråholt i Eidanger,[13] gravlagt 22.05.1746 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Se Tråholt

 

      

 

II.   Ingeborg Paulsdatter, f. ca 1680 på Oksum i Eidanger.[15]

      

       Hun kom fra Oksum da hun giftet seg:

 

      

       Gift 1710,[16] med Knut Rollefsen, f. omkring 1660 d. før 1718

 

 

       Gift 2. gang med Jonas Larsen f. omkring 1680 d. før 1725

 

       Se Toldskogen u/Bjørntvet 

 

      

 

III. Gulbrand Paulsen, f. ca 1685 på Oksum i Eidanger,[17] d. 1739 på Oksum i Eidanger,[18] gravlagt 14.06.1739 på Eidanger kirkegård.[19]

      

 

       Han giftet seg med[20] Karen Sørensdatter, f. ca 1689,[21] d. 1742 på Oksum i Eidanger,[22] gravlagt 17.03.1742 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Se Oksum denne gården

      

 

 

 

 [1]  Manntallet i 1664.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 140.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[15]  Stipulert, Stipulert.

[16]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[17]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 140.

[19]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[20]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[21]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 140.

[23]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt