| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BASSEBO |

 


 

 

 

Lars Pedersen f. ca 1683 og Boel Pedersdatter f. ca 1688 sin familie

 

 

 

Lars Pedersen, f. ca 1683,[1],[2] d. 1748 på Sundsåsen i Eidanger,[3] gravlagt 28.04.1748 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Peder Andersen Stulen.

 

Lars (Lauritz) fikk i 1713 bygselen på gården Bassebo i Eidanger:

Anno 15.07.1713 – Laurs Pedersen en Enraulerede Perohn lod lyse Hr. Assistensraad og Laugmand Gorissens boxel sedel paa Basseboe (dat. 10.07.1713)

 

Han giftet seg året etter med Boel Pedersdatter.

 

Trol. 29/7-1714. Copul. 22/10-1714.

I Eidanger: Lauridz Pedersen Basseboe og Boel Pedersd.

Caut: Lars Sundsaasen, og Søfren Koggerswold.

 

Da de døpte sønnen Conelius i 1718 var han "baret af Ragnild Pedersdatter Landgangen". Dette er nok hans søster og der er nok Lars som var fadder for Hans Trulsen Lønnebakke sin datter Anne i 1712. Det står da at han tjente på Langangen.

 

I 1721 fikk Halvor Andersen stedemålseddel (festebrev) på 9 skinn i Bassebo, halve gården, og i matrikkelen av 1723 oppføres Halvor og Lars Pedersen som oppsittere på hver sin halvpart. Det ble innlagt protest fra Lars Pedersen på at Halvor Andersen fikk stedemålseddel på halve Bassebo, men protesten førte ikke frem, grunnet gjeld som Lars Pedersen hadde i sitt leieforhold.

 

I 1726 opplyses om Lars og Boel: nu på Sundsåsen.

 

I 1725 er de nevnt på en husmansplass u/Sundsåsen:

Noch en Huusmand paa gaarden, Lars Pedersøn gl. 45 aar, har iche tient, er Frisk, gift med Boel Pedersdatter gl. 37 aar, 2de Sønner Cornelius Larsøn gl. 6 aar, Hans Larsøn gl. 3 aar, 2de døttre, Karen Larsdatter gl. 10 aar, Kirsten Larsdatter gl. 5 aar.

 

Dette kan ha vært på Sundsåseidet.

 

Gravlagt som "Laers Pedersøn Sundsaasen 65 aar".

 

 

Gift 20.10.1714 i Eidanger kirke,[5] med Boel Pedersdatter, f. ca 1688,[6] d. 1730 på Sundsåsen i Eidanger,[7] gravlagt 15.01.1730 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Boel:

Hun gravlegges som "Boell Pedersdatter Sønsaassen 42 aar".

 

 

 

I.    Karen Larsdatter, f. 1715 på Bassebo i Eidanger,[9] døpt 14.07.1715 i Eidanger kirke.[10]

      

       Lauridts Pedersen Baseboe og Boel Pedersdatter - Karen

       Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallwarp, assist: Maren Pedersdatter Hallwarp, mandfaddere: Anund Søfrendsen Landgangen, Niels Amundsen Syndsaasen, Jacob Olsen Lunde.

    

       Det kan ha vært hun som giftet seg med Peder Knudsen i Brevik i 1746? De kaldte en datter Boel noe som da passer i forhold til hennes mor. Jeg finner heller ingen andre som passer.

       Brevik trolovet 27.10.1746, viet 03.05.1747 
       Peder Knudsen og Karen Larsdatter 
       Caut.: Lars Arøen, Gunder Knudsen.

       Se Brevik 1725-1762

 

 

      

 

II.   Cornelius Larsen, f. 1718 på Bassebo i Eidanger,[11] døpt 06.03.1718 i Eidanger kirke,[12] d. 1749 i Eidanger,[13] gravlagt 19.02.1749 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Lars Pedersen Basseboe og Bothild Pedersdatter - Cornelius

       Faddere: baaren af Ragnild Pedersdatter Landgangen, assist: Marie Isaachsdatter, Marj Christophersdatter, mandfaddere: Hans Gundersen Hallevarp, Pros Andersen Nøchlegaard, Olle Hendrichsen Svendsk.

      

       Gravlegge som "Cornelius Larsøn 30 aar".

 

 

 

III. Kirsten Larsdatter, f. 1720 på Bassebo i Eidanger,[15],[16] døpt 14.07.1720 i Eidanger kirke.[17]

      

       Lars Pedersen Basseboe (morens navn, Boel Pedersdatter, står ikke der JO) - Kirsten

       Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Anne Pedersdatter Sønnsaasen, Giørrand Anundsdatter Landgangen, Prods Andersen Nøchlegaard, Anders Olsen Hallevarp.

      

 

 

IV. Hans Larsen, f. 1723 på Bassebo i Eidanger,[18],[19] døpt 05.09.1723 i Eidanger kirke.[20]

      

       Laers Pedersen Basseboe og Boell Pedersdatter - Hans

       Faddere: baaren af Ingborg Olsdatter Basseboe, Gunnille Prodsdatter Nøchlegaard, Hans Thrulsen Lunnebache, Niels Annundsen Sønsaassen, Peder Hansen Hallevarp.

 

 

 

V.   Johanne Larsdatter, f. 1726 på Sundsåsen i Eidanger,[21] døpt 06.10.1726 i Eidanger kirke,[22] d. 1796 på Auen i Eidanger,[23] gravlagt 01.10.1796 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Laers Søfrensen Basseboe, nu paa Sønsaasen og Boell Pedersdatter - Johanne

       Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Anne Jahnsdatter Landgangen og Aasse Nielsdatter Sønsaasen, mandfaddere: Anders Olsen Hallevarp, Amund Jørgensen Rødningen.

 

      

       Gift 15.03.1758 i Eidanger kirke,[25] med Jacob Gundersen, f. 1737 på Sundsåsdalen i Eidanger,[26] (sønn av Gunder Jørgensen og Anne Pedersdatter), døpt 13.10.1737 i Eidanger kirke,[27] konfirmert 02.10.1757 i Eidanger kirke,[28] d. 1792 på Auen i Eidanger,[29] gravlagt 24.01.1792 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Se Sundsåsen

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[2]  Alder ved død.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[8]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 9.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 17.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[25]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 40.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 40.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.