| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SUNDSÅSEN I


 

 

 

Lars Olsen f. ca 1651 og Inger Sivertsdatter f. ca 1658 sin familie

 

 

 

Lars Olsen, f. ca 1651,[1] d. 1720 på Sundsåsen i Eidanger,[2] gravlagt 06.07.1720 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Lars Olsen er nevnt i sjølegden for Bragernes i 1706 som oppsitter på Sundsåsen. Oppsitteren Ole Larsen er nok da også hans sønn.

 

Sjølegden 1706:

Sundsaasen, skylder 1 1/2 huud., Oficiers Søegaard, Bondegods.

1. Opsidder Lars Olsen bruger halfparten, gammel 55 aar, gift, haver 2. Sønner, nafnlig:

    1. Christopher Larsen, gammel 27. aar, ung karl, enroullered.

2. Opsidder 2. Ole Larsen bruger halfparten, gammel 21. asar, gift hafver ingen Sønner.

Tienestestedreng Rasmus Mogensen, fød paa Wigsiden, gammel 18. aar, ung karl, og enroullered.

 

Vi finner også Lars Olsen i ekstraskatten fra 1711 som oppsitter på Sundsåsen sammen med Nils Amundsen. Lars svarte skoskatt for seg selv, sin kvinne, en tjenestepike og en liten gutt. Kvinnen må være Inger Sigurdsdatter som han forlovet seg med i Eidanger i 1709. Konen som var nevnt gift med i sjølegden i 1706 må da være død. En liten gutt må jo være en sønn av han og Inger Sigurdsdatter.

 

Trolovet 16/6-1709 i Eid.

Dom. 3. Trin. ): den 16. Jun. var her Lars Olesen Sundsaasen og begiered trolofvelse til nestkommende Søndag, Dom. 4. Trin (23/6) for sig og sin fæstemøe, Inger Sigursdaatter.

Cav: Søvren Jonsen Koggerswold (buemerke), Lars Ribber.

 

Han gravlegges som "Laers Olsøn Sønsaassen 84 aar 6 maaneder". Her er det et stort sprik i alderen ved hans død og alderen i sjølegden. Ifølge alderen ved sjølegden skal han være født ca. 1651, og ifølge alderen ved hans død ca. 1636. Men det var ikke uvanlig med slike sprik i forskjellige kilder på denne tiden.

 

 

(1) Han giftet seg med Lars Olsen 1. hustru.

 

Lars:

Henne har vi ikke navnet på. Hun levde i 1706.

 

 

(2) Gift 1709,[4] med Inger Siversdatter, f. ca 1658,[5] d. 1741 i Eidanger,[6] gravlagt 16.04.1741 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Inger:

Hun blir enke i 1720. Hun bodde på Sundsåsen da hun giftet seg 2. gang med Iver Gudmundsen. Se Viersdalen

 

Hun ble nevnt på Kokkersvold i 1725:

Kokkersvoll

Den 4de Huusmandsplads kaldet Kaacherswold bruges af Niels Jensøn gl. 33 aar enroullered, gift med Maren Christophersdatter gl. 34 aar, 3de Sønner, Christopher Nielsøn gl.

7 aar, Anders Nielsøn gl. 5 aar, Lars Nielsøn gl. 2 aar, sin Moder hos sig Kirsten Andersdatter gl. 68 aar, En Huuskone Inger Sivertsdatter gl. 70 aar.

Paa Pladsen kand fødes 2 Kiøer, 6 Saver, Iche flere Huusfolch som er nedteignet.

            

Hun gravlegges som "Lars Syndsaasens enche Inger Siversdatter 83 aar".

            

Her har nok presten skrevet feil og brukt navnet til hennes første mann. Hun ble kaldt Inger Sigurdsdatter da hun giftet seg med Lars, men da hun giftet seg med Iver, i 1725 og da hun død stod det Siversdatter. Det er usikkert hvor hun bodde da hun døde.

 

 

 

 

 I.   Christopher Larsen, (sønn av Lars Olsen og Lars Olsen 1. hustru) f. ca 1679.[8]

      

       Han er nevnt på Sundsåsen hos sin far i sjølegden i 1706 som Christopher, 27 år gammel og ungkar.

 

 

 

 II.  Ole Larsen, (sønn av Lars Olsen og Lars Olsen 1. hustru) f. ca 1685,[9] d. 1748 på Langangen i Eidanger,[10] gravlagt 27.07.1748 i Eidanger kirke.[11]

      

       Han er nevnt på Sundåsen i Eidanger i sjølegden i 1706 som "Opsidder, bruger halfparten" 21 år gammel og gift. Hans far var bruker av en den andre halvparten av gården. Anund Sørensen var bruker på gården Langangen i 1700. Han overdro i 1707 med samtykke fra lagmannen i Skien halvparten av gården Langangen til Ole Larsen Sundsåsen (tinglyst 28. mars 1707). Ole kom da til Langangen.

 

      

(1)    Gift 1704,[12] med Inger Johannesdatter, f. omkring 1670,[13] d. ca 1706 på Sundsåsen i Eidanger.[14]

 

      

       (2) Gift 1707,[15] med Ragnhild Pedersdatter, f. ca 1676 på Stulen i Eidanger,[16] (datter av Peder Andersen og Kirsten Haraldsdatter).

 

       Se Langangen

      

      

      

 

 

 

 


[1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Alder ved død.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[9]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  Stipulert, Stipulert.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[17]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[21]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[22]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen .