| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| OKSUM |


 

 

 

 

Hans Hansen f. ca 1694 og Marthe Hansdatter f. ca 1690 sin familie

 

 

Hans Hansen, f. ca 1694,[1] d. 1763 på Oksum i Eidanger,[2] gravlagt 26.04.1763 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Hans giftet seg i 1728.

 

Forlovede i Bamble 16.10.1728:

Hans Hansen og Marte Hansdatter.

Caut: Hans Klep og Halvor Sørensen.

 

Han giftet seg med enken på Sortedal i Bamble og bodde en tid videre der.

 

Hans kone hadde arvet en del etter sin 1. ektemann som eide Øvre Sortedal (3 huder) da han døde. Hun hadde også 4 ½ skinn i Røra i Solum som hun arvet etter sin far. Det var nok dette som ga dem mulighet til å kjøpe gården Oksum i Eidanger. De fikk i 1750 skjøte på 4 huder i Oksum (hele gårde) av Nils Larsen (Lerstang) i Brevik for 170 rdl.:

Anno 12.11.1750 – Niels Larsens skiøde til Hans Sortedal paa 4 huder i Oxum for 170 rd. (dat. 04.11.1750)

Anno 12.11.1750 – Hans Sortedal panteobl. til Niels Larsen paa samme grd. (Oxum) for 170 rd, (dat. 04.11.1750)

 

Oksum 1762:

Gaardsnavn: Oxum

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Hans Oxum og kone, Mons Oxum og kone

Barn 12 aar: Inger Hansdatter

Drenger over 12 aar: Børre Olsen

Piiger over 12 aar: Live Sørensdatter

 

Han skjøte gården Oksum over til sønnen Mogens i 1761:

Anno 25.01.1762 – Hans Hansen Oxums skiøde Mogens Olsen paa 2 huder med bøxel i gaarden Oxum for 150 rd. (dat. 01.09.1761)

 

Han og hans kone døde i 1763, og ble gravlagt samme dag.

 

Gravlagt som "Hans Hansen Oxum 69 aar".

 

 

Gift 14.11.1728 i Bamble,[4],[5] med Marthe Hansdatter, f. ca 1690 på Røra i Solum,[6],[7] (datter av Hans Pedersen og Ingeborg Jonsdatter), d. 1763 på Oksum i Eidanger,[8] gravlagt 26.04.1763 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Marthe:

Hun var enke etter Johanne Rasmussen Sortedal f. ca 1661 (Skifte 13. juni 1726 på Sortedal øvre i Bamble) da hun giftet seg med Hans Hansen.

 

Gravlagt som "Hans kone Marthe Hansdatter 79 aar".

 

Anno 01.09.1763 – Hans Hansen Oxums enches arvingers skiøde til Corporal Jacob Olsen Holt paa 2 huder i grd. Holt for 295 rd. med videre. Dat. 31.aug.1763. Sorenskriveren protrdterede mod dette skiødes publication for saavidt der er en umyndig arving og boet er behefted med megen gield følgelig maa holdes skifte førend nogen af arvingene kand disponere over stervboets effecter eller noget der af afhændes.

 

 

 

I.    Johannes Hansen, f. 1729 på Sortedal i Bamble,[10],[11] døpt 23.10.1729 i Bamble kirke,[12] d. 1777 på Stulen i Eidanger,[13] gravlagt 01.02.1777 på Eidanger kirkegård.[14]

 

       Hans Sortedals Søn Johannes.

       Faddere: Anne Trog, Sara Klep, Eric Berg, Lars Joensen, Gunder Klep.

      

 

       Gift 11.10.1759 i Eidanger kirke,[15],[16] med Inger Andersdatter, f. 1720 på Ramberg i Eidanger,[17],[18] (datter av Anders Halvorsen og Bodil Rasmusdatter), døpt 14.07.1720 i Eidanger kirke,[19] d. 1794 på Stulen i Eidanger,[20] gravlagt 16.05.1794 på Eidanger kirke.[21]

      

       Se Stulen

 

 

 

II.   Maren Hansdatter, f. 1732 på Sortedal i Bamble,[22] døpt 17.02.1732 i Bamble.[23]

 

       Hans Sortedals Datter Marte.

       Spons: Mette Sortedal, Chisti Pedersdatter, Lars Sortedal, Anders Asdal, Anders Hansen.

      

       Hun nevnes senere som Maren. Her har nok presten blandet med mors navn.

      

       Finner henne i skifte etter sin halvsøster Karen Johannesdatter på Sortedal i Bamble i 1741:

       Mor: Marthe Hansdtr., g.m. Hans Hansen Surtedal

       Halvbror: Johannes Hansen, 11 år

       Halvsøster: Maren Hansdtr., 9 år

       Halvsøster: Inger Hansdtr., 6 år.

 

      

       Gift 1760,[24] med Mons Olsen, f. 1732 på Kvisla i Siljan,[25] (sønn av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter), døpt 31.08.1732 i Siljan kirke,[26] konfirmert 29.04.1753 i Eidanger kirke,[27] d. 1781 på Oksum i Eidanger, gravlagt 02.09.1781 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Se Oksum denne gården

 

 

 

III. Inger Hansdatter, f. 1735 på Sortedal i Bamble,[29] døpt 18.06.1735 i Bamble,[30] konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[31] d. 1801 i Brevik, gravlagt 11.05.1801 på Brevik kirkegård.[32]

      

       Hans Sortedals og Marte Hansdatters barn Inger.

       Faddere: Aavet Olsdatter, Kari Nielsdatter Asdal, Niels Asdal, Lars Sortedal, Jørgen Tronsen.

      

      

       Gift 1763,[33] med Jacob Olsen, f. 1734,[34] (sønn av Ole Andersen og Maren Villumsdatter), konfirmert 29.04.1753 i Eidanger,[35] d. 1801 i Brevik, gravlagt 22.04.1801 på Brevik kirkegård.[36]

      

       Se Oksum denne gården

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 141.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 141.

[3]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[4]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 80.

[5]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 64-65.

[6]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 141.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 141.

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 141.

[11]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 80.

[12]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 170.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[16]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 141.

[23]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 180.

[24]  Stipulert, Stipulert.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[29]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 80.

[30]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 192-193.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[33]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.