| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

Siljan Gnr. 9

 

Gården Siljan ligger i Bjørkedalen syd for Siljantjernet.

 

Landskyld 6 huder (1664)

 

 

Litt fakta om gården Siljan

 

 

De tidlige manntallene på Siljan:

 

I Biskop Eysteins jordbok står det at prestebolet ved Gjerpen kirke eide i 1398, 10 ørebol ”j Sæilium j Biarkudalæ j nørdi gardenom”.

 

Gjengjordsmanntallet av 1528 nevnes en ”Reer på Sølen” under Eidanger.

 

Schilbred viser til et tingvitne den 1. oktober 1610 på Buer i Bjørkedalen ang. grenser mellom Siljan og Nordal. Der uttalte en Bjørn Vetlessøn seg om sin far som hadde bodd på Siljan i 20 år. Han nevnte også sin bror Michel som hadde etterfulgt faren og bodd der i 16 år. Schilbred viser også til en delingsforetning på Nordal 10. oktober 1625. Der bekreftet Colbjørn Kløverød fra Slemdal hva hans far, den nevnte Bjørn Vetlessøn, hadde sagt til ham.

 

Ut fra dette hadde altså en Vetle brukt gården Siljan i 20 år på 1500 tallet. Han hadde en sønn Bjørn Vetlesen og en Michel Vetlesen. Michel Vetlesen hadde brukt gården i 16 år etter sin far. Bjørn Vetlesen var far til Colbjørn Kløverød i Slemdal.

 

I 1611 nevnes en Torkild som leilending på Siljan. Schilbred viser til et dokument der en ”velbåren Christopher Galde” nevnes sin tjener og landbonde Torkild Siljan. Denne Christopher eide 2 huder i gården Siljan som var en fullgård med en samlet skyld på 6 huder. De resterende 4 hudene var bondegods.

 

I von Papenheims jordbok fra ca 1615 sinner vi at Maren Siljan eide 3 huder og Maren Lunde 1 hud i Siljan. I 1624 var 4 huder i Siljan pantegods eid av Anders Siljan. I en oversikt over sager i 1640 står denne Anders Knudsen som bruker av sagen på Siljan. Han var nok fra Hvalen og i 1645 eide han 4 huder i Siljan, 1 hud i Nordal og 1 hud i Hvalen.

 

Koppskattemanntallet av 1645 nevner at Anders bodde på Siljan men sin kone, en datter og en pike. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Sillien som Anders bruger,
schylder 6 huder.
Deraff forne Anders 4 huder med bøxell,
welb. Christoffer Galdes arffuinger 2 huder.
Er goed for 1. fuld och ½ fierdings gaard, penge - 6 dr. 3 mk.
Anders Sillien bygger.

 

I 1661 eide en Karsten Madsen 2 huder og Gunhild Skjelsvik 4 huder i gården.

 

Sognepresten oppgir i sitt manntall fra 1664 Anders Knudsen 80 år og Halvor Andersen 18 år som oppsittere på Siljan. Det nevnes en tjenestedreng som var soldat som ble holdt av Siljan og Kvestad.

 

Fogden oppgir i sitt manntall fra 1664 Anders Siljan 50 år som oppsitter og som medbruker en Thormoe, 25 år gammel. I rubrikken for sønner nevner han Jens Andersen 18 år.

 

Tidlig i 1670 årene nevnes Halvor og Thormoe som eiere av 2 huder hver. Isach Rasmussøn eide de andre 2 hudene.

 

I 1680 eide Thormoe og Halvor alle 6 hudene men i 1685 var Halvor eier alene.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1640 til ca 1670

 

Anders Knudsen f. ca 1614 oppgis på Siljan fra 1640. Det var en Anders der også i 1624 med det er usikkert om dette er samme karen. Anders Knudsen nevnes også på Siljan i 1664.

 

Barn:

Halvor Andersen f. ca 1638 d. 1720

Jon Andersen f. ca 1645

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1670 til 1720

 

Sønnen Halvor Andersen f. ca 1638 nevnes sammen med faren i 1664 som 18 år gammel. Han giftet seg med Magnild Nilsdatter f. 1644 og de bodde på Siljan. Magnild døde der i 1715 og Halvor i 1720.

 

Barn:

Anders Halvorsen f. omkring 1675 d. ca 1728

Nils Halvorsen f. omkring 1675

Jørgen Halvorsen f. ca 1682 d. 1748

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1711 til 1748

 

Sønnen Jørgen Halvorsen f. ca 1682 giftet seg i 1711 med Karen Pedersdatter f. ca 1681 på Høgset i Siljan. De bosetter seg på Siljan og døper barn der fra året etter, 1712. Karen døde på Siljan i 1745 og Jørgen i 1748.

 

Barn:

Anne Jørgensdatter f. 1712 d. 1736

Mads Jørgensen f. 1714 d. 1733

Magnhild Jørgensdatter f. 1716 d. 1733

Peder Jørgensen f. 1719 d. 1719

Gundborg Jørgensdatter f. 1719 d. 1720

Helvig Jørgensdatter f. 1721 d. 1722

NN Jørgensen f. 1722 d. 1722

Halvor Jørgensen f. 1723 d. 1724

Gundborg Jørgensdatter f. 1725 d. 1725

Amborg Jørgensdatter f. 1726 d. 1727

Anne Jørgensdatter f. 1727 d. 1728

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1734 til 1786

 

Anne Jørgensdatter f. 1712 var datter av Jørgen Halvorsen Siljan. Hun giftet seg i 1734 med Nils Jonsen f. 1712 fra Sanne i Gjerpen og de bosatt seg på Siljan. Anne døde alt i 1736 og Nils giftet seg på nytt i 1739 med Karen Larsdatter f. 1718 fra Søndre Lunde og bodde videre på gården. Nils eide også 3 huder i Siljan. Dette var den nordre delen av gården. Nils døde der i 1786.

 

Nils Jonsen og Anne Jørgensdatter sine barn:

Mads Nilsen f. 1734 d. 1799

Anders Nilsen f. 1736 d. 1736

 

Nils Jonsen og Karen Larsdatter sine barn:

Anders Nilsen f. 1740 d. 1740

Anders Nilsen f. 1742 d. 1785

Halvor Nilsen f. 1744 d. 1821

Anna Nilsdatter f. 1746 d. 1824

Maren Nilsdatter f. 1747 d. 1762

Karen Nilsdatter f. 1749 d. 1801

Inger Nilsdatter f. 1751 d. 1752

Jon Nilsen f. 1753 d. 1805

Inger Nilsdatter f. 1755 d. 1830

Lars Nilsen f. 1758 d. 1835

Maria Nilsdatter f. 1763 d. 1829

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1771 til 1821 (Karen døde her i 1831)

 

Nils Jonsen Siljan sin sønn, Halvor Nilsen f. 1744 overtok på (Nordre) Siljan etter sin far. Halvor giftet seg i 1771 med Karen Andersdatter f. 1750 fra Nordal. De bodde der hele livet. Halvor døde på Siljan i 1821 og Karen i 1831.

 

Barn:

Birthe Halvorsdatter f. 1772 d. 1832

Nils Halvorsen f. 1774 d. 1837

Karen Halvorsdatter f. 1777 d. 1777

Karen Halvorsdatter f. 1779 d. 1815

Anders Halvorsen f. 1782 d. 1784

Anders Halvorsen f. 1784 d. 1785

Anders Halvorsen f. 1786 d. 1853

Jacob Halvorsen f. 1788 d. 1850

Lars Halvorsen f. 1790 d. 1861

Jon Halvorsen f. 1793 d. 1817

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Nevnt her fra rundt 1774

 

Den søndre halvdelen (3 huder) av Siljan ble i 1768 kjøpt av Simon Jacobsen Bommen f. 1739. Han giftet seg 1. gang med Anne Nilsdatter f. 1745. Hun døde i 1773 og Simon giftet seg da i 2. gang i 1781 med Margrethe Cathrine Valentinsdatter f. 1756. I matrikulen av 1774 nevnes Simon som eier og bruker av halve gården Siljan.

 

Barn fra 1. ekteskap:

Jacob Simonsen f. 1768 d. 1850

Nils Simonsen f. 1769 d. 1773

Hans Simonsen f. 1771 d. 1773

Inger Simonsdatter f. 1773

 

Barn fra 2. ekteskap:

Anne Catrine Simonsdatter f. 1782 d. 1788

Nils Simonsen f. 1783

Valentin Simonsen f. 1785

Engebret Simonsen f. 1787

Simon Simonsen f. 1791 d. ca 1796

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1790

 

Simon Jacobsen hadde en sønn, Jacob Simonsen f. 1768, som i 1790 giftet seg med datteren til Halvor Nilsen Siljan, Birthe Halvorsdatter f. 1772. Jacob hadde overtatt farens 3 huder i Siljan (Søndre Siljan).

 

Barn:

Nils Jacobsen f. 1790 d. 1851

Anne Jacobsdatter f. 1792 d. 1866

Simon Jacobsen f. 1794 d. 1794

Simon Jacobsen f. 1795 d. 1857

Karen Jacobsdatter f. 1797 d. 1801

Birthe Kirstine Jacobsdatter f. 1800 d. 1842

Halvor Jacobsen f. 1802 d. 1861

Anders Jacobsen f. 1804 d. 1810

Ingebret Jacobsen f. 1807 d. 1811

Amund Jacobsen f. 1809 d. 1839

Anders Jacobsen f. 1811 d. 1877

Ingebrigt Jacobsen f. 1815 d. 1891

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Siljan:

 

Nils Gudmundsen f. 1752 og Karen Rasmusdatter døpte barn i 1788 bosatt på Siljan. De nevnes under hans mor Kirsten Nilsdatter, i Østre Porsgrunn 1762.

Torsten Jacobsen f. 1734 og hans 1. kone Maren Hansdatter døpte og gravla et barn i 1788 bosatt på Siljan i 1771. De nevnes på Ørstvedt.

 

 

 

 

Husmannsplasser

 

Den eneste husmannsplassen som nevnes på Siljan før 1814 er en plass i sjeleregisteret i 1725. Det stod ikke noe navn på denne plassen. Senere på 1800 tallet nevnes plassen ”Hugset” men om det var samme plassen er uvisst.

 

 

Plass  

 

Fam.8

 

Nevnt der i 1725-26 

 

Ole Olsen f. ca 1690 og Anne Larsdatter f. ca 1695 nevnes som husmenn under Siljan i 1725. De døper et barn på Siljan eie i 1726 og etter det er det ingen spor etter dem i Eidanger.

 

Barn:

Jens Olsen f. 1714

Lauritz Olsen f. 1716

Martha Olsdatter f. 1718

Ellen Olsdatter f. ca 1720

Åste Olsdatter f. 1723 d. 1804

Nils Olsen f. 1726

 

Familieark