| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØRSTVET |     


 

 

 

Torsten Jacobsen f. 1734 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maren Hansdatter f. 1733 og 2. gang med Inger Larsdatter f. 1746)

 

 

 

Torsten Jacobsen, f. 1734 på Tveitan vestre i Melum, døpt 04.11.1734 i Solum,[1] d. 1809 under Knardal i Solum, gravlagt 15.04.1809 i Solum.1 

Han var sønn av Jacob Clausen og Maria Torstensdatter på Tveitan i Mælum.

 

Jacob Tvedtens og Maria Tostensdatters barn kaldet Tosten.

Faddere: Hans Hvalen, Abraham Skiltbred, Arne Pederssøn, Ingebor Dall, Anne Skiltbred.

 

Konfirmert 6. april 1755 i Solum.

 

Han giftet seg 1. gang i Solum i 1756. De døpte et barn bosatt i Solum før de i 1761 døpte et barn bosatt på Ørstvet.

 

Han bodde også på Ørstvet i 1762.

 

Ørstvedt i 1762:

Gaardsnavn: Ørestved

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Halvor Ørestved og kone, Tosten Ørestved og kone

Barn 12 aar: Ole Hansen

Piiger over 12 aar: Hendrika Halvorsdatter

 

"Torsten Jacobsen Ørestved " var som fadder i Eidanger i 1770.

 

De døpte en sønn Arne i Eidanger i 1771, som Torsten Jacobsen Sillien og k. Maren Hansdtr. Dette var da Siljan i Eidanger.

 

Han giftet seg 2. gang i 1774 i Holla.

 

Bosatt på Knardal i Solum i 1801:

Her er den 70 aar gamle Thorsten Jacobsen ført som «Daglønner» i annet ekteskap med Inger Laersdatter 53 aar.

 

Gravlagt som "Tosten Jacobsen Knardalsejet 74 aar".

 

 

(1) Gift 23.09.1756 i Solum,[2] med Maren Hansdatter, f. 1733 i Bjørntvet nordre i Solum (datter av Hans Olsen og Mari Tomasdatter), døpt 12.12.1733 i Solum,1 d. 1773 på Siljan plass u/Siljan i Mælum,1 gravlagt 12.07.1773 i Solum.1 

 

Maren:

Hans Biørntvedts barn kaldet Maren

Faddere: Jon Elset, Hans Rugtvedt, Thomas Biørntvedt, Guri Kiill, Cathrine Leth.

 

Gravlagt som "Maren Hansdatter Silien Plads 40 aar".

 

 

(2) Gift 06.02.1774 i Holla,[3] med Inger Larsdatter, f. 1746 på Lille Vassdalen under Dal østre i Melum,3 (datter av Lars Mortensen og Maren Rasmusdatter), døpt 28.08.1746 i Holla.1 

 

Inger:

Lars og Maren lille Vasdalens Inger.

Faddere: Jacob Eeg, Niels Gieddeboen, Oved Vasdalen, Guro Nielsdatter Ø Helgen.

 

Konfirmert 19. juni 1763 i Holla.

 

 

 

I.    Ingeborg Torstensdatter, (datter av Torsten Jacobsen og Maren Hansdatter) født 1757 på Aspum i Melum i Solum, døpt 06.03.1757 i Solum,[4] død 1757 på Aspum i Melum i Solum, gravlagt 06.07.1757 i Solum.[5] .

      

       Torsten Jacobsøns og Maren Hansdatters barn Ingebor.

       Faddere: Hans Bruset, Hans Svendsøn Tvetten, Hans Huuset, Giøran Tvetten, Live Hansdatter.

      

       Gravlagt som "Ingebor Tostensdatter fra Aspen 12 uger".

      

 

 

II.   Hans Torstensen, (sønn av Torsten Jacobsen og Maren Hansdatter) født 1758 på Aspum i Melum i Solum, døpt 16.05.1758 i Melum i Solum,[6] død 1758 på Aspum i Melum i Solum, gravlagt 27.07.1758 i Melum i Solum.[7] .

      

       Tosten Asboens og Maren Hansdatters barn Hans.

       Faddere: Joen Stie, Ole Nielsøn Biørntvet, Maria Wærstad, Live Biørntvet.

      

       Gravlagt som "Hans Tostensøn fra Asbom 15 uger".

 

 

 

III. Jacob Torstensen, (sønn av Torsten Jacobsen og Maren Hansdatter) f. 1759 på Aspum i Melum, døpt 21.10.1759 i Solum,[8] d. 1802 på Gunneklev i Eidanger, gravlagt 08.08.1802 på Eidanger kirkegård.[9] 

 

       Tosten Asbom og Maren Hansdatters barn Jacob.

       Faddere: Eric Næss, Claus Jacobsøn, Marthe Silien, Guri Jacobsdatter.

      

       Konfirmert 26. april 1778 i Solum som "Jacob Tostensen Silien 19 aar".

      

      

       Gift 22.09.1781 i Gjerpen,[10] med Kirsten Erichsdatter, f. 1755 på Follaug i Gjerpen,[11] (datter av Erich Hansen og Gunhild Halvorsdatter), døpt 10.08.1755 i Gjerpen,[12] d. 1805 på Gunneklev i Eidanger,[13] gravlagt 08.12.1805 på Eidanger kirkegård.9 

 

       Se Herøya

 

 

      

IV. Hans Torstensen, (sønn av Torsten Jacobsen og Maren Hansdatter) f. 1761 på Ørstvedt i Eidanger,[14] d. 1763 på Styggedal under Gjærum i Melum, gravlagt 07.08.1763 i Solum.1 

 

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764.

       Den 27. desember 1761 finnes blant introduserte kvinner "Tosten Ørestvedts kone" etter å ha fått et barn. Dette var da Hans.

      

       Gravlagt som "Hans Torstensøn Gierum pl. Styggedal 2 aar".

 

 

 

V.   Arne Torstensen, (sønn av Torsten Jacobsen og Maren Hansdatter) f. 1771 på Siljan i Eidanger,[15] døpt 13.10.1771 i Eidanger kirke,11 d. 1771 på Siljan i Eidanger,[16] gravlagt 17.11.1771 på Eidanger kirkegård.12  

 

       Torsten Jacobsen Sillien og k. Maren Hansdtr. - Arne

       Faddere: 1. Karen Ørestved 2. Karen Nilsdtr. 3. Hans Bentsen Holte 4. Ole Olsen Sillien.

      

       Gravlagt som "Arne Tostens. Sillien, 5 uger".

 

 

 

VI. Reier Torstensen, (sønn av Torsten Jacobsen og Maren Hansdatter) født 1773 i Siljan i Melum i Solum, døpt 28.03.1773 i Solum.[17] .

      

       Et Drengebarn kaldet Rejar, foreldre Tosten Jacobsen Silien plads og Maren Hansdatter.

       Faddere: Maren Nielsdatter Silien, Kisten Gundersdatter Marum, Jacob Arnesen Silien, Claus Jacobsen Huse.

      

       Porsgrunn - viet Cop. 18/5-1807.

       Uk. Rejer Tostensen og p. Jochumine Hansd.

       Forl: Leiv Halvorsen, Ole Olsen.

      

       Porsgrunn - viet 15/8-1812. Herre.

       Enkem. Rejer Torstensen og p. Else Maria Aslachsd.

       Cav: Lucas Andersen, Sivert Larsen.

      

 

       (1) Gift 18.05.1807 i Østre Porsgrunn, med Jochumine Hansdatter, født 1775 på Herre i Bamble (datter av Hans Jocum With og Aavet Maria Christensdatter), døpt 07.12.1775 i Bamble.[18]

      

       Jochumine:

       Et uægte pigebarn kaldet Jochumine fød af Owed Maria Christensdatter som blev angivet at være avlet med Hans Jochum With begge ved Hære.

       Faddere: Christen Thorsens kone Dorthe Maria Lucasdatter, Karen Christensdatter (ingen flere).

      

 

       (2) Gift 15.08.1812 i Østre Porsgrunn, med Else Maria Aslachsdatter.

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Torsten Rejersen, (sønn av Rejer Torstensen og Jochumine Hansdatter) født 1807 på Herre i Bamble, døpt 30.08.1807 i Porsgrunn,[19] konfirmert 03.10.1824 i Porsgrunn.[20]

              

               Fra Herre, Rejer Tostensen og Jochumine Hansdatters hiemmedøbte barn Tosten.

               Faddere: Lucas Christensens kone Mari Andersdatter, pigen Christine Christensdatter, Ole Olsen, Halvor Christensen, Petter Larsen.

              

               Konfirmert som "Torsten Rejersen Herre, foreldre Rejer Torstensen og hustru Jochumine Hansdatter Herre, døbt 30.08.1807 østre Porsgrund".

              

 

 

        B.    Christen Rejersen, (sønn av Rejer Torstensen og Jochumine Hansdatter) født 1811 på Herre i Bamble, døpt 30.05.1811 i Østre Porsgrunn,[21] død 1811 på Herre i Bamble, gravlagt 03.10.1811 i Østre Porsgrunn.[22]

              

               Fra Herre, bekræftet Rejer Torstensen og afgangne Jocumine Hansdatters barn Christen.

               Faddere: Pigen Maren Christensdatter, Thor Larsen Silien, Anders Larsen, Peder Nielsen, Lars Olsen, Lars Torstensen, Engebreth Olsen.

              

               Gravlagt som "Rejer Torstensens barn Christen fra Herre 18 uger".

              

 

 

        C.    Erich Rejersen, (sønn av Rejer Torstensen og Else Maria Aslachsdatter) født 26.01.1813 på Herre i Bamble, døpt 07.02.1813 i Østre Porsgrunn,[23] konfirmert 30.09.1827 i Porsgrunn.33

              

               Fra Herre, bekræftet Rejer Torstensen og Else Marie Aslachsdatters hjemmedøbte barn Erich født 26de f.m.

               Faddere: Pigen Maren Andersdatter, pigen Severine Sivertsdatter, Anders Larsen, Lars Olsen, Anders Bentsen.

              

               Konfirmert som "Erich Rejersen Herre, foreldre Daglønner Rejer Torstensen og hustru Else Marie Aslaksdatter Herre, døbt 26.01.1813 østre Porsgrund".

              

 

 

 

        D.    Aslach Rejersen, (sønn av Rejer Torstensen og Else Maria Aslachsdatter) født 1815, død 01.07.1815 på Herre, gravlagt 07.07.1815 i Porsgrunn.16

              

               Gravlagt som "Aslack Rejersen, Søn af Daglønner Rejer Torstensen og hustrue Else Maria Aslaksdatter ved Herre, 1 maaned".

              

 

 

        E.    Gunild Rejersdatter, (datter av Rejer Torstensen og Else Maria Aslachsdatter) født 04.06.1815 på Herre, døpt 09.07.1815 i Østre Porsgrunn,[24] død 10.02.1816 på Herre, gravlagt 17.02.1816 i Østre Porsgrunn.16

              

               Født 04.06.1815 – hjemmedøpt 04.06.1815 – bekreftet i kirken 09.07.1815: Gunild Rejersdatter – Dagarbeider ved Herre Rejer Torstensen og Hustrue Else Maria Aslaksdatter, faddere: Karen Malene Sivertsdatter, Caroline Nielsdatter ved Herre af almuestanden, Sivert Pedersen, Niels Steenulfsen, Hans Jacob Rasmusen, Henrich Christensen, alle fra Herre og af arbeidsstanden

              

               Gravlagt som "Gunild Rejersdatter, Datter af Dagarbeider Rejer Torstensen og Else Maria Aslaksdatter ved Herre, ¾ aar".

              

 

 

        F.    Maren Rejersdatter, (datter av Rejer Torstensen og Else Maria Aslachsdatter) født 1819 på Herre, død 15.10.1819 på Herre, gravlagt 24.10.1819 i Porsgrunn.16

              

               Gravlagt som "Maren Rejersdatter, Tvillingsøster til den under pag. 60 blant fødte anførte Hans Rejersen, Datter af Dagarbeider ved Herre Rejer Torstensen og hustrue Else Maria Rejersdatter, 20 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse".

              

 

 

        G.    Hans Rejersen, (sønn av Rejer Torstensen og Else Maria Aslachsdatter) født 28.09.1819 på Herre, døpt 24.10.1819 i Porsgrunn,37 død 08.01.1820 på Herre, gravlagt 16.01.1820 i Porsgrunn.16

              

               Født 28.09.1819 – hjemmedøpt 28.09.1819 – bekreftet i kirken 24.10.1819: Hans RejersenTvillingbroder til den under pag 111 blant de Døde anførte Maren Rejersdatter (Hun døde 13.10.1819 og ble gravlagt 24.10.1819 JO) – Dagarbeider Rejer Torstensen og Hustrue Else Marie Aslaksdatter fra Herre, faddere: Dagarbeider Peder Tollefsens Kone Svanou Knudsdatter, Pige Anne Karine Rasmusdatter, Begge fra Herre, Jens Tollefsens Skrivekarl hos Lieutnant Løvenskiold, Gartner Thor Gundersen, Gaardskarl Jacob Larsen, Alle fra Herre

              

               Gravlagt som "Hans Rejersen, Tvillingbroder til den under pag. 111 blant de døde anførte Maren Rejersdatter, Søn af Dagarbeider ved Herre Rejer Torstensen og Else Maria Rejersdatter, 3 maaneder".

 

 

      

VII. Maren Torstensdatter, (datter av Torsten Jacobsen og Inger Larsdatter) født 1774 på Huset u/Siljan i Melum i Solum, døpt 31.07.1774 i Siljan.[25] .

      

       Et Pigebarn kaldet Maren, foreldre Tosten Jacobsen Huse og Ingeborg Larsdatter.

       Faddere: Ingeborg Iversdatter Gierstad, Marthe Andersdatter Bergene, Peder Jonsen Verstad, Carl Bergene.

      

       Solum - trolovede 22 Mar 1798, viede 11 May 1798

       Anders Tollefsen, ungk. hos Ole Biørntvedt og Mari Tostensdatter, pige.

       Forlovere Tosten Jacobsen og Hans Tostensen.

      

 

       Gift 11.05.1798 i Solum,[26] med Anders Tollefsen, født 1777 på Heisholt i Holla, (sønn av Tollef Gundersen og Kirsten Andersdatter), døpt 27.04.1777 i Holla.

      

 

       Ei datter ble konfirmert i Østre Porsgrunn:

 

        A.    Inger Andersdatter, født 1800 i Solum, døpt 27.04.1800 i Solum, konfirmert 01.10.1815 i Østre Porsgrunn.33

              

               Konfirmert som "Inger Andersdatter vestre Porsgrund, foreldre Anders Tollefsen og Maren Torstensdatter vestre Porsgrund, døbt Solum". (Dåpsdato ikke ført, døpt 27.04.1800 ihht. kirkeboka. LBK)

 

 

 

VIII. Arne Torstensen, (sønn av Torsten Jacobsen og Inger Larsdatter) født 1776 på Huset u/Siljan i Melum i Solum, døpt 11.02.1776 i Solum,[27] død 1779 på Huset u/Siljan i Melum i Solum, gravlagt 19.09.1779 i Melum i Solum.[28]

      

       Et Drengebarn kaldet Arne, foreldre Tosten Jacobsen Huse og Inger Larsdatter.

       Faddere: Maria Veresta fra Holden, Maria Poulsdatter Gierum, Christen Jonsen Helgen, Morten Jonsen Helgen.

      

       Gravlagt i Mælum "Arne Tostensen Stygedahlen 3 aar".

      

 

 

IX. Maria Torstensdatter, (datter av Torsten Jacobsen og Inger Larsdatter) født 1777 på Huset u/Siljan i Melum i Solum, døpt 11.08.1777 i Solum,[29] død 11.12.1849 på Vik under Aannerød i Solum, gravlagt 19.12.1849 i Solum.[30]

      

       Et Pigebarn kaldet Maria, foreldre Thosten Jacobsen Huuse og Inger Larsdatter.

       Faddere: Kisten Huuse, Magrethe Jonsdatter Øen, Jacob Silien, Thor Christensen, Ole Nielsen.

      

       Bamble - viet 27 Dec 1799

       Ungkarl og skibstømmermand Niels Gudmundsen fra Solum præstegield med pigen Maria Tostensdatter Asdahl.

      

       Solum - viet 22 Sep 1815

       Ole Gunnersen Enkemand Knardalstrand Dagarbeider 48 aar, og Maria Tostensdatter Knardalstrand Enke 36 aar Dagarbeider.

       Forlovere Amund Tollefsen Knardalstrand og Nils Christophersen Porsgrund.

      

       Gravlagt som "Marja Tostensdatter Fattiglem-kone 73 aar, Wiig, født Orekaas".

 

      

       (1) Gift 27.12.1799 i Bamble,[31] med[32] Nils Gudmundsen, født 1775 på Elseth i Solum,27 (sønn av Gudmund Jonsen og Marthe Nielsdatter), døpt 15.01.1775 i Solum.19

      

       Nils:

       Et Drengebarn kaldet Niels, foreldre Gudmund Jonsen Elseth Plads og Marthe Nielsdatter.

       Faddere: Inger Hegna, Anna Vrolsdatter, Niels Hegna, Peder Vrolsen, Ole Vahlen.

      

       I folketellingen av 1801 for Solum er matros Niels Gudmundsen oppført på en plass under Bjørntvet søndre sammen med kona Maria Torstensdatter.

 

      

       (2) Gift 11.09.1815 i Solum,[33] med Ole Gundersen, født 1775 på Gladhus u/Prestegården i Holla,[34] (sønn av Gunder Mikkelsen og Maren Sørensdatter), døpt 17.09.1775 i Holla.[35]

      

       Ole:

       Gunder Michelsen Gladhuus og Maren Sørensdatters Ole.

       Faddere: Jens Smed, Gunder Berget, Ole Sørensen Søve, Madame Dorothea Holm, Marthe Tved.

      

 

 

X.   Anne Torstensdatter, (datter av Torsten Jacobsen og Inger Larsdatter) født 1779 i Huset u/Siljan i Melum i Solum, døpt 21.02.1779 i Solum,[36] død 1779 i Huset u/Siljan i Melum i Solum, gravlagt 17.03.1779 i Melum i Solum.23

      

       Et Pigebarn kaldet Anna, foreldre Tosten Jacobsen Huse og Inger Larsdatter.

       Faddere: Anna Marum, Mari Mælum, Jacob Silien, Isach Bergene.

      

       Gravlagt som "Anne Huse 3 uger".

      

 

 

XI. Anne Torstensdatter, (datter av Torsten Jacobsen og Inger Larsdatter) født 1780 i Huset u/Siljan i Melum i Solum, døpt 30.07.1780 i Solum,[37] død 1808 på Knardalstrand i Solum, gravlagt 31.12.1808 i Solum.[38]

      

       Et Pigebarn kaldet Anna, foreldre Tosten Jacobsen Huse og Inger Larsdatter.

       Faddere: Ingeborg Gierestad, Maria Rejersdatter, Peder Verestad, Jacob Tostensen.

      

       Vestre Porsgrunn - viet 27 Oct 1805

       Ungkarl Peder Gullichsen og pigen Anne Torstensdatter begge af Solum Sogn.

       Forlovere Gunder Madsen og Torsten Jacobsen.

      

       Gravlagt som "Anne Tostensdatter Knardalstrand 28 aar".

 

      

       Gift 27.10.1805 i Porsgrunn, med Peder Gulliksen, født ca 1774, død 06.06.1847 på Knardalstrand i Solum, gravlagt 11.06.1847 i Solum.[39]

      

       Peder:

       Gravlagt som "Peder Gulleksen 72 aar, Knardalstrand, født Tuddal".

      

 

 

XII. Lars Torstensen, (sønn av Torsten Jacobsen og Inger Larsdatter) født 1781 på Huset u/Siljan i Melum i Solum, døpt 01.01.1782 i Solum,[40] død 18.07.1842 på Cappel-plassen under Klyve østre i Solum, gravlagt 31.07.1842 i Solum.[41]

      

       Et Drengebarn kaldet Lars, foreldre Tosten Jacobsen Huse og Inger Larsdatter.

       Faddere: Cathrine Dahl, Inger Michelsdatter, Anders Nyehuus, Iver Gierestad.

      

       Vestre Porsgrunn - viet 27 Jan 1805

       Ungkarl Lars Tostensen og pigen Ingeborg Maria Madsdatter.

       Forlovere Kittil Jensen og Lars Stephansen.

      

       Gravlagt som "Dagarbeider Lars Torstensen Cappelpladsen 61 aar, under østre Klyve f. Orekaasen under Knardal efter Opgivelse".

 

      

       Gift 27.01.1805 i Porsgrunn, med Ingeborg Maria Madsdatter, født 1784 i Porsgrunn (datter av Mads Danielsen og Birthe Maria Nilsdatter), døpt 05.09.1784 i Østre Porsgrunn.[42]

      

       Ingeborg:

       døbt i østre kirke Mads Danielsen og Birthe Maria Nielsdatters barn Ingebor Maria.

       Test: Niels Jansens kone Ane Elisabeth Sørensdatter, pigen Ane Gundersdatter, Ole Halvorsen, Ingebricht Gundersen, Isaach Knudsen.

 

      

       Barn:

 

        A.    Inger Mathea Larsdatter, født 1805 i Vestre Porsgrunn, døpt 14.07.1805 i Vestre Porsgrunn, konfirmert 14.04.1822 i Vestre Porsgrunn.33

              

               Konfirmert som "Inger Mathea Larsdatter fra Solum, foreldre Lars Torstensen og hustru Ingeborg Maria Madsdatter af Solum Sogn, døbt 14.07.1805 vestre Porsgrund".

              

 

        B.    Mads Larsen, født 1810 i Solum, døpt 26.08.1810 i Solum, konfirmert 08.10.1826 i Porsgrunn.33

              

               Konfirmert som "Mads Larsen Solum, foreldre Hugger Lars Torstensen og hustru Ingeborg Madsdatter Solum, døbt 26.08.1810 Solum".

              

 

        C.    Anne Karine Larsdatter, født ca 1814, konfirmert 03.05.1829 i Porsgrunn.[43]

              

               Konfirmert som " 5. Anne Karine Larsdatter, 15½ aar, født Solum nu i Tjeneste i vestre Porsgrund, foreldre Hugger Lars Torstensen og hustru Ingeborg Madsdatter af Solum".

 

 

XIII. Kirsten Torstensdatter, (datter av Torsten Jacobsen og Inger Larsdatter) f. 1784 på Huset u/Siljan i Melum, døpt 29.02.1784 i Solum.1 

 

       Et Pigebarn kaldet Kisten, foreldre Tosten Jacobsen under Silien og Inger Larsdatter.

       Faddere: Marthe Gierum, Marthe Mælum, Jens Gierum, Anders Gierum.

      

       Bosatt på Knardal i Solum i 1801:

       Her er den 17 år gamle Kirsten Thorstensdatter ført hos sine foreldre Thorsten Jacobsen og Inger Laersdatter.

 

       Hun giftet seg i Østre Porsgrunn i 1809.

      

       Cop. 23/5-1809. Ø. P.

       Uk. og Landværn Engelbreth Mathiasen og p. Kirsten Tostensd.

       Forl: Simon Gundersen Sølie, Anders Hansen Bratsberghaven.

 

      

       Gift 23.05.1809 i Østre Porsgrunn kirke,[44] med Engebret Mathisen, f. 1782 på Svinholt i Gjerpen,8 (sønn av Mathis Hansen og Thore Gundersdatter), døpt 20.01.1782 i Gjerpen kirke,8 d. 24.06.1836 på Knardalstrand i Solum,1 gravlagt 02.07.1836 i Solum.1 

 

       Engebret:

       Mathis Svinholdts søn Engebret

       Faddere: Anders Gundersens qvd, Gunhild Olsdatter, Hans Svinholdt, Tollef Berreberg, Simon Søli.

 

       Gravlagt som "Bjelkehugger Ingebret Mathisen 55 aar, Knardahlsstrand, fødested Svinholt i Gjerpen".

      

 

 

XIV. Arne Torstensen, (sønn av Torsten Jacobsen og Inger Larsdatter) født ca 1787 i Huset u/Siljan i Melum i Solum, død 1789 i Huset u/Siljan i Melum i Solum, gravlagt 22.11.1789 i Solum.[45] .

      

       Gravlagt som "Arne Tostensen under Silienaar".

      

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt, Solumslekt.

[2]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett.

[3]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 125.

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 171.

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 131.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 172.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 137.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[10]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  1801 tellingen.

[12]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[14]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[17]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 26-27.

[18]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 10-11.

[19]  Østre Porsgrunn, avskrift av døpte1764-1814, på Eidangerslekt, side 280-281.

[20]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[21]  Porsgrunn, avskrift av kirkebok Mini 2 1764-1814, døpte,

på Eidangerslekt, side 294-295.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[23]  Porsgrunn, avskrift av kirkebok Mini 2 1764-1814, døpte, på Eidangerslekt, side 228-229.

[24]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[25]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 30-31.

[26]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 180-181.

[27]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 32-33.

[28]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 232-233.

[29]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 36-37.

[30]  Kirkebok for Solum I 6, 1844-1855, side 390.

[31]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 474-475.

[32]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt"

[33]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1833), skannet av digitalarkivet, side 193.

[34]  Skifte etter Maren Sørensen 24.mars 1791.

[35]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 133.

[36]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 42-43.

[37]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 44-45.

[38]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 250-251.

[39]  Kirkebok for Solum I 6, 1844-1855, side 373.

[40]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 48-49.

[41]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 5 (1833-1843), skannet av digitalarkivet, side 132.

[42]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 110-111.

[43]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 121.

[44]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[45]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 238-239.