| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Poul Sohnwaldt f. ca 1722 og Anne Helvig Linaae f. 1740 sin familie

 

 

 

Poul Sohnwaldt, f. ca 1722, d. 1804 i Langesund i Bamble, gravlagt 28.02.1804 i Langesund i Bamble.[1]

 

De var i 1762 bosatt i Østre Porsgrunn. Hans kones brødre, Hans og Rasmus Linaae, var da bosatt hos dem.

 

Østre Porsgrunn 1762

Nr 64

Mand og hustru: Inspekteurs Senvalt og kone

Børn over 12 aar: Hans Linaae, Rasmus Linaae

Piiger over 12 aar: Anne Andersdatter

Andre hos sig havende folk: Karen Bovman

De uformuende: Halvor Hendrichsens kone, gammel og fattig

 

 

Torkil Lier skriver:

Sohnwaldt hadde vært prokurator og rettsbetjent, og vi finner ham som fadder i Lgs.25/7-1748: "conditionerende hos Hr. oberst von Krogh "(på Tangvall). År 1757 inspektør i Langesunds tolldistrikt. Ble 8.juni 1775 tollbetjent og visitør sammesteds, og tok avskjed 23/4-1794. I 1762 finner vi ekteparet i Østre Porsgrunn (hus nr.64) med Anne Helvigs brødre Hans Lund og Rasmus. Foruten en tjenestepike losjerte jomfru Karen Bowman i huset. Porsgrunn byregnskaper anfører under 20.okt.1765 at visitør Sohnwaldt har avreist til København. Et par år senere finner vi dem i Langesund, bosatt til leie i en stor to-etasjes gård med 6 værelser og kjøkken, tilhørende den unge Hans Lund Linaae. Ved auksjon over Langesunds grunner 1775 er det barnløse ekteparet bosatt på Langøen. I 1782 er Visiteur Sohnvalt bosatt i hus nr.7 i Langesund med kone, 1 barn og 2 tjenestefolk. Ved folketellingen 1801 finner vi Sohnwaldt oppholdende hos snekkermester Jacob Styhr i Langesund, og "som toldbetient nyder pention".

 

 

Gift 28.11.1759 i Bamble,1 med Anne Helvig Linaae, f. 1740 i Bamble (datter av Hans Rasmussen Linaae og Helvig Hansdatter Lund), døpt 30.07.1740 i Bamble,1 d. 1797 i Langesund i Bamble, gravlagt 26.10.1797 i Langesund i Bamble.1

 

Anne:

Faddere: Madm. Magdalena Lund fra Laurvigen, Jomfr. Mette Margarete Lund ibid: Herman Grubbe , Anders Kircheterp , Peter Schavenius

 

 

 

 

 [1]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.