| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NEDRE LUNDE |     


 

 

 

Nils Olsen f. ca 1663 og Anne Nilsdatter f. ca 1666 sin familie

 

 

 

 

Nils Olsen, f. ca 1663,[1] d. 1740 på Nedre Lunde i Eidanger,[2] gravlagt 30.11.1740 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Ole Øvre Lunde.

 

Nils giftet seg i Eidanger i 1697.

 

Den 3. Sønd. Trinit. (20/6-1697). Her i Eid. Despons. Niels Ollssen med Anne Nielsdaatter.

Caut: Simen Eggertssen og Jørgen Kiørholt.

 

Den 16. Sept. (1697) blef Ægtevied her i Eidanger Niels Ollsen med Anne Nielsdaatter.

De skall boe ud paa N. Lunde.

 

Rostjenesteberegningen i 1700 oppga Nils og Lars som brukere på Nedre Lunde. Vår frues kirke i Tønsberg eide fortsatt 2 huder og «brigader Arnoldt» eide 3 huder.

 

I sjølegden for Bragernes av 1706 nevnes Nils Olsen og Lars Olsen som oppsittere på Nedre Lunde. Lars er 46 år med to nevnte "stef" barn Jacob Frantsen 14 år og Frants Frantsen 12 år. Dette må være hans kones barn fra første ekteskap. Nils ble nevnt som den andre oppsitteren på Nordre Lunde i 1706 ifølge sjølegden. Han stod der som 42 år, gift og med to sønner, Hans Nielsen 5 år gammel og Anders Nilsen 4 år gammel.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 nevnes Nils Olsen med kvinne, 2 barn, samt ei tjenestepike og Lars Olsen med kvinne og ei tjenestepike på Nedre Lunde.

 

Han var trolover for sin bror Anders da han giftet seg i 1719.

 

Nils ble nevnt son eier av en del av gården Solverød i Eidanger i sjeleregisteret i 1725. Der er også Lars Olsen sin stesønn Frants Frantsen. De kjøpte gården i 1725 av Jacob Nilsen Lerstang sammen med Arne Jørgensen Kjørholt og Eggert Simensøn Sandøen.

 

Solverød 1725:

Skylder 3 Huuder, 2 Skind, udreeder ½ Soldat. Bruges af 4 Bønder Nafnlig Egert Simensøn (Herøya) 9 ½ Skind, Arne Jørgenssøn (Kjørholt) 9 ½ Skind, Niels Olsøn (Lunde) 9 ½ Skind og Frands Frandtsøn 9 ½ Skind. Bruges af dem til Avlsgaard.

 

En finner Nils med sin familie på Nedre Lunde i Sjeleregisteret i 1725:

Lunde Nedre

Skylder 5 Huuder er Søe gaard udreeder ingen Soldat, bruges af 2de. bønder Nafnlig

Niels Olsøn 2 ½ hud, og Hans Nielsøn 2 ½ hud.

 

Bemelte Niels Olsøn som før er melt ved Solverød er gl. 50 aar har iche tient er frisk, gift med Anne Nielsdatter gl. 59 aar, har 2de sønner Nafnlig Anders Nielsøn gl. 23 aar enroullered, Jacob Nielsøn gl. 18 aar enroullered, 1 Tienistepige Marte Olsdatter gl. 30 aar tiener for aars løn.

 

Hans Nielsøn gl. 28 aar har iche tient er frisk, gift med Anne Sivertzdatter (Skal være Anne Ingebretsdatter. d.a. Ingebret Løberg G.S.) gl. 28 aar, har 1 søn Ingebret Hansøn gl. 3 aar, 1 Tienistepige Sara Hansdatter gl. 17 aar tiener for aars løn.

 

Til Gaarden 2 de Kiørselpladtzer ved Brevig kaldet 1th Setter den 2den Trosvigen, som bruges til hugst for skibene, samt Kiørsel op og ud til gaarden.

Er lidet Skov til huushielp og brendeved, til disse bemelte gaarde er ingen anden herlighed til end som Melt er.

 

Paa bemelte Lunde Nedres Grund er Brewig med Sylterøen frakiøbt af Velbeh. Frue Sal. Anne Arnolt og er hendes arvinger tilhørende.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Nedre Lunde 5 huder

Brukes av:

-          1. Nils Olsen 50 aar som har 2 ugifte sønner, Anders Nilsen 24 aar, Jacob Nilsen 19 aar

-          2. Hans Nilsen 28 aar som har en sønn Ingebricht Hansen 4 aar

 

En finner Christen Olsen på Øvre Lunde som fadder før en datter (Maren) av Nils sin sønn Hans i 1727. En finner denne Christen Olsen nevnt på Øvre Lunde i 1711 og han trolovet seg med Marthe Jensdatter i 1701. En Ole var bruker på Øvre Lunde fra 1680. Han satt fremdeles med gården ved århundreskifte. Denne Ole på Øvre Lunde var nok deres far. En finner også navnet Sara, som nok var deres mor, igjen i to av barnas barneflokker.

 

Nils nevnes i sin bror Anders på Setre i 1743 som "Broderen Niels Olsen, død og efterladt sig 3 sønner: Hans, Anders og Jacob Nielssønner, alle myndige".

 

Han gravlegges som "Niels Olsøn Nedre Lunde 73 aar 10 maaneder".

 

 

Gift 16.09.1697 i Eidanger kirke,[4] med Anne Nilsdatter, f. ca 1666,[5] d. 1753 på Lunde i Eidanger,[6] gravlagt 04.02.1753 på Eidanger kirkegård.6

 

Anne:

Gravlagt som "avg. Niels Lundes Enke Anne Hansdatter 84 aar".

 

 

 

I.    Hans Nilsen, f. ca 1700 på Nedre Lunde i Eidanger,1 d. 1764 på Nedre Lunde i Eidanger,2 gravlagt 11.02.1764 på Eidanger kirkegård.[7]

      

      

       Gift 02.10.1721 i Eidanger kirke,4 med2 Anne Ingebretsdatter, f. 1694 på Løberg i Gjerpen,[8] (datter av Ingebret Olsen og Karen Amundsdatter), døpt 08.07.1694 i Gjerpen kirke,8 d. 1769 på Nedre Lunde i Eidanger,2 gravlagt 13.01.1769 på Eidanger kirkegård.[9]

      

       Se Nedre Lunde denne gården

 

 

      

II.   Anders Nilsen, f. ca 1701 på Nedre Lunde i Eidanger,1 d. 1750 i Brevik, gravlagt 07.05.1750 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Anders Nielsen Lunne 21 aar", fødested Nedre Lunne og bopel Nedre Lunne, gift, innrullert 30. juni 1723. (Gift ser ut til å ha blitt skrevet inn på et annet tidspunkt enn det andre. Der er en annen skrift. JO)

      

      

       Gift 26.11.1727 i Eidanger kirke,4 med2 Berte Olsdatter, f. ca 1703,5 (datter av Ole Torsen og Johanne Hansdatter), d. 1757 på Sandøya i Eidanger, gravlagt 17.11.1757 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Se Nedre Lunde denne gården

 

 

 

III. Jacob Nilsen, f. ca 1707 på Nedre Lunde i Eidanger,5 d. 1785 på Nedre Lunde i Eidanger,2 gravlagt 25.09.1785 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Jacob Nielsen Lunne 18 aar", fødested Nedre Lunne, og bopel Nedre Lunne, innrullert 4. april 1725

      

      

       Gift 06.12.1731 i Eidanger kirke,4 med[13] Amborg Anundsdatter, f. ca 1712 på Skavråker i Eidanger,5 (datter av Amund Vetlesen og Anne Pedersdatter), d. 1782 på Øvre Lunde i Eidanger,[14] gravlagt 06.08.1782 på Eidanger kirkegård.14

      

       Se Nedre Lunde denne gården

 

      

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 252.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 304.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 286.

[8]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[13]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.