| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Harald Madsen f. 1698 og Guri Knudsdatter f. omkring 1700 sin familie

 

 

 

Harald Madsen, f. 1698 på Heldal i Drangedal,[1] døpt 14.08.1698 i Drangedal,[2] d. 1773 i Brevik, gravlagt 28.02.1773 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Mads Hansen på Heldal i Drangedal.

 

De giftet seg i Drangedal i 1723.

 

Drangedal trolovet 13. a Trin 1723, cop. 19. a Trin 1723

Trolovet Soldat Harald Madsen med Guru Knudsdatter

Caut: Gulbrand Christophersen og Jens Klocher

 

Harald var sønn av Mads Hansen Heldal i Drangedal. Denne Mads var gift med Ingeborg Tengelsdatter som nevnes i en intruduksjon i 1720. Hun var trolig denne Mads Hansen sin 2. hustru og da trolig ikke mor til Harald.

 

I 1725 var Harald og Guri bosatt i Sannidal. De døpte dette året datteren Anne der. En Ingebret Madsen var fadder for denne datteren i Sannidal. Mads hadde en bror Ingebret døpt i Drangedal i 1702, så denne fadderen var nok hans bror.

 

Harald og Guri ble siden bosatt i Bamble. De kom dit i 1726 og bosatte seg da på Tomasbu. De flyttet siden til Nustad. Det var skifte etter Guri på Nustad i 1744.

 

Harald nevnes i 1762 i Brevik.

 

Brevik 1762:

Nr 110

Mand og hustru: Lars Fæset og kone

Børn over 12 aar: Erich Larsen

Huusfolk: Harald Nuestad og Datter Groe Haraldsdatter

 

 

Gravlagt som "Harald Nuestad 70 aar".

 

 

Gift 03.10.1723 i Drangedal,[4],[5] med Guri Knudsdatter, f. omkring 1700,[6] d. 1743 på Nustad i Bamble,4 gravlagt 16.07.1743 i Bamble.[7]

 

Guri:

Gravlagt som "Harald Nuestads kone".

 

Dat var skifte etter henne på Nustad i Bamble i 1744.

 

1744 24/1    Protokoll 4 s. 329b

Guri Knudsdtr. +       e.m. Harrald Madsen 

Nustad

            Barn:

            1.  Torgier Harraldsen, 17 år

            2.  Lars Harraldsen, 12 år

            3.  Mads Harraldsen, 5 år

            4.  Anne Harraldsdtr., umyndig

            5.  Groe Harraldsdtr., umyndig

            6.  Karen Harraldsdtr., umyndig

Brt. 22 - 1 - 18

Gjeld 127 - 2 - 16.

 

 

 

I.    Anne Haraldsdatter, f. 1725 i Sannidal,[8] døpt 18.02.1725 i Sannidal,[9] d. 1804 i Brevik,8 gravlagt 29.02.1804 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Harald Madsens Datter: Anne

       Sp: Kari Madsdatter, Ingebor Torgrimsdatter, Vibrand Nielsen, Ansteen Knudtsen og Ingebret Madsen

       Introdusert 03.04.1735 i Sannidal "Harald Madsens Hustru, Guri Knudsdatter".

      

      

       Forlovet 04.03.1760 i Brevik,[11] med8 Simon Eggertsen, f. 1720 i Brevik,8 (sønn av Eggert Simonsen og Johanne Hansdatter), døpt 17.03.1720 i Brevik kirke,[12] d. 1771 på Sandøya i Eidanger,8 gravlagt 08.07.1771 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Se Sandøya i Brevik

 

 

      

II.   Torgeir Haraldsen, f. 1726 på Tomasbu i Bamble,[14] døpt 16.05.1726 i Bamble.[15]

      

       Haral Tommesbues søn Torgier.

       Faddere: Maria Stocke, Gurj Blegelie, Samuel Aabye, Jon Rogn, Elias Glettum.

 

 

 

III. Gro Haraldsdatter, f. 1728 på Tomasbu i Bamble,[16],6 døpt 11.07.1728 i Bamble,[17] d. 1803 i Brevik, gravlagt 27.03.1803 på Brevik kirkegård.10

      

       Haral Tomesbuens datter Groe.

       Faddere: Boel Aabye, Mari Knudsdatter, Ellef Schougstad, Ingebret Hafredal, Søfren Gullichsen Stocke.

      

      

       Forlovet 13.09.1764 i Brevik,[18] gift 01.05.1764 i Brevik kirke,18 med Ole Tellefsen, f. ca 1738,1 d. 1793 i Brevik, gravlagt 03.07.1793 på Brevik kirkegård.[19]

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

IV. Lars Haraldsen, f. 1730 på Tomasbu i Bamble,14 døpt 10.04.1730 i Bamble.

      

       Haral Tomesbuens søn Lars.

       Faddere: Guri Blegelien, Marte Knudsdatter, Ellev Skougstad, Ingebret Haverdal, Toer Grimsrøe.

 

 

 

V.   Mari Haraldsdatter, f. 1734 i Bamble,14 døpt 07.03.1734 i Bamble.[20]

      

       Harald Matsens og Guri Cnutsdatters datter Mari.

       Faddere: Marte Cnutsdatter, Kari Matsdatter, Ellev Skaustad, Alv Rosland, Peder Knutsen.

      

       Det var nok hun som stod som Kari i skifte etter moren i 1744.

 

 

 

VI. Knud Haraldsen, f. 1737 på Nustad i Bamble, døpt 17.01.1737 i Bamble,[21] d. 1738 på Nustad i Bamble, gravlagt 26.01.1738 i Bamble.[22]

      

       Harald Madsens og Guri Nyestads hiemedøbte søn Knud.

       Faddere: Anne Larsdatter, Kari Thoersdatter, Mads Gymble, Isac Gymble, Christen Vingie

      

       Gravlagt som "Harald Nuestads søn".

 

 

 

VII. Mads Haraldsen, f. 1739 på Nustad i Bamble,14 døpt 21.06.1739 i Bamble,[23] d. 1785 i Brevik, gravlagt 05.05.1785 på Brevik kirkegård.[24]

      

       Harald Nuestads og Guri Knudsdatters barn Mads.

       Faddere: Anne Larsdatter, Magdalene Zachariasdatter, Zacharias Barfod, Anders Rogn, Ener Halen.

      

     

       Forlovet 05.12.1765 i Brevik,[25] gift 11.09.1766 i Brevik kirke,25 med Anne Nilsdatter, f. omkring 1740.6

 

         Se Brevik 1782

          

 

 

VIII. Knud Haraldsen, f. 1743 på Nustad i Bamble, døpt 23.06.1743 i Bamble,[27] d. 1743 på Nustad i Bamble, gravlagt 04.08.1743 i Bamble.7

      

       Harald Madsens og Guri Knudsdatters barn Knud.

       Faddere: Mari Hans Tallachsens, Ingeborg Olsdatter, Jørgen Isachsen, Johannes Danielsen, Ole Sundbye.

      

       Gravlagt som "Harald Nuestads søn 4 uger".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 78.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[4]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 225.

[5]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 125.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 452-453.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[9]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 7.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 24.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[14]  Skifte etter moren.

[15]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet.

[16]  1801 tellingen.

[17]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 166-167.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[20]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 188-189.

[21]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 198-199.

[22]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 451.

[23]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 204-205.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 86.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[27]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 214-215.