| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HØGSET 

 


 

 

 

Jon Stenersen f. ca 1737 og Sølvi Jonsdatter f. ca 1773 sin familie.

 

 

 

Jon Stenersen, født ca 1737,[1] død 1787 på Enigheten i Kjose i Brunlanes,[2] gravlagt 15.07.1787 i Kjose i Brunlanes.[3]

 

Han var husmann på Høgset er periode og døpte barn der i 1771 og 1773. Han nevnes siden som husmann på Enigheten under Omsland, ifølge bygdeboken for Brunlanes. De døde begge der. Han i 1787 og hun i 1799.

 

De første barna deres er nok født og døpt i Brunlanes. Der er det ikke bevart kirkebok før fra 1766. Det kan jo da passe.

 

Gravlagt som "John Steensen Omsland eje 56 aar".

 

 

Han giftet seg med Sølvi Jonsdatter, født ca 1733,1 død 1799 på Enigheten i Kjose i Brunlanes,2 gravlagt 02.06.1799 i Kjose i Brunlanes.[4]

 

Sølvi:

Hennes navn blir skrevet litt forskjellig. Jeg kaller henne Sølvi.

 

Hun hadde plassen Enigheten fra mannen døde i 1787 og til hun selv døde der i 1799.

 

Sønnen Jon nevnes på Enigheten da han døpte et barn i 1795. Han og familien bodde nok hos henne den siste tiden hun levde.

 

Gravlagt som "Enken Sønney Johnsdatter, John Heinsens, under Omsland 76 aar".

 

 

 

I.    Gullik Jonsen, født ca 1754,[5] død 1835.5

      

       De døpte barn bosatt på Presteseter u/Prestegården i Eidanger i 1791.

 

       Familien nevnes på Bua under Omsland søndre i Brunlanes fra ca 1796 til ca 1814. (De nevnes der i tellingen i 1801.)

 

      

       Gift 16.12.1780 i Hedrum,[6] med Anne Olsdatter, født ca 1750,5 død 1814.5

 

         Anne:

       Hun var enke da de gifte seg. Forloverne var Søren Bakke og Jens Biønnes.

 

       Se Presteseter u/Prestegården i Eidanger

 

 

      

II.   Torill Jonsdatter, født ca 1760,[7] død 1771 på Høgset i Siljan,[8] gravlagt 29.03.1771 på Siljan kirke.8

      

       Hun gravlegges i Siljan i 1771, 11 år gammel bosatt på Høgset som "Turiil Jonsd. Høijset 11 aar". Dette var nok da datter av Jon Stenersen som bodde der på denne tiden.

      

 

 

III. Jon Jonsen, født ca 1767.[9]

      

       Hans far, Jon Stenersen, var husmann på Enigheten til han død der i 1787. Moren, Sølvi Jonsdatter, hadde plassen videre til hun døde der i 1799. Jon nevnes på Enigheten da de døpte sitt barn i 1795. Han bodde da hos sin mor før hun døde. Jon er bosatt under Omsland Søndre i Kjose i 1801. Han bodde der sammen med kone og to barn, Turine 5 år, Severine 9 år. Jon sin bror, Ole Jonsen f. 1773 og hans familie, bodde også sammen med dem i 1801.

      

 

       Gift 20.12.1788 i Gjerpen,[10] med Anne Pedersdatter, født 1765 på Ørstvedt i Eidanger,9 (datter av Peder Olsen og Gunhild Jonsdatter), døpt 21.07.1765 i Brevik kirke.[11]

      

       Se under hennes far på Ørstvet i Eidanger

 

 

 

IV. Marte Jonsdatter, født 1771 på Høgset i Siljan,[12] døpt 03.02.1771 i Siljan kirke.[13]

      

       Jon Stenersen Høysæt og k. Søvi Tiøstolsdtr. - Marte (Moren het nok Jonsdatter)

       Faddere: 1. Christie Michelsdtr. ibid 2. Dorthe Christensdtr. ibid 3. Peder Larsen ibid 4. Iwer Solvesen ibid 5. Michel Solvesen.

      

      

 

V.   Ole Jonsen, født 1773 på Høgset i Siljan,9,12 døpt 10.01.1773 i Siljan kirke,[14] død 08.01.1831 på Dreierønningen i Eidanger, gravlagt 23.01.1831 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Jon Stensen Høysæt og k. Søvi Jonsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Ingebor Aslachsdtr. ibid 2. Magnil Larsdtr. ibid 3. Knud Larsen ibid 4. Ole Solvesen ibid 5. Ole Andersen ibid.

      

       Han er bosatt hos sin bror Jon og hans familie under Omsland Søndre i Kjose i 1801.

      

       Han bodde på Enig heten i Kjose da han ble utlagt som far til et uekte barn i Siljan i 1805.

      

       Han bodde også der da han ble utlagt til barnefar til den samme kvinnens uekte barn i 1814.

 

       Han bodde på Buer i Eidanger da de giftet seg med moren til sine barn i 1815.

      

       Copul. 5/9-1815 i Eid.

       Uk. Ole Jonsen Buer, 43, Skomager.

       Pigen Gunnild Rasmusd., 44.

       Forl: Ole Kaasa, Hans Studsrøe.

      

       Han nevnes som inderst på Buer en periode.

      

       Gravlagt som "Ole Jonsen Dreierødningen, husmand 69 aar".

 

      

       Gift 05.09.1815 Eidanger kirke, med Gunil Rasmusdatter, født 1772 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[16] (datter av Rasmus Sørensen og Elen Christensdatter), døpt 03.05.1772 i Eidanger kirke,16 konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[17] død 05.04.1849 på Dreierønningen i Eidanger, gravlagt 13.04.1849 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Gunil:

       Bosatt hos moren og stefaren på Presteseter som ugift i 1801.

             

       Se mer under hennes far på Presteseter

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1163.

[3]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 309.

[4]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 326.

[5]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1151.

[6]  Hedrum, Trolovede og viede 1751-1801, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genealogiske sider.

[7]  Alder ved død.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[9]  1801 tellingen.

[10]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Brevik, døpte 1764-1780 registrert av Frank Johannesen på internett.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 484.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[15]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[18]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.