| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| PRESTESETER |


 

 

 

 

Elen Christensdatter f. 1749 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Rasmus Sørensen f. ca 1731 og 2 gang med Jacob Nilsen f. ca 1772)

 

 

 

Elen Christensdatter, f. 1749 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[1] døpt 18.05.1749 i hjemme,[2] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[3] død 14.02.1829 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger, gravlagt 22.02.1829 på Eidanger kirkegård.[i]

Hun var datter av Christen Nilsen Lille Døvik/Stusrød.

 

Christen Studsrøds og Johanna Knudsdatters ægte Datter N. Elen som af Knud Aachlungen var hiemmedøbt i den Hellige TreEnigheds naufn

Faddere: baaren af Torger Flochstads kone Inger Knudsdatter, Margrete Olsdatter Aachlungen, mandfaddere: Anders Nielsen Grønsholt, Ingebret Olsen Aachlungen.

 

Konfirmert i 1766 som "Elen Christensdatter Stusrød 17".

 

Hun giftet seg 1. gang i 1768.

 

Trol. i Eid. 15/11-1768. Copul. 13/12-1768.

Uk. Rasmus Sørensen Præstesætre og pigen Eli Christensd. Stusrød.

Caut.: Ole Sørensen Loven i Gierpen Sogn og Ole Stosen Stusrød.

 

De døpte barn bosatt på Stusrød i 1772, men har nok bodd der fra vielsen i 1768, i og med at Rasmus da var bosatt der.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1794.

 

Trol. 30/10-1794 i Eid. Copul. Samme dag.

Uk. Jacob Nils. og Enke Elen Christensd. Præstesættre.

Caut: Christen Torjus. Lunde S. og Ole Lars. Huustoft.

Ægteviet med Kongl. Bewilling.

 

Bosatt på Presteseter u/Prestegården i 1801:

Jacob      Nilsen                     Mand                     28         1ste ægtesk.     Husmand med jord

Eli           Christensdtr.          Kone                      52        2det ægtesk.   

Gunnild   Rasmusdtr.            Hendes datter        29        Ugift   

 

Gravlagt som "Ellen Christensdatter Præstesæter, follaugskone 79 aar".

 

 

(1) Gift 13.12.1768 i Eidanger kirke,[4] med Rasmus Sørensen, f. ca 1731,[5],[6] (sønn av Søren Andersen og Gunhild Olsdatter), d. 1792 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[7] gravlagt 17.06.1792 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Rasmus:

Rasmus kom fra Oklungen. Han var 38 år under skifte etter faren i 1761.

 

Rasmus var bosatt på Presteseter da han giftet seg i 1768. Hans bror Ole som var forlover. Ole var da bosatt på Låven u/ Meen i Gjerpen. Ole er fadder som Ole Sørensen Loven i 1772 og 1777, men i 1784 er han fadder som Ole Sørensen Lien (u/Oklungen).

 

Gravlagt som "Rasmus Sørens. Preste Sætter 61 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 5a

Skifte 18. Juli 1792 paa Pladsen Præste Setteret under Eidanger Præstegaard i Eidanger

Rasmus Sørensen, død - enke Elen Christensdatter

Barn:

1. Gunnild Rasmusdatter, 20 aar.

2. Anne Rasmusdatter, 8 aar.

Laugværge for enken Christen Torjussen Lunne.

Formynder for de umyndige børn deres paarørende Ole Stoesen Ochlungen.

Brutto: 24-2-20

Netto: 14-2-8.

 

 

(2) Gift 30.10.1794 i Eidanger kirke,[9] med Jacob Nilsen, f. ca 1772,[10],[11] (sønn av Nils Amundsen og Marte Rasmusdatter), d. 1808 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[12] gravlagt 14.04.1808 på Eidanger kirkegård.[13]

 

Jacob:

Jacob Nilsen som var 20 år i 1701. Han var sønn av Nils Amundsen Omsland Søndre i Kjose.

 

Denne tanten Anne Anundsdatter som ble nevnt i skifte etter han i 1808 var hans far, Nils Amundsen, sin søster.

 

Det kan være han som konfirmeres i Eidanger i 1779 en "Jacob Nilsen Lied 17"? (Lien under Oklungen?)

 

Gravlagt som "Jacob Nilsen Preteseter 36 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 106b

Skifte 11. april 1808 på Præstesæteret i Eidanger

Afgangen mand Jacob Nielsen

Enke Ellen Christensdatter

Enken har ingen børn haft med den afdøde, men hennes mand har efterladt sig en faster ved nafn Anne Anunsdatter der er i egteskab med Ole Jensen Egenæs i Kiose annex under Thanum Prestegield.

Laugværge for enken Thorjus Christensen Lunde.

 

 

 

I.    Gunil Rasmusdatter, (datter av Rasmus Sørensen og Elen Christensdatter) født 1772 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[ii] døpt 03.05.1772 i Eidanger kirke,10 konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[iii] død 05.04.1849 på Dreierønningen i Eidanger, gravlagt 13.04.1849 på Eidanger kirkegård.[iv] .

      

       Rasmus Sørensen Præste-Sættret og k. Elen Christensdtr. - Gunil

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. Aaklungen 2. Gunil Andersd. Lunde Nordre 3. Ole Sørensen Loven i Gierpen S. 4. Anun Sørensen Tweten 5. Jacob Andersen Ulverød.

      

       Konfirmert som "Gunil Rasmusdatter PresteSætter 17".

      

       Bosatt hos moren og stefaren på Presteseter som ugift i 1801.

      

       Hun fikk et uekte barn med Ole Jonsen Enigheten i 1805 og i 1813.

 

       De giftet seg i 1815.

 

       Copul. 5/9-1815 i Eid.

       Uk. Ole Jonsen Buer, 43, Skomager.

       Pigen Gunnild Rasmusd., 44.

       Forl: Ole Kaasa, Hans Studsrøe.

      

 

       Gift 05.09.1815 Eidanger kirke, med Ole Jonsen, født 1773 på Høgset i Siljan,[v],[vi] (sønn av Jon Stenersen og Sølvi Jonsdatter), døpt 10.01.1773 i Siljan kirke,[vii] død 08.01.1831 på Dreierønningen i Eidanger, gravlagt 23.01.1831 på Eidanger kirkegård.3

      

       Ole:

       Jon Stensen Høysæt og k. Søvi Jonsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Ingebor Aslachsdtr. ibid 2. Magnil Larsdtr. ibid 3. Knud Larsen ibid 4. Ole Solvesen ibid 5. Ole Andersen ibid.

 

       Foreldre nevnes på Høgset i Siljan. De ble senere husmenn på Enigheten u/Omsland i Kvelde.

      

       Ole og familien bosatt hos sin bror Jon og hans familie under Omsland Søndre i Kjose i 1801.

      

       Han bodde på Enigheten i Kjose da han ble utlagt som far til et uekte barn i Siljan i 1805.

      

       Han bodde også der da han ble utlagt til barnefar til den samme kvinnens uekte barn i 1814.

 

       Han bodde på Buer i Eidanger da de giftet seg med moren til sine barn i 1815.

             

       Han nevnes som inderst på Buer en periode.

      

       Gravlagt som "Ole Jonsen Dreierødningen, husmand 69 aar".

 

 

       Barn:

 

      

       A.   Jon Olsen, f. 1805 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[14] døpt 24.02.1805 i Eidanger kirke,[15] død 1863.[viii]

             

             Gunnild Rasmusdtr. Præstesæter uægte Dbr. John

             udlagt til barnefader- gevorben Soldat Ole Jonsen Enighed af Tiose

             Faddere: Kirsten Sørensdtr. Kaasen, Anne Rasmusdtr. Søndre Lunde, Erich Thomassen Præstesæter, Nils Thorsen Haucheraasen, Helge Larsen Buer.

            

             Bosatt på Dreierrønningen under Prestegården (Bnr.26)

 

                                   

              Gift 1844,[16] med Ellen Christine Larsdatter, født 02.09.1818 på Lundsåsen u/Nordre Lunde i Eidanger,16 (datter av Lars Bentsen og Berthe Mathiasdatter), døpt 20.09.1818 i Eidanger kirke,[ix] død 1891.16

 

               Ellen:

               Ellen Christine - Foreldre: Husmand Lars Bentsen Aasen og Birthe Mathiasdatter (Aasen i Oklungen)

              

               Hun var tjenestepike på Dreierønningen før hun giftet seg. Hun fikk i 1842 et uekte barn.

 

                Barn, se under hennes foreldre.

 

            

 

       B.   Elen Maria Olsdatter, f. 31.12.1813 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[17] døpt 02.02.1814 i Eidanger kirke,[18] død 18.06.1835 på Dreierønningen i Eidanger, gravlagt 24.06.1835 på Eidanger kirkegård.12

            

             Gunild Rasmusdtr. Præstesæters uægte Pbr. Elen Maria

             Udlagt til Fader Ole Eenighed, udkommandert Soldat i Fredrikshald.

             Faddere: Maria Flogstad, Maren Skielsvig, Hans Holte, Ole Lunde.

 

              Gravlagt som "Elen Olsdatter 21 år - Dreierødningen".

 

 

       

        C.    Marthe Olsdatter, født 14.08.1818 på Rønningen i Eidanger, døpt 23.08.1818 i Eidanger kirke,17 død 18.09.1819 i Eidanger, gravlagt 26.09.1819 på Eidanger kirkegård.3

              

               Marthe - Foreldre: Husmand Ole Jonsen Rødningen og Gunnild Rasmusdatter (Bjørkedal)

              

               Gravlagt som "Marthe, tilhørende Ole Jonsen, barn 1 uge". (Notert på side 98 under gravlagte i 1816)

 

 

      

II.   Anna Rasmusdatter, (datter av Rasmus Sørensen og Elen Christensdatter) f. 1777 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[19] døpt 09.02.1777 i Eidanger kirke,[20] d. 1783 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[21] gravlagt 14.09.1783 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Rasmus Olsen Præste-Sættret og k. Elen Christensdtr. - Anna

       Faddere: 1. Karen Stoesdtr. Hejnen 2. Ingebor Christensdtr. Lunde S. 3. Ole Larsen Aaklungen 4. Thomas Christensen Stusrød 5. Ole Anunsen Aaklungen.

       [Ved de fleste tidligere døpte barn blir faren kalt Rasmus Sørensen, mens de to siste Rasmus Olsen. IK]

      

       Gravlagt som "Anne Rasmusd. Prestesettre 6 aar 26 uger".

      

 

 

III. Anne Rasmusdatter, (datter av Rasmus Sørensen og Elen Christensdatter) f. 1784 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[23] døpt 03.10.1784 i Eidanger kirke,[24] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[25] død 07.03.1841 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger, gravlagt 14.03.1841 på Eidanger kirkegård.12

      

       Rasmus Sørensen PræsteSæter og k. Elen Christensdtr. -  Anne

       Faddere: 1. Karen Andersdtr. Sillien 2. Anne Marie Andersdtr. Nordal 3. Thomas Christensen Stusrød 4. Ole Sørensen Lien 5. Eric Christensen Heinen.

      

       Konfirmert som "Anne Rasmusdatter Præstsæter 15".

      

      

       Gift 27.07.1809 i Eidanger kirke,[26],[27] med Jacob Olsen, f. 1788 på Lanner i Eidanger,[28] (sønn av Ole Olsen og Malene Jacobsdatter), døpt 24.02.1788 i hjemmet,[29] konfirmert 23.09.1804 i Eidanger kirke,[30] d. 1866.[31]

 

       Bosatt på Presteseter denne gården

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 139.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 139.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814,avskrift på Eidangerslekt

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 40.

[11]  Alder ved død.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 40.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 86.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 86.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 146.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 40.

[27]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 31.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 125.[i]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[iv]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[v]  1801 tellingen.

[vi]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 484.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 36.

[ix]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.