| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØRSTVET |     


 

 

 

Ole Hansen f. 1741 og Marte Jensdatter f. 1747 sin familie

 

 

 

Ole Hansen, f. 1741 på Bjørntvet nordre i Solum, døpt 16.04.1741 i Solum,[1] d. 1784 på Ørstvedt i Eidanger,[2] gravlagt 31.05.1784 på Eidanger kirkegård.[3] 

Han var sønn av Hans Olsen og Maren Tommasdatter Solum/Ørstvet.

 

Hans Olsøns og Maren Thomasdatters barn Ole.

Faddere: Jon Biørntvedt, Thomas Biørntvedt, Søfren Biørntvedt, Anne Biørntvedt, Birthe Solum

 

Konfirmert 7. mars 1762 i Solum.

 

Han overtok eierdelen (1 ½ hud) i Ørstvedt etter sin stefar, Halvor Ørstvedt. Han løste ut gjelden og sine søsken.

 

Han oppføres i matrikulen i 1774 som oppsitter på Ørstvedt i Eidanger og eier av 1 hud og 9 skinn.

 

Hun ble nevnt på Ørstvedt i 1782:

Ørestvedt, Ole, 1 kone, 4 barn.

 

Hans søster, Maren Hansdatter f. 1733, og hennes mann Torsten Jacobsen hadde bodd på Ørstvet før dem.

 

Gravlagt som "Ole Hans. Ørestved 44 aar".

 

Skifte ble holdt på Mule.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10b, side 666b i.f.           

16.10., 7.12.1784 - Mule i Eidanger

       Ole Hansen død g. Marthe Jensdtr.

       Barn:

       1.    Jens Olsen.

       2.    Maren Olsdtr.

       3.    Marthe Carine Olsdtr.

Brutto 473-2-20.

Netto ca 320 rd. Heri medregnet jord: i Ørstvet 1 Huud og 9 skind med Bøxel og Herlighed for 400 rdlr.

 

Store deler av skifte mangler på grunn av dårlig sider i boken.

 

 

Gift 28.05.1766 i Solum,1 med Marte Jensdatter, f. 1747 på Kjeringteigen i Solum (datter av Jens Amundsen og Karen Christensdatter), døpt 23.04.1747 i Solum,[4]  død 09.11.1829 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger, gravlagt 17.11.1829 på Eidanger kirkegård.[5]

 

Marte:

Jens Kierringteges og Karen Christensdatters barn Marthe.

Faddere: Jon Olsøn, Hans Tostensøn, Truls Annundsøn, Maren Biørntvedt, Maren Christensdatter

 

Konfirmert 27. februar 1763 i Solum kirke som "Marthe Jensdatter Dolva 16 aar".

 

Etter at hun ble enke i 1784 bodde hun på Ørstvet frem til 1786.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1786 med Anders Olsen Mule.

 

 

 

 

I.    Maren Olsdatter, f. 1766 på Dolva i Melum, døpt 22.06.1766 i Solum,[6] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke,[7] d. 1810 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,[8] gravlagt 08.06.1810 på Eidanger kirkegård.[9] 

 

       Maren, foreldre Ole Hansen og Marthe Jensdatter Dolven.

       Faddere: Torberg Asbond, Ingeborg Michelsdatter Dolven, Hans Hvalen, Halvor Almum, Guttorm Dolven.

      

       Konfirmert i 1782 som "Maren Olsdatter Ørestved 16".

      

      

       Gift 07.11.1794 i Eidanger kirke,[10] med Anders Pedersen, f. 1752 på Skjelsvik i Eidanger,[11] (sønn av Peder Jørgensen og Karen Tollefsdatter), døpt 24.05.1752 i Eidanger kirke,10 d. 1806 i England,[12] konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke.[13] 

 

       Se Løvsjø u/Skjelsvik

 

 

      

II.   Hans Olsen, f. 1768 på Dolva i Melum, døpt 13.03.1768 i Solum,[14] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke.6 

 

       Hans, foreldre Ole Hansen og Marthe Jensdatter Dolven.

       Faddere: Ingeborg Aasolsdatter Stavdahl, Marie Andersdatter Dolven, Halvor Jensen Almom, Ole Michelsen Dolva, Helge Olsen Stie.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1782 som "Hans Olsen Ørestved 15".

      

      

       Gift 09.02.1792 i Eidanger kirke,9 med Amborg Ellefsdatter, f. 1772 på Kjørholt i Eidanger,[15] (datter av Ellef Larsen og Anne Erichsdatter), døpt 25.03.1772 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[17] død 14.05.1857 på Ørstvedt i Eidanger,[18] gravlagt 20.05.1857 på Eidanger kirkegård.[19]

 

       Se Ørstvet denne gården

 

 

      

III. Marthe Carine Olsdatter, f. 1770 på Dolva i Melum, døpt 07.10.1770 i Solum,[20] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke.16 

 

       Marthe Carine, foreldre Ole Hansen og Marthe Jensdatter Dolven vestre. Faddere: Marthe Olsdatter Dolven, Karen Andersdatter Hvalen, Halvor Jensen Almom, Guttorm Michelsen Dolven, Ole Michelsen Dolven.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1788 som "Marte Karine Olsdatter Muule 19".

      

       Hun fikk et uekte barn i 1798.

      

       Bosatt hos moren i 1801 med sitt uekte barn som "Carine Olsdtr., Hendes datter, 30 år, Ugift".

 

      

       Hun fikk et uekte barn med Christen Torsen, f. 1778 på Lerstang i Eidanger,[21] (sønn av Tor Rasmussen og Anne Hansdatter), døpt 09.08.1778 i Eidanger kirke,[22] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[23] død 27.12.1849 på Lerstang i Eidanger,50 gravlagt 03.01.1850 på Eidanger kirkegård.30

 

 

       Deres uekte barn:

 

       A.   Anne Thorine Christensdatter, f. 1798 på Mule i Eidanger,[24] døpt 13.05.1798 i Eidanger kirke.49 

 

             Carine Olsdtr. Muules uægte pigebarn Anne Thorine, udlagt til Barne-Fader, unge-karl Cristen Torsen Leerstang.

             Faddere: Amborg Elevsdtr. Ørestvet, Thore Gulichsdtr. Døvig, Anders Pedersen Løvshiøe, Ole Hansen Saddelmager, Hans Hansen Schabeklev.

 

 

 

      

IV. Kirsten Olsdatter, f. 1777 på Ørstvedt i Eidanger, døpt 19.10.1777 i hjemmet,[25] d. 1777 på Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 30.11.1777 på Eidanger kirkegård.[26] 

 

       Ole Hansen Ørestved og k. Marte Jensdtr. - Kirsten

       Faddere: 1. Anne Iwersdtr. ibid 2. Maren Halvorstr. Muule 3. Lensmanden Anders Olsen Wold 4. Lars Andersen Hogholt 5. Hans Jensen af Solum Sogn

       Merknad: hiemmedøbt

      

       Gravlagt som "Kisten Olsd. Ørestved 6 uger".

      

 

 

V.   Jens Olsen, f. 1780 på Ørstvedt i Eidanger, døpt 15.10.1780 i Eidanger kirke,[27] d. 1781 på Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 24.02.1781 på Eidanger kirkegård.[28] 

 

       Ole Hansen Ørestved og k. Marta Jensdtr. - Jens

       Faddere: 1. Rejer Biørntveds k. Antonette Arveskog 2. Catrine Sørensdtr. Tejen fra Solum Sogn 3. Lensmand Anders Muule 4. Ole Nilsen Hogholt 5. Knud Abrahamsen Ørestved.

      

       Gravlagt som "Jens Ols. Ørestvedt 17 uger".

      

 

 

VI. Jens Olsen, f. 1782 på Ørstvedt i Eidanger, døpt 26.05.1782 i Eidanger kirke,[29] d. 1795 på Mule i Eidanger,2 gravlagt 21.04.1795 på Eidanger kirkegård.[30] 

 

       Ole Hansen Ørestved og k. Marte Jensdtr. - Jens

       Faddere: 1. Anne Abrahamsdtr. Skielswiig 2. Sara Solvesdtr. fra Solum 3. Abraham Aasolsen Hwalen 4. Abraham Knudsen Ørestved 5. Zacharias Jensen.

      

       Gravlagt i 1795 som "Jens Ols. Muule 13 aar".

      

       Samme dag gravlegges "Petter Ols. Skielswiig døde i Isen 14 aar". (Det er klamme mellom Jens Olsen Muule og Petter, begge druknet derfor trolig på isen. JO)

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 104a

       "Den 2. mai 1804 indfandt sig udi Sorenskriverens gaard Meen, Hans Olsen fra gaarden Ørstved og tilkiendegav at hans broder Jens Olsen, omtrent for 9 aar siden var duknet, men funden og begravet paa Ejdanger kirkegaard; dende hans broder har ved Skifte efter hans afdøde fader Ole Hansen Ørstved

       begyndt den 26. October 1784, og sluttet 17. Dec. samme aar, erer arv store 53-1-19 med Renter til 14. Januari 1793, der udgiør 10-2-12 – Til sammen 64-0-7                         som mod Pant af 1. Prioritet udi 1 huud 10 skind er udsadt i gaarden Muhle, fra nu afdøde Anders Olsen Wold, imod Obligation af 29. Januar 1793, fra hvilken Tiid renter efterstaar som vil komme til bedste for ovenmeldte kapital. Til Beviis for denne Tilførsel framlagde Hans Olsen nu Præsteattest for Dødfaldet, Lodsæddel for den afdødes Arv, og Obl. af 29. Januari 1793, hvorefter faa udbud at Obl. maatte blive indfordret med paaløbende Renter, og at summen efter at de paaløbende Omkostninger er fradraget, maatte derefter paa lovlig maade blive delet imellom den afdødes Sødskende som ere:

       1. Broderen, komparenten, Hans Olsen, 36 aar gammel.

       2. Søsteren Maren Olsdatter, gift med Anders Pedersen paa pladsen Løfsiøe under gaarden Schielsvigen.

       3. Søsteren Marthe Karine, 32 aar gammel, ugift.

       Flerre sødskende og arvinger har den afdøde ikke.

       For andre sagde Hans Olsen at Anders Olsens enke Martha Jensdatter, har at fordre for den afdødes begravelse - 12 rdlr.

       I øvrigt havde den afdøde intet efterladt sig og ej heller skylder noget bort da han den Tiid han døde var ganske ung."

       Brutto: 89-3-19

       Netto: 71-1-16.

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 213.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 87.

[5]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[6]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 222.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[12]  Skifte etter konen.

[13]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[14]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 268.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen.

[19]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[20]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 650.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.