| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKJELSVIK |     


 

 

 

Anders Pedersen f. 1752 og Maren Olsdatter f. 1766 sin familie

 

 

Anders Pedersen, f. 1752 på Skjelsvik i Eidanger,[1] døpt 24.05.1752 i Eidanger kirke,1 konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[2] d. 1806 i England.[3]

Han var sønn av Peder Jørgensen Skjelsvik.

 

Per Jørgensen Schelsvigs barn navnl. Anders                                               

Faddere: baaren af Hans nedre Lundes kone, Maren Olsdatter Hvalen, mandfaddere: Jørgen Ødevald, Per Rolvsen Schelsvig, Jacob Larsen Hejestad.

 

Konfirmert som "Anders Pedersen Schielswig 17 aar".

 

Han giftet seg i 1794.

 

Trol. 1/9-1794 i Eid. Copul. 7/11-1794.

Uk. Anders Peders. Løwskiø og P. Maren Olsd. Muule.

Caut: Ole Hans. Hwalen og Stian Skrabeklew.

 

Anders bodde på Løvskjø da de giftet seg og de ble boende der. Han nevnes i 1801 som selveiende husmann der. Det var skifte etter eieren før han Halvor Hansen sin enke i 1783. De virker det som om kreditorene overtok gården. Han kan ha kjøpt den på auksjon.

 

Bosatt på Løvskjø i 1801:

Anders          Pedersen       Husbonde                      49   1ste ægteskab                            Husmand med selveyende jord

Mari             Olsdtr            Kone                             36   1ste ægteskab 

Peder           Andersen       Deres børn                     6                      

Anders         Andersen       Deres børn                     3           

Marthe        Andersdtr      Deres børn                    1           

Kari            Tollefsdtr       Husbondens moder     80      Enke efter 1ste ægteskab         Inderste

Anne            Tollefsdtr      Hendes søster              74      Ugift    Inderste

 

Han døde i England som sjømann.

 

 

Gift 07.11.1794 i Eidanger kirke,[4] med Maren Olsdatter, f. 1766 på Dolva i Melum (datter av Ole Hansen og Marte Jensdatter), døpt 22.06.1766 i Solum,[5] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke,[6] d. 1810 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,[7] gravlagt 08.06.1810 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Maren:

Maren, foreldre Ole Hansen og Marthe Jensdatter Dolven.

Faddere: Torberg Asbond, Ingeborg Michelsdatter Dolven, Hans Hvalen, Halvor Almum, Guttorm Dolven.

 

Konfirmert i 1782 som "Maren Olsdatter Ørestved   16".

 

Gravlagt som "Maren Olsd. Løfshiø 48 aar".

 

Skifte 1810 på Løvsjø, Eidanger:

Ved skifte etter Maren Olsdatter i 1810 ble 4½ skinn i Skjelsvik (Løfskiø) taksert for 300 riksdaler. Bruttoen i boet var riksdaler 391-3-12, nettoen 303-0-5.

Jordgodset ble utlagt til arvingene.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 380a

Skifte 24. juli 1810 paa pladsen Løvskiøe under gaarden Skielsvig i Eidanger

Afdøde enken Maren Olsdatter

Afgangen mand Anders Pedersen

Barn:

1. Sønnen Peder Andersen 16 aar

2. Sønnen Anders Andersen 12 aar

3. Datteren Marthe Andersdatter 10 aar

4. Datteren Johanne Oline Andersdatter 8 aar

Faderen Anders Pedersen for 6 aar siden er død i England med Skibet "Peternelle" førende af Skipper Johan Blom.

Formyndere for barn: Jens Jensen Rødningen og Søren Olsen Rød.

 

 

 

I.    Peder Andersen, f. 1795 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,[9] døpt 15.01.1795 i Eidanger kirke,9 konfirmert 17.09.1809 i Eidanger kirke,[10] d. 1878.[11]

      

       Anders Pedersen Løwskiø og k. Maren Olsdtr. - Peder

       Faddere: 1. Mette Abrahamsdtr. Skielswiig 2. Carine Olsdtr. Mule 3. Anders Muule 4. Abraham Skielswiig 5. Ole Sadelmager.

      

       Konfirmert som "Peder Andersen Løfskye 15".

      

       Han bodde videre på Løvsjø u/Skjelsvik. Som eldste sønn overtok han bruket etter sin mor.

      

      

       Gift 21.02.1832 i Brevik kirke,[12] med Gunhild Marie Gunnulfsdatter, f. 1797 i Brevik (datter av Gunnulf Torkildsen og Gunild Marie Nirisdatter), døpt 24.09.1797 i Brevik kirke,[13] d. 1875.11

      

       Gunhild:

       Gunder Torkielsen og Gunil Erichsedatter - Gunil Maria                      

       Faddere: Peder Hansens kone Inger Amundsd, Anna Nirilsd., Niels Nirisen, Knud Jonsen, Even Halvorsen

      

 

       Barn:

 

        A.    Maren Pedersdatter, født 1832,11 død 1908.11

              

               Bosatt på Løvskjø Bnr.7.

 

              

               Gift 02.01.1863 i Eidanger,11,[14] med Carl Magnus Gustavsen, født 1833,11 (sønn av Gustav Eriksen), død 1919.11

              

               Carl:

               Ifølge vielsen var han født i Tydje i Elfsborgs lehn i Sverige. Dette er i Dalsland. Han far var Gustav Eriksen Sigerud? i Tydje.

              

               Han er nok bror til Erik Gustav Gustavsen som var gift med Karen Kirstine Christophersdatter fra Ramsdokka og som nevnes på Ulsbru i 1865. Han far var Gustav Eriksen fra Dalsland.

 

 

              

        B.    Anders Olavus Pedersen, født 1835,14 død 1840.14

 

 

 

        C.    Gunhild Marie Pedersdatter, født 1839.

              

               Bosatt i Brevik.

 

              

               Gift 1858,11 med Ole Olsen, født 1828 i Holla,11 (sønn av Ole Olsen).

              

               Ole:

               Han kom fra Holla og var sønn av Ole Olsen Teksle.

 

      

      

II.   Anders Andersen, f. 1798 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,[15] døpt 04.05.1798 i Eidanger kirke.14

      

       Anders Pedersen Løvshiøe og Maren Olsdatter - Anders

       Faddere: Martha Jensdatter Mule, Malene Christensdatter Øfre Lunde, Søren Gundersen Hvalen, Ole Hansen Sadelmager, Gunder Gundersen Garstad i Bamble.

      

 

 

III. Marthe Andersdatter, født 1800 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,[16] døpt 10.04.1800 i Eidanger kirke.[17] .

      

       Anders Pedersen Løvskjøe og Maren Olsdatter - Martha

       Faddere: Gunild Maria Jacobsdtr. Hvalen, Carine Olsdtr. Muule, Hans Olsen Ørstved, Iver Abrahamsen Schjelsvig, Ole Hansen Sadelmager.

      

       Hun bodde på Løvskjø da hun ble konfirmert i Eidanger 05.10.1817. Hun bodde på Langangen da hun giftet seg.

 

       Copul. 13.10.1826 i Eid.

       Ungkarl Anders Gulliksen Langangen 27 år tjenestedreng

       Tjenstepige Marthe Andersdatter Nøglegaard 27 år.

      

       Hennes bror, Peder Løvskjø, var fadder for hennes barn i 1829.

 

      

       Gift 13.10.1826 i Eidanger kirke,[18] med Anders Gullichsen, født 1800 på Rian u/Odberg i Hedrum,15 (sønn av Gullich Helgesen og Åse Andersdatter), døpt 22.06.1800 i Hedrum.[19]

      

       Barn, så under hans foreldre

      

      

      

 

IV. Anna Oline Andersdatter, f. 1803 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,[20] døpt 06.03.1803 i Eidanger kirke.16

      

       Anders Pedersen Løbskiø og Maren Olsdtr. - Anna Oline

       Faddere: Amborg Ellevsdtr. Ørestvedt, Karine Olsdtr. Muhle, Søren Gundersen Hwalen, Ole Hansen Sadelmager, Iver Abrahamsen Schielsvig.

      

       .

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[2]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[3]  Skifte etter konen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 222.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 384.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 202.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[14]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, skannet av digitalarkivet, side 149.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[16]  Alder ved vielsen.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[18]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 , Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[19]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 262.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.