| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØRSTVET   


 

 

 

 

Mari Tomasdatter f. 1701 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Hans Olsen f. 1707 og 2. gang med Halvor Olsen f. 1715)

 

 

 

Mari Tomasdatter, f. 1701 på Bjørntvet søndre i Solum, døpt 03.07.1701 i Solum,[1] d. 1771 på Ørstvedt i Eidanger,[2] gravlagt 09.01.1771 på Eidanger kirkegård.2 

Hun var datter av Tomas Kjeldsen og Live Jonsdatter på Bjørntvet Søndre i Solum.

 

Til daaben Thomas Biørntuedz barn nafnl. |: Marren :|.

Faddere dertil Isach Jonsen Elset, Christen Torstensen Klyfue, Peder Isachsen Aafos, Karren Isach Aafosis, Marren Niels Klyfues.

 

Gravlagt som "Mari Thomasd. Ørestvedt 70 aar".

 

 

(1) Gift 16.10.1729 i Solum,1 med Hans Olsen, f. 1707 på Bjørntvet nordre i Solum (sønn av Ole Nilsen og Maren Hansdatter), døpt 19.05.1707 i Solum,1 d. 1743 på Bjørntvet nordre i Solum, gravlagt 12.07.1743 i Solum.1 

 

Hans:

Til daaben Olle Biørntuetz barn nafnl. |: Hans :|.

 

Han var lensmann i Solum i 1742 til han døde i 1743.

 

Gravlagt som "Hans Olsøn Biørntvedt 36 aar 1 maaned 2 dage".

 

 

(2) Gift 20.10.1744 i Solum,1 med Halvor Olsen, f. 1715 på Ødegården i Solum (sønn av Ole Halvorsen og Ingeborg Gjestsdatter), døpt 25.08.1715 i Solum,1 d. 1767 på Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 07.08.1767 på Eidanger kirkegård.[3] 

 

Halvor:

Ole Ødegaardens barn kaldet Halvor.

Faddere: Tosten Grødeviig, Hans Smed, Erich Shiltbred, Marthe Veholt, Kirsten Shiltbred, Karen Eltved.

 

Han kom til Ørstvet i Eidanger på 1750 tallet.

 

Det kan ha vært han som i 1759 solgte en del av gården Mule:
Anno 25.01.1759 - Halvor Olsens til Jens Halvorsen paa 2 huder i Grd. Muule for 350 rd. (dags dato)

 

Ørstvedt i 1762:

Gaardsnavn: Ørestved

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Halvor Ørestved og kone, Tosten Ørestved og kone

Barn 12 aar: Ole Hansen

Piiger over 12 aar: Hendrika Halvorsdatter

 

Han solgte gården i 1762:

Anno 27.01.1763 – Halvor Olsen Ørestvedts skiøde til Thor Larsen paa 3 ½ huder i Grd. Ørestvedt med Boxel for 484 rd. (datert 29.10.1762)

 

Plassen Orerønningen ble solgt i 1766:

Anno 22.01.1767 – Halvor Østvedts skiøde til Johannes Nyqvist paa en Plads kaldet Ørerønningen for 120 rdl. (datert 22.08.1766)

      

Gravlegges som "Halvor Ols. Ørestved 52 aar 32 uger".

 

 

 

I.    Maren Hansdatter, (datter av Hans Olsen og Mari Tomasdatter) f. 1731 på Bjørntvet nordre i Solum, døpt 11.10.1731 i Solum,1 d. 1732 på Bjørntvet nordre i Solum, gravlagt 03.03.1732 i Solum.1 

 

       Hans Biørntvedts barn kaldet Maren.

       Faddere: Christen Biørntvedt, Hans Aanerøe, Kiell Biørntvedt, Karen Trinepol, Pernille Larsdatter.

      

       Gravlagt som "Maren Hansdatter Biørntvedt 4 maaneder 23 dage".

 

 

 

II.   Maren Hansdatter, (datter av Hans Olsen og Mari Tomasdatter) f. 1733 i Bjørntvet nordre i Solum, døpt 12.12.1733 i Solum,1 d. 1773 på Siljan plass u/Siljan i Mælum,1 gravlagt 12.07.1773 i Solum.1 

   

       Hans Biørntvedts barn kaldet Maren

       Faddere: Jon Elset, Hans Rugtvedt, Thomas Biørntvedt, Guri Kiill, Cathrine Leth.)

      

 

       Gift 23.09.1756 i Solum,[4] med Torsten Jacobsen, f. 1734 på Tveitan vestre i Melum (sønn av Jacob Clausen og Maria Torstensdatter), døpt 04.11.1734 i Solum,1 d. 1809 under Knardal i Solum.1 

 

       Se Ørstvet

      

      

      

III. Live Hansdatter, (datter av Hans Olsen og Mari Tomasdatter) f. 1736 på Bjørntvet nordre i Solum, døpt 14.03.1736 i Solum,1 konfirmert 30.09.1753 i Eidanger kirke,[5] d. 1808 på Almoen i Kilebygda.1 

 

       Hans Biørntvedts og Maren Thomasdatters barn kaldet Live.

       Faddere: Jens Kiill, Christian Bruun, Søfren Biørntvedt, Marichen Buers, Margrete Jacobsdatter Klyve.

 

       Hun ble konfirmert i Eidanger i 1753 som "Live Hansdatter Ørestved 18 aar".

 

 

       Gift 1765 i Solum,1 med Halvor Jensen, f. 1741 på Almoen i Kilebygda (sønn av Jens Larsen og Anne Halvorsdatter), døpt 29.01.1741 i Solum,1 d. 1794 på Almoen i Kilebygda.1 

 

       Halvor:

       Jens Almums og Anne Halvorsdatters barn Halvor, hiemmedøbt af Peder Stie.

       Faddere: Peder Stie, Reier Dolven, Søfren Biørbech, Maren Aspen, Anne Andersdatter.

 

 

      

IV. Ole Hansen, (sønn av Hans Olsen og Mari Tomasdatter) f. 1739 på Bjørntvet nordre i Solum, døpt 22.10.1739 i Solum,1 d. 1740 på Bjørntvet nordre i Solum, gravlagt 12.05.1740 i Solum.1 

 

       Hans Biørntvedts og Maren Thomasdatters barn Ole.

       Faddere: Hans Aanerøe, Niels Biørntvedt, Jens Amundsøn, Lisbeth Willumsdatter, Live Jacobsdatter

      

       Gravlagt som "Ole Hansøn Biørntvedt Syndre 29 uger 2 dage".

 

 

 

V.   Ole Hansen, (sønn av Hans Olsen og Mari Tomasdatter) f. 1741 på Bjørntvet nordre i Solum, døpt 16.04.1741 i Solum,1 d. 1784 på Ørstvedt i Eidanger,[6] gravlagt 31.05.1784 på Eidanger kirkegård.[7] 

 

       Hans Olsøns og Maren Thomasdatters barn Ole.

       Faddere: Jon Biørntvedt, Thomas Biørntvedt, Søfren Biørntvedt, Anne Biørntvedt, Birthe Solum

      

      

       Gift 28.05.1766 i Solum,1 med Marte Jensdatter, f. 1747 på Kjeringteigen i Solum (datter av Jens Amundsen og Karen Christensdatter), døpt 23.04.1747 i Solum.[8] 

 

       Se Ørstvet

 

 

      

VI. Ingeborg Halvorsdatter, (datter av Halvor Olsen og Mari Tomasdatter) f. 1745 på Bjørntvet i Solum, døpt 02.06.1745 i Solum,[9] d. 1748 på Bjørntvet i Solum, gravlagt 23.12.1748 i Solum.[10] 

 

       Halvor Biørntvedts og Maren Thomasdatters barn Ingebor. Faddere: Thomas Biørntvedt, Kiell Biørntvedt, Hans Olsøn, Jøran Biørntvedt, Karen Kierringtegn.

       Gravlagt som "Ingebor Halvorsdatter fra Biørntvedt 3 aar 6 mnd".

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt, Solumslekt.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[4]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 172.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 213.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 87.

[9]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 81.

[10]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 166.