| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LERSTANG |


 

 

 

Anne Hansdatter f. 1734 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Isak Sørensen f. 1732, 2. gang med Christen Kjeldsen f. 1740 og 3. gang med Tor Rasmussen f. 1748)

 

 

Anne Hansdatter, f. 1734 på Ånnerød i Solum,[1] døpt 15.05.1734 i Solum,[2] d. 1805 på Lerstang i Eidanger,[3] gravlagt 14.01.1805 i Eidanger.[4]

Hun var datter av Hans Christensen og Kirsten Olsdatter på Ånnerød i Solum.

 

Se mer om hennes foreldre på Wikitree

 

Anne ble konfirmert i Solum 18. april 1751.

 

Hun giftet seg 1. gang i Solum i 1756 og kom da til Lerstang.

 

Forlovet 05.09.1756 i Solum

paa Aanerøe: Isach Søfrensøn Leerstang og Anne Hansdatter.

Forlovere Hans Aanerøe og Jacob Rugtvet.

 

Isach fikk 23. januar 1756 bygselbrev på 4 huder i Lerstang av sogneprest Jens Muller i Tønsberg.

 

Lerstang 1762:

(Del 1 JO)

Eier: Tøsberg Kirkegods

Mand og hustru: Isak Leerstang og kone

Piiger over 12 aar: Anne Lisbeth Hansdatter

 

Anne giftet seg 2. gang i Eidanger i 1765.

 

Trol. 27/11-1765 i Eid. Copul. I Huuset (samme dag).

Soldat, Christen Kielsøn Biørntved fra Solum Sogn med Enchen Anna Hansd. paa Leerstang, efter Kongl. Tilladelse, Hienne i Huuset.

Caut: Hans Pedersøn Biørntved og Peder Hansøn Findal. Begge af Solum Sogn.

 

Hun giftet seg 3. gang i Eidanger i 1774.

 

Trol. 20/10-1774 i Eid. Copul. 18/11-1774.

Uk. Thor Rasmusøn Sortedal af Bamble Sogn og Enken Anne Hansd. Leerstang.

Caut: Johannes Hans. Stulen og Ole Christens. Leerstang.

 

Gravlagt som "Anne Hansd. Lerstang 71 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 221b

Skifte 28. Januar 1805 paa gaarden Leerstang i Eidanger,

avsluttet paafølgende 29. Mai.

Anne Hansdatter, død - enkemand Thor Rasmussen

Barn:

A. Af 1. ægteskab med afdøde Isaach Berg:

1. Rasmus Isaachsen Berg, 46 aar.

2. Hans Isaachsen Lillegaarden, 44 aar.

3. Anne Kirstine Isaachsdatter, død, g.m. Lars Jørgensen Berg og efterladt sig:

    - datteren Karen Kirstine Lasdatter, 6 aar, hiemme hos faderen som værget for datteren.

B. af 2. ægteskab med enkemanden Thor Rasmussen:

4. Christen Thorsen, 26 aar.

Brutto: 337-2-12

Boet fallit med 100-3-12.

Merknad IK:

Her er feilregistrert antall ekteskap og tilhørende barn; d.v.s. at datteren Anne Kirstine var fra 2. ekteskap med Christen Kjeldsen, 3. ekteskap med Tor Rasmussen.

Det framgår av kirkebøkene og tidligere skifter.

 

 

(1) Gift 07.10.1756 i Solum,[5] med[6] Isak Sørensen, f. 1732 på Lerstang i Eidanger,[7] (sønn av Søren Rasmussen og Ingeborg Torstensdatter), døpt 21.12.1732 i Eidanger kirke,[8],[9] d. 1765 på Lerstang i Eidanger,[10] gravlagt 16.03.1765 på Eidanger kirkegård.[11]

 

Isak:

Søfren Rasmusen Leerstang og Ingeborg Tostensdatter - Isach

Faddere: baaren af Karen (Ingen etternavn. JO), Gunil Rasmusdatter Leerstang, mandfaddere: Niels Søfrensen, Anders Halfvorsen Ramberg, Christen Andersen Leerstang.

 

Han ble nevnt som i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765. Han stod der som myndig.

 

Han ble nevnt i skifte etter Hans Hansen Berg i 1782. Han stod der som "Isach Sørensen Leerstang, død".

 

Gravlagt som "Isach Sørensøn Leerstang 32 aar og 3 mnd".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 572        

8.6., 7.8.1765 - Lerstang i Eidanger

       Isach Sørensen død g. Anne Hansdtr.

       Barn:

       1.   Rasmus 6 år.

       2.   Hans 3 år.

Laugverge for enken Hans Pedersen Biøntvedt i Solum sogn.

Brutto 468-3-14.

Netto 448-3-14.

Dessuten jord: i Aannerød i Solum for til sammen 150 rd.

 

 

(2) Gift 27.11.1765 i Eidanger kirke,[12],[13] med[14] Christen Kjeldsen, f. 1740 på Bjørntvet søndre i Solum,[15] (sønn av Kjeld Tomassen og Anne Christensdatter), døpt 07.10.1740 i Solum,[16] d. 1772 på Lerstang i Eidanger,[17] gravlagt 24.05.1772 i Eidanger.[18]

 

Christen:

Han fikk i 1766 festebrev på 3 1/2 hud av Lerstang:

Anno 24.01.1766 – Provsten Jens Mullers fæstebrev til Christen Kieldsen paa 3 ½ hud i Leerstang m. videre efter fæstebrevets formeld. Dat. 18. okt. 1765. Christen Kieldsen, der havde hørt for retten oplese, eet af Provsten og Sogneprest Jens Muller til Mr. Claus Gregersen udstædte fæstebrev paa pladsen Ørvigen under grd. Leerstang, gav tilkjende at han havde fæsted bemeldte gaard med ald dens tilliggende og med samme rift, som hans formand, det hans hafft, samt derfor indbetalt fuld bøxel penge efter gaardens fulde skyld, legeledes meere end lovlig rettighed derav og som hand måtte fornemme, hvorledes bemeldte Hr. Provsten directe mod loven og forordringer ved det ham meddelte fæstebrev har sagt at rue herlighedene fra gaarden til leylendingen og gaardens præjudice og eftaelse ligsaa paa de een derliggende pladsen inden gaardens, nu lader lase odloulig indrettede, saakaldte fæste sedler paa pladsen under gaarden hiemrøren beliggende. Saa sandt han siig nød saget til at mod saadant at anmelde Provsten, ligsom hand og allerede….. fortsetter videre

 

Han kjøpte i 1772 1 1/2 hud av Berg:

Anno 01.06.1772 – Læst et skiøde dat. 22. feb. 1772 udstæd af Hans Kieldsen Biørntved til Christen Kieldsen Leerstang for 1 ½ hud i grd. Berg imod 890 rd. betaling.

 

Gravlagt som "Christen Keelson Leerstang 31 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7, side 71b         

2.7.1772      Lerstang i Eidanger

Christen Kieldsen død g. Anne Hansdtr. g.1. Isach Sørensen død (skifte efter ham: 7.8.1765).

       Barn:

                1. Isach Christensen 6 år.

                2. Anne Kirstine Christensdatter 15 uger.

      Barn fra 1. ekteskap:

                 1. Rasmus Isachsen

                 2. Hans Isachsen

Laugverge foe enken: Hans Pedersen Røra i Solum sogn.

Farbroder: Thomas Bjørntvedt.

Brutto 1257-3-16.

Netto 830-1-5. Heri medregnet jord: i Berg 1 ½ Hud med Herlighed for Kiøbesummen 890 rd.

 

 

(3) Gift 18.11.1774 i Eidanger kirke,[19],[20] med Tor Rasmussen, f. 1748 på Nedre Sortedal i Bamble,[21] (sønn av Rasmus Johannesen og Aaste Torsdatter), døpt 15.09.1748 i Bamble,[22] død 26.01.1818 på Lerstang i Eidanger,[i] gravlagt 03.02.1818 på Eidanger kirkegård.[ii]

 

Tor:

Rasmus Johanesen Surtedahl og Aaste Thoersdatters søn Thoer.

Faddere: Taran Laersdatter Surtedahl, Berthe Thoersdatter Asdahl, Anders Klep, Arnold Berg, Torgrim Thoersen.

 

Han kom til Lerstang i Eidanger da han giftet seg med Anne Hansdatter. 

 

Han fikk festebrev i 1774:

Anno 26.01.1775 – Tinglyst Sognepræsten for Tønsberg Hr. Sigvardt Simonsens fæste brev til Thor Rasmussen Sortedahl paa grd. Leerstang mod adskillige comitioner (dat. 14.10.1774)

 

Han er nevnt på Lerstang i 1782:

Leerstang, Thore, 1 kone, 5 barn, 1 tjenestepike

 

Han nevnes i et festebrev i 1784:

Anno 27.08.1784 – Sognepreæten i Tønsberg hans Hr. Simonsens fæstebrev til Thor Rasmussen Leerstang for pls. Ørevig under Leerstang gaard, som skipper Hans Paulsen har brugt, men aftaaet. (dat. 02.07.1784)

 

Bosatt på en del av Lerstang i 1801:

Thor               Rasmussen         Husbonde         54        1ste ægteskab 

Anne              Hansdtr              Hans kone        66        3die ægteskab

Christen       Thorsen               Deres søn         22        Ugift    Enroull. matros

Kisti             Jacobsdtr            Tjenestefolk      20                  

Gunnild        Helgesdtr            Tjenestefolk     12                  

Peder          Stenersen             Logerende        33        Dagarbeyder

 

Jordavgiften 1802:

Leerstang

Tor Rasmussen 3 huder 6 skind, Ole Christensen 3 huder 5 1/2 skind, Løvøen Hans Eriksen og Eylert Winter, Ourvigen Petter Balling, Sundvigen Ejlert Winter, Holmene Tomas Blehr.

 

Han står som Innerst på Lerstang, 60 år da han døde?

 

Gravlagt som "Thor Rasmussen Leerstang, inderst 60 aar".

 

 

 

 

I.    Rasmus Isaksen, (sønn av Isak Sørensen og Anne Hansdatter) f. 1759 på Lerstang i Eidanger,[23] døpt 28.02.1759 i Eidanger kirke,[24] konfirmert 01.10.1775 i Eidanger kirke,[25] død 11.05.1845 på Berg i Eidanger,[iii] gravlagt 19.05.1845 på Eidanger kirkegård.[iv]

      

       Isak Leerstangs barn navnl. Rasmus                                           

       Faddere: baaren af Abraham Hvalens kone, Elen Sørensdatter, mandfaddere: Jacob Leerstang, Jørgen Biønnæs, Hans Hansen Ollerød.

      

       Han var 6 år ved skifte etter sin far på Lerstang i 1765.

      

       Konfirmert i 1775 som "Rasmus Isachsen Leerstang 16".

      

      

       Gift 03.04.1783 i Eidanger kirke,[26],[27] med Anne Gundersdatter, f. 1753 på Rugtvedt i Bamble,[28] (datter av Gunder Torstensen og Anne Åsoldsdatter), døpt 18.02.1753 i Bamble,[29] død 13.05.1826 på Berg i Eidanger,18 gravlagt 22.05.1826 på Eidanger kirkegård.13

      

       Se Berg

 

      

 

 

II.   Hans Isaksen, (sønn av Isak Sørensen og Anne Hansdatter) f. ca 1762,[30] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[31] d. 1808 på Grønsholt i Eidanger,[32] gravlagt 28.05.1808 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Han ble døpt i den perioden det mangler registreringen i Eidanger.

      

      

       Gift 07.07.1789 i Eidanger,[34] med Berthe Jacobsdatter, f. 1754 på Nedre Lunde i Eidanger,[35] (datter av Jacob Nilsen og Amborg Anundsdatter), døpt 05.05.1754 i Eidanger kirke,[36] konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[37] død 22.06.1815 på Grønsholt i Eidanger, gravlagt 27.06.1815 på Eidanger kirkegård.13

      

       Se Lillegården

 

      

 

 

III. Isach Christensen, (sønn av Christen Kjeldsen og Anne Hansdatter) f. 1766 på Lerstang i Eidanger,[38] døpt 12.10.1766 i Brevik kirke,[39] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke,[40] d. 1788 på Lerstang i Eidanger,[41] gravlagt 26.03.1788 på Eidanger kirkegård.[42]

      

       Christen Kielsen Leerstang og k. Anna Hansdtr. Isach

       Faddere: 1. Elen Sørensdtr. Biønnæs 2. Inger Margrethe Hansdtr. 3. Peder Hansen 4. Thomas Kielsen 5. Halvor Willersen.

       Merknad: Eid., døbt i Brevig.

      

       Konfirmert i 1782 som "Isac Christensen Leerstang 16".

 

       Gravlagt som "Isac Christens. Leerstang 21 aar".

 

       Anno 26.06.1789 – Et skiftebrev forret. paa grd. Leerstang efter afdøde Isach Christensen begynt og slutt 12. juni 1788, hvis eiend. i grd. Berg 5 ½ skind = 272 rd., er udl. paa den afdødes moder og sødskende.

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 254 

       12.7.1788             Lerstang i Eidanger

             Ungkar Isach Christensen død, stesønn av Thor Rasmussen.

             1. Mor Anne Hansdtr. g.m. Thor Rasmussen Lerstang.

       Søsken:

             2. Fullsøster: Anne Christine Christensdatter 16 ½ år.

       Halvbrødre:

           3. Rasmus Isachsen myndig boende på Berg.

           4. Hans Isachsen myndig og boende hos stefar på Lerstang.

           5. Christen Thorsen 10 ½ år, Lerstang hos foreldrene.

       Avdødes far: Christen Kjeldsen skifte 9.1.1772.

       Gods: 5 ½ skind: 272 rdl.

       Brutto: 339-2-2.

       Netto: 318-1-0.

 

 

 

IV. Kirsti Christensdatter, (datter av Christen Kjeldsen og Anne Hansdatter) f. 1769 på Lerstang i Eidanger,[43] døpt 14.08.1769 i Brevik kirke,[44] d. 1769 på Lerstang i Eidanger,[45] gravlagt 05.12.1769 på Eidanger kirkegård.[46]

      

       Christen Kielsen Leerstang og k. Anne Hansdtr. - Kirstie

       Faddere: 1. Elen Sørensdtr. Biønnæs 2. Sara Christensdtr. Leerstang 3. Peder Madsen 4. Torsten Larsen Rugtved 5. Peder Hansen.

       Merknad: Eid., i Brevig døbt.

      

       Gravlagt som "Cherstie Christensd. Leerstang 16 uger".

      

 

 

V.   Kjeld Christensen, (sønn av Christen Kjeldsen og Anne Hansdatter) f. 1771 på Lerstang i Eidanger,[47] døpt 13.01.1771 i Brevik kirke,[48] d. 1771 på Lerstang i Eidanger,[49] gravlagt 10.02.1771 på Eidanger kirkegård.[50]

      

       Christen Kielsen Leerstang og k. Anne Hansdtr. - Kiel

       Faddere: 1. Aasol Jacobsens k. Inger Margrete Hansdtr. 2. Sara Christensdtr. Leerstang 3. Hans Kielsen ibid 4. Ole Christensen ibid 5. Abraham Biønnæs.

       Merknad: Eid. døbt i Brevig.

      

       Gravlagt som "Kiel Christens. Leerstang 5 uger".

 

 

 

VI. Anne Christine Christensdatter, (datter av Christen Kjeldsen og Anne Hansdatter) f. 1772 på Lerstang i Eidanger,[51] døpt 25.03.1772 i Eidanger kirke,[52] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[53] d. 1799 på Berg i Eidanger,[54] gravlagt 30.01.1799 på Eidanger kirkegård.[55]

      

       Christen Kielsen Leerstang og k. Anne Hansdtr. - Anne Kirstine

       Faddere: 1. Elisabeth Iwersdtr. Stamland 2. Sara Christensdtr. Leerstang 3. Hans Hansen Berg 4. Kiel Hansen Røra af Solum Sogn 5. Lars Christensen Leerstang.

      

       Konfirmert som "Anne Christine Christensdatter Leerstang 15".

 

      

       Gift 28.09.1794 i Eidanger,7 med Lars Jørgensen, født 1774 på Tveten i Bamble,[v],[vi] (sønn av Jørgen Danielsen og Kari Larsdatter), døpt 29.04.1774 i Bamble,[vii] død 06.11.1829 på Solvik u/Berg i Eidanger, gravlagt 14.11.1829 på Eidanger kirke.13

      

       Se Berg

     

      

 

VII. Christen Torsen, (sønn av Tor Rasmussen og Anne Hansdatter) f. 1778 på Lerstang i Eidanger,[56] døpt 09.08.1778 i Eidanger kirke,[57] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[58] død 27.12.1849 på Lerstang i Eidanger,38 gravlagt 03.01.1850 på Eidanger kirkegård.17

      

       Thor Rasmusen Leerstang og k. Anne Hansdtr. - Christen

       Faddere: 1. Maren Olsdtr. Hwalen 2. Sara Christensdtr. Leerstang 3. Sergiant Jacob Holt 4. Nils Jyde af Brevig 5. Lars Christensen Leerstang.

      

       Konfirmert som "Christen Torsen Leerstang 15".

      

 

       Fikk et uekte barn med Marthe Carine Olsdatter, f. 1770 på Dolva i Melum,[59] (datter av Ole Hansen og Marte Jensdatter), døpt 07.10.1770 i Solum,[60] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke.[61]

      

 

       Gift 30.10.1811 i Eidanger kirke,[62],[63] med Ingeborg Hansdatter, f. 1790,[64] død 15.11.1848 på Lerstang i Eidanger,38 gravlagt 23.11.1848 på Eidanger kirkegård.17

 

       Se Lerstang denne gården

      

 

 

 

 

 

 [1]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[2]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[3]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[5]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[6]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 125.

[8]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 125.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[12]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 125.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 125.

[16]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 125.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[19]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[20]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, 82.

[22]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 174.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 125.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[26]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[27]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[28]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 152.

[29]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[30]  Alder ved konfirmasjonen.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[34]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 28.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[37]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 130.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 650.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[59]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[60]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[62]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 650.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[64]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 650.[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 683.

[iv]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[v]  1801 tellingen.

[vi]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 27.

[vii]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 522-523.