| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJØRHOLT   


 

 

Anne Erichsdatter f. 1735 sin familie (Hun giftet seg 1. gang i Arne Jonsen f. 1738, 2. gang med Ellef Larsen f. 1744 og 3. gang med Erich Kjøstelsen f. 1725)

 

 

 

Anne Erichsdatter, f. 1735 på Eltvedt i Solum, døpt 26.12.1735 i Solum,[1] d. 1775 på Kjørholt i Eidanger,[2] gravlagt 02.01.1775 på Eidanger kirkegård.[3] 

Hun var datter av Erich Christensen og Ingeborg LarsdatterEltvedt i Solum.

 

Erich Eltvedts og Ingebor Larsdatters barn kaldet Anne.

Faddere: Erich Lien, Anders Veholt, Karen Grødevig, Ragnild Skiltbred, Maren Jestsdatter.

 

Hun giftet seg 1. gang ca 1760 med Arne Jonsen f. 1738 fra Kjørholt.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1771.

 

Trol. 18/7-1771 i Huuset. Copul. (samme dag).

Uk. og Soldat, Ellev Larsøn Schougstad af Bamble. Ægteviet Enchen Anne Erichsd. Kiørholt.

Caut: Christen Erichs. Schaverager og Hans Larsøn Schougstad.

 

Hun giftet seg 3. gang i 1773.

 

Trol. 29/10-1773 i Eid. Copul. 25/11-1773.

Uk. Eric Kystolfsøn og Enken Anne Erichsd. Kiørholt.

Caut: Jacob Hansen nedre Lunde og Lars Haralds. Kiørholt.

 

Gravlagt som "Anne Erichsd. Kiørholt 39 aar".

 

Det var skifte etter henne i 1775.

 

Anno 08.09.1775 - Et skiftebrev forrettet paa Grd. Kiørholdt efter afg. Anne Erichsdatter den 24. jan 1775, hvormed Stervboet da værende eiendom udj Grd. Kiørholdt 1 hud 3 ¾ skind, vurderet for 50 rd. er udlagt til Enkemanden Erich Kiøstolsen for det halve mod 25 rd. til sønnene Jon Arnesen og Arne Erichsen enhver 1 3/10 skind for 4 rd. og datteren Amborg Ellefsdatter ligeledes 1 3/10 skind for 4 rd. efter skifteboets nærmere formeld.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 side 171b

Skifte 24. jan. 1775 på gården Kjørholt i Eidanger

Anne Erichsdatter død, enkemand Erich Tiøstolsen.

Barn i 1. ekteskap med afg. Arne Jonsen:

1. Jon Arnesen, 12 år.

2. Kari Arnesdatter, 13 ½ år.

- i 2. ekteskap med afg. Ellef Larsen:

3. Amborg Ellefsdatter, 3 år.

- i 3. ekteskap med enkemanden Erich Tiøstolsen:

4. Arne Erichsen, 3 uker.

Formynder for sønnen Jon ble avdøde kones halvbror Ole Harraldsen, og Bærulf Biørnsen for datteren Kari fra 1. ekteskap.

Formynder for datteren Amborg fra 2. ekteksap ble afg. Ellef Larsens far Lars Ellefsen Schoustad og broren Hans Larsen fra Bamble.

Enkemanden formynder for sønnen Arne.

Brutto 408-1-10.

Netto 233-2-21.

Jordegods: i Kjørholt 1 Hud 3 3/5 skind for 50 rd.

 

 

(1) Gift ca 1760,[4] med Arne Jonsen, f. 1738 på Kjørholt i Eidanger,2 (sønn av Jon Jacobsen og Amborg Arnesdatter), døpt 01.01.1739 i Eidanger kirke,[5] konfirmert 17.04.1757 i Eidanger kirke,[6] d. 1770 på Kjørholt i Eidanger,2 gravlagt 28.05.1770 på Eidanger kirkegård.[7] 

 

Arne:

Jon Jacobsen Kiørholt og Amborg Arnesdatter - Arne

Faddere: baaren af Karen Abrahamsdatter Aafos, Berte Arnesdatter, mandfaddere: Isach Schildbred fra Solum Herret, Hans Jacobsen codem, Isaach Andersen Leerstang.

 

Konfirmert i 1757 som "Arne Joensen Kiørholt 18 aar".

 

De var bosatt på Kjørholt i 1762:

Gaardsnavn: Kiørholt

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Lars Kiørholt og kone, Arne Kiørholt og kone

Drenger over 12 aar: Abraham Isaksen

Piiger over 12 aar: Mari Andersdatter, Kari Rasmusdatter

 

Gravlagt som "Arne Jonson Kiørholt 33 aar".

 

 

(2) Gift 18.07.1771 i Eidanger kirke,[8] med[9] Ellef Larsen, f. 1744 på Skogstad i Bamble,[10] (sønn av Lars Ellefsen og Siri Jensdatter), døpt 27.12.1744 i Bamble,1 d. 1772 på Kjørholt i Eidanger,2 gravlagt 26.12.1772 på Eidanger kirkegård.[11] 

 

Ellef:

Lars Schaugstads og Siri Jensdatters søn Elif.

Faddere: Anne Cane, Kirstine Larsdatter, Tron Hansen, Ingebret Waag, Halvor Larsen Bamble.

 

Han var nok bosatt i Brevik i 1762.

 

Brevik 1762:
Nr 89
Mand og hustru: Jørgen Chrysties og kone
Drenger over 12 aar: Willem Hansen, Ellev Larsen
Piiger over 12 aar: Agnete Godsken, Maren Judske, Guri Levorsdatter, Boel Olsdatter.

 

Gravlagt som "Ellew Lars. Kiørholt 29 aar".

 

Anno 09.09.1773 - Et skiftebref forrettet og slut. Den 23. feb. 1773 efter afg. Ellef Kiørholdt, hvis stevboe jordgods, 2 huder 7 1/5 skind i Grd. Kjørholdt, vurderet for 100 rd. er udlodnet paa Enken, Anne Erichsdatter og barnet Amborg Ellefsdatter, hver den ½ deel.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7 side 115

23.2.1773    Kjørholt i Eidanger

       Ellef Larsen død, g. Anne Erichsdtr.,

       sk. etter Enkens 1ste mand A. Jonsen (skifte dat. 21.7.1770).

       Barn:

Ambor Ellefsdtr. 1 år.

Formynder: Lars Ellefsen Shougstad i Bamble.

Brutto 323-1-4.

Netto 187-1-18. Heri medregnet jord: i Kjørholt 2 Huder 7 1/5 skind med Bøxel og Herlighed for 100 rd.

 

 

(3) Gift 25.11.1773 i Eidanger kirke,8 med9 Erich Kjøstelsen, f. 1725 på Frøvik i Sannidal (sønn av Kjøstel Olsen og Marthe Eriksdatter), døpt 03.04.1725 i Sannidal,[12] d. 1786 på Bjørntvet i Solum, gravlagt 18.06.1786 i Solum.1 

 

Erich:

Faddere: Ragnil Lunde, Siri Rollefsdatter, Vibrand Eriksen Loftou, Ole Linnum.

 

Han ble konfirmert 17. april 1746 i Solum.

 

Fra Solumslekt.org:

Erich sine forelder bodde på gården Frøvik i Sannidal frem til ca 1740. (Se Sannidal og Skåtøy b. 1 s 302.) Kjøstel og Marthe dukker opp i Solum i 1741 da de kjøper 3 huder og 4 skinn i gården Holtan i Solum av Løvenskiold. Samtidig kjøper Lars Eriksen 1 hud og 8 skinn i samme gård. Han bor fortsatt på Holtan som enkemann i 1762, med barna Erik, Kari og Kjersti.

 

Erich ble nevnt i skifte etter moren. Ifølge Gjone overtok kammerherre Adeler eierskapet av gården Holtan i Solum i 1770. Erik, som nå drev gården, måtte da tydeligvis forlate den. Når han døde på Bjørntvedt i 1786 stod det at han er 58 år gammel. Han ble nevnt på Kjørholt da han er fadder for sin søster Ingeborg barn i 1776.

 

Han skjøtet jordgods til sine stebarn i 1777:

Anno 27.01.1777 - Erik Tiostelsen Kiørholdts skiøde til hans stedbarn: Joen Arnesen, Kari og Amborg Elefsdatter for 10 2/5 skind Kiørholdt gaard imod betalet 33 rd. (dat. 08.04.1776)

 

Han nevnes ang. sin gjeld i 1783:

Anno 24.05.1783 - En Executionsforr. Passeret 11. marts 1783 for kiøbmand Jochum Adtzlev gield hos Erich Tjøstholdsen edter By og Laugtingsdommen afsagt 19. febr. 1782. Summa til rest med omkostinger 103 rd., hvilket er gievet udlæg for 1 hud jordgods med bygsel i Grd. Kjørholt. Under dette documents lysning anmeldte Jon Arnesen som odelseier og besidder at 1 hud skyld i Kjørholdt gaarden med mer som Executionsfor. bemelder.

 

Gravlagt som "Erich Kystolsen Biørntved 58 aar".

 

 

 

I.    Kari Arnesdatter, (datter av Arne Jonsen og Anne Erichsdatter) f. 1761 på Kjørholt i Eidanger,[13],[14] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[15] død 22.04.1828 på Hitterød i Eidanger,[16] gravlagt 29.04.1828 på Eidanger kirkegård.[17]

 

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 19. juli 1761 finnes blant introduserte kvinner "Arne Kiørholts kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1778 som "Kari Arnesdatter Kiørholt 17".

      

 

       (1) Gift 05.10.1780 i Eidanger kirke,8 med2 Ole Tengelsen, f. 1753 på Ås i Eidanger,[18] (sønn av Tengel Olsen og Maria Halvorsdatter), døpt 06.05.1753 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[20] d. ca 1794 på Hitterød u/Kjørholt i Eidanger.[21] 

 

      

       (2) Gift 06.06.1797 i Eidanger kirke,8 med Nils Olsen, f. 1776 på Hovholt i Eidanger,[22] (sønn av Ole Nilsen og Karen Andersdatter), døpt 27.10.1776 i Eidanger kirke,21 konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke,[23] død 02.05.1824 på Hitterød u/Kjørholt i Eidanger,13 gravlagt 08.05.1824 på Eidanger kirkegård.17

 

       Se Hitterød u/Kjørholt denne gården

 

 

      

II.   Jon Arnesen, (sønn av Arne Jonsen og Anne Erichsdatter) f. ca 1763,[24] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,15 død 27.05.1815 på Kjørholt i Eidanger,[25],[26] gravlagt 31.05.1815 på Eidanger kirkegård.17

 

       Konfirmert i 1778 som "Jon Arnesen Kiørholt 16".

      

       Han kom fra Kjørholt da han giftet seg 1. gang i 1781.

 

 

       (1) Gift 05.07.1781 i Eidanger kirke,8 med[27] Marthe Marie Pedersdatter, født 1759 på Sundsåsen i Eidanger,[28] (datter av Peder Nilsen og Margrethe Olsdatter), døpt 18.02.1759 i Eidanger kirke,[29] konfirmert 02.10.1774 i Eidanger kirke,[30] død 1809 på Kjørholt i Eidanger,[31] gravlagt 31.03.1809 på Eidanger kirkegård.[32]

 

      

       (2) Gift 07.12.1809 i Eidanger kirke,[33] med Anne Solvesdatter, født 1760 i Solum,[34] (datter av Solve Andersen og Karen Christensdatter), døpt 27.07.1760 i Solum,1 konfirmert 06.04.1777 i Solum,1 død 16.01.1832 på Kjørholt i Eidanger,25 gravlagt 23.01.1832 på Eidanger kirkegård.

 

       Se Kjørholt denne gården

 

 

      

III. Erik Arnesen, (sønn av Arne Jonsen og Anne Erichsdatter) f. 1765 på Kjørholt i Eidanger,[35] døpt 21.07.1765 i Brevik kirke,34 d. 1767 på Kjørholt i Eidanger,[36] gravlagt 19.01.1767 på Eidanger kirkegård.35 

 

       Arne Johnsen Kiørholt fra Eidanger og Anne Eriksdatters D.B. Erik

       Faddere: Anders Eriksens kone Aase Maria Christensdatter, Anne Christine Larsdatter, Hans Andersen Aas, Christen Eriksen, Hans Abrahamsen.

      

       Gravlagt som "Erich Arneson Kiørholt 1 aar 26 uger".

 

 

 

IV. Amborg Ellefsdatter, (datter av Ellef Larsen og Anne Erichsdatter) f. 1772 på Kjørholt i Eidanger,2 døpt 25.03.1772 i Eidanger kirke,[37] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[38] død 14.05.1857 på Ørstvedt i Eidanger,[39] gravlagt 20.05.1857 på Eidanger kirkegård.[40]

 

       Ellew Larsen Kiørholt og k. Anne Erichsdtr. - Ambor

       Faddere: 1. Anne Hansdtr. Hejestad 2. Maren Pedersdtr. ibid 3. Lars Haraldsen Kiørholt 4. Christen Erichsen Schavrager 5. Christen Larsen Schougstad af Bamble Sogn.

      

       Hun ble konfirmeret i 1787 som "Ambor Ellewsdatter Hitterød 17".

 

       I skifte etter sin farbror Berthel i Brevik i 1787 stod hun som boende hos "Ole Hitterøe" i Eidanger.

 

      

       Gift 09.02.1792 i Eidanger kirke,8 med Hans Olsen, f. 1768 på Dolva i Melum (sønn av Ole Hansen og Marte Jensdatter), døpt 13.03.1768 i Solum,[41] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke.[42] 

 

       Se Ørstvet

 

 

      

V.   Arne Eriksen, (sønn av Erich Kjøstelsen og Anne Erichsdatter) f. 1774 på Kjørholt i Eidanger,2 døpt 23.10.1774 i Eidanger kirke,[43] d. 1775 på Kjørholt i Eidanger,9 gravlagt 10.12.1775 på Eidanger kirkegård.3 

 

       Eric Kiøstolsen Kiørholt og k. Anne Erichsdtr. - Arne

       Faddere: 1. Birte Erichsdtr. Røe fra Brevig 2. Birte Jacobsdtr. Lunde Nedre 3. Lars Haraldsen Kiørholt 4. Anders Erichsen Eltved af Brevig 5. Abraham Isachsen ibid.

      

       Gravlagt som "Arne Erichs. Kiørholt 1 aar".

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 268.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 49.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, side 185.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[10]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 371.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[12]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 599.

[14]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 270.

[17]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 240.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[20]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[21]  Skifte etter han.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[24]  Eidanger, folketellingen 1801.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 583.

[26]  Eidanger, døde 1814-1831 registrert av Torbjørn Aasetre.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 269.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[33]  Eidanger, Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[34]  Alder ved konfirmasjonen.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen.

[40]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[41]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.