| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HÅØYA/AUEN |


 

 

 

Alf Alfsen f. ca 1630 sin familie

 

 

Alf Alfsen, f. ca 1630.[1]

 

Han var ifølge sjølegden fra 1706 bruker av gården Håøya med en skyld på 1 1/2 hud. Han stod som oppsitter og bruker av halve gården, 85 år gammel. På gården bodde sønnen Michel, 47 år, som var gift og han var også oppsitter og bruker av halve gården. Sønnen Hans bodde også på gården. Han var 20 år, ungkar og innrullert stod det.

 

Det er noe med alderen på barna her som virker litt rart, men det er ofte stort avvik i disse tidlige kildene når det gjelder alder.

 

 

 

I.    Michel Alfsen, f. ca 1659,[2] d. 1728 på Håøya i Eidanger,[3] gravlagt 17.11.1728 på Eidanger kirkegård.[4]

      

       Han bodde ifølge sjølegden 1706 på Håøya med sønnen Ole 16 år.

 

      

(1)    Han giftet seg med Karen Thomasdatter, f. ca 1649,[5],[6] d. 1715 på Håøya i Eidanger,[7] gravlagt 11.03.1715 på Eidanger kirkegård.[8]

 

      

       Han fikk et uekte barn med Anne Marie Jocumsdatter, f. omkring 1670,[9] d. 1729 i Brevik, gravlagt 10.04.1729 på Brevik kirkegård.[10]

 

      

       (2) Gift 01.01.1719 i Brevik kirke,[11] med Ellen Jensdatter, f. ca 1665,[12] (datter av Jens Larsen og Jens Larsen 1. hustru) d. 1732 på Auen i Eidanger,[13] gravlagt 25.95.1732 på Eidanger kirkegård.[14]

 

       Se Håøya denne gården

 

 

 

      

II.   Hans Alfsen, f. ca 1686,[15] d. 1750 på Ørstvedt i Eidanger,[16] gravlagt 29.04.1750 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Hans Alfsen Haaøen" født i Eidanger, innrullert 8. mai 1704.

 

      

       Gift 23.03.1709 i Brevik kirke,[18],[19] med[20] Maren Abrahamsdatter, f. ca 1685,[21] (datter av Abraham Labelotten og Kirsten Hovoldsdatter), d. 1742 på Ørstvedt i Eidanger,[22] gravlagt 21.04.1742 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Se Østvedt

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 101.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 100.

[6]  Alder ved død.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 100.

[8]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[9]  Stipulert, Stipulert.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[14]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[15]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 212.

[17]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 100.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 212.

[21]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[22]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[23]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt