| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE-NORDAL/ØDEGÅRDEN |


 

 

Abraham Labelotten f. omkring 1650 og Kirsten Hovoldsdatter f. ca 1655 sin familie

 

 

 

Abraham Labelotten, f. omkring 1660d,[1] d. før 1711

 

Abraham ”Setter” stod  i 1692 som eier av Labelot. I 1700 var Abraham også bruker. ”Setter” betyr da Nordalseter.

 

 

Han giftet seg med[2] Kirsten Hovoldsdatter, f. ca 1655,[3] d. 1721 på Labbelot u/Ødegården i Eidanger,[4] gravlagt 07.02.1721 på Eidanger kirkegård.[5]

 

Kirsten:

I 1655 nevnes en ”Houor Nedre Lundesom eier.  I 1685 var skylden 4 ½ skinn og eier og bruker var Hofver. Abraham ”Setter” står som eier i 1692 og brukeren var fremdeles Hofver.

 

Ut fra hennes patronymikon kan jo den overnevnte være hennes far. I alle fall den som nevnes fra 1685 og fremover. Det behøver jo ikke være samme karen som var eier og nevnes i 1655.

 

Hun oppføres som enke med en datter på Labelotten u/Ødegården i Eidanger i skoskattmanntallet i 1711.

 

Hun gravlegges i 1721 som "Kirsten Hofvolesdatter Labelutten 66 aar".

 

 

 

I.    Maren Abrahamsdatter, f. ca 1685,[6] d. 1742 på Ørstvedt i Eidanger,[7] gravlagt 21.04.1742 på Eidanger kirkegård.[8]

      

       Hun var datter av den Abraham som var eier og bruker av Labelot i 1700.

 

      

       Gift 23.03.1709 i Brevik kirke,[9],[10] med[11] Hans Alfsen, f. ca 1686,[12] (sønn av Alf Alfsen), d. 1750 på Ørstvedt i Eidanger,[13] gravlagt 29.04.1750 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Hans:

       Han kom fra Håøya.

 

       Se Ørstvedt

 

      

 

II.   Maria Abrahamsdatter, f. ca 1689,[15] d. 1767 på Labbelot u/Ødegården i Eidanger,[16] gravlagt 02.09.1767 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Hun ble  nevnt på Labelot i 1725:

       Labbelot

       Skylder 4 ½ Skind udreeder ¼ Soldat. Bruges af En Pige Nafnlig Maria Abrahamsdatter gl. 36 aar, har sin Broder hos sig Olle Abrahamssøn gl. 30 aar er vanvittig. Er ingen Skov verken til Gierdefang eller Brændeved.

      

       Labbelot 1762:

       uformuende Maria Labelutten, een gammel almisse lem

      

       Gravlagt som "Maria Labelutten 77 aar".

 

 

 

III. Ole Abrahamsen, f. ca 1695,[18] d. 1761 på Labbelot u/Ødegården i Eidanger,[19] gravlagt 17.05.1761 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Han bodde på Labelot i 1725 sammen med sin søster. Det står da at han var "vanvittig".

      

       Han gravlegges i 1761 som "Ole Labelutten 65 aar". På den tiden bodde Abraham Hansen med familie på gården. Ole Abrahamsen var bror til hans mor og dermed da hans onkel.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 100.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 212.

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 212.

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[15]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[18]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[19]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[20]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen