| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Anders Børresen f. ca 1724 og Maren Ingebretsdatter f. 1735 sin familie

 

 

 

Anders Børresen, f. ca 1724,[1] d. 1774 i Østre Porsgrunn, gravlagt 18.09.1774 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

 

Har ikke finnet vielsen.

 

Finner Anders Børresens kone introdusert i Porsgrund i 1762.

 

De var bosatt i Østre Porsgrunn i 1762.

 

Østre Porsgrund i 1762:

Nr 11

Mand og hustru: Lars Olsen og kone

Andre hos sig havende folk: Anders Børresen og kone

 

Gravlagt som "Anders Børresen 50 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 49b

Skifte 25. Juni 1779 i afdødes huus i Porsgrund ved Toldbod Øen beliggende, avsluttet 9. Aug. 1779.

Anders Børresen, død - enke Maren Ingebretsdatter

[IK. Avdødes farsnavn nær uleselig i skifteprotokollen men funnet ved oppslag i kirkeboka]

Barn:

1. Inger Kirstine Andersdatter, 17 aar.

2. Karen Andersdatter, 13 aar.

3. Mari Andersdatter, 9 aar.

Enken Maren Ingebrethsdatter tok til verge sin broder Anund Ingebrethsen.

Til formynder for eldste datter ble innsatt og beskikket Lars Olsen Waller, og for de 2 yngste Gunner Olsen Ødevold.

Brutto: 44-3-6

Netto: 11-2-2

Stervboehuuset, takst 36 rdlr.

 

 

Han giftet seg med Maren Ingebretsdatter, f. 1735 på Rød i Eidanger,[3] (datter av Ingebret Anundsen og Inger Larsdatter), døpt 24.06.1735 i Eidanger kirke,[4] konfirmert 30.09.1753 i Eidanger kirke.[5]

 

Maren:

Ingebret Anundsen Røe og Inger Larsdatter - Maren

Faddere: baaren af Maren Nielsdatter, Ingeborg Hansdatter Røe, mandfaddere: Lars Jensen Røe, Tolf Pedersen Stranden.

 

Hun ble konfirmert i 1753 som "Mari Ingebrethsdatter Pasa 19 aar". Pasa lå under gården Rød.

 

Hun og Anders Børresen finnes som fadder for søsteren Marthe Ingebretsdatters barn i 1767.

 

 

 

I.    Inger Kirstine Andersen, f. 1762 i Porsgrund.[6]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 31. oktober 1762 finnes blant introduserte kvinner "Anders Børresens kone" etter å ha fått et barn.

 

       Finner Anders Børresens kone introdusert i Porsgrund i 1762.

 

       Hun nevnes i skifte etter faren i 1779 som "Inger Kirstine Andersdatter, 17 aar".

 

 

 

II.   Karen Andersdatter, født 1766 i Østre Porsgrunn, døpt 02.11.1766 i Østre Porsgrunn kirke,[7] død 1808 i under Borgestad, gravlagt 13.03.1808 i Gjerpen.[8]

      

       Døbt Anders Børresen og Maren Ingebrichsdatters barn Karen.

       Test: Kystol Simonsen, Torger Evensen, Jochum Hanch, pigen Maren Olsdatter, pigen Elen Ingebrichsdatter.

      

       Hun giftet seg i Øsre Porsgrunn i 1792.

      

       Østre Porsgrunn - Trol. 10/4-1792, Cop. 28.06.1792:

       Uk. af Gierpen, Knud Jacobsen med p. Karen Andersd.

       Cav: Christen Joensen, Hans Torjusen.

      

       Gravlagt som "Knud Jacobssøns kone Karen Andersdtr. und Borrestad, meldt at være i 43dje aar".

 

      

       Forlovet 10.04.1792 i Østre Porsgrunn,[9] gift 28.06.1792 i Østre Porsgrunn kirke,[10] med Knud Jacobsen, født 1769 på Lien u/Meen i Gjerpen (sønn av Jacob Hansen og Else Knudsdatter), døpt 02.04.1769 i Gjerpen,[11] død 06.12.1831 på Bråten.

      

       Knud:

       Jacob Liens db. Knud

       Faddere: Lars Lies kone, Ingebor Evensdtr., Ole Larsen, Nils Lie, Nils Larsen.

      

       Knud ble konfirmert i Gjerpen 17 år gammel i 1785.

      

       Hans far, Jacob Hansen, var sønn av Hans Gundersen Lid i Gjerpen. Jacob Hansen var bosatt på Lien u/Meen. Se gamlegjerpen.no

      

       Moren var datter av Knud Pedersen Åsen i Gjerpen. Hun hadde en bror Nils Knudsen f. 1727 som giftet seg med Anne Olsdatter f. 1744, datter av Ole LarsenSmekerød u/Prestegården i Eidanger.

      

       Moren er nevnt som tjenestepike på Siljan i Eidanger i 1762:

       Piiger over 12 aar: Else Knudsdatter

      

       Moren kom fra Siljan i Eidanger da de giftet seg i Eidanger i 1765:

       Trol. 25/10-1764 i Eid., ved Hr. Monrad. Copul. 3/1-1765 ved Hr. Carlheim.

       Jacob Hanssøn Lien af Gjerpen sogn med Pigen Else Knudsdatter Siljen.

       Caut.: Thorlef Isachsøn Høksæt og Niels Knudssøn Klep

      

       Knud var bjelkehugger og skrev seg som Knud Jacobsen Myhren. Bosatt under Borgestad. Se gamlegjerpen.no (fam.11a)

      

       Braatengaden nr. 2

       av Finn C. Knudsen

       Br. matr. nr. 239.

       Udgaaet fra Borgestad nr. 38.

       1804 - grundseddel til Knud Jacobsen Myhren              

       28/7 1847 - skjøde fra Knud J. Myhrens enke til Ole Olsen 25 Spd.

      

       Hans mor, enka Else Knudsdatter (1733-1802), bodde hos dem i 1801. Hun døde der i 1802.

      

       Gravlagt som "Knud Jacobsen Osebakken, arbeidsmand, 60 aar".

      

 

 

        A.    Jacob Knudsen, født 1793 på Lien i Gjerpen, døpt 27.01.1793 i Gjerpen.[12]

              

               Knud Jacobssøns db. Jacob u/Lie

               Faddere: Hans Torjussøns k., Anne Karine Christiansdtr., Jon og Gunder Espedalen, Hans Nærum.

              

 

 

        B.    Jacob Knudsen, født 1794, døpt 26.01.1794 i Gjerpen.12

              

               Knud Jacobssøns db. Jacob u/Lie

               faddere: Hans Nærums k., Kirsten Isaksdtr., Hans Lie, Christopher Rollevssøn, Isak Langerøe

              

 

 

        C.    Margrethe Knudsdatter, født 1796 på Meen ejet i Gjerpen,[13] døpt 17.04.1796 i Gjerpen,11 død 1883.

              

               Margarete - Knud Jacobssøn u/Meen

               Faddere: Christopher Rollevssøns k., Inger Laersdtr., Jon Pederssøn, Hans Gunderssøn, Peder Nyegaard.

              

               Hun kom fra Svartangen i Gjerpen. Foreldrene nevnes på Borgestad i 1801.

 

               Copul 22/8-1822 i Eid.

               Uk. Ole Hansen Wersvig, 26. Gaardmand.

               Pigen Margrete Knudsd. Waller, 26.

               Forl: Ole Skrabbeklev og Jakob Røra.

       

              

               Gift 22.08.1822 i Eidanger kirke,13,[14] med Ole Hansen, født 1796 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,[15] (sønn av Hans Anundsen og Anne Olsdatter), døpt 31.07.1796 i Eidanger kirke,15 konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[16] død 1868.13

              

               Ole:

               Hans Anunsen Werswiig og k. Anne Olsdtr. - Ole

               Faddere: 1. Ingebor Anunsdtr. ibid 2. Margrete Pedersdtr. Fiæra 3. Jacob Skielsbugten 4. Anders Anunsen 5. Ole Anunsen Werswiig.

              

               Konfirmert som "Ole Hansen Werswig 15".

              

               Bosatt på Versvik Bnr.1 på Østvedt.

 

 

               Barn, se under hans foreldre

 

              

 

        D.    Anders Knudsen, født 1798 i under Borgestad i Gjerpen, døpt 25.02.1798 i Gjerpen.12

              

               Knud Jacobssøns db. Anders u/Borrestad

               Faddere: Karine Hansdtr., Karen Maria Hansdatter, Christen Larssøn, Christopher Rollevssøn, Nils Tordssøn.

              

 

 

        E.    Else Knudsdatter, født 1800 på Osebakken i Gjerpen, døpt 23.02.1800 i Gjerpen.12

              

               Knud Jacobssøns pb. Else f. Aasebakken

               Faddere: Christopher Rollefssøns k., Inger Olesdatter, Hans Pederssøn, Hans Gunderssøn, Jan Olessøn.

              

 

               De ble bosatt på Braaten under Borgestad og nevnes der i 1845.

              

               Gift 27.10.1826 i Gjerpen,12 med Jens Olsen, født 1800 på Gaashølen u/Aas i Gjerpen (sønn av Ole Olsen og Ingeborg Arntsdatter), døpt 23.03.1800 i Gjerpen.12

              

               Jens:

               Ole Olessøns db. Jens f. Gaashølen u/N.Foss

               Faddere: Ellev Olessøns k., Barbara Olesdtr., Ole Torbjørnssøn, Ellev Olessøn Rejer Anderssøn.

 

 

      

III. Dorthea Maria Andersdatter, født 1770 i Porsgrunn, døpt 09.12.1770 i Vestre Porsgrunn kirke,[17] død 1799 i Østre Porsgrunn, gravlagt 02.05.1799 i Østre Porsgrunn.[18]

      

       Døbt ved vestre side Anders Børresen og Maren Ingebrichsdatters barn Dorthea Maria.

       Test: Lars Olsen Valler, Jon Andersen, Ole Andersen, Mad. Mette Vernersdatter, pigen Maria Andersdatter.

 

       Østre Porsgrunn 26.01.1789:

       Trol. ungkarl Aasmund Gregersen med pigen Dorthe Maria Andersdatter.

 

       Vi ser søsteren Karen som fadder for hennes barn.

      

       Gravlagt som "Aasmund Gregersens kone Dorthe Marie Andersdatter 28 aar".

 

      

       Forlovet 26.01.1789 i Østre Porsgrunn,[19] gift 1789, med Aasmund Gregersen, født ca 1768,1 død 21.10.1819 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.10.1819 i Østre Porsgrunn.[20]

      

       Aasmund

       Gravlagt som "Aasmund Gregersen, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 51 aar".

 

       Se Østre Porsgrunn 1762-1800

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 56-57.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 50.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 26.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 172.

[6]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 18-19.

[8]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 174-175.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 176-177.

[11]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  gamlegjerpen.no.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 326.

[14]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 38-39.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 315.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 146-147.

[20]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.