| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKSUM |


 

 

 

 

Ole Olsen f. 1725 og Margrethe Jonsdatter f. ca 1724 sin familie

 

 

 

Ole Olsen, f. 1725 på Kvisla i Siljan, døpt 08.04.1725 i Kvelde,[1] d. 1763 på Oksum i Eidanger, gravlagt 19.05.1763 på Eidanger kirkegård.[2]

Han var sønn av Ole Larsen Ragnhildrød.

 

blef deris barn døbt ved Quælle, Olle Laersen Quisselen og Ellen Willumsdatters ægte barn - Olle

Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Øxenholt, Berthe Laersdatter Ouisselen, mandfaddere: Søfren Andersen Huusthuft, Olle Willumsen Ragnillerød.

 

Han døpte barn bosatt på Nordalseter ("Ole Olsen paa Sætre") i Eidanger i 1751. Hustruens navn ble da ikke nevnt.

 

De giftet seg her i 1751:

 

Copul. 26/6-1751 i Eid. Trol. 27/9-1750 i Slemdal.

Uk. Ole Olsøn, opholdet sig paa Sæter, og Pigen Margrete Joensd. Moholt. Begge paa Slemdal.

Caut: Ole Thomæsøn Eye og Hans Knudsøn Nabhug.

 

De kom begge fra Siljan ut fra vielsen.

 

Han var sønn av Ole Larsen f. omkring 1700 som først bodde på Kvisla, der Ole ble født, og siden var faren husmann u/Ragnhildrød i Kvelde. Den Mons som man finner som fadder er også hans sønn og da Ole sin bror. Vi finner også morens navn igjen i oppkallingen og en finner en Jon som jo var hans mors patronymikon.

 

Iver Arnesen og Maria Michelsdatter var bosatt på Nordalsetrert da Ole Olsen bodde der og giftet seg i 1751. Jeg tror at denne Ole Larsen f. omkring 1700, som da er far til Ole Olsen f, 1725, er bror av Michel Larsen Nordalsetrert. Maria Michelsdatter var da søskenbarn av Ole og forklarer dette med at han bodde der. Iver Arnesen var fra Solli og det forklarer jo også alle fadderne der som Ole og Margrethe brukte.

 

Ole og Margrethe bodde på Nordalsetret til ca 1760. De flyttet da til Ole sin bror Mons Olsen som bodde på Oksum.

 

De nevnes på Oksum i 1762:

uformuende Ole Olsen og kone paa Oxum, udarmede folk med mange smaa børn

 

Han gravlegges i 1763 som "Soldat Ole Olsen fra Oxum 30 aar".

 

 

Gift 26.06.1751 i Eidanger kirke,[3] med Margrethe Jonsdatter, f. ca 1724 på Moholt i Siljan,[4] (datter av Jon Pedersen og Marthe Sørensdatter), d. 1803 på Solli i Eidanger,[5] gravlagt 20.02.1803 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Margrethe:

Hun var 18 år under skifte etter faren i 1742.

 

Margrethe giftet seg 2. gang i 1767.

 

Trol. 17/9-1767 i Eid. Copul. ?

Enchemand Christopher Nils. og Enchen Margrete Jonsd. Oxum.

Caut: Ole Lander og Johannes Stulen.

 

De fikk et barn i februar 1768 bosatt på Oksum. Da var de fortsatt bare trolovet.

 

De har trolig bodd utenfor bygden for jeg finner ikke mer om dem. Finner heller ikke Christopher død.

 

Margrethe var bosatt hos sønnen Jon som er inderst på Kjendalen i 1801 som "Margrethe Jonsdtr., Hans moder, 83 år, Enke efter 2det ægteskab, lægslem".

 

Gravlagt som "Margrethe Jonsdatter Solie 86 aar".

 

 

Margrethe Jonsdatter giftet seg 2. gang i 1767, med Christopher Nilsen, f. omkring 1730.[7]

 

Christopher:

Han var enkemann da han giftet seg med Margrethe i 1767.

 

 

 

I.    Jon Olsen, f. 1751 på Nordalseter i Eidanger,[8] døpt 29.11.1751 i Eidanger kirke,[9] d. 1752 på Nordalseter i Eidanger,[10] gravlagt 26.08.1752 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Ole Olsen paa Sætre navnl. Joen                                                

       Faddere: baaren af Torgier Flogstads kone, Maria Andersdatter Lander, mandfaddere: Anund Aachlungen, Anders Olsen Solie.

      

       Gravlagt som "Ole Olsens barn paa Sætre, Joen 3 fierding aar".

 

 

 

II.   Anund Olsen, f. 1753 på Nordalseter i Eidanger,[12] døpt 12.08.1753 i Eidanger kirke,[13] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[14] død 1804 i Brevik, gravlagt 06.12.1804 på Brevik kirkegård.[i]

      

       Ole Olsens barn paa Sætre navnl. Anun                                                 

       Faddere: baaren af Isak Solis kone, Ole Solis Datter, mandfaddere: Ole Soli, Mons Olsen.

      

      

       Gift 02.03.1797 i Eidanger kirke,[15] med Margrethe Børgersdatter, f. 1770 på Søndre Rød i Eidanger,[16],[17] (datter av Børger Jacobsen og Berthe Erichsdatter), døpt 02.07.1770 i Brevik kirke,[18] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[19] d. før 1809.[20]

      

       Se Heistad

 

 

      

III. Eli Olsdatter, f. 1755 på Nordalseter i Eidanger,[21] døpt 09.02.1755 i Eidanger kirke,[22] d. 1763 på Oksum i Eidanger, gravlagt 29.05.1763 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Ole Olsens barn paa Sætre navnl. Eli                                                     

       Faddere: baaren af Christen Studsrøds kone, Anne Olsdatter Kindalen, mandfaddere: Iver Sætre, Ole Christensen.

      

       Gravlagt som "avg. Ole Oxums b. Elen 6 aar".

 

 

 

IV. Johanne Olsdatter, f. 1757 på Nordalseter i Eidanger,[24] døpt 07.08.1757 i Eidanger kirke,[25] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke.[26]

      

       Ole Olsen barn paa Sætre, navnl. Johanne                                              

       Faddere: baaren af Anun Aachlungens kone, Ambor Iversdatter, mandfaddere: Christen Studsrød, Anun Sørensen Aachlungen.

      

       Ut fra navn og alder er det nok henne som konfirmeres 1773 bosatt på Slevolden som "Johanne Olsdatter p. Slewold 16".

 

 

 

V.   Jon Olsen, f. 1760 på Nordalseter i Eidanger,[27] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[28] død 03.01.1847 på Ås i Eidanger, gravlagt 10.01.1847 på Eidanger kirkegård.[ii]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 9. mars 1760 finnes blant introduserte kvinner "Ole Olsens kone paa Sætre" etter å ha fått et barn. Dette var Jon.

 

       Han ble nok konfirmert i 1777 som "Jon Olsen p. Solie 16".

 

      

       (1) Gift 23.10.1785 i Hedrum,[29] med Berthe Olsdatter, f. ca 1768 på Bakke i Hedrum,[30],[31] (datter av Ole Nilsen og Eli Eriksdatter), død 02.07.1819 på Sundsåsen i Eidanger, gravlagt 08.07.1819 på Eidanger kirkegård.[iii]

 

      

       (2) Gift 20.06.1823 i Eidanger kirke,[32] med Kirsten Ingebretsen, f. 1769 på Langangen i Eidanger,[33] (datter av Ingebret Hansen og Margit Arvesdatter), døpt 18.03.1769 i Eidanger kirke,[34] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[35] død 17.05.1852 på Viersdalen i Eidanger, gravlagt 23.05.1852 på Eidanger kirkegård.20

      

       Se Solli

 

 

      

VI. Per Olsen, f. 1762 på Oksum i Eidanger,[36] d. 1763 på Oksum i Eidanger,[37] gravlagt 05.06.1763 på Eidanger kirkegård.[38]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 19. september 1762 finnes blant introduserte kvinner "Ole Olsen Oxums kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "avg. Ole Oxums b. Per 10 maaneder".

 

 

 

Margrethe Jonsdatter og Christopher Nilsen sitt barn:

 

 

VII. Ole Christophersen, (sønn av Christopher Nilsen og Margrethe Jonsdatter) f. 1768 på Oksum i Eidanger,[39] døpt 02.02.1768 i Eidanger kirke,[40] d. 1768 på Oksum i Eidanger,[41] gravlagt 08.05.1768 på Eidanger kirkegård.[42]

      

       Trolovede Christopher Nilsen Oxum og fæstemø Margrete Jansdtr. Ole

       Faddere: 2. Maren Hansdtr. Oxum 2. Kirsten Johannesdtr. Stulen 3. Johannes Hansen ibid 4. Christen Aasmunsen Oxum.

      

       Gravlagt som "Ole Christophersen Oxum, 13 uger".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[2]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Skifte etter faren.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[7]  Alder ved død.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[14]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814,avskrift på Eidangerslekt

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 229.

[17]  1801 tellingen.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[20]  Skifte etter moren.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[23]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[26]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[27]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[29]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 11.

[30]  Skifte etter faren.

[31]  1801 tellingen.

[32]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[36]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[37]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[38]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.[i]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.