| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKSUM |


 

 

 

 

Mons Olsen f. 1732 og Maren Hansdatter f. 1732 sin familie

 

 

 

Mons Olsen, f. 1732 på Kvisla i Siljan,[1] døpt 31.08.1732 i Siljan kirke,[2] konfirmert 29.04.1753 i Eidanger kirke,[3] d. 1781 på Oksum i Eidanger, gravlagt 02.09.1781 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter på Plankelia u/Ragnhildrød i Hedrum.

 

Olle Laersen Qvisselen og Marj (Hun het trolig Ellen. JO) Villumsdatters ægte barn ved nafn Mons.

Faddere: baaren af Kirstj Tostensdatter, Børthe Laersdatter, mandfaddere: Laers Olsen Søndre Lunde, Ingebredt Michelsen.

 

Konfirmert i Eidanger i 1753 bosatt på Nordre Lunde i Eidanger som "Mons Olsen Lunde Nordre 22 aar".

 

Han giftet seg i 1760.

 

Trol. 20/9-1760 i Eid.

Soldat, Mons Olsen og Pigen Maren Hansd. Oxum.

Caut: Lars ........ og Hans Røra

Havde offiser seddel

 

Han fikk i 1761 skjøte på halvparten (2 huder) med bygselsrett av gården Oksum i Eidanger av sin svigerfar Hans Hansen Oksum for 150 rdl.:

Anno 25.01.1762 – Hans Hansen Oxums skiøde Mogens Olsen paa 2 huder med bøxel i gaarden Oxum for 150 rd. (dat. 01.09.1761)

 

Oksum 1762:

Gaardsnavn: Oxum

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Hans Oxum og kone, Mons Oxum og kone

Barn 12 aar: Inger Hansdatter

Drenger over 12 aar: Børre Olsen

Piiger over 12 aar: Live Sørensdatter

 

Brevik 1770:
8.
Mogens Oxum, 37 aar, født i Qvæl sogn, 2 sønner
Lars Mogensen, 7 aar, i Eidanger paa Oxum
Hans Mogensen, 5 aar, i Eidanger paa Oxum

 

Gravlagt som "Mogens Oxum 51 aar".

 

 

Gift 1760,[5] med Maren Hansdatter, f. 1732 på Sortedal i Bamble,[6] (datter av Hans Hansen og Marthe Hansdatter), døpt 17.02.1732 i Bamble.[7]

 

Maren:

Hans Sortedals Datter Marte.

Spons: Mette Sortedal, Chisti Pedersdatter, Lars Sortedal, Anders Asdal, Anders Hansen.

 

Det stod Marte da hun ble døpt, men hun kalles senere Maren. Her har nok presten blandet med mors navn.

 

Finner henne blant annet i skifte etter sin halvsøster Karen Johannesdatter på Sortedal i Bamble i 1741:

Mor: Marthe Hansdtr., g.m. Hans Hansen Surtedal

Halvbror: Johannes Hansen, 11 år

Halvsøster: Maren Hansdtr., 9 år

Halvsøster: Inger Hansdtr., 6 år.

 

Det var nok hun som nevnes som Mons Oksums enke i Brevik i 1782:
Nr.16
Mons Axums Enke - 2 barn

 

 

 

 

I.    Lars Monsen, f. 1762 på Oksum i Eidanger,[8],[9] konfirmert 09.04.1780 i Brevik kirke.[10]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 7. mars 1762 finnes blant introduserte kvinner "Mons Oxums kone" etter å ha fått et barn.

      

       Trolig han som ble konfirmert som "Lars Mogenson 19 aar".

 

 

 

II.   Hans Monsen, f. 1764 på Oksum i Eidanger,[11] d. 1764 på Oksum i Eidanger,[12] gravlagt 22.07.1764 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 20. april 1764 finnes blant introduserte kvinner "Mons Oxums kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Hans Mognsøn Oxum 3 mnd".

 

 

 

III. Hans Monsen, f. 1765 på Oksum i Eidanger,[14] døpt 28.04.1765 i Eidanger kirke.[15]

      

       Mons Olsen Oxum og Maren Hansdtr. Hans

       Faddere: Ane Erichsdtr. Lander, Kirsten Christophersdtr. Stulen, Corporal Jacob Olsen Oxum og Ole Larsen Røra.

      

       Det er nok han som gifter seg i Brevik i 1799. De døper barn i Bamble i 1799 og da er det søsteren Marthe Monsdatter som er fadder.

      

       Brevik: viet 11.06.1799  

       Hans Mogensen og Inger Maria Larsdatter

       Caut.: Jacob Holt, Anders Hansen.

      

       Bosatt på Omborsnes i Bamble i 1801:

       Hans Monsen – Mand – 35 aar - Begge i første ægteskab - Enroulleret matros 

       Inger Marie Larsdtr - Hans kone - 35 aar - Begge i første ægteskab 

       Lars Hansen - Deres søn - 2

      

      

       (1) Gift 11.06.1799 i Brevik kirke,[i] med Inger Marie Larsdatter, født ca 1766,[ii] død 03.05.1813 på Omborsnes i Bamble, gravlagt 20.05.1813 i Bamble.[iii]

      

       Inger:

       Gravlagt som "Hans Monsens kone fra Ombosnæs Inger Maria Larsdatter død 3die Mai 44 aar".

 

 

       (2) Gift 15.12.1815 i Bamble,[iv] med Anne Dorthea Jensdatter, født 1794 på Herre i Bamble (datter av Jens Halvorsen og Anne Dorthea Olsdatter), døpt 31.08.1794 i Østre Porsgrunn 1801.15

 

 

 

       Hans Monsen og Inger Marie Larsdatter sine barn:

 

 

        A.    Lars Hansen, født 12.10.1799 i Omborsnes i Bamble, døpt 26.10.1799 i Bamble,[v] død 16.08.1818 på Herum i Bamble, gravlagt 19.08.1818 i Bamble.[vi]

              

               Hans Monsen Ombosnes og kone Inger Marie Larsdatter - Lars

               Faddere: Hans Andersen Findahl kone Helge Larsdatter, Pigen Marthe Monsdatter og Søren Mortensen begge fra Ombosnes, Anders Hansen Herum, Lars Johnsen Søtholt.

              

               Gravlagt som "Ungkarl Lars Hansen Herum, han druknede i Frierfjorden ved at bade sig 18½ aar".

              

 

 

        B.    Jacob Hansen, født 30.05.1802 på Omborsnes i Bamble, døpt 06.06.1802 i Bamble,[vii] død 01.06.1802 på Omborsnes i Bamble, gravlagt 28.11.1802 i Bamble.[viii]

              

               Hans Monsen Ombosnes og Inger Marie Larsdatter - tvillinger Mons og Jacob

               Faddere: Anders Hansen Herums kone Mette Kirstine Johannesdatter, Christopher Olsens kone i Ombosnes Ingeborg Hansdatter, Pigen Ingeborg Hansdatter Findahl, Anne Maria Nilsdatter, Christen Wingerej, Ole Hansen og Daniel Aslachsen alle i Ombosnes, Hans Andersen Findahl, Lars Joensen Søtholt, Søren Sundt fra Brevig

              

               Gravlagt som "Hans Monsen i Ombosnæs og kone Inger Maria Larsdatters barn Jacob død 18de Nov. ½ aar".

 

              

 

        C.    Mons Hansen, født 30.05.1802 på Omborsnes i Bamble, døpt 06.06.1802 i Bamble,[ix] død 20.10.1802 på Omborsnes i Bamble, gravlagt 27.10.1802 i Bamble.17

              

               Tvillinger Mons fød 30te Maii og Jacob 1te Junii, foreldre Hans Monsen i Ombosnæs og kone Inger Maria Larsdatter.

               Faddere: Anders Hansen Herums kone Mette Kirstine Johannesdatter, Christopher Olsens kone i Ombosnæs Ingeborg Hansdatter, pigerne Ingeborg Hansdatter Findahl og Anne Maria Nielsdatter, Christen Wingereij, Ole Hansen, Daniel Aslachsen alle i Ombosnæs, Hans Andersen Findahl, Lars Joensen Sødtholdt, Søren Sundt fra Brevig

              

               Gravlagt som "Hans Monsen i Ombosnæs og kone Inger Maria Larsdatters barn Mons død 20de Oct. 21 uger".

              

 

 

        D.    Mari Hansdatter, født 1804 på Omborsnes i Bamble,[x] døpt 29.07.1804 i Bamble.[xi]

              

               Mari, foreldre Hans Monsen i Ombosnæs og kone Inger Maria Larsdatter.

               Faddere: Anders Hansen Herums kone Mette Kirstine Johannesdatter, pigen Ingebor Hansdatter Findahl, Zacarias Christophersen Stoche, Christen Hansen, Peder Olsen fra Ombosnæs.

              

 

 

        E.    Marthe Marie Hansdatter, født 20.01.1813 på Omborsnes i Bamble,19 døpt 25.01.1813 i Bamble.20

              

               Marthe Maria fød 20de Jan, foreldre Hans Monsen i Ombosnæs og kone Inger Maria Larsdatter.

               Faddere: Thor Garstads kone Ingeborg Hansdatter, pigen Elen Maria Trulsdatter Findahl, John Christophersen østre Stoche, Thor Gundersen Garstad, Lars Andersen Herum.

              

 

 

 

 

IV. Elen Monsdatter, f. 1767 på Oksum i Eidanger,[16] døpt 10.05.1767 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 03.04.1785 i Brevik kirke,[18] d. 1808 i Brevik, gravlagt 28.12.1808 på Brevik kirkegård.[19]

      

       Mogens Oxum og k. Maren Hansdtr. Elen

       Faddere: 1. Anne Hansdtr. Leerstang 2. Sara Christensdtr. ibid 3. Johannes Stulen 4. Ole Lander 5 . Christen Aasmunsen Oxum.

      

       Konfirmert i Brevik som "Elen Mogensdatter 16 aar".

      

       Brevik: trolovet 06.02.1798, viet 30.10.1798     

       Unge karl Søren Mortensen Sundt og pigen Elen Mogensdatter

       Caut.: Jacob Holt, Gunder Madsen.

      

       Gravlagt som "Søren Sundtes kone Elen Monsdatter 35 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 264b

       Skifte 23. oktober 1809 i Brevig

       Avdød kone Elen Monsdatter

       Enkemann Søren Mortensen Sundt

      

            

       Forlovet 06.02.1798 i Brevik,[xii] gift 30.10.1798 i Brevik kirke,26 med Søren Mortensen Sundt, født ca 1759,[xiii] død 11.08.1823 på Stathelle i Bamble, gravlagt 17.08.1823 i Bamble.[xiv]

      

       Søren:

       Han er her fadder for sin kones bror, Hans Monsen, sitt barn som ble døpt 26.10.1799:

       Lars fød 19de Oct, foreldre Hans Monsen i Ombosnæs og kone Inger Marie Larsdatter. Faddere: Hans Andersen Findahls kone Helge Larsdatter, pigen Marthe Monsdatter, Søren Mortensen begge fra Ombosnes, Anders Hansen Herum, Lars Johnsen Sødtholdt.

      

       Han og hans kone nevnes i 1801 på Omborgnes i Bamble. Han står som Søren Mortensen 38 år og skomaker. Hun som Ellen Monsdatter 30 år.

      

       Han er her fadder for sin kones bror, Hans Monsen, sitt barn som ble døpt 06.06.1802 som Søren Sundt:

       Tvillinger Mons fød 30te Maii og Jacob 1te Junii, foreldre Hans Monsen i Ombosnæs og kone Inger Maria Larsdatter. Faddere: Anders Hansen Herums kone Mette Kirstine Johannesdatter, Christopher Olsens kone i Ombosnæs Ingeborg Hansdatter, pigerne Ingeborg Hansdatter Findahl og Anne Maria Nielsdatter, Christen Wingereij, Ole Hansen, Daniel Aslachsen alle i Ombosnæs, Hans Andersen Findahl, Lars Joensen Sødtholdt, Søren Sundt fra Brevig.

      

 

       Søren giftet seg 2. gang i 1810 med Birthe Abrahamsdatter, født 1770 på Finnmark i Bamble,[xv] (datter av Abraham Christensen og Inger Lisbeth Pedersdatter), døpt 06.04.1770 i Bamble.

 

       Birthe:

       Abraham Christensen Findmarch og Inger Lisbeth Pedersdatters barn kaldet Berthe.

       Faddere: Simen Fæsethes kone Berthe Christensdatter, Maria Gullichsdatter Kiørstad, Torjus Andersen Vaag, Arnold Rasmussen Hagen, Aasold Gullichsen Kiørrestad.

 

       Konfirmerte i Bamble 23.10.1785: 10. Berthe Abrahamsdatter Hafsund

 

       Hun var tjenestepike på Garstad i Bamble i 1801, 29 år og ugift.

 

      

 

V.   Jacob Monsen, f. 1769 på Oksum i Eidanger, døpt 02.07.1769 i Brevik kirke,[20] konfirmert 23.04.1786 i Brevik kirke.[21]

      

       Mogens Oxum og Marie Hansdatter - Jacob                  

       Faddere: Jacob Holtes kone Inger Hansd, Anne Olsd, Lars Nilson, Jacob Povelson, Brændel Hanson

      

       Konfirmert som "Jacob Mogenson 16 aar".

 

 

 

VI. Marta Monsdatter, f. 1774 i Brevik, døpt 09.02.1774 i Brevik kirke,[22] konfirmert 19.04.1789 i Brevik kirke.[23]

      

       Mogens Oxum og Mari Hansdatter - Marta                    

       Faddere: Inger Gundersd. Forbech, Marken Nilsd, Skibsforvalter Tyge Lunde?, Dr. Hesseman, Ole Erichson

      

       Konfirmert som "Marte Mogensdatter 16 aar".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 141.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 180.

[8]  Alder ved konfirmasjonen.

[9]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[11]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 169.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 169.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.[i]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[ii]  1801 tellingen.

[iii]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 406-407.

[iv]  Informasjon gitt av Leif Biberg Kristensen.

[v]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[vi]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 3 /1 (1814-1834), skannet av digitalarkivet, side 211-212.

[vii]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 165.

[viii]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 548-549.

[ix]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[x]  Solumslekt, Solumslekt.

[xi]  Bamble, Døpte1775-1814, Bamble, Døpte 1775-1814, avskrift, Leif Biberg Kristensen på Solumslekt.

[xii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[xiii]  Alder ved død.

[xiv]  Bamble, Gravlagt 1702-1774, Bamble, Gravlagt 1702-1774, avskrift, Leif Biberg Kristensen på Solumslekt.

[xv]  1801 tellingen.