| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BAKKE |


 

 

 

Syver Torgersen sin familie (Han giftet seg første gang med Anne Klausdatter f. omkring 1680 og 2. gang med Anne Ellingsdatter f. ca 1687)

 

 

 

Syvert Torgersen, f. ca 1689,[1] d. 1755 på Bakke i Hedrum.[2]

Han var sønn av Torger Sivertsen Bonnegolt.

 

Han kom nok fra Bonnegolt og bodde på Bakke Bnr.1 i Hedrum ifølge bygdeboken. Han var ifølge bygdeboken 66 år da han døde.

 

 

(1) Han giftet seg med Anne Klausdatter, f. omkring 1680,[3] d. 1718 på Bakke i Hedrum.[4]

 

 

(2) Han giftet seg med Anne Ellingsdatter, f. ca 1687,[5] (datter av Elling Klausen og Berte Andersdatter), d. 1752 på Bakke i Hedrum.[6]

 

Anne:

Hennes far nevnes på Hafallen og Rømminga i Hedrum.

 

Hun var fadder for Else Ellingsdatter sin søn «Søfren» i Eidanger kirke i 1722. Else er nok Annes søster. Anne Ellingsdatter var halvsøster til Nils Klausen som ble bruker her på Bakke da han giftet seg med enken Berthe Rasmusdatter.

 

Larvik Skifteprotokoll Folio 463a-463b, nr. 488

2. august 1752

Sivert Torgiersen Bakkes afdøde huustroe Anne Ellingsdatter i Hedrum Sogn.

Arvinger:

- Enkemannen Sivert Torgiersen.

- Sønnen Hans Sivertsen, myndig, gift, bor på Biønnes i Hedrum Tinglaug.

- Sønnen Torgier Sivertsen, myndig, gift, bor på Landgangen i Eddanger

Sogn.

- Sønnen Laers Sivertsen, tvilling med Torgier, myndig, på Bakke hos faren.

- Datteren Anne Sivertsdatter, gift med Ole Hansen Søndre Nordquell.

- Datteren Ellen Sivertsdatter, død, var gift med Mathies Pedersen Moe,

   etterlatt barna:

   1) Ole Mathiesen, 6 år,

   2) Berthe Mathiesdatter, 9 år.

        Disse fikk faren som formynder.

Brutto: 89 - 0 - 16

Netto: 0.

 

 

 

I.    Hans Syvertsen, (sønn av Syvert Torgersen og Anne Klausdatter) f. 1714 på Bakke i Hedrum,[7] dåp 15.04.1714 i Eidanger kirke.[8]

      

       Sivert Torgersen Bache, af Quælde sogn og Anne Clausdatter, hvorsom de formedeles meenføre icke kunde ofer til deris egen kircke med barnet Hans

       Faddere: baaren af Birthe Torgersdatter Omsland, assist: Anna Erichsdatter, mandfaddere: Olle Olsen Bache, Wilhelm Olsen Ragnildrød, Søfren Andersen Huustuft.

      

       Han var ifølge bygdeboken i Hedrum bruker på Bjønnes i Hedrum fra 1743 til 1772.

      

       Han er nevnt i skifte etter Syvert Torgersens 2. hustru Anne Ellingsdatter i 1752 som "Sønnen Hans Sivertsen, myndig, gift, bor på Biønnes i Hedrum Tinglaug".

      

       Dette kan bety at den Hans som ble døpt i Eidanger i 1714 døde og at den Hans Syvertsen som bodde på Bjønnes som gift er en ny sønn med samme navn som hadde Anne Ellingsdatter som mor? Det kan jo også være det er skrevet feil i skifte.

      

 

       (1) Gift[9] med Babro Sørensdatter, f. ca 1682,[10] d. 1763.[11]

      

       Babro:

       Hun kom fra Lysebo.

            

 

       (2) Gift[12] med Gunild Larsdatter, f. ca 1697,[13] d. 1789 på Kjølsrød u/Kvestad i Eidanger,[14] gravlagt 29.03.1789 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Gunild:

       Gravlagt i 1789 bosatt på Kjølsrød som "Gunil Lars. Kiørsrød 92 aar".

      

       På den tiden bodde Isak Olsen på Kjølsrød. Han var sønn av Anne Syversdatter som igjen var søster til Gunhild sin mann Hans Syvertsen.

 

      

 

II.   Anne Syversdatter, (datter av Syvert Torgersen og Anne Ellingsdatter) f. omkring 1720.[16]

      

       Hun er nevnt i skifte etter moren i 1752 som "Datteren Anne Sivertsdatter, gift med Ole Hansen Søndre Nordquell".

      

 

       (1) Gift[17] med Isak Hansen.

      

 

       (2) Gift[18] med Ole Hansen.

 

      

 

III. Maren Syversdatter, (datter av Syvert Torgersen og Anne Ellingsdatter) f. 1720 på Bakke i Hedrum,[19] døpt 14.04.1720 i Eidanger kirke.[20]

      

       Sifvert Torgersen Bache fra Qvelle sogn og Anne Ellingsdatter - Maren

       Faddere: baaren af Anne Svendsdatter Baannegolt, Else Ellingsdatter Biønnes, Kirsten Hansdatter Sætteret, Willum Olsen Ragnillerøe, Torgeir Nielsen Baannegolt.

 

 

 

IV. Elen Syvertsdatter, (datter av Syvert Torgersen og Anne Ellingsdatter) f. ca 1724,[21] d. 1751 på Mo i Hedrum,[22],[23] gravlagt 14.03.1751 i Hedrum.[24]

      

       Hun er nevnt i skifte etter moren i 1752 som "Datteren Ellen Sivertsdatter, død, var gift med Mathies Pedersen Moe, etterlatt barna: 1) Ole Mathiesen, 6 år, 2) Berthe Mathiesdatter, 9 år. Disse fikk faren som formynder.

      

       Hun gravlegges som "Matthias Moes hustrue Elen Sigvardsdatter 27 aar".

      

       Folio 417a-418a / nr. 433 / 22. mars 1751

       Mathies Pedersen Moes huustroe Elen Sivertsdatter i Qvelle Annex.

       Arvinger:

       Enkemannen Mathies Pedersen

       Sønnen Ole Mathiesen, 4 ½ år.

       Datteren Berthe Mathiesdatter, 6 år.

       Datteren Sibille Mathiesdatter, 21 uker.

       Faren verget for barna, som alle var hjemme.

       Enkemannens halvsøster, Pernelle Olsdatter, hadde arv til gode etter sin far Ole Olssen Moe og sin bestemor Sedsel Eye i Slemdal.

      

 

       Hun giftet seg med[25] Mathias Pedersen, f. ca 1713 på Mo i Hedrum,[26] (sønn av Peder Pedersen og Maren Sørensdatter), d. 1773 på Mo i Hedrum,[27] gravlagt 28.03.1773 i Hedrum.

      

       Mathias:

       Mathias var bruker på gården Mo i Hedrum fra 1747 til han døde 1773 etter sine foreldre.

      

       Han gravlegges som "Mathies Moe 60 aar".

      

            

 

V.   Lars Syvertsen, (sønn av Syvert Torgersen og Anne Ellingsdatter) f. omkring 1725.[28]

      

       Han er i skifte etter moren i august i 1752 nevnt som "Sønnen Laers Sivertsen, tvilling med Torgier, myndig, på Bakke hos faren".

      

 

       Gift 14.09.1752 i Gjerpen kirke,[29] med[30] Marte Hansdatter, f. ca 1728,[31] d. 1788.[32]

 

       Se Bakke denne gården

 

 

 

VI. Torger Sivertsen, (sønn av Syvert Torgersen og Anne Ellingsdatter) f. ca 1727,[33] d. 1798 på Saubrekkka u/Klepp i Gjerpen,[34] gravlagt 25.03.1798 i Gjerpen kirkegård.[35]

      

       Han flyttet til Langangen i Eidanger og kom siden til Ramsåsen i Gjepen.

      

       Han er under skift etter moren i 1752 nevnt som "Sønnen Torgier Sivertsen, myndig, gift, bor på Landgangen i Eddanger Sogn".

      

 

       (1) Gift 04.01.1749 i Gjerpen kirke,[36] med Inger Olsdatter, f. 1721 på Grønnerød i Gjerpen,[37],[38] (datter av Ole Rasmussen), døpt 04.05.1721 i Gjerpen kirke,[39] d. 1782 på Ramsåsen i Gjerpen,[40] gravlagt 29.01.1782 på Gjerpen kirkegård.[41]

      

 

       (2) Gift 18.07.1782 i Eidanger kirke,[42] med Berthe Iversdatter, f. 1732 på Solli i Eidanger,[43] (datter av Iver Arnesen og Maria Michelsdatter), døpt 04.05.1732 i Eidanger kirke,[44] d. 1789 på Ramsåsen i Gjerpen,[45] gravlagt 25.04.1789 på Gjerpen kirkegård.[46]

      

 

       (3) Gift 10.10.1789 i Gjerpen kirke,[47] med Marthe Knudsdatter, f. 1759 på Kråketo i Gjerpen,[48] (datter av Knud Olsen og Maren Christophersdatter), døpt 16.12.1759 i Gjerpen kirke,[49] d. 1841 på Saubrekkka u/Klepp i Gjerpen,[50] gravlagt 22.01.1841 på Gjerpen kirke.[51]

      

       Se Langangen i Eidanger

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 869.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 869.

[5]  Alder ved død.

[6]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 869.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[9]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 889.

[10]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 889.

[11]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 889.

[12]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 889.

[13]  Alder ved død.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[16]  Stipulert, Stipulert.

[17]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 869.

[18]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 869.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[21]  Alder ved død.

[22]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 758.

[23]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 2.

[24]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 2.

[25]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 758.

[26]  Alder ved død.

[27]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 758.

[28]  Stipulert, Stipulert.

[29]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[30]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 869.

[31]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 869.

[32]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 869.

[33]  Alder ved død.

[34]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[35]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[36]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[37]  Alder ved død.

[38]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[39]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[40]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[41]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[42]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[45]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[46]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[47]  Gjerpen, trolovede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[48]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[49]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[50]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[51]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.