| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDALSETRET |


 

 

 

Marie Sørensdatter f. ca 1668 sin familie (Hun var første gang gift med en Hans og 2. gang med Michel Larsen f. ca 1675)

 

 

 

Marie Sørensdatter, f. ca 1668,[1] d. 1746 på Nordalseter i Eidanger,[2] gravlagt 12.03.1746 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Marie var enke etter en Hans da hun giftet seg med Michel. Hennes barn fra dette ekteskapet ble nevnt i 1725.

 

Gravlagt som "Michel Sæterets kone Mari Søfrensdatter 78 aar". 

 

 

(1) Hun giftet seg med[4] Hans, f. omkring 1660,[5]  

 

 

(2) Hun giftet seg med[6] Michel Larsen, f. ca 1675,[7] (muligens sønn av Lars Olsen og Børte Torsdatter), d. 1748 på Nordalseter i Eidanger,[8] gravlagt 11.04.1748 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Michel ble oppsitter på Nordalsetret etter 1711 og før 1723. Åsmund Rejersen som brukte gården før han døde i 1720, så Michel kom trolig på den tiden. Michel nevnes der i matrikulen av 1723.

 

Det kan se ut som om Mikkel er en bror av Ole Larsen Ragnhildrød, men det noe stor aldersforskjell?


Matrikulen i 1747

Nordalseter                                                                                 
Eiere: Eidanger prestebol
Oppsittere: Michel

 

Han var i 1748 fadder for Ole Larsen og Elen Villumsdatters barn i Siljan. Ole og Elen bodde da på Plankelia u/Ragnhildrød men døpte dette barnet i Siljan. Dette kan være en bror? Dette blir styrket da denne Ole sin sønn var bosatt hos hans datter på Nordalsetrert i 1751 da han giftet seg. Ole Larsen og Elen Villumsdatter var først bosatt på Kvisla og han etterfulgte der som bygselmann en Lars Olsen og Barte Torsdatter. Dette kan jo da være deres foreldre?

 

Inger Larsdatter f.ca 1700 giftet seg i 1728 med Ingebret Anundsen f. ca 1703. Hun kom fra Nordal da hun giftet seg og Michel Larsen var trolover. Dette kan jo da være en søster

 

Familien på Nordahl Sættre i 1725:

Nordalsetret

Skylder 1 huud udreeder ¼ Soldat. Bruges af Michel Larsøn gl. 54 aar, tient for Soldat, er frisk, gift med Maren Sørensdatter gl. 60 aar, har en Stifsøn Isach Hansøn gl. 32 aar tiener for Soldat er hieme, og en Stifdatter Kirsten Hansdatter gl. 28 aar, noch hans Egne datter Maren Michelsdatter gl. 20 aar, et Fosterbarn Abraham Olsøn gl. 7 aar, alle hieme hos forældrene. Ingen huusfolch.

Under Gaarden en Becheflom qværn, saa og lidt Skov til smaa last en Miil fra Gaarden at Framdrive.

 

Han gravlegges som "Michel Larsøn Sæteret 73 aar".

 

 

I.    Isach Hansen, (sønn av Hans og Marie Sørensdatter) f. ca 1693.[10]

      

       Finner ikke giftemålet deres i Eidanger. En av fadderne de brukte i 1731 var Christen Sigursen He...lenes? (Muligens Hellenes i Hedrum JO.). Det bodde en Christen Sivertsen på Hellenes på den tiden. Han var sønn av Sivert Andersen Hellenses. Kan det være at Isach sin kone som er nevnt som Børte Sigurdsdatter i 1731 kan ha hatt navnet Sivertsdatter og at hun kom fra Hellenes i Hedrum?

      

 

       Han giftet seg med Birthe Sigursdatter, f. ca 1701,[11] d. 1731 på Nordalseter i Eidanger,[12] gravlagt 15.11.1731 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Birthe:

       Gravlegges som "Børthe Sigursdatter, Isach Setterets qvinde 30 aar og 2. sønner Gunder 11 dager Jacob 3 dager".

      

       Ut fra dette ser vi at hun har fått tvillinger og døde etter denne fødselen. Det samme gjorde tvillingene.

 

       Barn

 

       A.   Gunder Isachsen, f. 1731 på Nordalseter i Eidanger,[14] døpt 24.10.1731 i Eidanger kirke,[15] d. 1731 på Nordalseter i Eidanger,[16] gravlagt 15.11.1731 på Eidanger kirkegård.[17]

            

             Isach Hansen Sæt.? (Resten umulig å se. Trolig Sætre. JO) og Børte Sigursdatters første ægte barn Gund..? (Trolig Gunder. JO).

             Faddere: baaren af Ingar Hansdatter Nordal, Inger Hansdatter, Sifvert Torgersen Bache (I Hedrum?. JO), Christen Sigursen He..lenes? (Muligens Hellenes i Hedrum JO.).

 

 

       B.   Jacob Isachsen, f. 1731 på Nordalseter i Eidanger,[18] d. 1731 på Nordalseter i Eidanger,[19] gravlagt 15.11.1731 på Eidanger kirkegård.[20]

 

 

 

II.   Kirsten Hansdatter, (datter av Hans og Marie Sørensdatter) f. ca 1697,[21] d. 1771 på Sanni i Gjerpen, gravlagt 22.09.1771 i Gjerpen.[22]

      

       Hun kom fra Setre i Eidanger.

      

       Trol. 23/8-1731 i Eid. Copul. 4/10-1731.

       Jon Halvorsen Sanni med Kiersten Hansd. Sæteret.

       Caut: Olle Tollefssen og Ole Søfvrens. Lunde.

      

       Gravlagt som "Jon Sannis enke 72 aar".

 

      

       Gift 04.10.1731 i Eidanger kirke,[23] med Jon Halvorsen, f. 1670,[24] d. 1754 på Sanni i Gjerpen, gravlagt 12.10.1754 i Gjerpen.[25]

      

       Jon:

       Jon Halvorsen Sanne.

       Kan han være sønn av Halvor Akselsen Åltvedt i Gjerpen og Marthe Halvorsdatter?

      

       Gravlagt som "Jon Sannie 84 aar".

 

       Barn:

 

       A.   Halvor Jonsen, f. 1733 på Sanni i Gjerpen, døpt 16.08.1733 i Gjerpen,[26] d. 1740 på Sanni i Gjerpen, gravlagt 19.03.1740 i Gjerpen.[27]

            

             Jon Sanes Halvor.

             Test: Amun Aaltved, Isak Ejdanger, Hans Liis qvinde Margrete, Inger Osebachen.

            

             Gravlagt som "Jon Sannes Halvor 7 aar døde i barnekopper".

 

 

       B.   Halvor Jonsen, f. 1736 på Sanni i Gjerpen, døpt 1736 i Gjerpen,[28] d. 1741 på Sanni, gravlagt 19.04.1741 i Gjerpen.[29]

            

             Jon Sannes Hans.

             Test: Michel ..., Amun Aaltved, Jon Ø..., Hans Lies qvinde, Maren Sanne

            

             Gravlagt som "Jon Sannes Hans 4 aar".

 

 

       C.   Anders Jonsen, f. 1738 på Sanni i Gjerpen, døpt 21.09.1738 i Gjerpen,[30] d. 1789 på Bratsbergkleiva i Gjerpen, gravlagt 19.07.1789 i Gjerpen.[31]

            

             Jon Sannes Anders.                                    

             Test: Amun Aaltved, Hans Lj, Halvor Sanne, Lars Osebachens qde.. Anne Aaltved.

            

             Gravlagt som "Anders Jonsen 52 aar".

 

 

             Gift 25.07.1765 i Gjerpen,[32] med Anne Halvorsdatter, f. 1738 på Follaug i Gjerpen (datter av Halvor Gundersen og Gunild Nilsdatter), døpt 21.09.1738 i Gjerpen,[33] d. 1801 på Bratsbergkleiva i Gjerpen, gravlagt 22.02.1801 i Gjerpen.[34]

            

             Anne:

             Gravlagt som "enken Anne Halvorsdtr. f. Bratsbergklev 63 aar".

 

            

       D.   Halvor Jonsen, f. 1740 på Sanni i Gjerpen, døpt 29.09.1740 i Gjerpen,[35] d. 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.02.1809 på Østre Porsgrunn kirkegård.[36]

            

             Jon Sannes Halvor.

             Test: Ole -----ret, Amun Aaltved, Hans Sanne, Hans Lies qvinde Anne Sanne.

            

             Østre Porsgrunn 19.03.1776:

             Trol. ungkarl Halvor Jonsen med pigen Helvig Erichsdatter.

            

             Østre Porsgrunn 16.09.1776:

             Cop. ungkarl Halvor Joensen med pigen Helvig Erichsdatter.

            

             Trol. 19/3-1776.

             Matros og uk. Halvor Joensen med p. Helvig Erichsd.

             Cav: Lars Isaachsen Sande (Sanni), Berthel Knudsen.

            

             Gravlagt som "Enkemand Halvor Johnsen 69½ aar".

            

 

             Gift 16.09.1776 i Østre Porsgrunn kirke,[37] med Helvig Erichsdatter, f. ca 1749,[38] (datter av Erich Olsen og Birthe Larsdatter), d. 1786 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.08.1786 i Østre Porsgrunn kirkegård.[39]

            

             Helvig:

             Hun kom fra Osebakken i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no (Østre Borge 1762 Fam 7)

 

             Hennes foreldre giftet seg i Eidanger:

             Trol. 1/7-1749 i Eid. Copul. 25/10-1749.
Soldat, Erich Olsøn og Birthe Larsd. fra Porsgrund.
Hafde Officer Seddel.
Caut: Jacob Svendsøn og Rasmus Davidsøn i Porsgrund.

 

             Gravlagt som "Halvor Joensens kone Helvig Erichsdatter 37 aar". 

            

             Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 153a

             Skifte 26. august 1786 udi Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 25. April 1787.

             Helvig Erichsdatter, død - enkemand Halvor Jonsen

             Barn:

             1. Kirsten Halvorsdatter, 7 aar.

             Tilstede afdødes søsters mand Berthel Knudsen.

             Faderen Halvor Jonsen formynder for den umyndige.

             Sum boets intægt: 215-1-16

             Sum gield og udgift: 234-2-8

             Stervboehuuset, takst 180 rdlr.

 

 

      

III. Inger Hansdatter, (datter av Hans og Marie Sørensdatter) f. ca 1697,[40] d. 1752 i Porsgrund,[41] gravlagt 02.09.1752 på Eidanger kirkegård.[42]

      

       Hun var søster av Kirsten Hansdatter Sanni i Gjerpen. Det var hun som varfadder til to av hennes barn. Michel Sætre, som var trolover, var hennesstefar.

 

       Hun giftet seg i 1736.

 

       Trol. 28/12-1736 i Porsgrund. Copul. 1/3-1737.

       Lars Larsøn Bache og Inger Hansd.

       Caut: Michel Sæteret, Helge Hansøn Lie.

       Prest: H. Giertsøn.

 

       Gravlagt som "Lars Larsens enke i Porsgrund, Inger Hansdatter 55 aar".

 

 

       Gift 01.03.1737 i Eidanger kirke,[43] med Lars Larsen, (sønn av Lars Sigurdsen og Lisbeth Jensdatter) f. ca 1702 på Osebakken i Porsgrunn,[44] d. 1745 i Porsgrunn,[45] gravlagt 20.06.1745 på Eidanger kirkegård.[46]

      

       Lars:

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Lars Larsen Bache 19 aar", født paa Asebachen og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

      

       Han gravlegges som "Lars Larsøn Bache fra Porsgrund 43 aar".

 

 

       Barn:

 

       A.   Lars Larsen, f. 1740 i Eidanger,[47] døpt 06.09.1740 i Eidanger kirke,[48] d. 1748 i Eidanger,[49] gravlagt 28.09.1748 på Eidanger kirkegård.[50]

            

             Lars Larsen Bache og Inger Hansdatter s ægte søn N. Lars

             Faddere: baaren af Mons. Thomas Bugges kæriste Anne Povelsdatter, Mademoisel. Maria Kierulf, mandfaddere: Mons. Ebbesen hos CamerRaaden, Jens Andersen Mørch, Christian Jobsen.

            

             Gravlagt som " H. Laers Laersøn Baches søn Laers 8 aar".

 

 

 

VI. Maria Michelsdatter, f. ca 1707,[51] d. 1784 på Nordalseter i Eidanger,[52] gravlagt 27.06.1784 på Eidanger kirkegård.[53]

      

       Gift 06.02.1732 i Eidanger kirke,[54] med[55] Iver Arnesen, f. ca 1705 på Solli i Eidanger,[56] (sønn av Arne Iversen og Sidsel Andersdatter), d. 1787 på Nordalseter i Eidanger,[57] gravlagt 19.04.1787 på Eidanger kirkegård.[58]

      

       Se Nordalseteret denne gården

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[7]  Alder ved død.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[10]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[11]  Alder ved død.

[12]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[13]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen .

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[17]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[18]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[19]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[20]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[21]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[22]  Solumslekt, Solumslekt.

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[25]  Solumslekt, Solumslekt.

[26]  Solumslekt, Solumslekt.

[27]  Solumslekt, Solumslekt.

[28]  Solumslekt, Solumslekt.

[29]  Solumslekt, Solumslekt.

[30]  Solumslekt, Solumslekt.

[31]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[32]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[33]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[34]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[35]  Solumslekt, Solumslekt.

[36]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[37]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 68-69.

[38]  Alder ved død.

[39]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 126-127.

[40]  Alder ved død.

[41]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[42]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[43]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[44]  Alder ved død.

[45]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[46]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 61.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 61.

[49]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen .

[50]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen .

[51]  Alder ved død.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[54]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[56]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.