| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HVALEN |     


 

 

 

 

Johannes Clausen f. ca 1657 og Else Jensdatter f. ca 1665 sin familie

 

 

 

Johannes Clausen, f. ca 1657,[1] d. 1725 i Brevik,[2] gravlagt 18.02.1725 på Brevik kirkegård.[3]

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:
64.
Johannes Claussøn
Skatt rdl 0-1-0

 

Hans sønn ble født på Hvalen ifølge sjølegden i 1706. Johannes er nok derfor den Johannes som nevnes som bruker på Hvalen i Eidanger i 1687 og som fremdeles var der i 1692.

 

Kontribusjonsberegningen i 1692:

Johannes ble oppført som bruker. Kirsten Bjørntvet eide 5 huder med bygselsrett og Niels Rasmusens arvinger 1 hud.

 

Finner familien under Brevik i Sjeleregisteret for Eidanger fra 1725:

Johannes Clausøns Enche, Else Jensdatter gl. 60 aar, 3de Sønner, Jens Johannessøn gl. 38 aar, tient for Matros, Lars Johannessøn gl. 30 aar, Matros, Simen Johannessøn gl. 27 aar Enroullered.

 

Gravlagt som "Johannes Clausen 68 aar gl.".

 

 

Gift2 med Else Jensdatter, f. ca 1665,2 d. 1743 i Brevik, gravlagt 11.08.1743 på Brevik kirkegård.[4]

 

Else:

Gravlagt som "Johannis Clausens Enke gl. 88 aar".

 

 

 

 

I.    Gunder Johannesen, f. ca 1685,[5] d. 1721 på Nøklegård i Eidanger,12 gravlagt 21.12.1721 på Eidanger kirkegård.[6]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Gunder Johansen Hvalen", innrullert 8. mai 1704.

      

      

       Gift 1715,[7] med Maren Isachsdatter, f. ca 1689,2 (datter av Isach Josten og Kirsten Jonsdatter), d. 1773 på Nøklegård i Eidanger,[8] gravlagt 04.04.1773 på Eidanger kirkegård.15

      

       Se Nøklegård

 

 

 

II.   Jens Johannesen, f. ca 1687,2 d. 1745 i Brevik, gravlagt 06.03.1745 på Brevik kirkegård.4

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Jens Johansen Lystig", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 6. mars 1709.

 

       Gravlagt som "Jens Johansen Lystig". Lystig er nok en form for soldatnavn.

 

 

 

III. Simen Johannesen, f. ca 1690,2,[9] d. 1763 i Brevik, gravlagt 01.10.1763 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Simon Johansen Hvalen", innrullert 8. mai 1704.

      

       Han ble nevnt i sjølegden for 1706 som tjenestegutt på "Kockersvold Huusmands Platz under Birckensvold" og nevnes da som " Simon Johansen. Tienestedreng 16 år fød paa Valen i Edanger Sogn, Ung Karl, ej enroulleret".

      

       I 1725 ble han nevnt hos foreldrene i Brevik som "Simen Johannessøn gl. 27 aar Enroullered".

 

       Borgerskap i Skien:

       Simon Johannissen og Elisab(et) Ericsdtr. ble viet i Brevik torsdag etter dom. 1. adv. (6/12) 1731.

       1743 drev Simon Johansen hushandel der. l /lO 1763 ble han begr. s.st., 65 år gl.

      

       Brevik: viet 06.12.1731

       Mons. Simon Johannisen og Elizab. Ericdatter

       Caut.: Mess. Jacob Nielsen, Niels Grubbe.

      

       To stykker med dette navnet nevnes i 1762. Har bare funnet denne familien. De kan være ført to steder.

      

       Ørstvedt i 1762:

       Plassens navn: Versvigen

       Huusmend/inderster: 1. Simen Johansen og kone paa Versvigen 2. Lucas Andersen og kone

      

       Brevik i 1762:

       Nr 5

       Mand og hustru: Simen Johansen og kone

       Piiger over 12 aar: Helvig Abrahamsdatter, Maren Andersdatter

      

       Gravlagt i Brevik som "Simon Johansen 65 aar".

 

      

       Gift 06.12.1731 i Brevik kirke,[11] med Lisbeth Eriksdatter, f. ca 1695,2 (datter av Erik og Marthe Christensdatter), d. 1765 i Brevik, gravlagt 17.01.1765 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Lisbeth:

       Hun bodde hos sin bror Anders Eriksen og hans familie og deres mor i Brevik i 1723. Hun stod da som 30 år gammel.

      

       Hun var enke etter Hans Rudolph von Senden i Brevik da hun giftet seg med Simon Johannesen i 1731. 

 

       Se Brevik 1762

            

      

 

IV. Lars Johannesen, f. ca 1695,2 d. 1761 i Brevik, gravlagt 16.12.1761 på Brevik kirkegård.[13]

 

       Han giftet seg i 1726.

 

       Brevik: trolovet 29.09.1726, viet 10.11.1726     

       Lars Johannissen Lystig og Anne Stoesdatter    

       Caut.: Anders Ericsen, Peder Stoesen.

 

       Gravlagt som "Lars Johansen 67 aar".

 

 

       Gift 10.11.1726 i Brevik kirke,[14] med Anne Stoesdatter, f. ca 1700,2 (datter av Stoe Larsen og Else Knudsdatter), d. 1795 i Brevik, gravlagt 29.12.1795 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Anne:

       Tror det er skrevet feil navn på ektemannen og at dette var henne:

      

       Brevik 1762:

       Nr 34

       Mand og hustru: Lars Hansens Enke

       Børn over 12 aar: Claus Larsen

      

       Gravlagt som "Anne Stoesd. - Lars Johannesons enke 97 aar 8 uger".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 200a

       Skifte 29. Januari 1796 i Brevig

       Afdøde enke Anne Stoesdatter

       Barn:

       1. Claus Larsen, myndig.

       2. Johannes Larsen, død og efterladt sig 4 børn:

           a) Sidsel Maria, 42 aar og opholder sig i Brevig.

           b) Berthe Johannesdatter, g.m. Christen Zachariasen

           c) Maren Johannesdatter, 30 aar.

           d) Anne Johannesdatter, g.m. Amund Hobeck.

       3. Kirsti Larsdatter, g.m. Lars Olsen.

       Summa Indtægt: 115-2-0

       Giæld og Udgift: 219-0-12.

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 89.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[9]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.