| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BERG |

 


 

 

 

 

 

Lars Jørgensen f. 1774 og Anne Christine Christensdatter f. 1772 sin familie

 

 

 

Lars Jørgensen, f. 1774 på Tveten i Bamble,[1],[2] døpt 29.04.1774 i Bamble,[3] død 06.11.1829 på Solvik u/Berg i Eidanger, gravlagt 14.11.1829 på Eidanger kirke.[i]

Han var sønn av Jørgen Danielsen og Kari Larsdatter på Tveten i Bamble.

 

Jørgen Danielsen Tweten paa Strand og Kari Laersdatters barn kaldet Laers.

Faddere: Abraham Sortedahls kone Ingeborg Andersdatter, Aase Joensdatter Traag, Tollef Erichsen Klep, Manasse Danielsen Riis, Jens Madsen Buch paa Ravness.

 

Han giftet seg i 1794.

 

Trol. 28/9-1794 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).

Uk. Lars Jørgens. og P. Anne Christine Christensd. Leerstang.

Caut: Ole Leerstang og Svoger, Hans Kielsøn.

 

Bosatt på Søndre Berg Bnr.2.

 

Han hadde ei søster, Mette Marie Jørgensdatter, som var gift og bosatt i Brevik.

 

De kjøpte en del av Berg fra Thor Rasmussen i 1794 (Kvitering datert 27.10.1794). Vi finner delen igjen (1 ½ hud) under skrifte etter konen Anne Kristine Christensdatter i 1799.

 

Anno 21.11.1797 – Domsavsigelse over et odelssøgsmaal anlagt av den mindreaarige Lars Jørgensen Berg, m. curator Hans Larsen Sortedal mod Hr. Kammerherre og stiftsamtmand Adeler og Kemmerherre Severine Løvenskiold m. v…

 

Han bodde i 1801 på Berg i Eidanger som enkemann:

Lars                   Jørgensen    Husbonde        31        Enkemand efter 1ste ægt.        Gaardbruger

Karen Helene    Larsdtr        Hans datter       3                    

Mari                  Larsdtr        Tjenestefolk     39        Ugift   

Jacob                Sørensen     Tjenestefolk     14       

 

Jordavgiften 1802:

Berg:

Lars Jørgensen 1 hud 6 skind og Rasmus Isachsen 1 hud 6 skind

     

 

Gift 28.09.1794 i Eidanger,[4] med Anne Christine Christensdatter, f. 1772 på Lerstang i Eidanger,[5] (datter av Christen Kjeldsen og Anne Hansdatter), døpt 25.03.1772 i Eidanger kirke,[6] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[7] d. 1799 på Berg i Eidanger,[8] gravlagt 30.01.1799 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Anne:

Christen Kielsen Leerstang og k. Anne Hansdtr. - Anne Kirstine

Faddere: 1. Elisabeth Iwersdtr. Stamland 2. Sara Christensdtr. Leerstang 3. Hans Hansen Berg 4. Kiel Hansen Røra af Solum Sogn 5. Lars Christensen Leerstang.

 

Konfirmert som "Anne Christine Christensdatter Leerstang 15".

 

Gravlagt som "Anna Kirstine Christensdatter Berg 27 aar".

 

Anno 17.01.1800 – Skiftebrev paa grd. Berg efter Lars Jørgensen afg. hustrue, Anne Christine Christensdatter, begynt og slut 14. juni 1799, hvorved stervboe grd. Berg af skyld 1 ½ hud yaxt. 1000 rd. og dat. Karen Helene Larsdatter hvis lod var 1 hud 3 7/8 skind, Enkemanden 2 1/8 skind for 117 rd.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 386b

Skifte 14. Juni 1799 paa gaarden Berg i Eidanger Sogn

Anne Christine Christensen, død - enkemand Lars Jørgensen

Datter:

- Karen Helene Larsdatter, ¾ aar.

Faderen formynder for sin datter.

Brutto: 2152-1-10

Netto: 1781-3-20

Jordegods: 1½ hud i gaarden Berg, takst 1000 rdl.

 

 

 

I.    Karen Helene Larsdatter, f. 1798 på Berg i Eidanger,[10] døpt 23.09.1798 i Eidanger kirke,[11] konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,[12] d. 1863.[13]

      

       Lars Jørgensen Berg og Anna Kirstine Christensdatter - Karen Helene

       Faddere: Birthe Jacobsdatter Lillegaarden, Anna Josephsdatter ibid, Thor Rasmusen Leerstang, Rasmus Isachsen Berg, Torger Haagensen Skoemager i Brevig,

       Christen Torsen Leerstang, Amund Nielsen Lillegaarden.

      

       Konfirmert som "Karen Hellene Larsdatter Berg 16".

      

       Hun bodde i 1801 sammen med sin far på Berg i Eidanger.

 

       Hun giftet seg i 1816.

 

       Copul. 12/1-1816 i Eid.

       Uk. Ole Jakobsen Oxum, 26.

       Pigen Karen Hellene Larsd. Berg, 18.

       Forl: Jakob Oxum, Peder Røra.

      

       Bosatt på Søndre Berg Bnr.2. De bodde senere på Solvik Bnr.11 under Bjønnes.

      

      

       Gift 12.01.1816 i Eidanger kirke,[14],[15] med Ole Jacobsen, f. 1790 i Langangen i Eidanger,[16] (sønn av Jacob Olsen og Anne Jonsdatter), døpt 17.10.1790 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke,[18] d. 1838.[19]

      

       Ole:

       Jacob Olsen Langangen og k. Anne Jonsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Sara Christophersdtr. Langang 2. Jfr. Christiane Margrete Clausen 3. Jon Oxum 4. Jacob ibid 5. Amun Sunsaasen.

      

       Konfirmert som "Ole Jacobsen Landgangen 16".

 

       Barn, se under Ole Jacobsen sine foreldre på Langangen.

      

      

      

      

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 27.

[3]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 522-523.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 130.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 130.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 770.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 687.

[15]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 83.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 770.[i]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.