| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1782 |     


 

 

Anders Anundsen f. 1747 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maren Pedersdatter f. 1744, 2. gang med Marthe Larsdatter f. ca 1767 og 3. gang med Kirsten Andersdatter f. 1766)

 

 

 

Anders Anundsen, f. 1747 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[1],[2] døpt 30.11.1747 i Eidanger kirke,2 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[3] d. 1808 i Brevik, gravlagt 26.02.1808 på Brevik kirkegård.[4]

Han var sønn av Anund Larsen og Anne Nilsdatter på Kokkersvold i Eidanger.

 

Anund Larsen Kaagersvold og Anna Nielsdatters søn Anders                                 

Faddere: baaren af Christopher Stulens kone Inger Andersdatter, Margrete Olsdatter Nøglegaard, mandfaddere: Lars Prossen Harevarp, Ole Nøglegaard, Joen Larsen Harevarp.

 

Han ble nevnt under Heistad i 1762:

Drenger over 12 aar: Anders Anunsen

 

Han ble konfirmert i Eidanger i 1765 som "Anders Amundsen fra Berg 17".

 

Anders giftet seg 1. gang i Eidanger i 1772.

 

Trol. 8/9-1772 i Eid. Copul. 12/10-1772.

Uk. Anders Anunsøn Kogerswold og P. Maren Pedersd. Wersviig.

Caut: Anders Larsøn og Nils Olsøn Nøchlegaard.

 

Han ble oppgitt i skiftet i 1764 etter faren som 17 år gammel.

 

Han ble kalt Kokkersvold også etter at han flyttet til Brevik.

 

Han kjøpte seg hus på Øya i 1774:

Anno 08.09.1774 - Lars Jensen Faarbechs skiøde til Anders Anundsen Koggersvold huus paa Syterøen derfor betalt 30 rd. (dat. 16.09.1774)

 

 

Den 22.10.1775 ble det gravlagt en gutt som "Halvor Anderson - Anders Anunsons 10 aar". Da jeg ikke har funnet ut noe mer om han kan det ha vært en sønn av denne Anders Anundsen og at alderen har vært feil? Det er kolonner til å før alderen i så den kan jo være det skulle vært skrevet 10 i kolonnen for dager. Det som taler mot dette er at jeg ikke har funnet noe introduksjon for hans kone etter en ev. fødsel. Dermed er forholdene rundt denne gutten uskikkert. Det kan jo være andre feilskrivinger her.

 

Bosatt i Brevik i 1782.

Nr.24

Anders Kogersvold - 1 kone - 3 barn - Andre bosatte: Nils Hejestad

 

Han ble nevnt i skifte etter farfaren bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Anund Larsen "Anders Anundsen, myndig".

      

Han ble gift 2. gang i Bamble i 1789.

 

Bamble viet 29.09.1789:

Enkemand Anders Amundsen fra Brevig-Øen i Ejdanger

med pigen Marthe Larsdatter Winniæstranden.

 

Brevik 1801:
Nr.211
Anders Anunsen - Mand - 55 aar - I 2det ægtesk. - Husejer, rodemæster og tømmerhugger 
Marthe Larsdtr - Hans kone - 25 aar - I 1te ægteskab 
Peder - Hans sønner - 25 aar - Ugivt - Udcom. matros 
Lars - Hans sønner - 22 aar - Ugivt - Udcom. matros 
Anun - Deres børn - 8 aar
Niels - Deres børn - 4 aar
Inger Maria - Deres børn - 10 aar

 

Han giftet seg 3. gang i Brevik i 1803.

 

Brevik viet 14.07.1803:         

Enkemand Anders Anonsen Kogersvold og pigen Kirsten Andersdatter

Caut.: Hans Anonsen, Peder Arnesen.

 

 

Gravlagt som "Anders Amundsen 65 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 104a

Skifte 2. mars 1808 i Brevig

Afdøde Anders Amundsen

Enke Kirsti Amundsdatter

Barn:

1. Sønnen Peder Andersen 33 aar

2. Sønnen Lars Andersen 30 aar

3. Sønnen Amund Andersen 16 aar

4. Sønnen Niels Andersen 10 aar

5. Datteren Inger Marie Andersdatter 17 aar

Laugverge for enken Hans Amundsen Brevig

      

 

(1) Gift 12.10.1772 i Eidanger kirke,[5] med Maren Pedersdatter, f. 1744 på Øya i Kilebygda i Solum,[6] (datter av Peder Nilsen og Maren Olsdatter), døpt 10.05.1744 i Solum,6 d. ca 1787 i Brevik.[7]

 

Maren:

Peder Øyens og Maren Olsdatters barn Maren.

Faddere: Fridrich Næs, Halvor Olsøn, Hans Olsøn, Maren Bolvig, Karen Nielsdatter Øyen.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 fol. 211b

1787 15/5    Brevik, Øen

Maren Pedersdtr. +     g. Anders Amundsen

            Barn:

            1.  Peder Andersen, 11 år

            2.  Lars Andersen, 8 år

Brt. 47 - 2 - 4

Net. 24 - 0 - 8

Sterbohus: 40 rdl.

 

 

 

(2) Gift 19.09.1789 i Bamble,[8],[9] med Marthe Larsdatter, f. ca 1767 på Vinje i Bamble,8 (datter av Lars Christensen og Inger Nielsdatter), d. 1801 i Brevik, gravlagt 16.12.1801 på Brevik kirkegård.[10]

 

Marthe:

Hun var 11 år under skifte etter moren på Vinjestranda i 1778.

 

Gravlagt som "Anders Anonsens k. Marthe Larsdatter 34 aar".

 

 

 

(3) Gift 14.07.1803 i Brevik kirke,[11] med Kirsten Andersdatter, født 1766 på Bratsbergkleiva i Gjerpen (datter av Anders Jonsen og Anne Halvorsdatter), døpt 29.06.1766 i Gjerpen.[12]

 

Kirsten:

Anders Jonsens pb. Kisten fra BradsbergKleven

Faddere: Gunder Halvorsens kone, Maren Halvorsdatter, Lars Sanni, Anders Ballestad, Halvor Jonsen.

 

Se gamlegjerpen.no (fam.18)

 

Hun var i 1801 i tjeneste hos enken Christine Brunn i Vestre Porsgrunn sammen med søsteren Gunhild Margrethe Andersdatter:

Kirsti Andersdtr. - Tienestepiiger - 34 aar - Ugivt

Gunild Andersdtr. - Tienestepiiger - 23 - Ugivt

 

De ble begge gift og bosatt i Brevik. 

 

Hun står som Amundsdatter ved skifte etter mannen men dette er da galt.

 

 

 

 I.   Anun Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Maren Pedersdatter) f. 1773 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[13] døpt 25.07.1773 i Eidanger kirke,14 d. 1785 i Brevik, gravlagt 13.10.1785 på Brevik kirkegård.[14]

      

       Anders Anunsen Kogerswold og k. Maren Pedersdtr. - Anun

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Grinnen 2. Margrete Anunsdtr. Kogerswold 3. Peder Arnesen ibid 4. Anun Olsen Nøchlegaard 5. Nils Pedersen Hejestad.

      

       Gravlagt som "Anun - Anders Kogerswolds 12 aar".

 

 

 

 II. Peder Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Maren Pedersdatter) f. 1776 i Brevik,[15] døpt 16.06.1776 i Brevik kirke,16 konfirmert 06.10.1793 i Brevik kirke.[16]

      

       Anders Anunson og Marie Pedersdatter  - Peder

       Faddere: Jens Graves kone Sara Jacobsd, Ingebor Pedersd, Hans Olson Røe, Nils Pederson, Nils Anunson

      

       Konfirmert som "Peder Anderson 16 aar".

      

      

       Gift 11.08.1803 i Brevik kirke,11 med Anne Helens Trulsdatter, f. 1777 i Langesund i Bamble (datter av Truls Arnoldsen og Anne Finbosdatter), døpt 08.05.1777 i Bamble.[17]

      

       Se Brevik etter 1801

 

 

      

III. Lars Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Maren Pedersdatter) f. 1779 i Brevik, døpt 21.03.1779 i Brevik kirke,[18] konfirmert 07.04.1799 i Brevik kirke.17

      

       Anders Kogerswold og Mari Pedersdtr. D. B. Lars.      

       Faddere: 1. Ole Hejestads k. Inger Hansdtr. 2. Anne Christine Jørgensdtr. 3. Christen Nilsen Jysk 4. Nils Jacobsen.

      

       Trolig konfirmert som "Lars Andersen".

      

      

       Gift 14.10.1802 i Brevik kirke,11 med Marthe Trulsdatter, f. 1774 i Bamble (datter av Truls Arnoldsen og Anne Finbosdatter), døpt 06.03.1774 i Bamble.[19]

      

       Se Brevik etter 1801

 

 

      

IV. Christen Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Marthe Larsdatter) f. 1790 i Brevik, døpt 30.05.1790 i Brevik kirke,[20] d. 1790 i Brevik, gravlagt 10.06.1790 på Brevik kirkegård.[21]

      

       Anders Anderson Kogerswold og Marte Larsdatter - Christen             

       Faddere: Jacob Andersons kone Barbro Andersdatter, Mette Olsd, Peder Arneson, Nils Pederson, Anun Olson

      

       Gravlagt som "Christen - Anders Kogerswolds 2 uger".

 

 

 

V.   Inger Maria Andersdatter, (datter av Anders Anundsen og Marthe Larsdatter) f. 1791 i Brevik,[22] døpt 16.06.1791 i Brevik kirke,21 konfirmert 21.04.1805 i Brevik kirke.[23]

      

       Anders Kogerswold og Marte Larsdatter - Inger Maria             

       Faddere: Jacob Lugs kone Ragnil Jonsd, Margrete Larsd, Lars Christenson, Truls Arneson, Anun Olson

      

       Konfirmert som "Inger Marie Andersdatter 14 aar".

      

      

 

VI. Anund Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Marthe Larsdatter) f. 1792 i Brevik,23 døpt 16.08.1792 i Brevik kirke.[24]

      

       Anders Kogerswold og Marte Larsdatter - Anun                       

       Faddere: Isac Pedersons kone Kisti Larsd, Ingebor Olsd, Lars Christenson Winie, Peder Kogerswold, Hans Engebrictson.

 

 

 

VII. Jon Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Marthe Larsdatter) f. 1794 i Brevik, døpt 05.01.1794 i Brevik kirke,[25] d. 1794 i Brevik, gravlagt 15.01.1794 på Brevik kirkegård.[26]

      

       Anders Kogerswold og Marte Larsdatter - Jon              

       Faddere: Hans Sunsaasens kone Anne Jonsd, Anne Larsd, Peder Kogerswold, Anun Olson, Peder Anderson

      

       Gravlagt som "Jon Anderson - Anders Kogerswolds 10 dager".

 

 

 

VIII. Anne Andersdatter, (datter av Anders Anundsen og Marthe Larsdatter) f. 1795 i Brevik,[27] d. 1795 i Brevik, gravlagt 27.02.1795 på Brevik kirkegård.27

      

       Brevik 18.04.1795 Anders Kogerswolds kone efter dødf. pigebarn - introd.

      

       Gravlagt som "Anders Kogerswolds hiemmed. P.barn Anne 10 dager".

 

 

 

IX.. Nils Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Marthe Larsdatter) f. 1796 i Brevik,23 døpt 08.05.1796 i Brevik kirke,[28] d. 1796 i Brevik, gravlagt 23.06.1796 på Brevik kirkegård.27

      

       Anders Anunson Kogerswold og Marta Larsdatter - Nils                      

       Faddere: Hans Anunsons kone Margrete Pedersd, Kisti Andersd, Hans Engebrictson, Christen Olson, Nils Tengelson

      

       Gravlagt som "Nils Anders. Kogerwold 6 uger".

 

 

 

X.   Nils Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Marthe Larsdatter) f. 1797 i Brevik, døpt 23.04.1797 i Brevik kirke,29 konfirmert 02.10.1814 i Brevik kirke,[29] død 02.04.1871 i Øverbø Siljan TE., gravlagt 07.04.1871 i Siljan kirkegård TE.,2 yrke Skolelærer.

      

       Anders Anundson Kaagersvold og Martha Larsdatter - Niels               

       Faddere: Hans Anundsons kone Margrethe Pedersd, Anna Laersd, Peder Kaagersvold, Johan Peter Larson, Ole Jørgenson

      

       Konfirmert som "Niels Andersen 17 aar".

 

       Det er nok han som nevnes på Gurholt i 1865.

 

       Siljan 1865 - Gurholt

       Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

       Anders Pedersen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 51 (alder) Slemdal Prgj.

       Sidsel Olsdatter k g hans Kone 50 (alder) Slemdal Prgj.

       Ole Andersen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 7 (alder) Slemdal Prgj.

       Martin Andersen m ug deres Søn 14 (alder) Slemdal Prgj.

       Maren Andersdatter k ug deres Datter 10 (alder) Slemdal Prgj.

       Petræa Andersdatter k ug deres Datter 7 (alder) Slemdal Prgj.

       Niels Andersen m ug Lægdslem 69 (alder) Brevig

 

      Det er nok da han som ble gravlagt som legdslem og forhenværende lærer bosatt på Øverbø.

 

      Se Øverbø i Siljan

 

 

 

XI. Anne Andersdatter, (datter av Anders Anundsen og Marthe Larsdatter) f. 1799 i Brevik, d. 1799 i Brevik, gravlagt 14.06.1799 på Brevik kirkegård.[30]

      

       Gravlagt som "Anders Kogersvolds og Marta Larsd. hjemmed. Pb. Anna 1 dag.".

 

 

 

XII. Lars Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Marthe Larsdatter) f. 1800 i Brevik, døpt 21.06.1800 i Brevik kirke,[31] d. 1800 i Brevik, gravlagt 09.07.1800 på Brevik kirkegård.[32]

      

       Anders Anonsen Cogersvold og Martha Larsdatter - Lars                     

       Faddere: Johanne Andersd, Agatha Olsd, Peder Arnesen Cogersvold, Ole Nilsen Fillestad, Hans Nilsen

      

       Gravlagt som "Anders Anonsen Cogersvold og k. Marthe Larsd. Dbr. Lars 14 dager".

 

 

 

XIII. Lars Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Marthe Larsdatter) f. 1801 i Brevik, døpt 15.07.1801 i Brevik kirke,[33] d. 1801 i Brevik, gravlagt 30.10.1801 på Brevik kirkegård.10

      

       Anders Anonsen Cogersvold og Marthe Larsdatter - Lars                     

       Faddere: Christen Olsens kone Anne Stine Nilsd, Anne Helene Trulsd, Peder Arnesen Cogersvold, Hans Anonsen, Hans Nilsen

      

       Gravlagt som "Anders Anundsen og Marthe Larsdatters Dbr Lars 16 uger".

 

 

 

 

 [1]  Skifte etter faren.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 127.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 78.

[7]  Skifte etter henne selv.

[8]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 295.

[9]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 465.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[12]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[17]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[19]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 518.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[22]  1801 tellingen.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.