| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJØRHOLT |     


 

 

 

Lars Gundersen f. 1729 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Barbara Sørensdatter f. ca 1724 og 2. gang med Anne Catrine Christensdatter f. 1732)

 

 

 

Lars Gundersen, f. 1729 på Hitterød i Eidanger,[1] døpt 20.02.1729 i Eidanger kirke.[2]

Han var sønn av Gunder Knudsen Hitterød u/Kjørholt.

 

Gunder Knudtsen Hittre og Anne Laersdatter - Laers

Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aass, Berthe Amundsdatter Skafveraach, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Abraham Hansen Kiørholt.

 

Lars giftet seg 1. gang i 1752:

 

Brevik: viet 28.03.1752

Matros Lars Gundersen og Barbara Sørensdatter

- trolovet i Scheen

 

Skien: trolovet 03.02.1752

Lars Gundersen Matros fra Brevig

og Barbro Sørensdatter Gregers

forlovere: Jon Jacobsen og Tollef Smed

 

Ifølge gamleskien.no hadde hun "tjent hos Gregers Jensen". Der står det også følgende: men som kom Atter bud at hun var bleven Svag blef for flött til videre at han har giort reis til Engeland og imidlertid döde hun i barselseng der ude.

 

Han giftet seg 2. gang i 1754.

 

Trol. 25/9-1754 i Eid. hiemme i Huuset. Copul. 28/12-1754 i Eid. Kirke.

Matros, Lars Gundersen fra Brevig, Enkemand, og Pigen Anne Cathrine Christensd. Bradsberg fra Porsgrund.

Caut: Evert Nielsen Jyde (fra Jylland) og Jacob Sørensen Leerstang.

 

Han kjøpte i 1759 plassen Teigen (Hitterød) av Nils Larsen:

Anno 25.01.1759 – Niels Larsens skiøde til Lars Kjørholdt paa 8 skind i Teigen for 150 rd. af 1. sep.

 

Brevik 1762:

Nr 130

Mand og hustru: Lars Gundersen og kone

 

Brevik 1770:
128.
Lars Gundersen, 44 aar, født i Eidanger, 2 sønner
Jens Larsen, 11 aar, født i Brevik
Jacob Larsen, 8 aar. født i Brevik

 

 

(1) Gift 28.03.1752 i Brevik kirke,[3] med Barbara Sørensdatter, f. ca 1724,[4] d. 1752 i Brevik, gravlagt 27.06.1752 på Brevik kirkegård.[5]

 

Barbara:

Gravlagt som "Lars Gundersens kone Barbara Sørensdatter 28 aar".

 

 

(2) Gift 28.12.1754 i Eidanger kirke,[6] med Anne Catrine Christensdatter, f. 1732 på Osebakken i Eidanger,[7] (datter av Christen Jensen Bradsberg og Abel Olsdatter), døpt 31.03.1732 i Eidanger kirke.7

 

Anne:

Christen Jensen Bratsberg og Abel Olsdatter fra Osebachen - Anne Catrina

Faddere: baaren af Madamme Provfs, Jomfrue Brandborg, mandfaddere: Hr. Tolder Nicolai Frisenberg, Halfvor Jobsen Arveschow.

NB! Denne dåpen er også notert 5. mai dette år?

 

 

      

I.    Anne Barbara Larsdatter, (datter av Lars Gundersen og Anne Catrine Christensdatter) f. 1754 i Porsgrund,[8] døpt 01.01.1755 i Eidanger kirke,14 konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke.[9]

      

       Lars Gundersens barn fra Porsgrund navnl. Anne Barbara                                

       Faddere: baaren af Evert Nielsens kone, Kisti Torkildsdatter, mandfaddere: Michel Sejlmager, Even Rolfsen, Søren Nielsen, Thor Larsen.

      

       Konfirmert i 1776 bosatt på Hegna som "Anne Barbara Larsdatter p. Heinen 21".

      

       Hun fikk et uekte barn i Brevik i 1779 og hun fikk et nytt uekte barn i 1782 med det første barnets bror.

 

       Hun giftet seg i 1791.

 

      

       Forhold til Søren Olsen, f. omkring 1750,[10]

 

 

       Forhold til Ole Olsen, f. omkring 1750,16

 

      

       Forlovet 11.09.1791 i Brevik, gift 1791 med Torbjørn Torbjørnsen, f. 1747 på Ballestadeie i Gjerpen, (sønn av Torbjørn Torbjørnsen og Anne Nilsdatter) døpt 05.03.1747 i Gjerpen

      

       Se Brevik 1782

 

      

      

II.   Abigael Larsdatter, (datter av Lars Gundersen og Anne Catrine Christensdatter) f. 1756 på Hitterød i Eidanger, døpt 06.10.1756 i Brevik kirke.[11]

      

       Lars Gundersen Hitterøes barn navnl. Abigael

       baaren af Jacob Eggertsens k., assist: Maren Jensdatter, mandfaddere: Gunder Larsen Hitterøe, Rolv Thorsen

 

       Hun kom fra Ris i Bamble da hun giftet seg. Hun var da trolig i tjeneste der. Hennes søster, Anne Barbara, var fadder for hennes første barn.

 

      

       Gift 29.08.1781 Bamble, med Levor Olsen, født omkring 1750.11

 

 

          Levor:

       Han bodde på Asdal i Bamble da han ble utlagt som far til et uekte barn i Brevik i 1781.

      

       Han giftet seg med barnemoren i 1781.

      

       Bamble 29.08.1781:

       Ungkarl Ledvor Olsen Præstegaarden med pigen Abigael Larsdatter Riis. Caut: Christen Christensen Hydal og Torbiørn Pladsen.

      

       Brevik 1782:

       Nr.139

       Jacob Lerstangs Enke - 2 barn - Andre bosatte: Ledvor Olsen med kone og 1 barn.

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

III. Jens Christian Larsen, (sønn av Lars Gundersen og Anne Catrine Christensdatter) f. 1758 på Hitterød i Eidanger,1 døpt 24.12.1758 i Brevik kirke,[12] d. 1771 i Brevik, gravlagt 15.04.1771 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Lars Gundersen Hitterøes barn navnl. Jens Christian

       baaren af Rebekka Vinstrup, assist: Karen Maria Christensdatter, mandfaddere: Jacob Persen Svendske, Ole Tellufsen, Ole Erichsen

      

       Gravlagt som "Jens Christian - Lars Gundersons 12 aar".

 

 

 

IV. Jacob Larsen, (sønn av Lars Gundersen og Anne Catrine Christensdatter) f. 1761 på Hitterød i Eidanger,1 døpt 19.03.1761 i Brevik kirke.[14]

      

       Lars Gundersen Hitterøds barn navnl. Jacob

       baaren af Jacob Leerstangs k., assist: Inger Giertsdatter, mandfaddere: Ole Knudsen i Sæter, Jacob Ørevig.

 

 

 

V.   Peder Larsen, (sønn av Lars Gundersen og Anne Catrine Christensdatter) f. 1763 på Hitterød i Eidanger,1 døpt 23.10.1763 i Brevik kirke,[15] d. 1769 i Brevik, gravlagt 03.04.1769 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Laers Gundersen Hitterøes Drengebr. Peder

       baaren af Jacob Olsens kone i Traassevigen, assist: Maren Madsdatter, mandfaddere: Christen Andersen Wringstad, Ole Andersen i Sæteret, Lorents Halvorsen

      

       Gravlagt som "Lars Gundersen og k. Ane Catrine Christensd. Db Peder 5 aar".

 

 

 

VI. Gunder Larsen, (sønn av Lars Gundersen og Anne Catrine Christensdatter) f. 1766 i Brevik, døpt 08.06.1766 i Brevik kirke,[17] d. 1766 i Brevik, gravlagt 13.07.1766 på Brevik kirkegård.22

      

       Lars Gunderson og Cathrine Christensdatter - Gunder              

       Faddere: Blokmagerers kone i Porsgrund Karen Marie Christensd, Abigael Christensd, Jacob Sørenson Leerstang, Gulbrand Christenson

      

       Gravlagt som "Lars Gundersøn db Gunder 4 uger".

 

 

 

VII. Anne Larsdatter, (datter av Lars Gundersen og Anne Catrine Christensdatter) f. 1767 i Brevik, døpt 19.07.1767 i Brevik kirke,[18] konfirmert 23.04.1786 i Brevik kirke.[19]

      

       Lars Gunderson og Anne Chatrine Christensdatter - Anna                    

       Faddere: Anders Nilsons kone Astraa Nicolaysd, Sophie Abrahamsd, Anders Døwig, Jacob Olson, Isach Torson

      

       Konfirmert som "Anne Larsdatter 19 aar".

 

 

 

VIII. Christen Larsen, (sønn av Lars Gundersen og Anne Catrine Christensdatter) f. 1770 i Brevik, døpt 16.09.1770 i Brevik kirke.[20]

      

       Lars Gunderson og Anne Chatrine Christensdatter - Christen               

       Faddere: Isac Sørensons kone Anne Andersd, Birte Isachsd, Petter Panderup, Ander Waller

      

       Han giftet seg i Bamble i 1796.

 

       Bamble- trolovet 11.01.1796:

       Ungkarl Christen Larsen fra Brevigs bye og pigen Svanoug Johnsdatter Midgaardstranden.

       Caut: Søren Jacobsen og Halvor Zachariassen begge fra Brevig.

      

       Bamble viet 28.01.1796:

       Ungkarl Christen Larsen fra Brevig og

       pigen Svanoug Johnsdatter Midgaardstranden.

 

      

       Gift 28.01.1796 i Bamble,[21] med Svanaug Jonsdatter, (datter av Jon Halvorsen og Anne Hansdatter) f. 1761 på Asdalstrand i Bamble, døpt 11.10.1761 i Bamble.

 

       Svanaug:

       Jon Halvorsen Asdahleje og Anne Hansdatters datter kaldet Svanouv.

       Faddere: Giert Asdahls kone Mari Nielsdatter, Mette Olsdatter ibid, Gunder Jacobsen ibid, Jon Jacobsen ibid, Jørgen Danielsen Tveten.

 

 

       Barn:

 

       A.   Lars Christensen, f. 1797 i Brevik, døpt 11.08.1797 i Brevik kirke.[22]

            

             Cristen Laerson og Svane Jonsdatter - Laers                       

             Faddere: Christopher Jonsons fæstem. Anna Christensd, Maren Olsd, Christen Brusæth, Frideric Hanson, Nicolay Olson

            

 

      

IX. Gunder Larsen, (sønn av Lars Gundersen og Anne Catrine Christensdatter) f. 1773 i Brevik, døpt 10.10.1773 i Brevik kirke,[23] d. 1774 i Brevik, gravlagt 12.03.1774 i Brevik kirke.[24]

      

       Lars Gunderson og Anna Chatrine Christophersdatter - Gunder           

       Faddere: Christen Olsons kone Ingebor Andersd, Anna Maria Michelsd, Marcus Pederson, Anders Sørenson

      

       Gravlagt som "Gunder - Lars Gundersons 20 uger".

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 270.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35f.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35h.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35j.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[21]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 472.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.